Advertisement

Ko ilgtspējīga attīstība nozīmē Latvijas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem?

Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
Dec. 15, 2013
Advertisement

More Related Content

Similar to Ko ilgtspējīga attīstība nozīmē Latvijas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem?(20)

More from Institute for Corporate Sustainability and Responsibility(20)

Advertisement

Recently uploaded(20)

Ko ilgtspējīga attīstība nozīmē Latvijas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem?

 1. Ko ilgtspējīga attīstība nozīmē mazajiem un vidējiem Latvijas uzņēmējiem? Daniils Ruļovs, Swedbank uzņēmumu apkalpošanas pārvaldes vadītājs
 2. Ko uzņēmēji saprot ar ilgtspēju? © Swedbank 2
 3. Uzņēmumu ilgtspējas ietekmējošo faktoru novērtējums "Lūdzu, novērtējiet, cik lielā mērā zemāk minētie fak tori, Jūsuprāt, ietek mē uzņēmumu ilgtspējīgu darbību." Ļoti ietekmē Drīzāk ietekmē Ne ietekmē, ne neietekmē Drīzāk neietekmē Vidējā aritmētiskā vērtība* Nemaz neietekmē Stabils pieprasījums un noiets uzņēmuma produkcijai/ pakalpojumam 72 26 2 0.3 4.7 Īpašnieku personīgā motivācija attīstīt uzņēmumu ilgtermiņā 71 27 3 4.7 Motivēti un kompetenti darbinieki 65 32 21 0.3 4.6 Kvalitatīvi un konkurētspējīgi produkti un pakalpojumi 63 34 3 0.3 4.6 38 2 0.3 4.6 5 1 0.3 4.5 Kompetenta un pieredzējusi uzņēmuma vadība 60 Sakārtota biznesa vide (likumdošana, nodokļu politika u.tml.) 60 Stabilas attiecības, sadarbība ar piegādātājiem un partneriem 34 1. Stabils pieprasījums un noiets uzņēmuma 42 3 0.3 4.5 produkcijai/pakalpojumiem;4.5 40 51 55 Labs klientu serviss 55 Biznesa ideja, tās konkurētspēja 41 5 2 0.3 2. Īpašnieku personīgā motivācija4.4 attīstīt 45 7 0.3 4.4 uzņēmumu ilgtermiņā; 52 Skaidra uzņēmuma attīstības vīzija un stratēģija 48 Pārdomāta finanšu plūsma un finanšu menedžments Uzņēmuma uzkrātais kapitāls/ brīvo līdzekļu pieejamība, ko ieguldīt attīstībā 45 49 37 Menedžmenta rūpes par darbinieku potenciāla attīstību 29 Nodrošinājuma esamība 50 28 Darba vides sakārtotība 30 Ārējā finansējuma pieejamība Uzņēmums izturas atbildīgi pret apkārtējo vidi 0 © Swedbank Bāze: visi respondenti, n=326 40 60 3.7 7 3 30 3.8 6 3 29 43 4.0 4 5 27 38 4.1 31 20 44 20 31 18 48 13 4.1 14 48 22 4.2 12 11 55 20 Laba reputācija kā videi draudzīgam uzņēmumam 4.4 10 2 1 58 23 Uzņēmuma kredītvēsture 411 3. Motivēti un1 kompetenti darbinieki 52 61 4.3 41 Pozitīvi uzņēmuma finanšu rezultāti/ peļņa TOP 3: 3.7 10 80 4 % 100 3.5 1 2 3 4 5 3
 4. Ilgtspējīgs uzņēmums – trīs pīlāri "Lūdzu, novērtējiet, cik lielā mērā zemāk minētie fak tori, Jūsuprāt, ietek mē uzņēmumu ilgtspējīgu darbību." Ļoti ietekmē Drīzāk ietekmē Ne ietekmē, ne neietekmē Stabils pieprasījums un noiets uzņēmuma produkcijai/ pakalpojumam Drīzāk neietekmē Vidējā aritmētiskā vērtība* Nemaz neietekmē 72 26 2 0.3 Konkurētspējīgs produkts 71 27 / pakalpojums3 – 65 32 21 0.3 pamatnosacījums 63 34 3 0.3 ilgtspējīgai attīstībai Īpašnieku personīgā motivācija attīstīt uzņēmumu ilgtermiņā Motivēti un kompetenti darbinieki Kvalitatīvi un konkurētspējīgi produkti un pakalpojumi Kompetenta un pieredzējusi uzņēmuma vadība 60 Sakārtota biznesa vide (likumdošana, nodokļu politika u.tml.) 60 38 4.7 4.7 4.6 4.6 2 0.3 5 1 0.3 34 4.6 4.5 Stabilas attiecības, sadarbība ar piegādātājiem un partneriem 55 42 3 0.3 4.5 Labs klientu serviss 55 40 51 4.5 Biznesa ideja, tās konkurētspēja 52 Skaidra uzņēmuma attīstības vīzija un stratēģija 41 Pārdomāta finanšu plūsma un finanšu menedžments Uzņēmuma uzkrātais kapitāls/ brīvo līdzekļu pieejamība, ko ieguldīt attīstībā 41 Pozitīvi uzņēmuma finanšu rezultāti/ peļņa 29 Nodrošinājuma esamība 30 Ārējā finansējuma pieejamība 10 2 1 31 20 3.7 7 3 30 3.8 6 3 29 60 4.0 4 5 27 43 4.1 31 18 38 40 4.1 14 44 20 4.2 12 11 48 13 0 © Swedbank Bāze: visi respondenti, n=326 4.3 48 22 Uzņēmums izturas atbildīgi pret apkārtējo vidi 6 11 55 20 Laba reputācija kā videi draudzīgam uzņēmumam 4.4 58 23 Uzņēmuma kredītvēsture 411 50 28 Darba vides sakārtotība 4.4 52 37 Menedžmenta rūpes par darbinieku potenciāla attīstību 7 0.3 49 45 4.4 45 48 5 2 0.3 3.7 10 80 4 % 100 3.5 1 2 3 4 5 4
 5. Ilgtspējīgs uzņēmums – trīs pīlāri "Lūdzu, novērtējiet, cik lielā mērā zemāk minētie fak tori, Jūsuprāt, ietek mē uzņēmumu ilgtspējīgu darbību." Ļoti ietekmē Drīzāk ietekmē Ne ietekmē, ne neietekmē Drīzāk neietekmē Vidējā aritmētiskā vērtība* Nemaz neietekmē Stabils pieprasījums un noiets uzņēmuma produkcijai/ pakalpojumam 72 26 2 0.3 4.7 Īpašnieku personīgā motivācija attīstīt uzņēmumu ilgtermiņā 71 27 3 4.7 Motivēti un kompetenti darbinieki 65 32 21 0.3 4.6 Kvalitatīvi un konkurētspējīgi produkti un pakalpojumi 63 34 3 0.3 4.6 38 2 0.3 4.6 Kompetenta un pieredzējusi uzņēmuma vadība 60 5 1 0.3 Uzņēmuma34 ilgtermiņa 55 42 3 0.3 attīstības pamatā - skaidra 55 40 51 vīzija un biznesa stratēģija, 52 41 5 2 0.3 līderība 7 0.3 48 45 Sakārtota biznesa vide (likumdošana, nodokļu politika u.tml.) 60 Stabilas attiecības, sadarbība ar piegādātājiem un partneriem Labs klientu serviss Biznesa ideja, tās konkurētspēja Skaidra uzņēmuma attīstības vīzija un stratēģija Pārdomāta finanšu plūsma un finanšu menedžments Uzņēmuma uzkrātais kapitāls/ brīvo līdzekļu pieejamība, ko ieguldīt attīstībā 45 49 41 Pozitīvi uzņēmuma finanšu rezultāti/ peļņa Menedžmenta rūpes par darbinieku potenciāla attīstību Darba vides sakārtotība 29 Nodrošinājuma esamība 30 Ārējā finansējuma pieejamība Uzņēmuma kredītvēsture Laba reputācija kā videi draudzīgam uzņēmumam Uzņēmums izturas atbildīgi pret apkārtējo vidi 0 © Swedbank Bāze: visi respondenti, n=326 48 60 4.0 3.8 6 3 3.7 7 3 29 30 40 4.1 4 5 27 43 20 31 31 20 44 13 4.3 4.1 18 38 4.4 4.2 14 48 22 4.4 12 11 55 20 4.4 10 2 1 58 23 4.5 6 11 50 28 4.5 411 52 37 4.5 3.7 10 80 4 % 100 3.5 1 2 3 4 5 5
 6. Cik ilgam laikam uzņēmumi gatavo biznesa attīstības plānu? Visbiežāk (31% uzņēmēju) biznesa attīstības plāns ir sastādīts 2-3 gadiem uz priekšu 23% plāns sastādīts 1 gadu uz priekšu 18% jeb gandrīz katram piektajam uzņēmējam nav attīstības plāna – tas ir tapšanas stadijā vai arī uzņēmēji neredz tam jēgu, jo biznesa vide ir pārāk mainīga © Swedbank Dati: SKDS un Swedbank uzņēmēju aptauja par ilgtspēju, 2013. g. nov.
 7. Ilgtspējīgs uzņēmums – trīs pīlāri "Lūdzu, novērtējiet, cik lielā mērā zemāk minētie fak tori, Jūsuprāt, ietek mē uzņēmumu ilgtspējīgu darbību." Ļoti ietekmē Drīzāk ietekmē Ne ietekmē, ne neietekmē Drīzāk neietekmē Vidējā aritmētiskā vērtība* Nemaz neietekmē Stabils pieprasījums un noiets uzņēmuma produkcijai/ pakalpojumam 72 26 2 0.3 4.7 Īpašnieku personīgā motivācija attīstīt uzņēmumu ilgtermiņā 71 27 3 4.7 Motivēti un kompetenti darbinieki 65 32 21 0.3 4.6 Kvalitatīvi un konkurētspējīgi produkti un pakalpojumi 63 34 3 0.3 4.6 38 2 0.3 4.6 Kompetenta un pieredzējusi uzņēmuma vadība 60 Sakārtota biznesa vide (likumdošana, nodokļu politika u.tml.) 60 Stabilas attiecības, sadarbība ar piegādātājiem un partneriem 55 Labs klientu serviss 55 Biznesa ideja, tās konkurētspēja 52 Skaidra uzņēmuma attīstības vīzija un stratēģija 48 Pārdomāta finanšu plūsma un finanšu menedžments Uzņēmuma uzkrātais kapitāls/ brīvo līdzekļu pieejamība, ko ieguldīt attīstībā 34 5 1 0.3 Biznesa un darba vide – 42 3 0.3 viens no trim pīlāriem 40 51 uzņēmuma ilgtspējīgai 41 5 2 0.3 attīstībai 7 0.3 45 45 49 41 Pozitīvi uzņēmuma finanšu rezultāti/ peļņa Menedžmenta rūpes par darbinieku potenciāla attīstību Darba vides sakārtotība 29 Nodrošinājuma esamība 30 Ārējā finansējuma pieejamība Uzņēmuma kredītvēsture Laba reputācija kā videi draudzīgam uzņēmumam Uzņēmums izturas atbildīgi pret apkārtējo vidi 0 © Swedbank Bāze: visi respondenti, n=326 48 60 4.0 3.8 6 3 3.7 7 3 29 30 40 4.1 4 5 27 43 20 31 31 20 44 13 4.3 4.1 18 38 4.4 4.2 14 48 22 4.4 12 11 55 20 4.4 10 2 1 58 23 4.5 6 11 50 28 4.5 411 52 37 4.5 3.7 10 80 4 % 100 3.5 1 2 3 4 5 7
 8. Papildus tam bankai būtiski ir: "Lūdzu, novērtējiet, cik lielā mērā zemāk minētie fak tori, Jūsuprāt, ietek mē uzņēmumu ilgtspējīgu darbību." Ļoti ietekmē Drīzāk ietekmē Ne ietekmē, ne neietekmē Drīzāk neietekmē Vidējā aritmētiskā vērtība* Nemaz neietekmē Stabils pieprasījums un noiets uzņēmuma produkcijai/ pakalpojumam 72 26 2 0.3 4.7 Īpašnieku personīgā motivācija attīstīt uzņēmumu ilgtermiņā 71 27 3 4.7 Motivēti un kompetenti darbinieki 65 32 21 0.3 4.6 Kvalitatīvi un konkurētspējīgi produkti un pakalpojumi 63 34 3 0.3 4.6 38 2 0.3 4.6 5 1 0.3 4.5 Kompetenta un pieredzējusi uzņēmuma vadība 60 Sakārtota biznesa vide (likumdošana, nodokļu politika u.tml.) 60 34 Stabilas attiecības, sadarbība ar piegādātājiem un partneriem 55 42 3 0.3 4.5 Labs klientu serviss 55 40 51 4.5 Biznesa ideja, tās konkurētspēja 52 Skaidra uzņēmuma attīstības vīzija un stratēģija 41 Pozitīvi uzņēmuma finanšu rezultāti/ peļņa 37 Menedžmenta rūpes par darbinieku potenciāla attīstību 28 Darba vides sakārtotība 29 Nodrošinājuma esamība 30 Ārējā finansējuma pieejamība 4.4 6 11 4.3 20 44 20 60 4.0 3.8 3.7 3.7 10 80 reputācija 4.1 7 3 30 40 4.1 6 3 29 43 4.2 4 5 27 38 13 0 © Swedbank 411 48 22 Uzņēmums izturas atbildīgi pret apkārtējo vidi 4.4 50 10 2 1 Bankai svarīgi faktori 58 12 11 finansējuma piešķiršanai 55 14 31 uzņēmumiem1 48 18 3 20 Laba reputācija kā videi draudzīgam uzņēmumam 7 0.3 52 23 Uzņēmuma kredītvēsture 4.4 49 45 5 2 0.3 45 48 Pārdomāta finanšu plūsma un finanšu menedžments Uzņēmuma uzkrātais kapitāls/ brīvo līdzekļu pieejamība, ko ieguldīt attīstībā Bāze: visi respondenti, n=326 41 4 % 100 3.5 1 2 3 4 5 8
 9. Kas sekmē ilgtspējīga uzņēmuma vērtību / attīstību? Kompetents un motivēts darbinieks Produkts / pieeja tirgiem / konkurētspēja Reputācija / zīmols Likumdošana / nodokļi / biznesa vide © Swedbank Organizācijas efektivitāte 9
 10. Ko praktiski dara Swedbank? • Mūsu darbības modelis balstīts ilgtermiņā • Piešķiram finansējumu ilgtspējīgiem uzņēmumiem ar labu reputāciju • Mums rūp biznesa vide, tāpēc atbalstām dažādas iniciatīvas tās attīstībai • Izvēlamies uzticamus sadarbības partnerus, ar kuriem veidot ilgtermiņa sadarbību © Swedbank
 11. Paldies! © Swedbank

Editor's Notes

 1. Swedbank ir plašākais klientu tīkls un lielākā bezmaksas savstarpējo norēķinu sistēma. Jaunie uzņēmēji izvēlas Swedbank - Pagājušajā gadā gandrīz puse (46%) no visiem uzņēmumiem, kas šajā laikā Latvijā tika nodibināti, izvēlējās sadarbību ar SwedbankPiedāvājam ne tikai naudu un pakalpojumus, bet arī vidi un partnerību uzņēmumu ilgtspējīgai attīstībai. Tāpēc esam izveidojuši Swedbank uzņēmumu platformu Business Network, Swedbank Uzņēmējdarbības kompetenču centru, kā arī grantu programma Atspēriens jaunajiem uzņēmējiem.Mēs ieklausāmies, izprotam un piedāvājam uzņēmuma vajadzībām atbilstošus rīkus un risinājumus. Mūsu prioritāte ir - ilgtspējīgu uzņēmumu attīstība Latvijā
 2. Novembra beigās lūdzām mazos un vidējos uzņēmējus novērtēt 20 ilgspējīgas attīstības ietekmējošus faktorus. Pirmo reizi šādi pētījumu veicām 2011.gadā. Kas ir mainījies?Izvērtējot uzņēmumu ilgtspējīgas attīstības faktorus kopumā, uzņēmumu vadītāji uzskata, ka visvairāk attīstību ietekmē stabils pieprasījums un noiets uzņēmuma produkcijai/pakalpojumam. Kā nākamie svarīgākie faktori tiek minēti īpašnieku personīgā motivācija un motivēti un kompetenti darbinieki. Kompetenti darbinieki kļūst arvien svarīgāki, ko pierāda tendences darba tirgū. Arī turpmākajos gados šis faktors būs viens no būtiskākajiem uzņēmumu ilgtspējīgai attīstībai Starp mazsvarīgākajiem faktoriem uzņēmumu ilgtspējas nodrošināšanā tiek minēti atbildība pret apkārtējo vidi un resursiem, kā arī emocionālais faktors - laba reputācija šajā jomā. Latvijā nav lielu ražošanu, tāpēc arī uzņēmumiem šie faktori nešķiet būtiski – pēc tiem nav pieprasījuma.Tāpat uzņēmēji nesaskata uzņēmuma kredītvēsturi un ārējā finansējuma pieejamību kā ilgtspēju ietekmējošus faktorus. Vai pietiek pašiem resursu uzņēmuma būtiskai izaugsmei?
 3. Taču lielāko daļu šo faktoru var iedalīt 3 grupās, nosakot 3 pīlārus, uz ko balstās uzņēmuma ilgtspējīga darbība. Pirmā no tām ir konkurētspējīgs produkts / pakalpojums, kas ir pamatnosacījums ilgtspējīgai attīstībai. Tas ir visa sākums.
 4. Otrais pīlārs uzņēmumu ilgtspējīgai darbībai ir ir uzņēmuma stratēģija, kas ietver tādus faktorus kā īpašnieku motivāciju attīstīt uzņēmumu, kompetenta un pieredzējusi uzņēmuma vadība, biznesa ideja, kā arī vīzija un stratēģija.
 5. Uzņēmuma pastāvēšana ilgtermiņā ir atkarīga no tā spējas racionāli izmantot resursus un radīt peļņu, ņemot vērā ārējās vides faktoru ietekmi. Starp šiem faktoriem noteikti ir kompetenti darbinieki, kuru nozīme arvien pieaug, sakārtota biznesa vide, stabilas attiecības ar piegādātājiem un partneriem, arī darba vides sakārtotība un ārējā finansējuma pieejamība.
 6. Uztvere tiek vērtēta gandrīz tāpat kā darbības rezultāti un peļņaKorporatīvā reputācija ietekmē biznesa rezultātus un tai jāpievērš tikpat lielu uzmanību, kā citiem biznesa riskiemProtams, ka mēs nevaram paredzēt, kas notiks ar biznesa vidi pēc 5 gadiem, taču uzņēmuma reputāciju mēs varam plānot ilgtermiņā. Par reputācijas veidošanu domājot dāžādām auditorijām – gan produkta / pakalpojuma patērētāju vidū, gan arī potenciālo sadarbības partneru vidū, tostarp banku. Jo uzņēmumam, sasniedzot konkrētu izaugsmes stadiju, tālākai izaugsmei būs nepieciešams papildu finansējums. Protams, daži uzņēmumi varbūt negrib izaugt lielāki par ģimenei piederošu veikaliņu mazpilsētā, taču tiem, kuru mērķi sniedzas tālāk, finansējums attīstībai būs nepieciešams.
 7. Piegādātāju izvēlē – kvalitātes un vides faktori – darba vides aizsardzība. uz mums kā lielāko finanšu tirgus dalībnieku
Advertisement