Ilgtspējas indekss - Vide

2,713 views

Published on

Ilgtspējas indeksa sadaļas "Vide" detalizēts izklāsts

Published in: Education, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,713
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
949
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ilgtspējas indekss - Vide

 1. 1. VIDE Laura Berga Sigita Namatēva Evija Brante
 2. 2. Vide – vides pārvaldība, vides aizsardzība <ul><li>SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” </li></ul><ul><ul><li>Vides konsultāciju uzņēmums </li></ul></ul><ul><ul><li>Evija Brante, kontaktinformācija – tālrunis 67242411, e-pasts [email_address] </li></ul></ul><ul><ul><li>Īss pieredzes apraksts ekspertīzes jomā </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Izglītība – maģistra grāds ķīmijā </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Profesionālā pieredze - 11 gadu pieredze vides aizsardzības jomā iegūta strādājot dažādos projektos Latvijā, Lietuvā, Polijā, Zviedrijā, Dānijā, Moldovā, Slovēnijā, Maltā u.c. </li></ul></ul></ul></ul>
 3. 3. Vide – vides pārvaldība, vides aizsardzība <ul><li>AS «Latvijas Zaļais punkts» </li></ul><ul><ul><li>Laura Berga, tālrunis 67039818, e pasts: laura@zalais.lv </li></ul></ul><ul><ul><li>Īss pieredzes apraksts ekspertīzes jomā </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Izglītība – maģistra grādi sabiedrības pārvaldē un vides resursu pārvaldībā </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Profesionālā pieredze - 10 gadu pieredze atkritumu apsaimniekošanas jomā. Piedalījusies Zaļā punkta izlietotā iepakojuma un videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidē Latvijā. </li></ul></ul></ul></ul>
 4. 4. Vide – vides pārvaldība, vides aizsardzība <ul><li>AS «Latvijas Zaļais punkts» </li></ul><ul><li>Sigita Namatēva, tālrunis 67039820, e pasts: sigita@zalais.lv </li></ul><ul><li>Īss pieredzes apraksts ekspertīzes jomā </li></ul><ul><li>Izglītība – maģistra grāds jurisprudencē un biznesa vadībā. </li></ul><ul><li>Profesionālā pieredze -10 gadu darba pieredze ar vides jautājumiem, piedalījusies Zaļā punkta izlietotā iepakojuma un videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidē Latvijā. </li></ul>
 5. 5. Vide <ul><ul><li>Kāpēc ilgtspējas ietvaros svarīgi runāt par konkrēto sadaļu? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dabas resursu izmantošana un piesārņojuma novadīšana vidē rada ne tikai lokālu, bet kopsummā arī globālu ietekmi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mērķtiecīga pieeja katra uzņēmuma darbības plānošanai, lai nepalielinātu vai samazinātu ietekmi uz vidi, īstenojot atbilstošus pasākumus un vērtējot ietekmi, kopumā nodrošina uzņēmuma ilgtspēju vides aspektā </li></ul></ul></ul>
 6. 6. Kas ir būtiski? <ul><li>Uzņēmuma vides politika un mērķi, mērķu sasniegšanas novērtējums </li></ul><ul><li>Mērķis – pārliecināties, ka uzņēmuma augstākā vadība nosaka uzņēmuma attīstības stratēģiju vides jomā, to formulējot vides politikā un nosakot mērķus vides politikā iekļauto uzstādījumu sasniegšanai </li></ul><ul><li>Pievienojamo pierādījumu piemēri: </li></ul><ul><ul><li>vides politikas (stratēģijas) dokumenta kopija </li></ul></ul><ul><ul><li>integrētas politikas (kvalitāte, vide, darba aizsardzība) dokumenta kopija </li></ul></ul><ul><ul><li>vadības pārskats, ko paredz ISO 14001 standarts </li></ul></ul><ul><ul><li>uzņēmuma vides pārskats vai daļa no plašāka pārskata </li></ul></ul>
 7. 7. Kas ir būtiski? <ul><li>Iespējamās ietekmes uz vidi vērtēšana, pieņemot stratēģiskus lēmumus </li></ul><ul><li>Mērķis – investīciju vai attīstības projekti var būtiski mainīt uzņēmuma līdzšinējo ietekmi uz vidi, ko iespējams novērst vai samazinot, izvēloties videi draudzīgākus risinājumus </li></ul><ul><li>Pievienojamo pierādījumu piemēri: </li></ul><ul><ul><li>konkrētu piemēru apraksts/raksturojums </li></ul></ul><ul><ul><li>vadības pārskats, ko paredz ISO 14001 standarts </li></ul></ul>
 8. 8. Kas ir būtiski? <ul><li>Vides uzraudzības/vadības sistēma </li></ul><ul><li>Mērķis ir pārliecināties, ka uzņēmumā ir izveidota un darbojas vides uzraudzības/vadības sistēma un uzņēmums atvēl pietiekamus resursus (cilvēku, finanšu) tās darbības nodrošināšanai </li></ul><ul><li>Pievienojamo pierādījumu piemēri: </li></ul><ul><ul><li>uzņēmuma struktūrshēma </li></ul></ul><ul><ul><li>par vides jautājumiem atbildīgā darbinieka (-ces) darba pienākumu apraksts </li></ul></ul><ul><ul><li>Vides aizsardzības pasākumu plāna 2010. gadam izpildes izvērtējums </li></ul></ul>
 9. 9. Kas ir būtiski? <ul><li>Ar uzņēmuma darbību saistīto vides datu analīze un rezultātu izmantošana </li></ul><ul><li>Mērķis ir pārliecināties, ka uzņēmumā ir izveidota sistēma dažādu vides datu analīzei saistībā ar uzņēmuma darbību/dažādu procesu norisi, lai rezultātus izmantotu lēmuma pieņemšanā </li></ul><ul><li>Pievienojamo pierādījumu piemēri: </li></ul><ul><ul><li>uzņēmuma vides pārskats vai daļa no plašāka pārskata </li></ul></ul><ul><ul><li>datu analīzes piemēri </li></ul></ul>
 10. 10. Kas ir būtiski? <ul><li>Ar vidi saistītās informācijas publiskošana un darbinieku informēšana </li></ul><ul><li>Mērķis ir pārliecināties, ka ar uzņēmumu darbību saistītā vides informācija ir pieejama ieinteresētajām pusēm </li></ul><ul><li>Pievienojamo pierādījumu piemēri: </li></ul><ul><ul><li>sagatavotās informācijas (bukleti, pārskati, sadaļa uzņēmumu mājas lapā) piemēri/kopijas </li></ul></ul><ul><ul><li>apraksts kā tiek nodrošināta informācijas pieejamība ieinteresētajām pusēm </li></ul></ul><ul><ul><li>veikto apmācību uzskaitījums un to lietderības izvērtējums </li></ul></ul>
 11. 11. Kas ir būtiski? <ul><li>Vides atļauja un tās nosacījumu izpilde </li></ul><ul><li>Mērķis ir pārliecināties, ka uzņēmums ir saņēmis tā darbības jomai atbilstošu piesārņojošās darbības atļauju un izpilda tās nosacījumus </li></ul><ul><li>Pievienojamo pierādījumu piemēri: </li></ul><ul><ul><li>atsauce uz atļaujas Nr. un izdošanas datumu vai atļaujas kopija </li></ul></ul><ul><ul><li>atļaujas nosacījumu izpildes izvērtējums (reģionālās vides pārvaldes pēdējās pārbaudes akta kopija) </li></ul></ul><ul><ul><li>ISO 14001 sistēmas ietvaros veiktā saistošo prasību izpildes analīze </li></ul></ul>
 12. 12. Kas ir būtiski? <ul><li>Vides pasākumu īstenošana </li></ul><ul><li>Mērķis ir pārliecināties, ka uzņēmums atbilstoši tā darbības jomai un specifikai plāno un īsteno piemērotus pasākumus </li></ul><ul><ul><li>elektroenerģijas taupīšanai </li></ul></ul><ul><ul><li>siltumenerģijas taupīšanai </li></ul></ul><ul><ul><li>gaisa piesārņojuma izmešu samazināšanai </li></ul></ul><ul><ul><li>ūdens taupīšanai </li></ul></ul><ul><ul><li>avāriju un negadījumu riska samazināšanai </li></ul></ul>
 13. 13. turpinājums <ul><li>Pievienojamo pierādījumu piemēri: </li></ul><ul><ul><li>vides aizsardzības pasākumu plāns 2010. gadam </li></ul></ul><ul><ul><li>īstenoto pasākumu uzskaitījums un apraksts </li></ul></ul><ul><ul><li>ISO 14001 sistēma – būtiskie vides aspekti, to vadība un kontrole </li></ul></ul>
 14. 14. Kas ir būtisks? <ul><li>Atbildīgā attieksmē pret vidi: </li></ul><ul><li>Ir iespējas samazināt dabas resursu izmantošanu (energoresursu, kurināmā, ūdens utt.); mazināt piesārņojošo vielu emisijas apkārtējā vidē; </li></ul><ul><li>Atkritumu daudzumu samazināšanu to rašanās vietās; </li></ul><ul><li>Iespējamo vides risku apzināšana, izvērtēšanu un uzraudzība; </li></ul><ul><li>Finansu resursu ekonomija ilgtermiņā. </li></ul>
 15. 15. Resursu izmantošanas efektivitāte <ul><li>Atkarīga no tā vai izdosies atrasts praktiskus, mūsdienu dzīvei atbilstošus īstenošanas paņēmienus; </li></ul><ul><li>Izpratne, kas ir resursu izmantošanas efektivitāte; </li></ul><ul><li>Ko darīt, lai to nodrošinātu. </li></ul>
 16. 16. Preces dzīves cikls ‘’no šūpuļa līdz kapam’’
 17. 17. Preces dzīves cikls ‘’no šūpuļa līdz kapam’’ <ul><li>Analizē katru posmu: no izejmateriālu ieguves, ražošanas, pārdošanas, izmantošanas, iespējams atkārtotas izmantošanas, pārstrādes un noglabāšanas; </li></ul><ul><li>Rezultātā novērtējot katru no darbībām var veikt atsevišķo darbību salīdzinājumu un noteikt optimālo risinājumu. </li></ul>
 18. 18. Videi draudzīgi iepirkumi <ul><li>Zaļais publiskais iepirkums - sistemātiska vides (arī sociālu) nosacījumu integrēšana visās ar preču vai pakalpojumu iepirkumu saistītās darbībās un viens no vides politikas instrumentiem, ar kura palīdzību iespējams: </li></ul><ul><li>samazināt ietekmi uz vidi; </li></ul><ul><li>veicināt sociālus uzlabojumus;. </li></ul><ul><li>panākt ietaupījumus budžetā. </li></ul>
 19. 19. Videi draudzīgi iepirkumi <ul><li>Viens no ekomarķējumiem, ko iespējams pielietot zaļā iepirkuma organizēšanā, ir Eiropas ekomarķējums – ekopuķīte; </li></ul><ul><li>Eiropas ekomarķējums ir Eiropas Savienības oficiālais marķējums, kas norāda, ka, salīdzinot ar standarta produkciju, prece, kas ieguvusi šo marķējumu, ir videi draudzīgāka visā tās dzīves cikla laikā; </li></ul><ul><li>Eiropas ekomarķējuma katalog s : http://www.eco-label.com/latvian / </li></ul>
 20. 20. Ekodizains <ul><li>Mērķis – samazināt resursu patēriņu, izmantot videi draudzīgus materiālus, optimizēt produktu ražošanu, izplatīšanu, lietošanu, kā arī nodrošināt tā pienācīgu apsaimniekošanu aprites cikla beigās. </li></ul>
 21. 21. Ražotāju atbildības sistēma <ul><li>Ražotājs ir atbildīgs par tā radītā izlietotā iepakojuma, videi kaitīgo un elektropreču apsaimniekošanu – pieņemšanu, savākšanu, apstrādi un pārstrādi vai reģenerāciju. </li></ul>
 22. 22. Atkritumu šķirošana
 23. 23. Kāpēc atkritumu jāšķiro? <ul><li>Strauji izsīkstošie resursi, it īpaši naftas rezerves, kas ir galvenā sintētisko materiālu, plastmasu izejviela; </li></ul><ul><li>Atkritumu izgāztuvju nelabvēlīgā ietekme uz vidi; </li></ul><ul><li>Globālās sasilšanas draudi un enerģijas resursu izsīkšanas diktētā nepieciešamība samazināt enerģijas patēriņu. (Materiālu otrreizējā ieguve no atkritumiem prasa daudz mazāk enerģijas, nekā primārā ieguve). </li></ul>
 24. 24. Izejvielu patēriņa samazināšana
 25. 25. Kādi var būt pierādījumi? <ul><li>Vides vadības sistēmas dokumentācija </li></ul><ul><li>Pārskati </li></ul><ul><li>Monitoringa, mērījumu dati un to analīze </li></ul><ul><li>Plāni, programmas </li></ul><ul><li>Sertifikāti </li></ul>
 26. 26. <ul><li>Paldies par uzmanību! </li></ul>

×