Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Ilgtspējas indekss. Exigen Services Latvia pieredze.

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 12 Ad

Ilgtspējas indekss. Exigen Services Latvia pieredze.

Download to read offline

Exigen Services Latvia valdes priekšsēdētāja Ivara Puksta prezentācija Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras diskusijā par Ilgtspējas indeksu 2012. gada 16. jūlijā.

Exigen Services Latvia valdes priekšsēdētāja Ivara Puksta prezentācija Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras diskusijā par Ilgtspējas indeksu 2012. gada 16. jūlijā.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Ilgtspējas indekss. Exigen Services Latvia pieredze. (20)

More from Institute for Corporate Sustainability and Responsibility (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Ilgtspējas indekss. Exigen Services Latvia pieredze.

 1. 1. AS Exigen Services Latvia Ivars Puksts, Valdes priekšsēdētājs Marina Kozlova, Valdes priekšsēdētāja palīgs July 17, 2012 www.ExigenServices.com
 2. 2. Exigen Services Latvia - fakti  Viens no vadošajiem IT programmatūras izstrādes ārpakalpojumu sniedzējiem Baltijā  Dibināts: 1995.gadā  Darbinieku skaits: 326  Apgrozījums 2011.finanšu gadā: 8,96 miljoni LVL  Nozīmīgākie klienti:  Valsts Ieņēmumu dienests  Valsts reģionālās attīstības aģentūra  Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūra  Aizkraukles banka  SAP 2 www.ExigenServices.com
 3. 3. Dalība Ilgtspējas indeksā  Ilgtspējīgs uzņēmums ir sakārtots uzņēmums.  Korporatīvā sociālā atbildība ir ESL kultūras sastāvdaļa.  Ļauj novērtēt uzņēmuma darbību gadu griezumā.  Orientējamies uz tām lietām, kas veicina mūsu biznesu.  Katram (gan indivīdam, gan uzņēmumam) ir nepieciešams novērtējums un pašapliecināšanās. 3 www.ExigenServices.com
 4. 4. Novērtējuma process  Daudzi novērtējumā nepieciešamie pierādījumi un procesi uzņēmumā jau eksistē.  Kolēģu, struktūrvienību sadarbība.  Pirmais gads ir darba un laikietilpīgāks, jo jāsaprot, kādi procesi jau tiek īstenoti uzņēmumā un vai tie atbilstoši sakārtoti, kā arī attiecīgi dokumentēti un komunicēti. 4 www.ExigenServices.com
 5. 5. Ieguvumi no dalības  Sudraba kategorija.  Sakārtoti procesi un dokumentācija.  Ieviesti procesi, jaunas politikas un nolikumi, kas nepieciešami darbam.  Pēc ekspertu ieteikumiem īstenoti procesi vai lietas, kas līdz nav bijuši vai kuriem nebijām pievērsuši uzmanību.  Ilgtspējas indeksa novērtējums disciplinē.  Vērts piedalīties, jo tā ir:  iespēja uzņēmumam novērtēt pašam sevi;  iespēja sakārtot iekšējos procesus;  iespēja saņemt atzinību kā ilgtspējīgam uzņēmumam. 5 www.ExigenServices.com
 6. 6. Kā valsts varas un pārvaldes institūcijas var izmantot Ilgtspējas indeksa novērtējumu  Sastādot uzņēmumu Balto sarakstu.  Veidojot ārvalstu vizīšu delegāciju sastāvu.  Veidojot uzaicināto viesu sarakstu augsta līmeņa valsts pasākumiem. 6 www.ExigenServices.com
 7. 7. Piemēri no Ilgtspējas indeksa jautājumiem Kā Jūsu uzņēmums 2010. gadā ziņojis par atbildīgu uzņēmējdarbību un/vai ilgtspējīgu attīstību?  Vadības ziņojums Gada pārskatā  Uzņēmuma mājas lapā ziņojums par gada finanšu rādītājiem un uzņēmuma attīstību  Informācija par uzņēmuma finanšu rādītājiem tiek publiskota medijos 7 www.ExigenServices.com
 8. 8. Piemēri no Ilgtspējas indeksa jautājumiem Kādos veidos 2010.gada laikā Jūsu uzņēmums ir piedalījies sabiedriskās politikas noteikšanā?  Publiski, ar plašsaziņas līdzekļu, profesionālu debašu u.tml  Ar uzņēmuma aktīvu iesaistīšanos uzņēmēju asociācijās un interešu organizācijās Piemēram, esam aktīvi Publiskā iepirkuma likuma jautājumā, kurā regulāri izsakām savu viedokli un labās prakses piemērus. Aktīvi sadarbojamies ar augstskolām,lai uzlabotu un pilnveidotu studiju programmas un sagatavotu pēc iespējas labākus darbiniekus. 8 www.ExigenServices.com
 9. 9. Piemēri no Ilgtspējas indeksa jautājumiem Kā Jūsu uzņēmums 2011. gadā ir izvērtējis sava uzņēmuma reputāciju?  Uzņēmums pats neveic šādas izpētes, taču katru gadu piedalāmies gan reputācijas TOP500, gan arī pagājušajā gadā TNS veiktajā pētījumā par IT nozares un IT uzņēmumu reputāciju. 9 www.ExigenServices.com
 10. 10. Piemēri no Ilgtspējas indeksa jautājumiem Kādus pasākumus Jūs veicat, lai nodrošinātu uzņēmuma vērtību ieviešanu?  Darbinieki – veicot ievadmācības jaunajiem darbiniekiem, akcentējam, ka darbiniekie ir mūsu galvenie aktīvi un vērtība.  Klienti un sadarbības partneri-vienmēr uzsveram, ka esam godīgi un caurspīdīgi attiecībās. 10 www.ExigenServices.com
 11. 11. Piemēri no Ilgtspējas indeksa jautājumiem Lūdzu, norādiet, kurus no šiem pasākumiem veic Jūsu uzņēmums!  Elektroenerģijas taupības pasākumi   Siltumenerģijas taupības pasākumi   Atkritumu apjoma samazināšanas pasākumi   Dalīta atkritumu savākšana (papīrs, plastmasa, stikls u.c .)   Nodrošināta saimnieciskās darbības rezultātā radušos videi kaitīgu atkritumu apsaimniekošana (piemēram, nolietotās elektropreces, akumulatori, riepas, baterijas, eļļas u.c.)   Pasākumi, lai mazinātu piesārņojošo vielu izmešus gaisā  Ūdens taupības pasākumi   Galveno riska avotu apzināšana, pasākumu plānošana un īstenošana avāriju un negadījumu riska samazināšanai   Pasākumi, lai ražošanas/ pakalpojuma sniegšanas procesā samazinātu izejvielu patēriņu  Pasākumi, lai samazinātu ietekmi uz vidi, uzlabojot produktu/ pakalpojumu, tā ražošanu/pakalpojumu sniegšanas procesu un inovācijas procesu (ekodizains, samazināta izejmateriālu izmantošana, piemērotāka materiāla izvēle utt.) 11 www.ExigenServices.com
 12. 12. Paldies par uzmanību! Jautājumi? 12 www.ExigenServices.com

×