Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

GNYS_wetpop_120507

1,052 views

Published on

korte presentatie aan wetenschappers van GNYS over het schrijven van een populairwetenschappelijk artikel en het onder de aandacht brengen van de media van je eigen onderzoek

Published in: Technology, News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

GNYS_wetpop_120507

 1. 1. Ilja van Dam Eindredacteur Kennislink [email_address] www.kennislink.nl Wetenschapspopularisatie
 2. 2. Wetenschapspopularisatie <ul><li>Wat doet Kennislink aan wetenschapspopularisatie </li></ul><ul><li>Waaraan voldoet een populair-wetenschappelijke artikel </li></ul><ul><li>Hoe breng ik mijn onderzoek onder de aandacht van de media (en het brede publiek) </li></ul>
 3. 3. Wat doet Kennislink aan wetenschapspopularisatie <ul><li>Doel: </li></ul><ul><li>Kennis en informatie uit de wetenschap zelf > brede publiek </li></ul><ul><li>Concept: </li></ul><ul><li>Vakgebied is mede-eigenaar en zelf verantwoordelijk voor ontsluiting van eigen vakgebied </li></ul>
 4. 4. Online sinds 15 april 2002: <ul><li>Zoekmachine </li></ul><ul><li>doorlinken naar artikelen en websites </li></ul><ul><li>bètawetenschappen </li></ul>
 5. 5. Online sinds 15 april 2002: <ul><li>Online uitgever </li></ul><ul><li>13 vakpagina’s </li></ul><ul><li>(alpha, bèta & gamma) </li></ul><ul><li>10-12 nieuwsberichten / week </li></ul><ul><li>7000+ artikelen & dossiers </li></ul><ul><li>10.000-12.000 bezoekers / dag </li></ul><ul><li>nieuwsbrief met 4200 abonnees </li></ul><ul><li>wetenschapsbijlage in de Sp!ts </li></ul>
 6. 6. Artikelen & Dossiers <ul><li>eigen redactie </li></ul><ul><li>mediapartners </li></ul><ul><li>wetenschappers zelf </li></ul>
 7. 7. Wetenschapper als auteur <ul><li>uit eerste hand </li></ul><ul><li>expert </li></ul><ul><li>enthousiast </li></ul><ul><li>weinig tijd </li></ul><ul><li>(te) nauwkeurig </li></ul><ul><li>weinig populair-wetenschappelijke schrijfervaring </li></ul>
 8. 8. Weinig populair-wetenschappelijke schrijfervaring
 9. 9. VEEL DOEN !
 10. 10. Waarom ?
 11. 11. <ul><li>leuk </li></ul><ul><li>delen van interesse & enthousiasme </li></ul><ul><li>breder draagvlak </li></ul><ul><li>niet alleen wetenschapper </li></ul><ul><li>evt. andere carrière </li></ul><ul><li>betere schrijver </li></ul><ul><ul><li>publicaties </li></ul></ul><ul><ul><li>beursaanvragen </li></ul></ul><ul><ul><li>persberichten </li></ul></ul><ul><li>betere presentator </li></ul><ul><li>kritischere blik </li></ul><ul><li>fris perspectief </li></ul>
 12. 12. Populair-wetenschappelijke schrijfervaring VEEL DOEN !
 13. 13. Populair-wetenschappelijke schrijfervaring globale tips...
 14. 14. Wetenschappelijke publicatie <ul><li>Doel: informeren vakgemeenschap over wetenschappelijk resultaat </li></ul><ul><li>aanbodgericht: onderzoek is het uitgangspunt </li></ul><ul><li>volledig </li></ul><ul><li>betrouwbaar </li></ul><ul><li>controleerbaar / reproduceerbaar </li></ul><ul><li>Doelgroep: vakgenoten </li></ul><ul><li>zelfde beroepsmatige interesse </li></ul><ul><li>gelijkwaardige inhoudelijke kennis </li></ul>
 15. 15. Wetenschappelijke publicatie <ul><li>Titel </li></ul><ul><li>volledig </li></ul><ul><li>ondubbelzinnig </li></ul><ul><li>Abstract </li></ul><ul><li>korte samenvatting van het onderzoek </li></ul><ul><li>Inleiding/achtergrond </li></ul><ul><li>achtergrondkennis </li></ul><ul><li>aanleiding </li></ul>
 16. 16. Wetenschappelijke publicatie <ul><li>Afbeeldingen </li></ul><ul><li>alle relevante resultaten & controles </li></ul><ul><li>controleerbaar/ondubbelzinnig </li></ul><ul><li>Materiaal & Methode </li></ul><ul><li>uitgebreid </li></ul><ul><li>reproduceerbaar </li></ul><ul><li>Resultaten </li></ul><ul><li>volledig & nauwkeurig </li></ul><ul><li>statistische significantie </li></ul>
 17. 17. Wetenschappelijke publicatie <ul><li>Discussie </li></ul><ul><li>uitgebreid </li></ul><ul><li>niet speculatief </li></ul><ul><li>aanwijzingen vervolgonderzoek </li></ul><ul><li>Referentielijst </li></ul><ul><li>compleet </li></ul><ul><li>controleerbaar </li></ul><ul><li>wetenschappelijk betrouwbaar </li></ul>
 18. 18. Wetenschappelijke publicatie Doel: informeren vakgemeenschap over wetenschappelijk resultaat Doelgroep: vakgenoten Populair-wetenschappelijk artikel Doel: brede publiek informeren en vermaken Doelgroep: ‘iedereen’
 19. 19. Populair-wetenschappelijk artikel <ul><li>Doel: brede publiek informeren en vermaken </li></ul><ul><li>vraaggericht: interesse lezer staat centraal </li></ul><ul><li>aantrekkelijk om te lezen </li></ul><ul><li>lezer verrijken met eenduidige kennis </li></ul><ul><li>‘ betrouwbaar’ </li></ul><ul><li>Doelgroep: ‘iedereen’ </li></ul><ul><li>persoonlijke interesse </li></ul><ul><li>uiteenlopende kennisniveau’s, vaak verre van professioneel </li></ul>
 20. 20. Populair-wetenschappelijk artikel <ul><li>Onderwerp & insteek: ‘waarover & waarom’ </li></ul><ul><li>(actualiteit, wetenschappelijke ontdekking, eigen onderzoek) </li></ul><ul><li>Eenvoudige rode draad </li></ul><ul><ul><li>(specifiek & diepgaand <> brede globale ‘vogelvlucht’) </li></ul></ul><ul><li>Dicht bij belevingswereld / interessegebied lezer </li></ul><ul><ul><li>(“Wat leeft bij / welke vraag heeft de lezer?”) </li></ul></ul>
 21. 21. Populair-wetenschappelijk artikel <ul><li>Opbouw & toon </li></ul><ul><li>aanleiding / reden voor het artikel (inleiding / streamer) </li></ul><ul><li>conclusie / afsluiter (laatste alinea) </li></ul><ul><li>stappen daartussen bepalen (overige alinea’s) </li></ul><ul><li>extra / ‘wat ontbreekt’ (kaders & afbeeldingen) </li></ul>
 22. 22. Populair-wetenschappelijk artikel <ul><li>Titel (max. 8 woorden) </li></ul><ul><li>kort: in één oogopslag </li></ul><ul><li>‘ prikkelend’ </li></ul><ul><li>Streamer (max. 40 woorden) </li></ul><ul><li>kort </li></ul><ul><li>‘ prikkelend’ </li></ul><ul><li>globaal idee van wat volgt </li></ul><ul><ul><li>(geen volledige samenvatting) </li></ul></ul>
 23. 23. Populair-wetenschappelijk artikel <ul><li>Broodtekst </li></ul><ul><li>(1000-2000 woorden) </li></ul><ul><li>logisch & lopend verhaal </li></ul><ul><ul><li>eenvoudige ‘rode draad’ </li></ul></ul><ul><li>breed begrijpelijk qua inhoud & taalgebruik </li></ul><ul><ul><li>(middelbare school) </li></ul></ul><ul><li>korte, actieve zinnen </li></ul><ul><li>(vermijd lijdende vorm & lange bijzinnen) </li></ul><ul><li>korte afgeronde alinea’s </li></ul><ul><ul><li>(ong 100-200 woorden) </li></ul></ul><ul><li>rond het verhaal af </li></ul><ul><ul><li>(conclusie / uitsmijter) </li></ul></ul>
 24. 24. Populair-wetenschappelijk artikel <ul><li>Afbeeldingen </li></ul><ul><li>(1 per 2 à 3 alinea’s) </li></ul><ul><li>niet alleen functioneel: ook ‘aankleding’ </li></ul><ul><li>aantrekkelijk </li></ul><ul><li>eenvoudig & duidelijk </li></ul><ul><ul><li>(één oogopslag) </li></ul></ul><ul><li>kort (of geen) bijschrift </li></ul><ul><ul><li>(max 40-50 woorden) </li></ul></ul><ul><li>Kaders </li></ul><ul><li>korte ‘sidesteps’ van de rode draad </li></ul><ul><ul><li>korte uitleg / anekdotes / weetjes </li></ul></ul>
 25. 25. Populair-wetenschappelijke schrijfervaring VEEL DOEN !
 26. 26. Populair-wetenschappelijke schrijfervaring <ul><li>Bijvoorbeeld via Kennislink </li></ul><ul><li>Zelf insturen van een artikel </li></ul><ul><ul><li>(info@kennislink.nl) </li></ul></ul><ul><li>Schrijfcursus voor correspondenten netwerk </li></ul><ul><ul><li>(bijvoorbeeld ook via GeNeYouS ?) </li></ul></ul><ul><ul><li>> </li></ul></ul>
 27. 27. Hoe breng ik mijn onderzoek onder de aandacht van de media (en het brede publiek) <ul><li>Wees zichtbaar </li></ul><ul><li>Bloggen </li></ul><ul><ul><li>RSS feed </li></ul></ul><ul><li>Persoonlijke webpagina </li></ul><ul><ul><li>Onderdeel van de instituutswebsite </li></ul></ul><ul><ul><li>korte toegankelijke (leken)info over je onderzoek </li></ul></ul><ul><ul><li>publicaties / proefschrift </li></ul></ul><ul><ul><li>afbeeldingen </li></ul></ul>
 28. 28. Hoe breng ik mijn onderzoek onder de aandacht van de media (en het brede publiek) <ul><li>Benader zelf de media </li></ul><ul><li>Schrijf zelf een persbericht </li></ul><ul><ul><li>meer zichtbaar </li></ul></ul><ul><ul><li>proactieve houding </li></ul></ul><ul><ul><li>controle </li></ul></ul>
 29. 29. Schrijf zelf een persbericht <ul><li>kort & simpel: ‘in één oogopslag’ </li></ul><ul><ul><li>zoveel mogelijk Nederlands </li></ul></ul><ul><ul><li>zo min mogelijk vakjargon </li></ul></ul><ul><ul><li>beperk je tot de hoofdconclusie van je </li></ul></ul><ul><ul><li>publicatie / promotie </li></ul></ul><ul><li>máák het nieuwswaardig </li></ul><ul><ul><li>geen wereldschokkende ontdekking? </li></ul></ul><ul><ul><li>trek je onderzoek in breder relevant perspectief </li></ul></ul><ul><ul><li>betrek je onderzoek op iets actueels </li></ul></ul><ul><ul><li>betrek je onderzoek op iets maatschappelijks </li></ul></ul>
 30. 30. Structuur persbericht <ul><li>Titel / aanhef: </li></ul><ul><ul><li>begin met in dikke letters “PERSBERICHT” </li></ul></ul><ul><ul><li>korte heldere titel zonder jargon </li></ul></ul><ul><ul><li>zet je instituut / universiteit erachter of ervoor </li></ul></ul>
 31. 31. Structuur persbericht <ul><li>Opbouw: </li></ul><ul><ul><li>max. 500 woorden </li></ul></ul><ul><ul><li>belangrijkste in de eerste (twee) alinea(’s) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tip: beantwoord “wie”, “wat”, “waarom” “wanneer” & “hoe” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>(bij voorkeur in deze volgorde) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>“ noot voor de redactie”: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Korte info / bio over jezelf </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>vermelding instituut / onderzoeksgroep </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>evt. promotiedatum </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>bereikbaar telefoonnummer (ook buiten ‘kantoortijden’) !! </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>zet erbij “niet ter publicatie” </li></ul></ul></ul>
 32. 32. Structuur persbericht <ul><li>Toon: </li></ul><ul><ul><li>heldere duidelijke taal zonder (al teveel) jargon </li></ul></ul><ul><ul><li>kort, zakelijk, feitelijk, objectief </li></ul></ul><ul><ul><li>géén spelfouten </li></ul></ul><ul><ul><li>houd de tekst actief en stellig </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>vermijd vaagheden als ‘zou kunnen’, ‘wellicht’, etc. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>spreek vanuit de onderzoeker, niet vanuit het onderzoek of de resultaten </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>vermijd lijdende vorm </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>vermijd teveel & te lange bijzinnen </li></ul></ul></ul>
 33. 33. Structuur persbericht <ul><li>Afbeeldingen: </li></ul><ul><ul><li>minstens één afbeelding </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>geschikt voor drukwerk, dus groot en minstens 300 dpi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>géén vakwetenschappelijke schema’s, grafieken, tabellen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>wèl foto van je experimentele opstelling, jezelf aan het werk, ‘esthetisch aantrekkelijke’ foto’s van (gekleurde) EM-preparaten, gekleurde plaques, etc. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>geef aan waar men afbeeldingen kan downloaden </li></ul></ul>
 34. 34. Structuur persbericht <ul><li>Aanleveren: </li></ul><ul><ul><li>zo gericht mogelijk </li></ul></ul><ul><ul><li>duidelijke afzender </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>onderzoeker & instituut </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>kale platte tekst, afbeelding(en) los </li></ul></ul><ul><ul><li>vermeld publicatie / proefschrift / meer over onderzoek waar online te vinden is </li></ul></ul><ul><ul><li>gebruik “onder embargo” </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>geef ‘scoop’ door persbericht twee dagen voor publicatie te sturen; vermeld duidelijk embargodatum en –tijd !! </li></ul></ul></ul>
 35. 35. Structuur persbericht <ul><li>Nazorg: </li></ul><ul><ul><li>wees bereikbaar voor journalist en neem de tijd </li></ul></ul><ul><ul><li>vraag naar naam journalist & blad en publicatiedatum </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vraag evt. publicatie exemplaar (behalve bij kranten) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>wees duidelijk en niet té voorzichtig </li></ul></ul><ul><ul><li>reken op niets en blijf proberen </li></ul></ul>
 36. 36. Uitgebreide Info <ul><li>Persbericht schrijven (Universiteit Antwerpen): </li></ul><ul><li>http://tinyurl.com/3yl62r </li></ul>

×