Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Latvijas lielo uzņēmumu atklātība: iespējas un izaicinājumi

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 2 Ad

Latvijas lielo uzņēmumu atklātība: iespējas un izaicinājumi

Download to read offline

Pasaulē un Eiropā pēdējos gados arvien aktuālāks kļuvis jautājums par lielo uzņēmumu atklātību un atskaitīšanos par savu sociālo, ekonomisko un vides ietekmi. Top 500 uzņēmumi ir gan ekonomiski, gan sociāli un politiski ļoti nozīmīgi, tomēr veiktā izpēte apliecina, ka tikai neliela daļa no tiem proaktīvi atklāj informāciju par sevi.

Pasaulē un Eiropā pēdējos gados arvien aktuālāks kļuvis jautājums par lielo uzņēmumu atklātību un atskaitīšanos par savu sociālo, ekonomisko un vides ietekmi. Top 500 uzņēmumi ir gan ekonomiski, gan sociāli un politiski ļoti nozīmīgi, tomēr veiktā izpēte apliecina, ka tikai neliela daļa no tiem proaktīvi atklāj informāciju par sevi.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (15)

Advertisement

Similar to Latvijas lielo uzņēmumu atklātība: iespējas un izaicinājumi (20)

More from Institute for Corporate Sustainability and Responsibility (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Latvijas lielo uzņēmumu atklātība: iespējas un izaicinājumi

  1. 1. p ē t ī j u m s Latvijas lielo uzņēmumu atklātība: iespējas un izaicinājumi Ievads Pasaulē un Eiropā pēdējos gados arvien aktuālāks kļuvis jautājums par lielo uzņēmumu atklātību un atskaitīšanos par savu sociālo, ekonomisko un vides ietekmi. Top 500 uzņēmumi ir gan ekonomiski, gan sociāli un politiski ļoti nozīmīgi, tomēr veiktā izpēte apliecina, ka tikai neliela daļa no tiem proaktīvi atklāj informāciju par sevi. Analīze par Latvijas lielāko uzņēmumu atklātību tika veikta 2015. gada septembrī, un tajā tikai iekļauti tādi parametri kā izmantotie komunikācijas kanāli - interneta vietnes esamība un sociālo tīklu lietojums, kā arī uzņēmuma interneta vietnē pieejamā informācija par uzņēmuma īpašniekiem, vadību, finanšu un nefinanšu datiem, kā arī saviem biznesa principiem. Cik atklāti ir Latvijas lielie uzņēmumi? Lai gan lielākajai daļai (85%)Top500 uzņēmumu ir izstrādātas interneta vietnes, vidēji visi Latvijas lielākie uzņēmumi izpilda tikai trešo daļu jeb 36% kritēriju, un pat uzņēmumi ar 500 un vairāk darbiniekiem publiskojuši informāciju tikai attiecībā uz 50% kritēriju. Analīze par Latvijas lielāko uzņēmumu atklātību tika veikta 2015. gada septembrī, un tajā tikai iekļauti tādi parametri kā izmantotie komunikācijas kanāli - interneta vietnes esamība un sociālo tīklu lietojums, kā arī uzņēmuma interneta vietnē pieejamā informācija par uzņēmuma īpašniekiem, vadību, finanšu un nefinanšu datiem, kā arī saviem biznesa principiem. Nefinanšu ziņošana ir viens no svarīgākajiem faktoriem atbildīgas un ilgtspējīgas biznesa prakses ieviešanai. Dace Helmane, InCSR vadītāja Uz nozaru fona pozitīvi izceļamas banku nozare,kuras uzņēmumi ir vidēji izpildījuši 73% no kritērijiem, un atbilstoši sektoram izvirzītajām prasībām visu banku interneta vietnēs ir pieejami finanšu pārskati. Diemžēl tikai dažas no bankām ir publicējušas arī pārskatus par savu un/vai grupas sniegumu nefinanšu jomās – attiecībā uz vidi, darbiniekiem, vietējo kopienu un tirgu. Noslēgtākās izrādījās dažādas vairumtirdzniecības nozares, tai skaitā, naftas produktu, piena un pārtikas produktu vairumtirgotāji. Ja šajā gadījumā vēl ir izprotami iemesli pasīvai komunikācijai interneta vidē, tad pretējas pārdomas rodas attiecībā uz dažādiem mazumtirgotājiem, kuri ārkārtīgi retos gadījumos ir publiskojuši savas prasības piegādātājiem vai informējuši par saviem biznesaprincipiem.Piemēram,neviensnolielākajiem farmaceitisko izstrādājumu vairumtirgotājiem un mazumtirgotājiem nav publiskojis informāciju par saviem īpašniekiem. Kādu informāciju uzņēmumi labprāt atklāj? Lielākajai daļai (85%) Top500 uzņēmumu ir izstrādātas interneta vietnes, kas vienmēr ietver vismaz kontaktinformāciju saziņai, tomēr pārējais saturs lielākoties nesniedz nekādu priekšstatu par uzņēmumu un tā sniegumu, norādot, ka atklātība netiek novērtēta.
  2. 2. Lai gan jebkura Latvijas komersanta finanšu dati par simbolisku samaksu ir pieejami jebkuram interesentam, joprojām salīdzinoši neliels skaits lielo uzņēmumu (15%) izlemj proaktīvi šo dokumentu publiskot, tādejādi demonstrējot atklātību un atvērtību pret saviem potenciālajiem klientiem un sadarbības partneriem. No Latvijas Top500 uzņēmumiem savus biznesa ētikas un/ vai godīgas komercdarbības prakses principus ir publiskojuši tikai 11%, un vairums no tiem ir uzņēmumi ar ārvalstu kapitālu, kas par pamatu izmanto grupas definēto uzvedības standartu. Daudz satraucošāks ir fakts, ka tikai 7% no Latvijas lielākajiem uzņēmumiem ir publiski definējuši savas prasības piegādātājiem un apakšuzņēmējiem, turklāt šo uzņēmumu vidū ir tikai 5 valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības. Cik daudzi uzņēmumi atskaitās par savu ietekmi, darbības rezultātiem? facebook.com/ilgtspeja twitter.com/ilgtspeja slideshare.net/ilgtspeja Vairāk informācijas meklē www.incsr.eu Atklātākie uzņēmumi: Uzņēmumi izmanto nefinanšu ziņošanu, lai mērītu un atskaitītos savām iekšējām un ārējām ietekmes pusēm par sniegumu vides, sociālajos ekonomiskajos un pārvaldības jautājumos, šo informāciju arvien biežāk pieprasa potenciālie investori, pasūtītāji un īpašnieki. Šobrīd vidēji 93% no globālajiem Top250 uzņēmumiem izdod ilgtspējas pārskatus (2005. gadā - 64%)1 . Latvijā nefinanšu pārskati šobrīd ir publiski pieejami tikai 7% lielo uzņēmumu. Izmaiņas šajā jomā ir gaidāmas 2017. gadā, kad saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/95/ES noteiktiem lieliem uzņēmumiem un grupām būs obligāts pienākums sākt atklāt nefinanšu un dažādības vadības informāciju. Lai gan Direktīvas prasību pārņemšana Latvijā vēl tikai norisinās, ir skaidrs, ka prasības attieksies uz kapitālsabiedrībām, kuru pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū, kredītiestādēm, apdrošināšanas un pārap- drošināšanas sabiedrībām, kuru bilances datumā vidējais darbinieku skaits pārskata gadā ir 500 un bilances kopsumma pārsniedz 20 000 000 euro vai neto apgrozījums pārsniedz 40 000 000 euro. 1 KPMG International, 2013 Ekspertu padomi veido:

×