Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Darba aizsardzība - kā ietekmēt apakšuzņēmējus? CEMEX pieredze.

724 views

Published on

Prezentācija seminārā "Darba aizsardzība - kāpēc un kā ietekmēt apakšuzņēmējus?" 2015. gada 28. maijā

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Darba aizsardzība - kā ietekmēt apakšuzņēmējus? CEMEX pieredze.

 1. 1. SADARBĪBA AR APAKŠUZŅĒMĒJIEM DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBU IEVĒROŠANĀ ANDRIS POMMERS, SIA CEMEX INTEGRĒTĀS DROŠĪBAS DAĻAS VADĪTĀJS andris.pommers@cemex.com Rīga, 28.05.2015
 2. 2. CEMEX PASAULĒ: – Viens no lielākajiem cementa ražotājiem – Lielākais betona ražotājs – 44 000 darbinieku vairāk kā 50 valstīs LATVIJĀ: – 320 darbinieki – cementa rūpnīca Brocēnos (nodota ekspluatācijā 2010.gadā) – 6 betona ražotnes – 4 izejmateriālu karjeri – cementa pārkraušanas termināls Liepājas ostā
 3. 3. 1. CEMEX darba aizsardzības politika 2. Apakšuzņēmēju piesaistīšana 3. Darba process 4. Transporta pakalpojumi 5. Ieguvumi SADARBĪBA AR APAKŠUZŅĒMĒJIEM
 4. 4. SIA CEMEX darba aizsardzības sistēma sertificēta atbilstoši standartam OHSAS 18001
 5. 5. CEMEX globālais darba drošības konkurss 2014
 6. 6. APAKŠUZŅĒMĒJI CEMENTA RAŽOŠANĀ 1. Janvāris – Februāris: vidēji 220 katru dienu 2. Marts – Decembris: ap 30-40 katru dienu Transporta pakalpojumi: 240 šoferi 160 automašīnas
 7. 7. 1. CEMEX darba aizsardzības politika 2. Apakšuzņēmēju piesaistīšana 3. Darba process 4. Transporta pakalpojumi 5. Ieguvumi SADARBĪBA AR APAKŠUZŅĒMĒJIEM
 8. 8. ANKETA
 9. 9. PIELIKUMI PIE LĪGUMIEM
 10. 10. PIELIKUMI PIE LĪGUMIEM
 11. 11. The system provides a list of all contractors that have engaged in the prequalification process. Each shows their compliance status (Red, Amber or Green) against the client’s criteria. Clicking on any contractor provides detail including the reason for any non-compliance, all answers and documentation submitted, capabilities etc. APAKŠUZŅĒMĒJU IZVĒRTĒŠANA (PIEMĒRS, CEMEX UK)
 12. 12. 1. CEMEX darba aizsardzības politika 2. Apakšuzņēmēju piesaistīšana 3. Darba process 4. Transporta pakalpojumi 5. Ieguvumi SADARBĪBA AR APAKŠUZŅĒMĒJIEM
 13. 13. INSTRUKTĀŽA PIRMS DARBA UZSĀKŠANAS (un atkārtoti ik pēc 6 mēnešiem) 1. CEMEX DA politika 2. Organizatoriskās prasības 3. IAL 4. Alkohols – 0 politika 5. Specifiskie darbi, uguns darbi – norīkojumi un atļaujas 6. Satiksmes drošība 7. Darba vides riski 8. Teritoriju plāns 9. Uzraudzība teritorijā 10. Prasības darba laikā 11.Iekārtu bloķēšanas prasības 12.Informācija par negadījumiem 13. Incidentu ziņošanas procedūra 14.Ķīmiskās vielas 15.Vides drošība (incidenti, atkritumi) & video
 14. 14. DARBA LAIKĀ 1. Kontrole pie ieejas – instruktāžu kartiņas, alkohols 2. Darbu organizēšana – komunikācija ar CEMEX kontaktpersonu, nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana, reģistrēšanās 3. Uzraudzība teritorijā 4. Sodi: 2014. gadā 52 soda rēķini par 8000 eiro 2015. gadā līdz 01.maijam 27 soda rēķini par 3450 eiro
 15. 15. KOMUNIKĀCIJA Sapulces ar apakšuzņēmēju firmu vadību un darba aizsardzības speciālistiem 1. Cementa ražošanā – pirms ziemas remonta: • Piedalās lielākie uzņēmumi, kas piedalīsies remontā • Informēt, atgādināt par darba drošības sistēmu un galvenajām prasībām, • Tipisko, neseno incidentu analīze • Diskusijas 2. Cementa transports: • Ceturkšņa sapulces • DA sniegums, incidenti, CSN, gandrīz notikušie negadījumi • Plānotās darba drošības aktivitātes, iniciatīvas
 16. 16. MOTIVĒŠANA Darba aizsardzības konkurss (ziemas remonta laikā) Apakšuzņēmēju novērtējums – darba aizsardzības sniegums ietekmē pasūtījumu apjomu Apakšuzņēmējiem ir iespēja iesniegt savus priekšlikumus (riska kartes), kur ir bīstamība vai nepieciešami uzlabojumi
 17. 17. DARBA DROŠĪBAS KONKURSS APAKŠUZŅĒMĒJIEM Company # Offences Points Hours # Employee Rate 2015 Rate 2014 0 0 666 13 0 0 0 0 3337 11 0 0 2 20 6746 26 30 21,2 18 150 31241 107 48 9,7 1 10 1436 21 70 13 125 13895 58 97 25,3 12 130 11608 64 112 12,4 18 110 5494 26 200 26
 18. 18. 1. CEMEX darba aizsardzības politika 2. Apakšuzņēmēju piesaistīšana 3. Darba process 4. Transporta pakalpojumi 5. Ieguvumi SADARBĪBA AR APAKŠUZŅĒMĒJIEM
 19. 19. TRANSPORTA UZŅĒMUMI Apakšuzņēmēji: • Cementa mucas • Pašizgāzēji • citi 240 šoferi 160 automašīnas
 20. 20. 1. AUTO TEHNISKAIS STĀVOKLIS • Papildus drošības aprīkojums
 21. 21. 1. AUTO TEHNISKAIS STĀVOKLIS • Papildus drošības aprīkojums
 22. 22. AUTO TEHNISKAIS STĀVOKLIS • Papildus drošības aprīkojums
 23. 23. Zīme uz automašīnām: “Kā es braucu?” 2014.gadā saņemti 105 zvani 2015. gadā 21 zvans
 24. 24. Zīme uz automašīnām: “Kā es braucu?”
 25. 25. Šoferu darba / atpūtas laika kontroles process • 2013.gadā pēc vairāku CSN analīzes CEMEX konstatēja, ka viens no būtiskākajiem riska faktoriem ir šoferu nogurums. • Neskatoties uz normatīvo aktu prasībām, liela daļa šoferu neievēroja normatīvajos aktos noteiktos darba un atpūtas laikus. • Tika pieņemts lēmums ieviest stingru un caurskatāmu darba un atpūtas laiku kontroles sistēmu. Sistēmu izstrādāja un ieviesa no 2014.gada aprīļa. Detaļas Kontrole balstās uz datu salīdzināšanas principa – dati no dažādiem avotiem tiek apkopoti, uzturēti. Informācijas avoti ir: -Analogie / digitālie tahogrāfi - GPS (obligāta visām apakšuzņēmēju mašīnām) • šoferu identifikācija (dažādi avoti, pie., rēķini, reģistri) Kontroles process: Izvēles veidā vai uz aizdomu pamata CEMEX pieprasa pārvadātājiem iesniegt tahogrāfu datus, kas tiek salīdzināti ar GPS. Ap 10 automašīnas nedēļā tiek pārbaudītas Koncepts un process Vizuālā analīze – Tahogrāfā neparādās daļa datu, kad pēc GPS automašīna ir braukusi = pārkāpums
 26. 26. AUTO TEHNISKĀ STĀVOKĻA PĀRBAUDE
 27. 27. AUTO TEHNISKĀ STĀVOKĻA PĀRBAUDE
 28. 28. AUTO TEHNISKĀ STĀVOKĻA PĀRBAUDE
 29. 29. • Ikdienas pārbaudes lapa AUTO TEHNISKĀ STĀVOKĻA PĀRBAUDE
 30. 30. • Apmācības – vada CEMEX darbinieks ŠOFERU INSTRUKTĀŽA UN APMĀCĪBA 1. Cx ievadinstruktāža 2. Instruktāžas kartes 3. Ikdienas pārbaudes lapa (IPL) 4. Transporta pārbaudes 5. Drošības jostas 6. Dzelzceļa pārbrauktuve pie CEMEX 7. Iekraušanās/Izkraušanās CEMEX teritorijā 8. Svēršanās 9. Čipu/karšu izmantošana 10. Kārtība kādā iebrauc BK4 11. Degvielas uzpilde 12. Uzvedība 13. Maršruti 14. Incidenti teritorijā 15. Avārijas 16. Piegādes vietas novērtējums
 31. 31. ŠOFERU INSTRUKTĀŽA & APMĀCĪBA
 32. 32. MOTIVĒŠANA
 33. 33. 5. REZULTĀTS / IEGUVUMI 1. Samazinās incidentu un nelaimes gadījumu risks teritorijā 2. Apakšuzņēmēju darbinieki tiek nodrošināti un lieto aizsardzības līdzekļus 3. Samazināts CSN risks – auto tehniskais stāvoklis, CSN ievērošana, braukšanas kultūra, šoferu spēja reaģēt ekstrēmās situācijās (darba un atpūtas laika ievērošana) - video 4. Pierod pie noteiktām darba aizsardzības procedūrām (Norīkojumi, atļaujas) 5. Uzlabojas darba aizsardzības prasību ievērošanas disciplīna 6. Nopietnāk piedomā, kā darbu veikt pēc iespējas drošāk 7. Darbinieki iegūst papildus zināšanas instruktāžu laikā 8. Pārņem atsevišķas prasības savā ikdienas darbā (arī citos objektos) - signālapģērbs, aizsargķiveres, alkohola pārbaudes 9. Tiek uzlabots aprīkojums (piem., automašīnu, instrumentu tehniskais stāvoklis)
 34. 34. PALDIES PAR UZMANĪBU!

×