Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
©TNS 2014
TNS pētījumu rezultāti:
sabiedrības un uzņēmēju
viedokļi par ilgtspējas
jautājumiem
Inta Priedola
TNS vecākā kli...
©TNS 2014
Iedzīvotāji uzskata, ka visnegatīvāk Latvijas ilgtspējīgu
attīstību ietekmējusi ekonomiskā krīze
2
Kuri trīs no ...
©TNS 2014 3
Atzīmējiet trīs vissvarīgākās lietas, kas, Jūsuprāt, būtu svarīgas Latvijas uzņēmumu darbībā,
lai sekmētu Latv...
©TNS 2014
Uzņēmumu fokuss uz darba vides aspektu nodrošināšanu
samazinās
Pieaug prioritāte patērētāju vajadzību izzināšana...
©TNS 2014
Lai arī puse no iedzīvotājiem darba apstākļus Latvijā vērtē
kā sliktus, attiecībā uz personiskajiem darba apstāk...
©TNS 2014
Iedzīvotāji kā lielāko veselības aizsardzības un drošības risku
darba vietās vērtē stresu
6
Jūsuprāt, ar kādiem ...
©TNS 2014
Iedzīvotājiem nozīmīga loma informācijas ieguvē par
uzņēmumu darbību ir nozaru ekspertiem, patērētāju
aizsardzīb...
©TNS 2014 8
Iedzīvotāji labprāt ziedo savu laiku cēlu mērķu labā
Vai Jūs piekrītat apgalvojumam "Esmu gatavs(-a) ziedot sa...
©TNS 2014
Iedzīvotāji labprāt personīgi iesaistās vides un dabas
aizsardzības jautājumu risināšanā
9
Vai Jūs teiktu, ka Jū...
©TNS 2014
Iedzīvotājos vērojama atbildība pret vides un dabas
aizsardzības jautājumiem un ar to saistītajiem pasākumiem
10...
©TNS 2014
Latvijas iedzīvotāju gatavība maksāt vairāk par ekoloģiski
tīriem produktiem
11
Vai Jūs piekrītat apgalvojumam "...
©TNS 2014 12
Iedzīvotājiem piesardzīga attieksme pret akcīzes nodokļa
ieviešanu atsevišķu neveselīgas pārtikas produktu gr...
©TNS 2014
58
54
26
29
11
13
1
2
2
1
2
2
2012
2013
%
Pilnībā piekrītu Daļēji piekrītu
Ne piekrītu, ne nepiekrītu Daļēji nep...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

TNS pētījumu rezultāti par Ilgtspējas jautājumiem 2014

424 views

Published on

Pēc pētījumu kompānijas TNS datiem 69% iedzīvotāji par svarīgāko aspektu Latvijas attīstības sekmēšanā ilgtermiņā min uzņēmuma spēju nodrošināt labu darba vidi un rūpes par saviem darbiniekiem. Arī uzņēmuma vadītāju vidū darba vides aspekti tiek minēti kā galvenie Latvijas ilgtspējas kontekstā, to min 49%. Tomēr fokuss uz šo aspektu pēdējos gados uzņēmēju vidū ir būtiski samazinājies (par 13 procentpunktiem). Tajā pašā laikā uz pusi ir pieaugusi uzņēmumu uzmanība uz klientu vajadzībām un patērētāju interesēm – trešā daļa uzņēmēju to min kā būtisku Latvijas ilgtspējas kontekstā.

Par TNS pētījumiem
Aptauju par Latvijas iedzīvotāju viedokli par svarīgākajiem aspektiem Latvijas uzņēmumu darbībā, lai sekmētu Latvijas attīstību ilgtermiņā un uzticēšanos dažādiem avotiem saistībā ar informāciju par uzņēmumiem pētījumu kompānija TNS veica laikā no 2014.gada 13. līdz 15. maijam, ar interneta starpniecību visā Latvijā aptaujājot 700 Latvijas ekonomiski aktīvos iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 55 gadiem. Papildu ziņā izmantoti dati no TNS Flash Eirobarometra pētījuma, kas ir veikts 2014. gada pavasarī, un TNS Atlas patēriņa pētījuma - veikts 2013. gada pavasarī.

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

TNS pētījumu rezultāti par Ilgtspējas jautājumiem 2014

 1. 1. ©TNS 2014 TNS pētījumu rezultāti: sabiedrības un uzņēmēju viedokļi par ilgtspējas jautājumiem Inta Priedola TNS vecākā klientu vadītāja e-pasts: inta.priedola@tns.lv tel.: 26592584, 67096319 Twitter: @TNSLatvia
 2. 2. ©TNS 2014 Iedzīvotāji uzskata, ka visnegatīvāk Latvijas ilgtspējīgu attīstību ietekmējusi ekonomiskā krīze 2 Kuri trīs no šiem notikumiem, Jūsuprāt, ir visnegatīvāk ietekmējuši valsts ilgtspējīgu attīstību pēdējo 10 gadu laikā? 67 44 41 41 39 30 27 5 3 3 2 Valsts ekonomiskā krīze Banku krīzes Mainīga nodokļu politika Nekustamā īpašuma „burbuļa plīšana” Ēnu ekonomika Korupcijas skandāli Negodīga uzņēmējdarbība Ugunsgrēki un katastrofas Valsts politika, valdība (korupcija valdība, valdības rīkojumi/ lēmumi), politiķi Vides katastrofas Cits % Bāze: ekonomiski aktīvie Latvijas iedzīvotāji 18-55 gadu vecumā, n=700. Dati: TNS, 2014.gada maijs.
 3. 3. ©TNS 2014 3 Atzīmējiet trīs vissvarīgākās lietas, kas, Jūsuprāt, būtu svarīgas Latvijas uzņēmumu darbībā, lai sekmētu Latvijas attīstību ilgtermiņā? 69% 51% 44% 43% 23% 21% 14% 10% 8% 5% 5% 2% 12% 61% 46% 39% 45% 26% 22% 15% 8% 11% 5% 6% 4% 1% 0,3% 64% 56% 41% 45% 25% 18% 16% 10% 8% 7% 6% 3% 0,5% Uzņēmums nodrošina labu darba vidi un rūpējas par saviem darbiniekiem Uzņēmumam ir ilgtermiņa stratēģija Uzņēmums godīgi maksā nodokļus Uzņēmums strādā ar peļņu Uzņēmums ievēro pircēju/ patērētāju intereses Uzņēmums ir godīgs un atklāts pret saviem klientiem Uzņēmums ievēro godīgas konkurences principus Uzņēmums darbojas saskaņā ar starptautiskiem standartiem, piemēram, ISO utt. Uzņēmums ir atbildīgs par apkārtējo vidi Uzņēmums atbalsta sabiedrībai nozīmīgus pasākumus, piemēram, labdarība, talkas, atbalsts izglītībai utt. Uzņēmums regulāri un atklāti informē sabiedrību par savu darbību Uzņēmums pārliecinās, ka tā piegādātāji ievēro likuma un ētikas normas Cits Grūti pateikt 2014 2013 2012 - Rādītājs ir statistiski nozīmīgi augstāks nekā iepriekšējā periodā - Rādītājs ir statistiski nozīmīgi zemāks nekā iepriekšējā periodā Vairākatbilžu jautājums (% summa > 100). Bāze: ekonomiski aktīvie Latvijas iedzīvotāji 18-55 gadu vecumā, 2012: n=750; 2013: n=700; 2014: n=750. Dati: TNS, 2012. – 2014.gada pavasaris. Iedzīvotāji sagaida arvien lielākas uzņēmumu rūpes par darbiniekiem un darba vidi
 4. 4. ©TNS 2014 Uzņēmumu fokuss uz darba vides aspektu nodrošināšanu samazinās Pieaug prioritāte patērētāju vajadzību izzināšanai 49 45 45 43 30 27 24 7 6 4 3 1 1 62 54 49 51 20 20 17 4 9 6 3 4 2 Uzņēmums nodrošina labu darba vidi un rūpējas par saviem darbiniekiem Uzņēmumam ir ilgtermiņa stratēģija Uzņēmums godīgi maksā nodokļus Uzņēmums strādā ar peļņu Uzņēmums ir godīgs un atklāts pret saviem klientiem Uzņēmums ievēro pircēju/ patērētāju intereses Uzņēmums ievēro godīgas konkurences principus Uzņēmums atbalsta sabiedrībai nozīmīgus pasākumus, piemēram, labdarība, talkas, atbalsts izglītībai utt. Uzņēmums darbojas saskaņā ar starptautiskiem standartiem, piemēram, ISO utt. Uzņēmums ir atbildīgs par apkārtējo vidi Uzņēmums pārliecinās, ka tā piegādātāji ievēro likuma un ētikas normas Uzņēmums regulāri un atklāti informē sabiedrību par savu darbību Cits % 2013 2012 4 Atzīmējiet trīs vissvarīgākās lietas, kas, Jūsuprāt, būtu svarīgas Latvijas uzņēmumu darbībā, lai sekmētu Latvijas attīstību ilgtermiņā? Vairākatbilžu jautājums (% summa > 100). Bāze: biznesa vide, 2012: n=369; 2013: n=200. Dati: TNS, 2012. – 2013.gads.
 5. 5. ©TNS 2014 Lai arī puse no iedzīvotājiem darba apstākļus Latvijā vērtē kā sliktus, attiecībā uz personiskajiem darba apstākļiem vērojama pozitīva tendence – tie pēdējo 5 gadu laikā ir uzlabojušies 5 53 47 43 47 4 6 ES LV % Kopā 'Labi' Kopā 'Slikti' Nezina Ņemot vērā Jūsu pieredzi un/vai Jums zināmo draugu un radu pieredzi, kuri pašlaik ir nodarbināti, kādi, Jūsuprāt, pašlaik ir darba apstākļi (MŪSU VALSTĪ)? Ņemot vērā Jūsu pieredzi un/vai Jums zināmo draugu un radu pieredzi, kuri pašlaik ir nodarbināti, Jūsuprāt, darba apstākļi (MŪSU VALSTĪ) pēdējo 5 gadu laikā ir ... 12 25 27 43 57 28 4 4 ES LV % Uzlabojušies Saglabājušies tādi paši Pasliktinājušies Nezina Bāze: pilsoņi 15-74 gadu vecumā, LV n= 1000; ES n=26571. Dati: TNS / Flash Eirobarometra pētījums, 2014.gada aprīlis.
 6. 6. ©TNS 2014 Iedzīvotāji kā lielāko veselības aizsardzības un drošības risku darba vietās vērtē stresu 6 Jūsuprāt, ar kādiem veselības aizsardzības un drošības riskiem Jūs galvenokārt saskaraties/ saskārāties savā darbā 50% 32% 23% 51% 28% 25% Stress Atkārtotas kustības vai arī nogurdinoša vai sāpes izraisoša ķermeņa pozīcijas Kravu celšana, pārnēsāšana vai pārvietošana ikdienā LV ES28 Bāze: pilsoņi 15-74 gadu vecumā, LV n= 1000; ES n=26571. Dati: TNS / Flash Eirobarometra pētījums, 2014.gada aprīlis.
 7. 7. ©TNS 2014 Iedzīvotājiem nozīmīga loma informācijas ieguvē par uzņēmumu darbību ir nozaru ekspertiem, patērētāju aizsardzības biedrībām un NVO 7 Kad Jūs dzirdat informāciju par kādu uzņēmumu, cik lielā mērā Jūs personīgi uzticaties katram no šiem informācijas avotiem? 28 15 10 6 8 4 4 3 2 4 3 3 2 3 2 2 2 3 2 52 55 51 53 46 46 46 38 38 36 37 37 37 36 36 32 31 27 22 9 14 19 22 24 32 29 32 31 29 37 30 32 36 38 40 30 34 44 2 5 7 6 11 7 7 15 10 16 11 13 9 13 12 12 23 22 13 9 11 13 13 12 10 14 12 19 16 13 17 20 12 11 13 14 14 19 Radiniekiem, ģimenei, kaimiņiem, draugiem vai kolēģiem Konkrētās nozares ekspertiem Patērētāju aizsardzības biedrībām un citām nevalstiskajām… Konkrētā uzņēmuma darbiniekiem Valsts iestādēm Internetam (citām mājaslapām, blogiem, forumiem u. c.) Pašam uzņēmumam Pašvaldībām Uzņēmumus pārstāvošajām organizācijām Starptautiskām organizācijām Radio Arodbiedrībām Citiem uzņēmumiem, kas nav konkrētā uzņēmuma konkurenti Sociālajiem medijiem Televīzijai Presei Eiropas Savienībai Nozaru ministrijām Citiem uzņēmumiem, kas ir konkrētā uzņēmuma konkurenti % Ļoti lielā mērā uzticos Drīzāk uzticos Drīzāk neuzticos Noteikti neuzticos Grūti pateikt Bāze: ekonomiski aktīvie Latvijas iedzīvotāji 18-55 gadu vecumā, n=700. Dati: TNS, 2014.gada maijs.
 8. 8. ©TNS 2014 8 Iedzīvotāji labprāt ziedo savu laiku cēlu mērķu labā Vai Jūs piekrītat apgalvojumam "Esmu gatavs(-a) ziedot savu laiku cēlu mērķu labā"? Nav atbildes 2% Pilnībā piekrītu 24% Daļēji piekrītu 38% Ne piekrītu, ne nepiekrītu 21% Daļēji nepiekrītu 9% Pilnībā nepiekrītu 6% Bāze: Latvijas iedzīvotāji 15-74 gadu vecumā, n=1715. Dati: TNS / patēriņa pētījums TNS Atlas, 2013.gada pavasaris.
 9. 9. ©TNS 2014 Iedzīvotāji labprāt personīgi iesaistās vides un dabas aizsardzības jautājumu risināšanā 9 Vai Jūs teiktu, ka Jūs personīgi kaut ko darāt, lai aizsargātu biodaudzveidību? 38 23 33 30 20 29 8 15 1 3 EU27 LV % Jā, es daru Jā, bet es vēlētos darīt vēl vairāk Nē, tāpēc ka es nezinu, ko darīt Nē, citu iemeslu dēļ Nezina/ nav atbildes Bāze: pilsoņi 15-74 gadu vecumā, LV n= 1000; ES n=25537. Dati: TNS / Flash Eirobarometra pētījums, 2013.gada jūnijs.
 10. 10. ©TNS 2014 Iedzīvotājos vērojama atbildība pret vides un dabas aizsardzības jautājumiem un ar to saistītajiem pasākumiem 10 Par katru no turpmākajām darbībām, lūdzu, pasakiet, vai Jūs to darāt vai nedarāt. 97 98 82 78 34 15 3 2 15 20 65 84 3 2 1 1 % Cienāt dabu (piemēram, neatstājat atkritumus mežā vai pludmalē, netraucējat savvaļas dzīvniekus) Pērkat videi draudzīgus produktus (piemēram, bioloģiskus, bez ķimikālijām vai vietējā ražojuma produktus) Piedalāties biodaudzveidībai veltītos iedzīvotāju projektos (piemēram, talkās dabas rezervātos, sikspārņu naktīs utt.) Jā Nē Nezina LV EU27 Bāze: pilsoņi 15-74 gadu vecumā, LV n= 1000; ES n=25537. Dati: TNS / Flash Eirobarometra pētījums, 2013.gada jūnijs.
 11. 11. ©TNS 2014 Latvijas iedzīvotāju gatavība maksāt vairāk par ekoloģiski tīriem produktiem 11 Vai Jūs piekrītat apgalvojumam "Esmu gatavs(-a) maksāt vairāk par ekoloģiski tīriem produktiem"? Nav atbildes 2% Pilnībā piekrītu 12% Daļēji piekrītu 25% Ne piekrītu, ne nepiekrītu 23% Daļēji nepiekrītu 15% Pilnībā nepiekrītu 23% Bāze: Latvijas iedzīvotāji 15-74 gadu vecumā, n=1715. Dati: TNS / patēriņa pētījums TNS Atlas, 2013.gada pavasaris.
 12. 12. ©TNS 2014 12 Iedzīvotājiem piesardzīga attieksme pret akcīzes nodokļa ieviešanu atsevišķu neveselīgas pārtikas produktu grupām Grūti pateikt 6% Noteikti jā 15% Drīzāk jā 20% Drīzāk nē 22% Noteikti nē 37% Tiek plānots, ka no nākamā gada ar akcīzes nodokli varētu aplikt atsevišķas neveselīgo pārtikas produktu grupas, piemēram, desas un gaļas izstrādājumus, palmu eļļu, cūku taukus un speķi, kartupeļu čipsus, zupas, kā arī saldinātos bezalkoholiskos dzērienus un enerģijas dzērienus. Vai Jūs personīgi atbalstāt atsevišķu neveselīgo pārtikas produktu grupu aplikšanu ar akcīzes nodokli? Bāze: ekonomiski aktīvie Latvijas iedzīvotāji 18-55 gadu vecumā, n=800. Dati: TNS, 2013.gada septembris.
 13. 13. ©TNS 2014 58 54 26 29 11 13 1 2 2 1 2 2 2012 2013 % Pilnībā piekrītu Daļēji piekrītu Ne piekrītu, ne nepiekrītu Daļēji nepiekrītu Pilnībā nepiekrītu Nav atbildes Iedzīvotājiem ir būtiski, lai uzņēmumi darbotos atbilstoši ētikas principiem 13 Cik lielā mērā Jūs piekrītat apgalvojumam "Ir svarīgi, lai uzņēmumi darbotos atbilstoši ētikas principiem"? Bāze: Latvijas iedzīvotāji 15-74 gadu vecumā, 2012: n=1748; 2013: n=1715. Dati: TNS / patēriņa pētījums TNS Atlas, 2012. – 2013.gada pavasaris. Cik lielā mērā Jūs piekrītat apgalvojumam "Esmu pārtraucis (pārtraukusi) iegādāties to uzņēmumu ražojumus, kuru rīcību es neatbalstu"? Nav atbildes 1% Pilnībā piekrītu 21% Daļēji piekrītu 18% Ne piekrītu, ne nepiekrītu 34% Daļēji nepiekrītu 12% Pilnībā nepiekrītu 14% Un tie ir lielā mērā gatavi atteikties no uzņēmuma precēm/ pakalpojumiem, ja tas darbojas pretim sabiedrības interesēm

×