Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ilgtspējas indekss un TNS Latvia

1,664 views

Published on

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ilgtspējas indekss un TNS Latvia

 1. 1. TNS Latvia ir vadošā pilna servisa tirgus, sociālo un mediju pētījumu aģentūra Latvijā <ul><li>TNS Latvia strādā 71 pilna laika darbinieks un vairāk nekā 160 intervētāji </li></ul><ul><li>TNS Latvia sadarbībā ar kolēģiem citās valstīs organizē projektus arī Baltijā un citās Eiropas un pasaules valstīs </li></ul><ul><li>2010. gadā pētījumu projektu ietvaros tika veiktas: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>149 554 intervijas (CATI, CAPI, CAWI, PAPI u.c.) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>76 fokusa grupas </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>2033 Noslēpumainā klienta vizītes </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>gada laikā aptaujāti vairāk nekā 152 200 Latvijas iedzīvotāji </li></ul></ul></ul></ul>
 2. 2. TNS Latvia un Ilgstpējas indekss 2011 <ul><ul><li>TNS Latvia ekspertīze Ilgtspējas indeksā ir dalība metodoloģijas izstrādē, pašnovērtējuma anketas programmas izveide un uzturēšana, lietotāju atbalsts, datu apstrāde un rezultātu analīze </li></ul></ul><ul><ul><li>TNS Latvia ekspertu pieredze daudzveidīgu pētījumu veikšanā palīdz sniegt rekomendācijas uzņēmuma izaugsmei un ilgtspējai </li></ul></ul><ul><ul><li>TNS Latvia Ilgstpējas indeksa komanda: </li></ul></ul>
 3. 3. Ilgtspējas indeksa pašnovērtējuma anketas aizpildīšanas instrukcija
 4. 4. Ilgtspējas indeksa pašnovērtējuma anketas aizpildīšana notiek internetā <ul><ul><li>Dalībniekiem uz uzņēmuma vadītāja parakstītajā apliecinājumā norādīto e-pasta adresi tiek izsūtīts individuāls uzaicinājums ar paroli un saiti uz pašnovērtējuma anketu internetā (anketa ir pieejama tikai latviešu valodā) </li></ul></ul><ul><ul><li>Uzņēmuma pārstāvis novērtējumu veic sev vēlamā laikā un vietā </li></ul></ul><ul><ul><li>Uzņēmumam jāievēro noteiktais anketas “slēgšanas” datums – 2011.gada 25.marts plkst. 23:59 </li></ul></ul><ul><li>Pašnovērtējuma dati uzreiz tiek saglabāti uz TNS servera un pamatojumos iesniegtie dokumenti – uz Ilgtspējas indeksa servera </li></ul><ul><li>Pēc anketas “slēgšanas” notiek datu apstrāde, pārbaude un rezultātu analīze </li></ul>Lai nodrošinātu datu drošību, aicinām paroli neizsniegt citām personām!
 5. 5. Datu drošība <ul><ul><li>TNS garantē drošu savienojumu laikā, kad tiek aizpildīta anketa , lai nodrošinātu sniegto atbilžu konfidencialitāti. Lai nodrošinātu datu pārraides drošību, tiek izmantots SSL (Secure Sockets Layer)datu pārraides protokols. Datu protokols tiek izmantots šifrētu sakaru nodrošināšanai internetā, kas izveidots ar nolūku atrisināt ar datu pārraidi internetā saistītās drošības problēmas </li></ul></ul><ul><ul><li>Uzņēmuma iesniegtie dati un dokumenti ir atzīstami par konfidenciālu informāciju . Visi eksperti un organizatoriskajos jautājumos iesaistītās personas ir parakstījušas konfidencialitātes līgumus, kurā noteikts, ka iegūtā informācija nav izpaužama un ir izmantojama tikai uzņēmuma Ilgtspējas indeksa noteikšanai </li></ul></ul>
 6. 6. Anketas aizpildīšana
 7. 7. Anketas aizpildīšana <ul><ul><li>Anketa sastāv no piecām sadaļām – uzņēmuma profils un stratēģija, darba vide, tirgus attiecības, vide un sabiedrība </li></ul></ul><ul><ul><li>Ilgtspējas indeksa pašnovērtējuma anketa jāaizpilda elektroniski . Uzņēmuma ērtībai pirms anketas aizpildīšanas ieteicams izdrukāt anketu, kura būs pieejama anketēšanas sistēmā </li></ul></ul><ul><ul><li>Tādējādi ir iespējams anketas aizpildīšanā iesaistīt attiecīgās jomas atbildīgos kolēģus </li></ul></ul><ul><ul><li>Anketas aizpildīšanai ieteicams izmantot interneta pārlūkprogrammu Internet Explorer </li></ul></ul><ul><ul><li>NB! Anketu nav iespējams vienlaicīgi pildīt no vairākiem datoriem </li></ul></ul><ul><ul><li>Anketu ir iespējams sākt aizpildīt vienā dienā un pabeigt aizpildīt citā dienā </li></ul></ul><ul><ul><li>Anketēšanas sistēma novērš iespēju vienam un tam pašam uzņēmumam aizpildīt anketu vairākas reizes </li></ul></ul>
 8. 8. Anketas aizpildīšana <ul><ul><li>Kopējais anketas aizpildīšanas laiks nav ierobežots, bet, ja uz kādu no jautājumiem netiks sniegta atbilde 20 minūšu laikā un nospiesta poga ”Nākamais”, tad, atkārtoti ievadot paroli, varēs turpināt ar pēdējo neatbildēto jautājumu </li></ul></ul><ul><ul><li>Pārtraukt anketas aizpildīšanu var, nospiežot pogu ”Stop”. Lai vēlāk turpinātu anketas aizpildīšanu, nepieciešams atkārtoti ievadīt paroli </li></ul></ul><ul><ul><li>Gadījumā, ja anketas aizpildīšana tiks pārtraukta, nospiežot krustiņu anketas stūrī, būs jāgaida 20 minūtes, līdz atkal varēs ieiet sistēmā </li></ul></ul>
 9. 9. Atsauču iesniegšana
 10. 10. Atsauču iesniegšana <ul><ul><li>Lielākajai daļai jautājumu anketā ir nepieciešamas atsauces, kas apliecina uzņēmuma praksi un komunikāciju attiecībā uz konkrēto aspektu </li></ul></ul><ul><ul><li>Atsaucēm jācenšas izmantot publiski pieejamu informāciju, kā arī jāizvairās no fizisko personu dokumentu pievienošanas </li></ul></ul><ul><ul><li>Pirms anketas aizpildīšanas ieteicams pārliecināties, kādas atsauces ir nepieciešamas katrā sadaļā, un nepieciešamos dokumentus apkopot un sagatavot augšupielādei </li></ul></ul><ul><ul><li>Atsauci var iesniegt 2 veidos - </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>kā dokumentu , piemēram, pdf, doc, jpg, u.c. formātos </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>un/ vai norādot precīzu adresi interneta vietnē , piemēram, nevis http://www.tns.lv/ , bet http://www.tns.lv/?lang=lv&category=showproduct&id=parmums </li></ul></ul></ul>
 11. 11. Atsauču iesniegšana <ul><ul><li>Katras sadaļas beigās </li></ul></ul><ul><ul><li>Pēc katra jautājuma, kuram nepieciešama atsauce </li></ul></ul>
 12. 12. Atsauču iesniegšana <ul><ul><li>Viena aspekta pamatojumam pietiek ar vienu atsauci </li></ul></ul><ul><ul><li>Ja kā atsauce tiek iesniegts dokuments, uzreiz aiz jautājuma jānorāda tikai augšupielādējamā dokumenta nosaukums. Dokumentu augšupielāde būs jāveic attiecīgās sadaļas beigās. Norādītā dokumenta nosaukumam jāsakrīt ar augšupielādējamā faila nosaukumu </li></ul></ul><ul><ul><li>Ja atsaucē netiks norādīts dokumenta nosaukums vai precīza adrese interneta vietnē, tiks uzskatīts, ka attiecīgais jautājums nav atbildēts un rezultāts nav ieskaitāms </li></ul></ul><ul><ul><li>Ja viens un tas pats dokuments tiek norādīts kā atsauce uz vairākiem jautājumiem vienas vai vairāku sadaļu ietvaros, nav nepieciešams dokumentu augšupielādēt vairākas reizes </li></ul></ul><ul><ul><li>Kā atsauci iespējams pievienot gan pilnu dokumentu, gan dokumenta daļu , kurā sniegts apliecinājums attiecīgajam aspektam </li></ul></ul><ul><ul><li>Dokumentus iespējams pievienot kā latviešu, tā arī angļu vai krievu valodās </li></ul></ul><ul><ul><li>Papildus atsaucēm iespējams sniegt komentāru tam paredzētajā logā, taču pievērsiet uzmanību, ka komentārs netiks uzskatīts par atsauci! </li></ul></ul>
 13. 13. Jautājumi
 14. 14. Ja rodas jautājumi, sazinieties ar Ilgstpējas indeksa ekspertiem <ul><ul><li>par stratēģijas sadaļu - [email_address] </li></ul></ul><ul><ul><li>par darba vides sadaļu - [email_address] </li></ul></ul><ul><ul><li>par tirgus attiecību sadaļu - [email_address] </li></ul></ul><ul><ul><li>par vides sadaļu – [email_address] </li></ul></ul><ul><ul><li>par sabiedrības sadaļu - sabiedrība@ilgtspejasindekss.lv </li></ul></ul><ul><ul><li>Par vispārīga rakstura jautājumiem , sazinieties ar Ilgtspējas indeksa koordinatori Maiju Kāli [email_address] , tālrunis: 26114496. </li></ul></ul>

×