Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uzņēmuma mijiedarbība ar sabiedrību

2,071 views

Published on

Published in: Education, Technology, Business
 • Be the first to comment

Uzņēmuma mijiedarbība ar sabiedrību

 1. 1. Uzņēmuma mijiedarbība ar sabiedrību Ilva Pudule, TNS Latvia Ilgtspējas indekss, 2011. gada 9. marts
 2. 2. Iedzīvotāju atkarība no nodarbinātības uzņēmumā Un kā ar uzņēmuma atkarību no potenciālajiem darbiniekiem? 1
 3. 3. BlackBerry Case-Study Uzņēmuma mijiedarbība ar sabiedrību | Uzņēmuma atbalsts sporta jomai
 4. 4. Ideālais ES Vidējais vērtējums = 4.3 Bāze: Respondenti, kuri zina Blackberry, n=512 *Piezīme: grafikā attēlots vidējais vērtējums skalā no 1 (Nekādā ziņā neraksturo manu “Ideālo ES”) līdz 6 (Katrā ziņā raksturo manu “Ideālo ES”) Uzņēmuma mijiedarbība ar sabiedrību | Uzņēmuma atbalsts sporta jomai
 5. 5. Uzņēmuma atbalsts sporta jomai Visi būs "Dinamo" lieldraugi? 2
 6. 6. BlackBerry Case-Study Uzņēmuma mijiedarbība ar sabiedrību | Uzņēmuma atbalsts sporta jomai
 7. 7. Intereses Vidējais vērtējums = 3.8 Bāze: Respondenti, kuri zina Blackberry, n=512 *Piezīme: grafikā attēlots vidējais vērtējums skalā no 1 (Noteikti neinteresē) līdz 6 (Noteikti interesē) Uzņēmuma mijiedarbība ar sabiedrību | Uzņēmuma atbalsts sporta jomai
 8. 8. Sadarbības projekti ar citām organizācijām Vai par to zina arī kāds trešais? 3
 9. 9. Darbinieku dalība sabiedrības atbalsta programmās Jo precīzāka mērķa grupa, jo labāk tā jūs sadzirdēs! 4
 10. 10. Paldies! Jautājumi? Ilva Pudule | Lielo klientu direktore TNS Latvia Kronvalda bulvaris 3-2  |  Riga LV-1010  |  Latvia t: +371 67 096 300 e : ilva.pudule @tns .lv w : www.tns .lv Uzņēmuma mijiedarbība ar sabiedrību | Darbinieku dalība sabiedrības atbalsta programmās

×