Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ilgtspējas indekss - Sabiedrība

2,207 views

Published on

Ilgtspējas indeksa sadaļas "Sabiedrība" detalizēts izklāsts

Published in: Education, Business, Real Estate
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ilgtspējas indekss - Sabiedrība

 1. 1. Sabiedrība Lektori: Dace Avena, Ilva Pudule
 2. 2. Semināra plāns <ul><li>Ievads </li></ul><ul><li>Iepazīstināšana ar ekspertiem </li></ul><ul><li>Svēršanas principi, kritēriji </li></ul><ul><li>Swedbank labās prakses piemērs </li></ul><ul><li>Instrukcija pašnovērtējuma veikšanai </li></ul><ul><li>Diskusija </li></ul>
 3. 3. Kas ir eksperti?
 4. 4. Kas ir eksperti? <ul><li>Dace Avena </li></ul><ul><li>Ekspertīze: stratēģiskā plānošana, reputācijas attīstība, ilgtspēja un korporatīvā atbildība. </li></ul><ul><li>Profesionālā darbība: </li></ul><ul><li>pirmā Ilgtspējas indeksa koordinatore </li></ul><ul><li>Hauska & Partner konsultante </li></ul><ul><li>vada Lielbritānijas Tirdzniecības kameras Latvijā KSA komiteju </li></ul><ul><li>darbojas Amerikas Tirdzniecības kameras KSA komitejā </li></ul>
 5. 5. Kas ir eksperti? <ul><li>Ilva Pudule </li></ul><ul><li>Ekspertīze: klientu noturības, zīmola potenciāla un vadības pētījumi, kā arī mārketinga komunikācijas efektivitātes mērījumi </li></ul><ul><li>Profesionālā darbība: </li></ul><ul><li>tirgus, sociālo un mediju pētījumu aģentūras TNS Latvia klientu direktore </li></ul>
 6. 6. Termini
 7. 7. Kāds ir sadaļas svars?
 8. 8. Sabiedrība korporatīvās atbildības konceptā
 9. 9. Kas ir būtiski?
 10. 10. Kāpēc šie kritēriji svarīgi?
 11. 11. Sabiedrības atbalsta stratēģija <ul><li>Kādas ir uzņēmuma ambīcijas, mērķi? </li></ul><ul><li>Kādas ir galvenās vajadzības kopienā, kurā plānojam darboties? </li></ul><ul><li>Kādu vērtību varam nest sev un mūsu kopienām? </li></ul><ul><li>Ar ko varam sadarboties? </li></ul><ul><li>Kā varam darīt labāk? </li></ul>
 12. 12. Darbinieku iesaistes process <ul><li>Darbinieku aptauja par vēlamajiem sabiedrības atbalsta virzieniem </li></ul><ul><li>Vadītāju iesaiste stratēģijas izstrādē </li></ul><ul><li>Vēstnieku atlase no darbinieku vidus </li></ul><ul><li>Analīze, lēmuma pieņemšana </li></ul><ul><li>Ietekmes mērījumi </li></ul>
 13. 13. Darbinieku iesaistes līmeņi
 14. 14. Kāpēc svarīgi?
 15. 15. Kas ietekmē darbinieku iesaisti?
 16. 16. Novērtēšana
 17. 17. <ul><li>[email_address] </li></ul>

×