Lupapiste.fi, SADe-päivä, syksy 2013

615 views

Published on

Alueellisilla SADe-päivillä esitetty Lupapiste.fi-palveluun liittyvä materiaali.

Published in: Technology
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Yhteystiedot:
  Liiketoimintapäällikkö Jani Muhonen, jani.muhonen@solita.fi, 0400-191646
  Palveluvastaava Ilkka Mattila, ilkka.mattila@solita.fi, 044-5582494
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
615
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
37
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lupapiste.fi, SADe-päivä, syksy 2013

 1. 1. Lupapiste. Asiointipalvelun esittely. SADe-päivän kiertue, syksy 2013: > Äänekoski 23.10. > Raahe 24.10. > Lappeenranta 30.10. > Kajaani 14.11. > Kotka 28.11.
 2. 2. Mikä on Lupapiste?
 3. 3. VIDEO • http://www.youtube.com/watch?v=J0iJRZpmr tY
 4. 4. Lupapiste • Asiointipalvelu rakennetun ympäristön lupa- ja ilmoitusasioiden hoitamiseen – Rakennusvalvonta – Yleisten alueiden käyttö sekä sijoitus- ja kaivuluvat – Ympäristö • Kattaa koko asiointiprosessin hankkeen päättymiseen asti – Mahdollistaa hakijoiden ohjauksen • Vuorovaikutteinen, kaikki osapuolet mukaan
 5. 5. Kenen palvelu? Viranomaiset AsianosaisetLupaa tarvitsevat Hankkeeseen ryhtyvä Suunnittelija / konsultti Vastaava työnjohtaja Muu asianosainen Naapuri / maanomistaja Lupaneuvoja Lupa- viranomainen Muu viranomainen Yhteinen asia – Yhteinen työtila
 6. 6. Lupapiste • Taustajärjestelmäriippumaton – KRYSP rajapinnat KuntaNet, Facta, SitoGIS, TeklaGIS, Iris, … • Organisaatio- ja prosessiriippumaton – Mukautuu kuntien organisaatiorakenteisiin ja toiminnan prosesseihin sekä niiden muutoksiin • Kaksikielinen (suomi, ruotsi) • Karttaliittymä ja paikkatiedot keskeisessä roolissa – Paikkatietoaineistot hyötykäyttöön • Keskitetty sähköinen palvelu, johon kunnat voivat liittyä (www.lupapiste.fi) – Palvelu, ei järjestelmähanke (Pilvipalvelu)
 7. 7. Eteneminen • Projekti aloitettu kesällä 2012 • Käyttöönotto pilotoiden • 28 pilottikuntaa – Eri taustajärjestelmät – Eri kokoluokat – Maantieteellinen kattavuus – Suomi / Ruotsi – Eri lupatyypit • Ensimmäiset käyttöönotot 3/2013 • Palveluun voi jo liittyä mukaan
 8. 8. Työ- pöytä Työ- pöytäKunta 3 Kunta 2 Kunta 1 Keskitetty pilvipalvelu Suunnittelija / konsultti Lupaviran- omainen Lupaviran- omainen Lupaviran- omainen Asiointi- palvelu Hankkee- seen ryhtyvä Työ- pöytä eAsiointi Kunta
 9. 9. Aineistot, rekisterit ja yhteiset palvelut KTJ VTJ YTJ Vetuma Katso KRYSP Kaavat Kantakartta Rakennukset jahuoneistot Rakennus- kiellot Asiointi- tili …Kuntarajat Suojelu- alueet Suunnittelu- tarvealueet Osoitteetja paikannimet Pohjavesi, kallioperä Palvelut Aineistot Rekisterit
 10. 10. Miksi?
 11. 11. Asiakkaan hyödyt Kustannukset Saavutettavuus Läpimenoaika Vaikuttavuus Läpinäkyvyys
 12. 12. Kunnan hyödyt Tehokkuus Vaikuttavuus Asiakaspalvelu Uudet palvelut
 13. 13. Neuvontapalvelu 20x22x11=4840 20x15=300
 14. 14. Hakemuspalvelu 300 hakemusta 3000 tallennettavaa hakemuksen liitettä ja suunnitelmaa 1000 lausuntoa 2000 erityissuunnitelmaa 1000 naapurin kuulemista 1000 katselmusta
 15. 15. ”En enää haluaisi käsitellä yhtään paperilla tullutta hakemusta.” – Jouni Vastamäki, johtava rakennustarkastaja, Järvenpää
 16. 16. Demo
 17. 17. Lupapisteen käyttöönotto
 18. 18. Käyttöönotto kunnassa • Mukaan voi liittyä heti • Käytön laajuus: rakennusvalvonta, kunnallistekniikka, ympäristötoimi • Kaksi vaihtoehtoista mallia – Kuntarekisteriin liitetty asiointi – Lupapisteen käyttö ilman liityntää • Ei järjestelmäprojekti, vaan palvelu
 19. 19. Käyttöönottoprojekti 1. Suunnittelutyöpajat 2. Käyttöönoton suunnittelu 1. Organisointi 2. Toimintatavat 3. (Tiedonohjaus) 3. Liityntöjen tekeminen ja testaus 4. Käyttöönottokoulutus 5. Asiakaspalvelun käynnistys 6. Palvelun lanseeraus
 20. 20. Hinnoittelumalli • Käyttöönoton kiinteä maksu • Kuukausittainen jatkuva käyttömaksu – Perustuu kunnan kokoon • Tapahtumaperustainen maksu – Perustuu käyttöön, jätetyistä hakemuksista • Jos Lupapiste liitetään taustajärjestelmään, järjestelmätoimittajalta liitynnän kustannus
 21. 21. Palvelumaksut, hintaluokat Hinnoitteluportaat Kuukausimaksu Asukkaat Luokka Rakennusvalvonta Kunnallistekniikka Ympäristö < 2500 XXS - € - € - € < 10000 XS 300 € 150 € 150 € < 30000 S 425 € 213 € 213 € < 50000 M 500 € 250 € 250 € < 100000 L 750 € 375 € 375 € < 200000 XL 1 000 € 500 € 500 € < 250000 XXL 1 500 € 750 € 750 € < 600000 JUMBO 3 500 € 1 750 € 1 750 € Luottamuksellinen
 22. 22. Esimerkkejä transaktiomaksuista • Rakennusvalvontamoduuli Hintaluokka Taksa A 100,00 € B 50,00 € C 20,00 € D 10,00 € E - € Uuden rakentaminen yhden asunnon talo C kahden asunnon talo C rivi- ja ketjutalo B asuinkerrostalo A vapaa-ajan asuinrakennus C sauna/talousrakennus D liikerakennus B teollisuusrakennus A Rakennelman rakentaminen D Rakennuksen purkaminen D Rakennuksen korjaaminen tai muuttaminen D Rakennuksen perustusten tai kantavien rak. muutos- tai korjaustyö C Rakennuksen pääasiallisen käyttötarkoituksen muutos D Poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut C Luottamuksellinen
 23. 23. Hyödyt Lupapisteen käytöstä
 24. 24. Hyödyt, neuvontapalvelu • Tarvittavan tiedon löytyminen ilman yhteydenottoa viranomaiseen – Karttaliittymällä tuodaan esimerkiksi kaavatietoja ja muita luvan tarpeeseen liittyviä tietoja – Kuntien rakennusjärjestyksiä ja ohjeistuksia voidaan tuoda käyttäjälle paikan valinnan perusteella • Viranomaisia kuormittavan puhelin- ja sähköpostikyselyiden siirtyminen hallitumpaan ympäristöön • Riittävien pohjatietojen kysyminen jo ennen neuvontapyynnön lähetystä -> pystyy vastaamaan kysymykseen kerralla, ei tarvitse kysyä lisätietoja • Neuvontapyyntöjen ja annettujen neuvojen tallentuminen, sekä aiemmin annettujen neuvojen hyödyntäminen • Neuvontapyyntöjen purku ja kyselyiden ohjaus ei enää aiheuta lupaviranomaisten työkuormitusta, vaan sen hoitaa ensisijaisesti lupaneuvoja • Palvelu tarjolla asioijille 24/7/365 aikaisempien rajoitettujen soittoaikojen sijaan • Hankkeeseen ryhtyvän ei tarvitse palveluun tullessaan tietää, minkä viranomaisen kanssa hänen tulisi asioida • Suunnittelu- ja hakuprosessi alkaa sujuvammin, kun hankkeeseen ryhtyvää neuvotaan hankkeen vaativuudesta, tarvittavista suunnitelmista ja pätevien suunnittelijoiden tarpeesta
 25. 25. Hyödyt, suunnittelu ja neuvonta • Virastossa käyntien määrä vähenee, kun suunnitelmat ja hakemukset toimitetaan sähköisesti • Neuvonta ja opastus sähköpostiviestittelystä hallitumpaan ympäristöön -> asiaan liittyvät tiedot löytyvät helposti • Lausuntojen pyytäminen ja antaminen helpottuu, kun kaikilla osapuolilla on riittävät tiedot • Lausunnot saadaan siirrettyä viranomaiselle samaa kautta kuin muutkin tiedot, ei tarvita erillisiä liityntöjä • Naapurien kuuleminen voidaan tehdä työpöydän toiminnallisuuksilla • Voidaan tehdä ajanvaraukset suunnittelun aloituskokousta ja muita kasvokkain tai videolla tapahtuvia tapaamisia varten • Jos luvan haussa edellytetään pätevän suunnittelijan tai konsultin käyttöä, voidaan henkilö hyväksyttää jo ennen hakemuksen jättämistä • Erillisten liitteiden käyttö vähenee tai niistä voidaan joissain luvissa päästä kokonaan eroon • Tiedot syötetään vain kertaalleen, ei esimerkiksi samoja yhteystietoja moneen eri lomakkeeseen • Suunnitelmien muutostarpeet saadaan tietoon heti, kun viranomainen on ne tarkastanut. Suunnittelijalle lähtee heräteviesti.
 26. 26. Hyödyt, käsittely • Yhteydenottojen ja kyselyiden tarve vähenee, kun asiointia tekevät näkevät käsittelyn tilan ja etenemisen • Lausuntojen pyytäminen ja antaminen helpottuu, kun kaikilla osapuolilla on riittävät tiedot • Lausunnot saadaan siirrettyä viranomaiselle samaa kautta kuin muutkin tiedot, ei tarvita erillisiä liityntöjä • Lisätietopyynnöt ja niihin liittyvät vastaukset voidaan toimittaa samaa reittiä kuin itse hakemuksetkin • Mahdollisuus versioiden ja muutosten hallintaan • Asiointi nopeutuu ja viranomaistyö tehostuu • Tiedottaminen päätöksistä luvan hakijalle ja kaikille asianosaisille tehdään sähköisesti saman kanavan kautta
 27. 27. Hyödyt, Rakentamisen aikainen toiminta • Lupaehtoihin liittyvät ohjeet ja niissä vaadittavat toimenpiteet saadaan kerrottua hankkeeseen ryhtyvälle, suunnittelijoille ja työnjohtajille • Voidaan muistuttaa luvan ehtoihin liittyvistä aikarajoista • Katselmusten ja tarkastusten kuittaaminen asiointipalvelun kautta – Voidaan seurata, mitkä katselmukset ja tarkastukset on pidetty – Voidaan varmistaa, että muut tarvittavat tarkastukset ja katselmoinnit on saatu hoidettua ennen käyttöönotto- tai loppukatselmusta • Erityissuunnitelmat saadaan toimitettua sähköisesti suoraan sähköisenä • Saadaan hoidettua rakennushankkeen etenemisen seuranta yhteisen palvelun kautta
 28. 28. Tulossa 2013-2014 • Yleisten alueiden käytön luvat • Rakentamisen aikainen asiointi – Lupaehdot – Työnjohtajan ilmoittaminen – Katselmukset ja tarkastukset – Aineiston toimittaminen (erityissuunnitelmat) – Jatkoluvat, aloittamisilmoitukset • Ympäristötoimen luvat ja ilmoitukset
 29. 29. Ota yhteyttä! Lupapiste: • lupapiste@lupapiste.fi • Jani Muhonen, Solita (jani.muhonen@solita.fi, 0400 191 646) • Ilkka Mattila, Solita (ilkka.mattila@solita.fi, 044 558 2494) Ympäristöministeriö: • Hankepäällikkö Pirjo Saksa (pirjo.saksa@ymparisto.fi) • Projektipäällikkö Joona Majurinen (joona.majurinen@ymparisto.fi)
 30. 30. Kiitos!

×