Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kā Latvijas uzņēmumi sekmē darba un ģimenes līdzsvaru?

278 views

Published on

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kā Latvijas uzņēmumi sekmē darba un ģimenes līdzsvaru?

  1. 1. © TNS 2013Kā Latvijas uzņēmumi sekmē darbaun ģimenes dzīves saskaņošanu?Pētījumu rezultāti
  2. 2. © TNS 2013Latvijas uzņēmumu veikums strādājošo darba unģimenes dzīves saskaņošanā2Bāze: Ekonomiski aktīvie Latvijas iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 55 gadiem, kuri strādā algotu darbu, n=543Dati: TNS, 2013.gada aprīlis. Katram otrajam strādājošajam darbavietā tiek nodrošinātas darba un ģimenesdzīves saskaņošanas iespējasVai Jūsu darbavietā tiek nodrošinātas darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespējas (piemēram, elastīgs darba laiks, attālinātadarba iespējas u.c.)?Nezinu/ Grūtipateikt9%Jā48%Nē43%
  3. 3. © TNS 2013Latvijas uzņēmumu veikums strādājošo darba unģimenes dzīves saskaņošanā378%65%25%8%2%1%Elastīgs darba laiksBrīvas svētku dienasAttālināta darba iespējasBērna pieskatīšana darba vietāCitas iespējasNezinu/ Grūti pateiktKādas tieši iespējas darba un ģimenes dzīves saskaņošanai Jūsu darba vietā tiek nodrošinātas?Bāze: Ekonomiski aktīvie Latvijas iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 55 gadiem, kuriem darbavietā tiek nodrošinātas darba un ģimenesdzīves saskaņošanas iespējas, n=258; Dati: TNS, 2013.gada aprīlis. Visbiežāk uzņēmumi veicina savu darbinieku darba un ģimenes dzīveslīdzsvarošanu nodrošinot elastīgu darba laiku un piešķirot brīvas svētku dienas
  4. 4. © TNS 2013Kāda ir darba un ģimenes dzīves loma darbiniekupiesaistībā Latvijā?4Kopējā apmierinātībaRekomendēšanaAtkārtota pieteikšanāsKolēģu motivācijaUzņēmuma darbības/konkurētspējas vērtējumsTRI*Mdarbinieku piesaistība Darbinieku piesaistība = vairāk nekā tikai darbinieku apmierinātība
  5. 5. © TNS 2013„Higiēnas” faktori MotivatoriIespējas?/ Ekonomētāji? Slēptās iespējasAugstsZemsAugstsZemsDefinētaissvarīgumsIetekme uz darbinieku piesaistībuNovērtējums - Ievērojami zem vidējā Zem vidējā VidējiVirs vidējā Ievērojami virs vidējā Stiprā puse Vājā puseB03VIDĒJS strādājošo vērtējumspar iespēju saglabāt līdzsvarustarp darba un personisko dzīviNenokrītiet zem noteiktakvalitātes līmeņa!Jūsu darbinieki toneakceptēs!Kāda ir darba un ģimenes dzīves loma darbiniekupiesaistībā Latvijā?Bāze: Latvijas strādājošie, n=487Dati: TNS TRI*M darbinieku piesaistības pētījums Latvijā, 2013
  6. 6. © TNS 2013 Lielākā ietekme uz darbinieku piesaistību Latvijā:-> atalgojuma jautājumiem;-> karjeras un profesionālās apmācības jautājumiem. Tomēr nedrīkst aizmirst arī par darba un personīgās dzīves līdzsvaru, jonākotnē tam varētu būt daudz lielāka loma darbinieku piesaistībā.Kāda ir darba un ģimenes dzīves loma darbiniekupiesaistībā Latvijā?
  7. 7. © TNS 2013Paldies!Jautājumi?

×