Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Stratēģiskas investīcijas kopienā - galvenie principi un instrumenti

427 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Stratēģiskas investīcijas kopienā - galvenie principi un instrumenti

 1. 1. Stratēģiskas investīcijas kopienā - galvenie principi un instrumenti Līva Jēgere, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts 29/11/2012ceturtdiena, 12. gada 29. novembris
 2. 2. Atbalsta veidi Cits variants 35,7 Tehnoloģiju pieejamība 16,7 Demogrāfijas attīstība 7,1 Infrastruktūras attīstība 26,2 Veselības veicināšana 64,3 Vides aizsardzība 54,8 Sabiedrības labklājības paaugstināšana 50 Kultūra 52,4 Izglītība 88,1 Cilvēktiesību aizsardzība 14,3 0 20 40 60 80 100ceturtdiena, 12. gada 29. novembris
 3. 3. Kas būtu svarīgi Latvijas uzņēmumu darbībā, lai sekmētu valsts attīstību ilgtermiņā? Uzņēmums nodrošina labu darba vidi un rūpējas par saviem darbiniekiem 61 Uzņēmumam ir ilgtermiņa stratēģija 57 Uzņēmums strādā ar peļņu 47 Uzņēmums godīgi maksā nodokļus 42 Uzņēmums ievēro pircēju/ patērētāju intereses 21 Uzņēmums ievēro godīgas konkurences principus 16 Uzņēmums ir godīgs un atklāts pret saviem klientiem 16 Uzņēmums darbojas saskaņā ar starptautiskiem standartiem, piemēram, ISO utt. 10 Uzņēmums regulāri un atklāti informē sabiedrību par savu darbību 6 Uzņēmums ir atbildīgs par apkārtējo vidi 6 Uzņēmums atbalsta sabiedrībai nozīmīgus pasākumus , piemēram, labdarība, talkas, atbalsts izglītībai utt. 5 Uzņēmums pārliecinās, ka tā piegādātāji ievēro likuma un ētikas normas 3 Cits 2 0 20 40 60 80 100ceturtdiena, 12. gada 29. novembris
 4. 4. Viss mainās ...ceturtdiena, 12. gada 29. novembris
 5. 5. Kāpēc uzņēmumi investē vietējā kopienā? Tiešs finansiāls ieguvums - Uzlabojas Motivēti un mācību izmaksu ietekmes pušu kvalificēti optimizācija un viedoklis par darbinieki mazāka kadru uzņēmumu mainība Veselīga augsne attīstībai un Pozitīva vide jaunas biznesa ģimenei iespējasceturtdiena, 12. gada 29. novembris
 6. 6. Galvenie principi • Sociālo problēmu identificēšana • Partnerība • Plānošana un vadība • Darbinieku, klientu un piegādātāju iesaiste • Novērtējumsceturtdiena, 12. gada 29. novembris
 7. 7. Formula Kopienas problēmjautājums Projekts (risks + iespēja)ceturtdiena, 12. gada 29. novembris
 8. 8. Partnerības izveide • Potenciālo partneru apzināšana • Potenciālo partneru prioritāšu noskaidrošana • Nepieciešamā atbalsta identificēšana • Vienošanās par lomām un atbildībāmceturtdiena, 12. gada 29. novembris
 9. 9. Ceļā uz izcilību • Pievienotās vērtības radīšana visiem partneriem • Komunikācija par panākumiem, dalīšanās pieredzē • Atzinība aktīvākajiem • Atbalstītāju informēšana par rezultātiem un vienošanās par ilgtermiņa atbalstuceturtdiena, 12. gada 29. novembris
 10. 10. Ilgtspeja.lv Twitter: @ilgtspeja liva.jegere@gmail.comceturtdiena, 12. gada 29. novembris

×