Latvenergo koncerna ilgtspējas pārskats - ieinteresēto pušu iesaiste satura noteikšanā, komunikācijas kanāli

Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
Institute for Corporate Sustainability and ResponsibilityInstitute for Corporate Sustainability and Responsibility
Latvenergo koncerna
Ilgtspējas pārskats –
ieinteresēto pušu iesaiste
satura noteikšanā,
komunikācijas kanāli
2019. gada 26. septembrī, Rīgā
AS "Latvenergo" projektu vadītāja Ilze Garda,
starptautisko attiecību speciālists Guntars Mihailovs
• Viens no lielākajiem energoapgādes
pakalpojumu sniedzējiem Baltijas valstīs
• Koncernu veido komercsabiedrību kopums,
kurā izšķirošā ietekme ir mātessabiedrībai
AS "Latvenergo" un kurā ietilpst sešas
meitassabiedrības. Visas AS "Latvenergo"
akcijas pieder valstij
• Elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana
un tirdzniecība, dabasgāzes tirdzniecība,
elektroenerģijas sadales pakalpojumi un
pārvades aktīvu noma
Latvenergo koncerns
2
Latvenergo koncerna struktūra un darbības segmenti
3
4
Ilgtspēja Latvenergo koncernā
• Pirmā valsts kapitālsabiedrība Baltijā, kura Ilgtspējas pārskatu
brīvprātīgi kopš 2009. gada gatavo atbilstoši Globālās ziņošanas
iniciatīvas vadlīnijām
• Pirmā kapitālsabiedrība Baltijas valstīs, kas ir
saņēmusi Nasdaq biržas Labāko investoru attiecību balvu starp
obligāciju emitentiem
• Austrumeiropā pirmā valsts kapitālsabiedrība un sabiedrība ar
investīciju pakāpes kredītreitingu (Baa2/stabils), kas emitējusi zaļās
obligācijas
• Dalība Ilgtspējas indeksā kopš tā izveides 2010. gadā
• Tiek īstenoti Sociālās atbildības standarta (ISO 26000) principi
• Ieinteresēto pušu iesaiste atbilstoši AA 1000 SES standartam
5
Latvenergo koncerna ilgtspējas pārskati atbilstoši GRI
• B+
G 3
• C
G 3.1
• B+
G 4
• Core
GRI Standards
• Core
6
Latvenergo sadarbība ar ieinteresētajām pusēm atbilstoši AA 1000 SES standartam
• Noteiktas koncerna prioritārās ieinteresētās puses
• Noteikti koncernam iekšēji būtiski ilgtspējas aspekti
• Noskaidrots prioritāro ieinteresēto pušu viedoklis par
koncernam būtiskiem ilgtspējas aspektiem un saņemti
priekšlikumi ikdienas sadarbības pilnveidošanai
• Sagatavota būtiskuma matrica – kopēji būtiski ilgtspējas
aspekti
• Komunicēts par kopēji būtiskiem aspektiem
• Īstenoti ieinteresēto pušu priekšlikumi
• Nodrošināta atgriezeniskā saite
• Minētais atkārtots ar noteiktu perioditāti
7
Koncerna ieinteresētās puses
Ieinteresētās puses sagrupētas pēc
abpusējā būtiskuma 3 jomās:
• Ekonomiskajā
• Sociālajā (ietver sabiedrību, darba
vidi un klientu apkalpošanu)
• Vides
8
Otrā ieinteresēto pušu semināra rezultāti (29.11.2018)
• Noteikti Latvenergo koncerna ilgtspējai būtiski aspekti (Ilgtspējas
pārskata saturs)
• Noskaidroti ieinteresēto pušu viedokļi par līdzšinējo sadarbību un grupu
diskusijās, paneļa diskusijā un anketā kopā saņemti 60 priekšlikumi
koncerna snieguma uzlabošanai
9
Būtiskuma matrica
10
Pārskata komunikācijas kanāli
semināri,
konferences
Kopš 2018 –
pārskata vizītkarte
Līdz 2017 –
drukāts pārskats
e-vide
Preses relīze
un e-pasts
ieinteresētajām
pusēm
https://www.latvenergo.lv/lat/investoriem/parskati/
https://www.nasdaqbaltic.com/statistics/en/
instrument/LV0000801777/reports
https://database.globalreporting.org/
organizations/17610/
11
No grāmatas līdz PDF
Meklēšana Brīvība Resursi Vērtības
Iespēja meklēt pēc atslēgas
vārdiem, ērti pārvietoties
starp nodaļām un piekļūt
ārējiem resursiem.
Brīvība efektīvāk izmantot PDF
– nav jādomā par lpp. skaitu,
tukšiem laukumiem;
interaktīva galvene un
saites uz citām vietām pārskatā
un ārējiem resursiem.
Var izvēlēties FSC sertificētu,
pārstrādātu papīru un ofseta
krāsas ar ekomarķējumu,
bet var arī spert soli tālāk un
izvēlēties 0 kg papīra
un 0 litru krāsas.
Ilgtspēja ne tikai vārdos,
bet arī darbos.
Paldies!
AS “Latvenergo”
Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230
www.latvenergo.lv
info@latvenergo.lv
Tālrunis:+37167728222
Fakss:+37167728880
Latvenergo Latvenergo Latvenergo videokanāls
Koncerna KSA aktivitātes
13
1 of 13

Recommended

Tatjana Bļiņņikova "Lattelecom atbalsta projekti" by
Tatjana Bļiņņikova "Lattelecom atbalsta projekti"Tatjana Bļiņņikova "Lattelecom atbalsta projekti"
Tatjana Bļiņņikova "Lattelecom atbalsta projekti"RIGA 2014
1.3K views14 slides
Presentation KOM Latvia (LATVIAN) by
Presentation KOM Latvia (LATVIAN)Presentation KOM Latvia (LATVIAN)
Presentation KOM Latvia (LATVIAN)WinWind Project
591 views19 slides
Ingrīda Lāce, Latvenergo by
Ingrīda Lāce, LatvenergoIngrīda Lāce, Latvenergo
Ingrīda Lāce, LatvenergoJulija Vasiljeva
1.3K views19 slides
Finanšu programmas „Inteliģenta Enerģija Eiropai” 2013.gada programma by
Finanšu programmas „Inteliģenta Enerģija Eiropai” 2013.gada programmaFinanšu programmas „Inteliģenta Enerģija Eiropai” 2013.gada programma
Finanšu programmas „Inteliģenta Enerģija Eiropai” 2013.gada programmaEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
535 views7 slides
Daina indriksone iesaistito_pusu_lidzdalibas_veicinasana_aer_attistibas_plano... by
Daina indriksone iesaistito_pusu_lidzdalibas_veicinasana_aer_attistibas_plano...Daina indriksone iesaistito_pusu_lidzdalibas_veicinasana_aer_attistibas_plano...
Daina indriksone iesaistito_pusu_lidzdalibas_veicinasana_aer_attistibas_plano...WinWind Project
131 views10 slides
Latvenergo koncerna ilgtspējīga attīstība sadarbībā ar ieinteresētajām pusēm by
Latvenergo koncerna ilgtspējīga attīstība sadarbībā ar ieinteresētajām pusēmLatvenergo koncerna ilgtspējīga attīstība sadarbībā ar ieinteresētajām pusēm
Latvenergo koncerna ilgtspējīga attīstība sadarbībā ar ieinteresētajām pusēmInstitute for Corporate Sustainability and Responsibility
281 views10 slides

More Related Content

More from Institute for Corporate Sustainability and Responsibility

Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana by
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanaSieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanaInstitute for Corporate Sustainability and Responsibility
830 views13 slides
Iekļaujoša darba vIde — organizācijas panākumu atslēga by
Iekļaujoša darba vIde — organizācijas panākumu atslēgaIekļaujoša darba vIde — organizācijas panākumu atslēga
Iekļaujoša darba vIde — organizācijas panākumu atslēgaInstitute for Corporate Sustainability and Responsibility
441 views38 slides
Korporatīvo dāvanu kult;ura šķērsgriezumā. Vai ir iespējams pateikties par sa... by
Korporatīvo dāvanu kult;ura šķērsgriezumā. Vai ir iespējams pateikties par sa...Korporatīvo dāvanu kult;ura šķērsgriezumā. Vai ir iespējams pateikties par sa...
Korporatīvo dāvanu kult;ura šķērsgriezumā. Vai ir iespējams pateikties par sa...Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
489 views6 slides

More from Institute for Corporate Sustainability and Responsibility(20)

Latvenergo koncerna ilgtspējas pārskats - ieinteresēto pušu iesaiste satura noteikšanā, komunikācijas kanāli

 • 1. Latvenergo koncerna Ilgtspējas pārskats – ieinteresēto pušu iesaiste satura noteikšanā, komunikācijas kanāli 2019. gada 26. septembrī, Rīgā AS "Latvenergo" projektu vadītāja Ilze Garda, starptautisko attiecību speciālists Guntars Mihailovs
 • 2. • Viens no lielākajiem energoapgādes pakalpojumu sniedzējiem Baltijas valstīs • Koncernu veido komercsabiedrību kopums, kurā izšķirošā ietekme ir mātessabiedrībai AS "Latvenergo" un kurā ietilpst sešas meitassabiedrības. Visas AS "Latvenergo" akcijas pieder valstij • Elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība, dabasgāzes tirdzniecība, elektroenerģijas sadales pakalpojumi un pārvades aktīvu noma Latvenergo koncerns 2
 • 3. Latvenergo koncerna struktūra un darbības segmenti 3
 • 4. 4 Ilgtspēja Latvenergo koncernā • Pirmā valsts kapitālsabiedrība Baltijā, kura Ilgtspējas pārskatu brīvprātīgi kopš 2009. gada gatavo atbilstoši Globālās ziņošanas iniciatīvas vadlīnijām • Pirmā kapitālsabiedrība Baltijas valstīs, kas ir saņēmusi Nasdaq biržas Labāko investoru attiecību balvu starp obligāciju emitentiem • Austrumeiropā pirmā valsts kapitālsabiedrība un sabiedrība ar investīciju pakāpes kredītreitingu (Baa2/stabils), kas emitējusi zaļās obligācijas • Dalība Ilgtspējas indeksā kopš tā izveides 2010. gadā • Tiek īstenoti Sociālās atbildības standarta (ISO 26000) principi • Ieinteresēto pušu iesaiste atbilstoši AA 1000 SES standartam
 • 5. 5 Latvenergo koncerna ilgtspējas pārskati atbilstoši GRI • B+ G 3 • C G 3.1 • B+ G 4 • Core GRI Standards • Core
 • 6. 6 Latvenergo sadarbība ar ieinteresētajām pusēm atbilstoši AA 1000 SES standartam • Noteiktas koncerna prioritārās ieinteresētās puses • Noteikti koncernam iekšēji būtiski ilgtspējas aspekti • Noskaidrots prioritāro ieinteresēto pušu viedoklis par koncernam būtiskiem ilgtspējas aspektiem un saņemti priekšlikumi ikdienas sadarbības pilnveidošanai • Sagatavota būtiskuma matrica – kopēji būtiski ilgtspējas aspekti • Komunicēts par kopēji būtiskiem aspektiem • Īstenoti ieinteresēto pušu priekšlikumi • Nodrošināta atgriezeniskā saite • Minētais atkārtots ar noteiktu perioditāti
 • 7. 7 Koncerna ieinteresētās puses Ieinteresētās puses sagrupētas pēc abpusējā būtiskuma 3 jomās: • Ekonomiskajā • Sociālajā (ietver sabiedrību, darba vidi un klientu apkalpošanu) • Vides
 • 8. 8 Otrā ieinteresēto pušu semināra rezultāti (29.11.2018) • Noteikti Latvenergo koncerna ilgtspējai būtiski aspekti (Ilgtspējas pārskata saturs) • Noskaidroti ieinteresēto pušu viedokļi par līdzšinējo sadarbību un grupu diskusijās, paneļa diskusijā un anketā kopā saņemti 60 priekšlikumi koncerna snieguma uzlabošanai
 • 10. 10 Pārskata komunikācijas kanāli semināri, konferences Kopš 2018 – pārskata vizītkarte Līdz 2017 – drukāts pārskats e-vide Preses relīze un e-pasts ieinteresētajām pusēm https://www.latvenergo.lv/lat/investoriem/parskati/ https://www.nasdaqbaltic.com/statistics/en/ instrument/LV0000801777/reports https://database.globalreporting.org/ organizations/17610/
 • 11. 11 No grāmatas līdz PDF Meklēšana Brīvība Resursi Vērtības Iespēja meklēt pēc atslēgas vārdiem, ērti pārvietoties starp nodaļām un piekļūt ārējiem resursiem. Brīvība efektīvāk izmantot PDF – nav jādomā par lpp. skaitu, tukšiem laukumiem; interaktīva galvene un saites uz citām vietām pārskatā un ārējiem resursiem. Var izvēlēties FSC sertificētu, pārstrādātu papīru un ofseta krāsas ar ekomarķējumu, bet var arī spert soli tālāk un izvēlēties 0 kg papīra un 0 litru krāsas. Ilgtspēja ne tikai vārdos, bet arī darbos.
 • 12. Paldies! AS “Latvenergo” Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230 www.latvenergo.lv info@latvenergo.lv Tālrunis:+37167728222 Fakss:+37167728880 Latvenergo Latvenergo Latvenergo videokanāls