Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Produktu un pakalpojumu dzīves cikla analīze

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 42 Ad

Produktu un pakalpojumu dzīves cikla analīze

Download to read offline

Estonian, Latvian & Lithuanian Environment (ELLE) prezentācija seminārā par dzīves cikla analīzi

Estonian, Latvian & Lithuanian Environment (ELLE) prezentācija seminārā par dzīves cikla analīzi

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Viewers also liked (15)

More from Institute for Corporate Sustainability and Responsibility (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Produktu un pakalpojumu dzīves cikla analīze

 1. 1. Dzīves cikla analīze Jūlija Doktorova, Olga Meļņičenko (ELLE; InCSR) 22.02.2017
 2. 2. Aplūkojamie jautājumi • Kas ir dzīves cikla analīze? • Kādi ir dzīves cikla analīzes mērķi un kāpēc tā ir vajadzīga? • Dzīves cikla analīzes piemērs – produkts • Dzīves cikla novērtējums un pakalpojumu sektors • Dzīves cikla analīzes piemērs – pakalpojums • Ko ņem vērā, veicot novērtējumu
 3. 3. Kas ir dzīves cikla analīze? Kas ir videi draudzīgāk? vai
 4. 4. Kas ir dzīves cikla analīze? Kas ir videi draudzīgāk? vai
 5. 5. Kas ir dzīves cikla analīze? Kas ir videi draudzīgāk? vai
 6. 6. Kas ir dzīves cikla analīze? Rīks vadības lēmumu pieņemšanai
 7. 7. Kas ir dzīves cikla analīze? Produkta (pakalpojuma) ražošanai/sniegšanai izmantoto resursu, radīto vielu (atkritumi, emisijas) un potenciālās ietekmes uz vidi raksturojums/analīze/izvērtējums visam dzīves ciklam (no «šūpuļa līdz kapam») Avots: Gatis Bažbauers. Produktu dzīves cikla novērtējums (analīze)
 8. 8. Kas ir dzīves cikla analīze? Avots: altanova-energy.com Avots: ecodyger.com
 9. 9. Kas ir dzīves cikla analīze? Dzīves cikla novērtējums var būt: • Standartizēts: LVS EN ISO 14044:2006 • Brīvās pieejas/pašnovērtēšana
 10. 10. Kādi ir dzīves cikla analīzes mērķi un kāpēc tā ir vajadzīga? Kvalitatīvi veikts dzīves cikla novērtējums sniedz informāciju, kas ļauj:  pārdomāti samazināt jaunu produktu ietekmi uz vidi vēl to dizaina fāzē;  identificēt jau esošu produktu vājās vietas;  izvairīties no problēmu pārneses, kad, atrisinot vienu problēmu, radām vai pastiprinām citu;  salīdzināt līdzīgu produktu ietekmi uz apkārtējo vidi, dabas resursu patēriņu un cilvēka veselību. Avoti: ekomarkejums.lv, Francesco Romagnoli «LCA» Salīdzinošs Virzīts uz izmaiņām Individuāls - apskata vienu produktu vai pakalpojumu Novērtējuma
 11. 11. Dzīves cikla analīzes ietvars Tieši piemērojams: • Izstrādājot un uzlabojot produktu • Stratēģiskajā plānošanā • Politikas izstrādē • Mārketingā • U.t.t. Atbilstoši ISO 14040:2006 Dzīves cikla analīzes ietvars Mērķa un apjoma noteikšana Inventarizācija Ietekmes novērtējums Interpretācija
 12. 12. Piemērs – Recepšu grāmata • Veselīgu sulu recepšu grāmata • Tirāža: 8000 eksemplāri • Grāmata ir Norvēģu valodā • Tipogrāfija: SIA «Livonia Print», Latvija • Ziemeļu ekomarķējums (Northern Swan) • Ceļā uz ES ekomarķējuma ieviešanu
 13. 13. Dzīves cikla analīzes ietvars Atbilstoši ISO 14040:2006 Dzīves cikla analīzes ietvars Mērķa un apjoma noteikšana Inventarizācija Ietekmes novērtējums Interpretācija
 14. 14. Funkcionālā vienība: informācijas par 40 receptēm attēlošana
 15. 15. PRODUKTA VISPARĪGS APRAKSTS KRĀSA PAPĪRS vāks iekšlapas LĪME DIEGS
 16. 16. Izejmateriālu iegūšana Produkta ražošana Tirdzniecība Lietošana Izmešana Koksnes iegūšana Naftas produktu Grāmatas drukāšana un iesiešana Grāmatas uzglabāšana un pārdošana Grāmatas lietošana Atkritumu pārstrāde Atkritumu apglabāšana Resursi(input)Emisijas(output) Materiālu ražošana Papīra ražošana Krāsu un citu ķīmisko vielu ražošana Enerģijas patēriņš Ūdens patēriņšIzejmateriālu patēriņš Emisijas gaisā Emisijas ūdenī Atkritumi Analīzes tvērums PRODUKTA DZĪVES CIKLA ANALĪZE
 17. 17. Dzīves cikla analīzes ietvars Atbilstoši ISO 14040:2006 Dzīves cikla analīzes ietvars Mērķa un apjoma noteikšana Inventarizācija Ietekmes novērtējums Interpretācija
 18. 18. PRODUKTA PROCESU KOKS AtjaunotājsAttīstītājsLīmeKrāsaPapīrs DiegsPlates gumētājs Papīra apdruka Grāmatas iesiešana Iepakošana Transportēšana Tirdzniecība LietošanaPārstrāde Apglabāšana Koku audzēšana Mežistrāde Nātrija sulfātu ieguve un apstrāde Sodas pelnu ražošana Kukurūzas cietes ražošana Balināšanas vielu ražošana Māla vai talka ieguve Naftas produktu ieguve Pigmentu ražošana Saistvielu ražošana Modifikatoru ražošana
 19. 19. Koksnes sagatavošana (mērcēšana, mizošana, šķeldošana) Papīra masas sagatavošana Balināšana PAPĪRA RAŽOŠANA PROCESU KOKS Attīrīšana Enerģijas,ūdenspatēriņš,ķīmiskāsvielas Emisijasgaisā,ūdenī,atkritumi Lokšņu veidošana Gruntēšana, žāvēšana, kalenderēšana Griešana un iepakošana
 20. 20. Papīra ražošanas procesā izmantotie resursi un radītās emisijas Amber Graphic (Arctic Paper)[17] Incada Silk (Iggesund) [21] Izejvielas Ūdens 10,84 m3/t Celuloze 720,30 kg/t Ciete 58,58 kg/t „Pildvielas” 339,30 kg/t Līme 1,54 kg/t Cita piedevas 15,92 kg/t Enerģijas patēriņš Elektroenerģijas 628,0 kWh Siltumenerģijas 8,16 GJ Dabas gāze 470,4 m3 Emisijas ūdenī Ķīmiskais skābekļa patēriņš 0,29 kg/t 50 kg/t Slāpeklis 0,06 kg/t 0,17 kg/t Fosfors 0,006 kg/t 0,02 kg/t Ražošanas notekūdeņu apjoms 9,1 m3/t 38 m3/t Emisijas gaisā SOx 0,03 kg/t <0,05 kg/t NOx 0,64 kg/t 1,42 kg/t CO2 (no kurināmā patēriņa) 545 kg/t 887 kg/t Atkritumi Apglabāto atkritumu apjoms 0,16 kg 2,3 kg/t Pārstrādāto atkritumu apjoms 13,7 kg Bīstamo atkritumu apjoms 0,07 kg
 21. 21. Dzīves cikla analīzes ietvars Atbilstoši ISO 14040:2006 Dzīves cikla analīzes ietvars Mērķa un apjoma noteikšana Inventarizācija Ietekmes novērtējums Interpretācija
 22. 22. IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMS: MET matrica M – materiāla lietošana E – enerģijas lietošana T – toksiskie ieejošie materiāli/emisijas Kopā Materiālu un komponenšu ražošana un piegāde Papīra ražošana 3 3 2 8 Krāsu ražošana 2 1 1 4 Materiālu transportēšana 0 3 3 6 Produkta ražošana Pirmsdruka (pārbaude) 0 1 0 1 Druka 3 2 2 7 Pēcdruka (griešana, locīšana, iesiešana) 1 2 1 4 Izplatīšana Iepakojums 2 0 0 2 Transportēšana 0 3 3 6 Lietošana vai utilizēšana Lietošana 0 0 0 0 Apkope - - - Produkta mūža beigas Pārstrāde 2 2 2 6 Apglabāšana - - - Kopā 11 17 14 42 + FSC sertificēts + Viegls, neglancēts + Atbildīgie ražotāji (piem. ISO14001) - Balināts papīrs - Nav ES eko sertificēts icēts + nesatur minerāleļļas + CO2 neitrālā ražošana + Videi salīdzinoši nekaitīgs papīrs + Videi draudzīgās krāsas + Attīrīšanas līdzekļu atgūšana + Energoefektīvas iekārtas + GOS-nesaturošs mazgāšanas līdzeklis - Papīra nelietderīgā izmantošana - Ķīmisko vielu izmantošana
 23. 23. Dzīves cikla analīzes ietvars Atbilstoši ISO 14040:2006 Dzīves cikla analīzes ietvars Mērķa un apjoma noteikšana Inventarizācija Ietekmes novērtējums Interpretācija
 24. 24. EKO INOVĀCIJA Secinājumi:  Ietekme uz vidi ir neliela vai vidēja, salīdzinot ar tradicionāli ražotām grāmatām  Tajā pašā laikā pastāv iespējas vēl vairāk samazināt produkta ietekmi uz vidi. Esošais stāvoklis:  FSC papīrs  Krāsas nesatur minerāleļļas, CO2-neitrālās  Mazgāšanas līdzekļu un šķīdinātāju attīrīšana  Nordic Ecolabel Papildus iespējas: Pārstrādājamība un pārstrādāto materiālu izmantošana Vides pārvaldības sistēmas un ES ekomarķējums Samazināt naftas saturošos produktus CO2 neitrālas iekārtas
 25. 25. Dzīves cikla novērtējums un pakalpojumu sektors Vai pakalpojuma sektors arī ietekmē vidi? JĀ, JĀ, JĀ
 26. 26. Dzīves cikla novērtējums un pakalpojumu sektors Piemērs: Ēdināšanas sektors
 27. 27. Dzīves cikla novērtējums un pakalpojumu sektors Piemērs: Pasta pakalpojumi Avots: DHL Sustainability report 2015 Avots: UPS Sustainability report 2015 CO2 emisijas: • 27,95 milj.t. DHL vs 28,56 milj.t. UPS • Salīdzinājumam: Latvijā 2012. gadā – 10,97 milj.t.
 28. 28. Dzīves cikla novērtējums un pakalpojumu sektors Citi piemēri: Lidojumu sadalījums pēc ceļošanas mērķa no Lielbritānijas lidostām (Avots: statista.com)
 29. 29. Dzīves cikla novērtējums un pakalpojumu sektors Kopējais enerģijas patēriņš ES-28 2014. gadā (% no kopējā, oil equivalent) (Avots: Eurostat)
 30. 30. Dzīves cikla novērtējums un pakalpojumu sektors Pakalpojumu sektors Teritorijas degradācija Troksnis Gaisa piesārņojums Ūdens piesārņojums Augsnes un grunts piesārņojums Dabas resursu noplicināšana SEG emisijas Bioloģiskās daudzveidības samazināšana • apkure • autotransports • ķīmisko vielu lietošana • kondicionieri • saldēšanas un atdzesēšanas iekārtas • darījuma braucieni • datortehnikas izmantošana, informācijas uzglabāšana • autotransports • ventilēšanas sistēmas • darījuma braucieni • sadzīves notekūdeņi • noplūdes • atkritumi • noplūdes • autotransports • apgaismojums • kondicionieri • apkure • darījuma braucieni • datortehnika, informācijas uzglabāšana • ēdināšana • biroja preces (piem., papīrs) • jaunās biroja telpas vai noliktavas • ēdināšana • pamestas ēkas • būvlaukumi • biroja preces (piem., papīrs) • autotransports
 31. 31. Dzīves cikla novērtējums un pakalpojumu sektors Piemērs: Finanšu sektors
 32. 32. Piemērs – Pakalpojums ISO 14001 vides pārvaldības sistēmas ieviešana klienta uzņēmumā • Vides pārvaldes sistēmas izveidē atbilstoši ISO 14001:2016 standarta klienta uzņēmumā
 33. 33. Dzīves cikla analīzes ietvars Atbilstoši ISO 14040:2006 Dzīves cikla analīzes ietvars Mērķa un apjoma noteikšana Inventarizācija Ietekmes novērtējums Interpretācija
 34. 34. Izejmateriālu iegūšana Pakalpojuma sniegšana Pakalpojuma izmantošana Izmešana Koksnes iegūšana Citu izejmateriālu iegūšana Pakalpojums ISO 14001 vides pārvaldības sistēmas ieviešana klienta uzņēmumā ISO 14001 vides pārvaldības sistēmas uzturēšana klienta uzņēmumā Atkritumu pārstrāde Atkritumu apglabāšana Resursi(input)Emisijas(output) Materiālu ražošana Papīra ražošana un citas biroju preces Elektrisko un elektronisko iekārtu ražošana Enerģijas patēriņš Ūdens patēriņšIzejmateriālu patēriņš Emisijas gaisā, Emisijas ūdenī, Atkritumi Analīzes tvērums Elektro- enerģijas ražošana Naftas produktu iegūšana Siltum- enerģijas ražošana Printeru toneru ražošana Biroja mēbeles
 35. 35. Dzīves cikla analīzes ietvars Atbilstoši ISO 14040:2006 Dzīves cikla analīzes ietvars Mērķa un apjoma noteikšana Inventarizācija Ietekmes novērtējums Interpretācija
 36. 36. Piemērs: inventarizācija – Pakalpojuma sniegšanas etaps Pakalpojums ISO 14001 vides pārvaldības sistēmas ieviešana klienta uzņēmumā Papīrs Dabas resursu noplicināšanās, emisijas gaisā (iesk. CO2), ķīmiskās vielas Elektroenerģija Emisijas gaisā (iesk. CO2) u.c. Degviela Emisijas gaisā (iesk. CO2) Siltumenerģija Emisijas gaisā (iesk. CO2) Resursu patēriņš Ietekme uz vidi
 37. 37. Piemērs: inventarizācija – Pakalpojuma sniegšanas etaps Pakalpojuma sniegšana Resursu patēriņš Darbinieku stundas 490 stundas Ūdens 2,13 m3 Papīrs 150 lapas A4 Nobraukto km skaits 790 km Enerģijas patēriņš Elektroenerģijas 487,6 KWh Gāzes patēriņš 92,5 m3 Emisijas gaisā CO2 (autotransport) 102,7 kg Atkritumi Apglabāto atkritumu apjoms 14 kg Pārstrādāto atkritumu apjoms 3,5 kg
 38. 38. Piemērs: ietekmes novērtējums – Pakalpojuma sniegšanas etaps Piemērs: MET matrica – kvalitatīvas vai daļēji kvalitatīvas vides analīzes metode, kas tiek izmantota, lai sniegtu vispārēju priekšstatu par izmantotajiem resursiem un radītajām emisijām katrā produkta dzīves cikla posmā, noteiktu būtiskākos vides aspektus un iespējamos vides uzlabošanas risinājumus M – materiāla lietošana E – enerģijas lietošana T – toksiskie ieejošie materiāli/emisijas Kopā Materiālu un resursu ražošana un piegāde xxx 3 3 2 8 Produkta ražošana/Pakalpojuma sniegšana xxx 0 1 0 1 Lietošana/ utilizēšana Lietošana 0 0 0 0 Apkope - - - Produkta mūža beigas Pārstrāde 2 2 2 6 Apglabāšana - - - Kopā xx xx xx xx
 39. 39. Interpretācija Interpretācijas posmā tiek analizēti iepriekšējo posmu rezultāti, sniedzot skaidrus secinājumus un izstrādājot rekomendācijas. Interpretācijas fāzē jāņem vērā, ka analīze izvērtē potenciālās ietekmes, neidentificējot noteiktas/ modelētas ietekmes, risku robežas u.t.t.
 40. 40. Ko ņem vērā, veicot novērtējumu? Vai Jūsu uzņēmums novērtē produktu/ pakalpojumu ietekmi uz vidi visā to dzīves cikla laikā?  Jā  Nē Kuros produkta/pakalpojuma dzīves cikla posmos Jūsu uzņēmums novērtē produkcijas/ pakalpojumu ietekmi uz vidi?  Resursu ieguves  Produkcijas/pakalpojuma sniegšanas  Produkta/pakalpojuma lietošanas  Nolietotu produktu apsaimniekošana pēc dzīves cikla beigām 1. Vai tiešām VISĀ dzīves ciklā? 2. Formāls novērtējums 3. Pamatojumi/Pierādījumi 4. Mērķis ir stratēģiskā plānošana (INTERPRETĀCIJA)
 41. 41. Noderīga informācija http://eplca.jrc.ec.europa.eu/ http://www.liaa.gov.lv/files/liaa/attachments/02_gb_dzives_cikla_novertejums _5jun_2013.pdf https://www.bsr.org/reports/BSR_Financial_Sector_Supply_Chain_Sustainabilit y_2015.pdf https://www.cbd.int/financial/privatesector/several-privatebestpractices.pdf http://www.cp.org.jo/ghdp/docs/Hospital%20Guide.pdf http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/documents/Telecommunicatio ns_and_ICTservices_Scope_and_Proposed_BEMPs.pdf ........
 42. 42. Paldies par uzmanību! Jautājumi?

×