Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sabiedriskā atbalsta nozīmīgums: nodeva vai investīcijas?

314 views

Published on

2017. gada 29. septembra prezentācija seminārā "Stratēģiskas investīcijas vietējā kopienā - kāpēc un kā?"

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sabiedriskā atbalsta nozīmīgums: nodeva vai investīcijas?

 1. 1. Sabiedriskā atbalsta nozīmīgums: nodeva vai investīcijas? Atziņas no Kantar TNS iedzīvotāju vērtību un sabiedriskā atbalsta projektu efektivitātes pētījumiem
 2. 2. Sabiedrisko attiecību un investīciju projektu aktualitātes un ieguldīto resursu atdeves novērtējums Reprezentatīvas Latvijas iedzīvotāju vecumā 15-74 gadi aptauja Kvantitatīva aptauja, datorizētās individuālās intervijas respondentu dzīvesvietās 2017. gada aprīlis - maijs 1.006 intervijas Latvijas iedzīvotāju vērtību segmentācija 2014. gada maijs 1.000 intervijas 2016. gada novembris 501 intervija
 3. 3. Efektīvs, ja ir atdeve īstermiņā Redz tikai finansiālu atbalstu Pietrūkst procesa caurspīdīgu ma Lielajiem uzņēmumiem jādalās ar peļņu Neticības atbalsta mērķiem Var atļauties tikai lielie uzņēmumi Mīti un šaubas par sabiedriskā atbalsta aktivitātēm 3 Redz tikai finansiālu atbalstu Pietrūkst procesa caurspīdīguma Lielajiem uzņēmumiem jādalās ar peļņu Neticība atbalsta mērķiem Var atļauties tikai lielie uzņēmumi Efektīvs, ja ir atdeve īstermiņā
 4. 4. Latvijas iedzīvotāju vērtību segmentācija 4 Individuālā atbildīguma pieaugums Valsts / nācijas identitāte Drošība Stabilitāte Individuālo spēju apzināšanās Labklājība
 5. 5. 5 Vieno, saliedē cilvēkus (29%) Prieks, svētku sajūta (22%)Investīcijas nākotnē (23%) Kādu vērtību saskata no investīcijām sabiedrībā?
 6. 6. Sniegt jaunas iespējas «Nodeva» sabiedrībai Sniegt iespējas dažādām sabiedrības grupām Aizsargāt, saglabāt nacionālo un vēsturisko mantojumu Uzņēmumu veikto sabiedriskā atbalsta aktivitāšu atbilstība iedzīvotāju vērtībām 6 Veicināt attīstību un konkurētspēju Piepildīt dzīvi ar skaisto un labo Sniegt jaunas iespējas Radīt iedvesmojošus paraugus
 7. 7. 7 Uzņēmumu veikto sabiedriskā atbalsta aktivitāšu atbilstība iedzīvotāju vērtībām
 8. 8. 8 Labdarība (31%) Veselības joma (33%) Izglītība (27%) Sports (34%) Lauku, reģionu attīstība (22%) Kultūra (35%) Kādās jomās sagaida atbalstu?
 9. 9. Kā panākt maksimālo atdevi? 9 Dažādi uzņēmumi - dažādi mērķi - dažādas stratēģijas
 10. 10. 10 Sports Piesātināts ar lielo zīmolu aktivitātēm Daudzām aktivitātēm pietrūkst ilgtspējīguma novērtējumaSporta veidu popularitāte Interese par sportistu panākumiem Augsta personīgā iesaiste (31%) Vēlme iesaistīties sporta pasākumos
 11. 11. 11 Kultūra un izklaide Jomas sadrumstalotība Pieprasījums pēc atbalsta kultūras pieejamībai Augsta personīgā iesaiste (33%) Popularitāti veicina masu pasākumi Kultūras un izklaides pieejamība TV Sniedz pozitīvas sajūtas, pacilātību
 12. 12. 12 Labdarība Svarīgi pozitīvie pieredzes stāsti Nepieciešana plaša komunikācija, sabiedrības informētība Laba atpazīstamība tikai atsevišķiem projektiem Personīgā iesaiste vājāka (20%) Neredz lietderīgumu organizāciju, iestāžu atbalstam
 13. 13. 13 Izglītības joma Aktuāli domāt un runāt kopējās valsts attīstības kontekstā Pietrūkst informētības par realizētajiem projektiem un uzņēmumu aktivitātēmJauniešu integrācija darba tirgū Personīgā iesaiste vājāka (22%) Nepieciešamība pēc personīgās izaugsmes Atbildīgums, ilgtermiņa skatījums
 14. 14. 14 Lauku, reģionu attīstība Tiek sagaidīta vietējo uzņēmumu iesaistīšanās Lauku reģionos augstāka atbalstītāju ievērošana un sasaiste ar pasākumu Iedvesmojoši stāsti par «Latvija var» Stiprināt sabiedrības saliedētību (25%) Iedvesmojoši paraugi Atvērti iesaistīties, apmeklēt pasākumus Atbalsts vietējiem talantiem Svētku pasākumi ar ilggadīgām tradīcijām Iedvesmojoši piemēri, vērsti uz attīstību, individuālo spēju apzināšanos
 15. 15. 15 Kā novērtēt investīciju atdevi? Aktivitātes popularitāte un sabiedrības iesaiste Saskaņotība ar zīmola paustajām vērtībām Publiskās komunikācijas saskaņotība Aktivitātes sasaiste ar atbalstītāju Uzņēmuma kā atbalstītāja ievērošana
 16. 16. 16 Stratēģiska pieeja investīcijām sabiedriskajā atbalstā sniedz augstu atdevi un pievienoto vērtību Stiprina uzņēmuma korporatīvo tēlu un reputāciju Veido spēcīgas un uzticamas attiecības ar ietekmes pusēm Veicina biznesa izaugsmi 1 2 3
 17. 17. Esiet aktīvi! Sadarbojieties! Rīkojieties ilgtspējīgi! 17 Inta Priedola Vecākā klientu vadītāja Brand Strategy | Consulting E inta.priedola@tns.lv Sigita Kalnakārkle Klientu vadītāja Consumer Insights | Qualitative E sigita.kalnakarkle@tns.lv Revita Logina Vecākā klientu vadītāja Brand & Shopper | Consulting E revita.logina@tns.lv

×