Successfully reported this slideshow.

Ilgtspējas indekss

5,006 views

Published on

Ilgtspējas indekss ir stratēģisks vadības instruments, kas balstīts uz starptautiski atzītas metodoloģijas, palīdzot Latvijas uzņēmumiem diagnosticēt savas darbības ilgtspēju un korporatīvās atbildības līmeni. Vienlaikus tas sabiedrībai, valsts un nevalstiskajām organizācijām sniedz objektīvus kritērijus, lai uzslavētu un atbalstītu tādus uzņēmumus, kuri palīdz stiprināt Latvijas ekonomiku ilgtermiņā.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ilgtspējas indekss

 1. 1. Ilgtspējas indekss 2011 Dace Avena, Māris Plūme Maija Kāle Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts
 2. 2. Kāpēc tagad? <ul><li>Krīzes uzdotie jautājumi par biznesa ilgtspēju </li></ul><ul><li>Daudz atbildīgu uzņēmumu, kuru prakse netiek novērtēta , jo nav vienota standarta </li></ul><ul><ul><li>nepastāv ziņošanas prakse par nefinanšu rādītājiem </li></ul></ul><ul><ul><li>GRI G3 vadlīnijas – Baltijā neizmantotas (izņēmums – Latvenergo) </li></ul></ul><ul><ul><li>problemātiska komunikācija attīstītajos tirgos </li></ul></ul><ul><li>Līdzšinējais fokuss uz uzņēmuma tēlu un finanšu rezultātiem nevis īstenoto praksi: </li></ul><ul><ul><li>priekšrocības lielākajiem mārketinga budžetiem </li></ul></ul><ul><ul><li>prakse mēdz būtiski atšķirties no publiskās informācijas </li></ul></ul><ul><li>Ārējais spiediens : “mātes”, investori, eksporta tirgi, EK </li></ul><ul><li>Attīstīta sponsorēšana, filantropija, bet trūkst ilgtspējas programmu </li></ul><ul><li>Zināšanu trūkums visos līmeņos </li></ul>
 3. 3. Starptautiskais uzstādījums <ul><li>ANO, ES </li></ul><ul><ul><li>Ilgtspējīga uzņēmējdarbība kā viens no risinājumiem klimata izmaiņām pasaulē </li></ul></ul><ul><li>ES, starptautiskais līmenis </li></ul><ul><ul><li>Ilgtspējīgas uzņēmējdarbības rādītāji, līdz ar “zaļo investīciju” attīstību </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>DowJones, Environmental Index </li></ul></ul></ul><ul><li>Latvijas līmenis </li></ul><ul><ul><li>Ilgtspējīga uzņēmējdarbība kā viens no ES uzņēmējdarbības pamatprincipiem </li></ul></ul>
 4. 4. Vēl viens reputācijas tops? Ilgtspējas indekss Reputācijas Tops Ko vērtē? Uzņēmuma praksi Uzņēmuma tēlu Kas vērtē? Pašvērtējums ar pierādījumiem Eksperti, sabiedrība Kas ietekmē vērtējumu? Uzņēmuma procesu sakārtotība, vadības izglītotība Publicitāte, vēsture, nozare Slieksnis Atsijāti maksātnespējīgie, nodokļu parādnieki Top 100 (apgrozījums) + 50 (publicitāte) Konsultācijas, apmācība Bez maksas Nav nepieciešams Publiska atzinība Ir Ir Praktiskais pielietojums Konkurētspējas un ilgtspējas palielināšanai, jauni KPI Piegādātāju atlasei, investoru piesaistei Personāla apmācībai Sabiedrisko attiecību mērķu uzstādīšanai
 5. 5. Organizatoriskā struktūra
 6. 6. Realizācija <ul><li>Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts </li></ul><ul><li>Papildus ekspertīze </li></ul><ul><ul><li>Latvijas Universitāte, NASDAQ OMX, ETHOS International, LBAS, LDDK, konsultatīvās padomes </li></ul></ul><ul><li>Finansējums 2011 </li></ul><ul><ul><li>ESF (LDDK & LBAS) – projekta aktivitātēm </li></ul></ul><ul><ul><li>Institūta biedri – administratīvajiem izdevumiem </li></ul></ul>Eksperts Kompetence Estonian, Latvian & Lithuanian Environment (ELLE) Vides pārvaldība, vides aizsardzība Hauska & Partner Vadības pieeja, procesu vadība, ietekmes pušu iesaiste, sabiedrības atbalsts Latvijas Zaļais punkts Produktu cikls, piegādes ķēdes, vide Liepa, Skopiņa/ BORENIUS Kritēriju juridiskie aspekti Spring Valley Stratēģiskā plānošana, personāla vadība un attīstība, zināšanu vadība TNS Latvia Metodika, datu tehniskā apstrāde, datu drošība
 7. 7. Pilotprojekts 2010 <ul><li>Uzņēmumu interese ļoti augsta </li></ul><ul><ul><li>139 reģistrējušies </li></ul></ul><ul><ul><li>105 piedalījušies apmācībās </li></ul></ul><ul><ul><li>70 pilnībā aizpildījuši indeksa anketu </li></ul></ul><ul><li>Dažāda dalības motivācija: izglītošanās, ārējais spiediens, reputācija </li></ul><ul><li>Nepietiekams pieprasījums no sabiedrības, t.sk., NVO, valsts sektora, medijiem </li></ul><ul><li>Ilgi skaidrojama koncepcija </li></ul><ul><li>Izaicinājumi: </li></ul><ul><ul><li>ekspertu kapacitāte </li></ul></ul><ul><ul><li>valsts iesaistes trūkums </li></ul></ul><ul><ul><li>neatkarība, caurspīdīgums </li></ul></ul>
 8. 8. Motivācija
 9. 9. Attīstība 2011 <ul><li>Saturs </li></ul><ul><ul><li>Tuvināšanās GRI G3 vadlīnijām </li></ul></ul><ul><ul><li>Valsts vajadzību iekļaušana (Ģimenei draudzīgs uzņēmums, “baltais saraksts” u.c.) </li></ul></ul><ul><li>Kapacitāte </li></ul><ul><ul><li>Ekspertu loka paplašināšana </li></ul></ul><ul><ul><li>Privātais līdzfinansējums </li></ul></ul><ul><ul><li>Pilna laika koordinators </li></ul></ul><ul><ul><li>Izglītojošās daļas stiprināšana </li></ul></ul><ul><li>Pārvaldība </li></ul><ul><ul><li>Institūts ar caurspīdīgu finansējumu un stingru kontroli </li></ul></ul><ul><ul><li>Neatkarīgs menedžments </li></ul></ul>
 10. 10. Ilgtspējas indekss 2011
 11. 11. Ilgtspējas indeksa sadaļas
 12. 12. Kādi ir svēršanas principi?
 13. 13. Laika plāns <ul><ul><li>Indeksa atklāšana 17. februārī </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Reģistrēšanās līdz 4.martam </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Anketas aizpildīšana 7. - 25.marts </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Mācību sesijas Swedbank centrālajā ēkā, Balasta dambī 1a </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>8. marts , plkst. 15.00 – 17.00 Sabiedrība </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>9. marts, plkst. 15.00 – 17.00 Stratēģija </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>14. marts, plkst. 15.00 – 17.00 Vide </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>15. marts, plkst. 15.00 – 17.00 Darba vide </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>22. marts, plkst. 15.00 – 17.00 Tirgus attiecības </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Indeksa noslēguma pasākums 12.maijā </li></ul></ul>

×