Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Atbildīgas piegādes ķēdes un godīga tirdzniecība.

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
ATBILDĪGAS
PIEGĀDES ĶĒDES UN
GODĪGA TIRDZNIECĪBA
#EYD2015
Principi
un
piemēri
Šis materiāls ir izstrādāts, lai palīdzētu uzņēmumu speciālistiem:
izprast, kāpēc atbildīgas piegādes ķēdes vadība ir svar...
Jebkura uzņēmuma primārais mērķis ir gūt peļņu, tomēr jau sen to vairs nav
iespējams sasniegt, ignorējot piegādātāju, klie...
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Upcoming SlideShare
Tci Express
Tci Express
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 17 Ad

Atbildīgas piegādes ķēdes un godīga tirdzniecība.

Download to read offline

Buklets "Atbildīgas piegādes ķēdes un godīga tirdzniecība. Principi un piemēri", kas izdots ar ES un LR Ārlietu ministrijas finansiālu atbalstu Eiropas gada attīstībai 2015 Nacionālās darba programmas ietvaros.

Buklets "Atbildīgas piegādes ķēdes un godīga tirdzniecība. Principi un piemēri", kas izdots ar ES un LR Ārlietu ministrijas finansiālu atbalstu Eiropas gada attīstībai 2015 Nacionālās darba programmas ietvaros.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (17)

Advertisement

Similar to Atbildīgas piegādes ķēdes un godīga tirdzniecība. (20)

More from Institute for Corporate Sustainability and Responsibility (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Atbildīgas piegādes ķēdes un godīga tirdzniecība.

 1. 1. ATBILDĪGAS PIEGĀDES ĶĒDES UN GODĪGA TIRDZNIECĪBA #EYD2015 Principi un piemēri
 2. 2. Šis materiāls ir izstrādāts, lai palīdzētu uzņēmumu speciālistiem: izprast, kāpēc atbildīgas piegādes ķēdes vadība ir svarīga uzņēmumam gūt priekšstatu par to, kā identificēt un novērst izplatītākos riskus un problēmas piegādes ķēdēs iepazīties ar citu uzņēmumu labo praksi attiecībā uz atbildīgu piegādātāju izvēli un godīgas tirdzniecības principu ieviešanu Atbildīga piegādes ķēde un godīga tirdzniecība ietver ne tikai ekonomisko, vides un sociālo risku vadību visā piegādes ķēdē, bet arī savas ietekmes izmantošanu, lai sekmētu pozitīvas izmaiņas biznesa vidē. Materiāls sagatavots ar Eiropas Savienības un LR Ārlietu ministrijas finansiālu atbalstu Eiropas gada attīstībai 2015 nacionālās darba programmas ietvaros. Nacionālās darba programmas aktivitāšu ieviesēji ir LR Ārlietu ministrija un biedrība „Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS). Par materiāla saturu pilnībā atbild Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts, un tas nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli.
 3. 3. Jebkura uzņēmuma primārais mērķis ir gūt peļņu, tomēr jau sen to vairs nav iespējams sasniegt, ignorējot piegādātāju, klientu un vietējās kopienas intereses. Turklāt, pateicoties transporta un komunikācijas līdzekļu attīstībai, pasaule kļūst arvien mazāka un vietējos uzņēmumus arvien vairāk skar arī globālās norises, īpaši attīstības valstīs. Šim bukletam izvēlētie apakšuzņēmēji un piegādātāji spēj daudz pateikt par uzņēmumu un tā vērtībām. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc atbildīgu piegādes ķēžu nozīme pasaulē arvien pieaug. Arī Latvijas uzņēmumi tam pievērš aizvien lielāku uzmanību, gan īstenojot atklātus un rūpīgi pārdomātus iepirkumus, gan veicot esošo sadarbības partneru izvērtēšanu. Turklāt prieks, ka jau šobrīd vairāki uzņēmumi ne tikai seko līdzi tam, lai apakšuzņēmēji un piegādātāji ievērotu prasības, bet īsteno arī virkni daudz ambiciozāku pasākumu. Mēs patiesi ceram, ka šis buklets palīdzēs arī citiem gūt pirmo priekšstatu par atbildīgām un ilgtspējīgām piegādes ķēdēm un iedvesmos to veidošanai. Latvijas uzņēmēji jau vairākus gadus atrodas globālajā, nevis lokālajā tirgū. Valstiski izvirzītie mērķi par eksporta potenciāla veicināšanu, kā arī vietējā patēriņa samazināšanās ir stimuli, kas liek domāt pāri robežām un meklēt sadarbības partnerus ne tikai mums zināmajos tirgos, bet arī jaunattīstības valstīs. Šajā gadījumā biznesa stratēģiem jāatsakās no vēlmes gūt ātru peļņu un jāpierāda sevi kā uzticamiem partneriem. Šīs jaunattīstības valstis uzņēmējiem ir interesantas gan no izejvielu piegādes viedokļa, gan kā jauni preču un pakalpojumu realizācijas tirgi. Tomēr ne vienmēr sadarbība notiek uz līdzvērtīgiem principiem. Godīga tirdzniecība nozīmē partnerattiecības starp ražotājiem, tirgotājiem un patērētājiem, kas dibinātas uz abpusēju izdevīgumu un cieņu. Tieši šāda tālredzīga pieeja nodrošinās ne tikai ieguvumus pašiem uzņēmumiem, bet arī sekmēs biznesa vides un kopienas attīstību konkrētajās valstīs. Ražotājiem godīgā tirdzniecība nozīmē papildu peļņu un stabilitāti, radot produkciju un ievērojot cilvēktiesības, vides prasības, bērnu darbaspēka neizmantošanu un godprātīgi maksājot darbiniekiem pienācīgu algu. Savukārt pircējiem šie izpildītie priekšnoteikumi sniedz izpratni, kā ētiski izvēlēties kvalitatīvas patēriņa preces par pieņemamām cenām, neradot papildu slodzi videi un sabiedrībai. Mūsu valsts lielākā uzņēmēju biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un tās biedri uzskata, ka kopā jāturpina izglītot biznesa vides pārstāvji par atbildīgas piegādes ķēdes nozīmi un godīgu tirdzniecību. Esmu pārliecināts, ka arī šis buklets kalpos par pamatzināšanu un labās prakses avotu, ko izmantot ikdienā, lai sasniegtu mērķus nākotnē. Jānis Endziņš, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Dace Helmane, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja
 4. 4. 6 7 Ar konkrētu uzņēmumu piemēriem bukletā mēs sniegsim atbildes uz diviem svarīgākajiem jautājumiem: Kāpēc atbildīgas piegādes ķēdes vadība ir svarīga uzņēmumam? Pasaulē ir identificēti pieci galvenie iemesli, kāpēc uzņēmumiem būtu svarīgi izveidot atbildīgu piegādes ķēdi: Kā uzņēmumi rada atbildīgas piegādes ķēdes? Inovācijas un jaunas biznesa iespējas Izmaksu ietaupījums Sadarbība Ilgtspējas vērtību iedzīvināšana Reputācija Iedziļināšanās piegādātāju darbībā un problēmās Savstarpēja cieņa Ilgtermiņa attiecības Piegādātāji kā partneri Kopīga problēmu risināšana Ir nepieciešami 20 gadi, lai izveidotu reputāciju, un tikai piecas minūtes, lai to sagrautu. Ja par to aizdomājas, ir vērts darīt lietas savādāk. Bendžamins Franklins Labie piemēri par atbildīgu attiecību veidošanu ar piegādātājiem un apakšuzņēmējiem ir saistīti ar šādiem principiem:
 5. 5. 9 Kā atbildīga attieksme pret piegādātājiem ietekmē uzņēmumu? „Cadbury” kakao partnerības mērķis ir sekmēt produktivitāti, lai kakao pupiņu audzēšanai piesaistītu jaunos lauksaimniekus, kas savukārt ļautu nākotnē nodrošināt pasauli ar šo svarīgo izejvielu. Šobrīd programmas partneri vairāk nekā 100 kakao kopienās Ganā organizē nepieciešamās apmācības, palīdz apgūt tehniskās prasmes un sekmē vietējās infrastruktūras attīstību, kā arī garantē zemniekiem godīgas tirdzniecības principu ievērošanu. Sadarbojoties ar Godīgas tirdzniecības fondu, lauksaimnieki savai produkcijai iegūst godīgas tirdzniecības sertifikātu, kas garantē taisnīgu samaksu par kakao pupiņām. Novērtējot uzņēmumaieguldījumu,ražotājiapņemassavuprodukciju nodot „Cadbury” šokolādes batoniņu ražošanai. Atbildīga piegādes ķēdes vadība nav tikai jautājums par to, kā darīt „pareizās lietas”. Tā ir iespēja samazināt riskus un izmantot jaunas biznesa iespējas. Šāda pieeja palīdz veidot labas un stabilas ilgtermiņa attiecības ar piegādātājiem, attiecīgi nodrošinot iepirkto preču un pakalpojumu kvalitāti. „Cadbury” kakao partnerība tika izveidota 2008. gadā, reaģējot uz Ganas Universitātes un Saseksas Attīstības institūta pētījumu „Ilgtspējīga kakao ražošana Ganā”. Minētais pētījums atklāja, ka uz katru kakao audzētāju vidējais produkcijas apjoms ir samazinājies par 40% no iespējamās ražas un ka kakao audzēšana kļūst aizvien nepievilcīgāka jaunajai lauksaimnieku paaudzei.
 6. 6. Risku mazināšana REPUTĀCIJAS RISKI TIESISKIE RISKI Pasaulēirvirknegadījumu,kadpiegādātājabezatbildība,piemēram, bērnu darba izmantošana, ir negatīvi ietekmējusi uzņēmumu reputāciju un klientu uzticību, kas izvēršas arī finansiālos zaudējumos. Tāpat daudzi uzņēmumi ir apzinājušies ieguvumus reputācijai, iesaistoties tādās piegādes ķēžu iniciatīvās kā „Godīga tirdzniecība”. Nepareizi un bīstami produkti jūsu uzņēmuma piegādes ķēdē var radīt nozīmīgas tiesiskās sekas un kompensācijas izmaksas. Atbildīga piegādes ķēdes vadība, kā arī darbs ar piegādātājiem un apakšuzņēmējiem samazina šādus biznesa tēriņus un veicina klientu uzticību. DARBĪBAS RISKI Cieša sadarbība ar piegādātājiem ir sava veida garantija drošai piegādei. Šobrīd visi uzņēmumi meklē veidus, kā samazināt izmaksas, bet, piemēram, nosakot piegādātājiem nepamatoti garu apmaksas termiņu, var rasties neparedzamas sekas. Godīgas attiecības ar piegādātājiem un apakšuzņēmējiem palīdz nodrošināt jūsu uzņēmuma ilgtspēju. Absolūtajam vairākumam Latvijas iedzīvotāju (84%) ir svarīgi, lai uzņēmumi darbotos atbilstoši ētikas principiem. TNS / patēriņa pētījums TNS Atlas, 2012 39% Latvijas iedzīvotāju pēdējā gada laikā ir pārtraukuši iegādāties to uzņēmumu ražojumus, kuru rīcību viņi neatbalsta. TNS / patēriņa pētījums TNS Atlas, 2013 84% 39%
 7. 7. Šobrīd VNT pie darbuzņēmēju informēšanas strādā jau konkursu vai cenu aptaujas procesā. Tāpat VNT izstrādājis darbuzņēmēju drošības rokasgrāmatu, kurai vēlāk plāno attīstīt interaktīvās iepazīstināšanas risinājumus. Ētiska uzņēmējdarbības prakse un tās izpratnes veicināšana Domā! Ievēro! Zini! Darbuzņēmēju drošības uzlabošanas programma VNT ir ieviesis uzlabojumu programmu ar mērķi iepazīstināt darbuzņēmējus ar savām drošības prasībām un nodrošināt pilnvērtīgu to ievērošanas uzraudzību. Katrs, kurš vēlas iekļūt VNT teritorijā un strādāt tajā, iziet video instruktāžu un nokārto testu pie speciāli ierīkotām darba stacijām. Veiksmīgas pārbaudes rezultātā darbuzņēmējs uz savas aizsargķiveres saņem trīs uzlīmes jeb dzīvības. Pēc pārkāpuma atbildīgie VNT darbinieki ir tiesīgi noņemt vienu uzlīmi. Pēc trešās zaudēšanas strādnieks tiek izraidīts no VNT teritorijas līdz gada beigām. Ikdienā uzņēmuma „Ventspils nafta termināls” (VNT) teritorijā strādā ap 80 apakšuzņēmēju darbinieki no dažādiem uzņēmumiem ar atšķirīgu iekšējo kultūru un darba drošības izpratni. Ņemot vērā VNT ambīcijas būt līderim darba drošības jomā, augstas prasības ir noteiktas ne tikai saviem darbiniekiem, bet arī apakšuzņēmējiem. Gadā apmācības tiek veiktas vidēji 1500 cilvēkiem. Jaunā programma būtiski atvieglo instruktoru darbu, un tests ļauj pārliecināties, ka zināšanas ir apgūtas, nevis palaistas gar ausīm. Darbuzņēmējiem ir jāievēro VNT prasības, jo zaudēt darbinieku ir sāpīgāk, nekā samaksāt kārtējo līgumsodu par fiksēto pārkāpumu. „CEMEX” darbību sāka Meksikā tālajā 1906. gadā. Laikam ritot, uzņēmums no vietēja mēroga cementa ražotāja attīstījies līdz pat globālā tirgus līderim, piedāvājot saviem klientiem augstākās kvalitātes izstrādājumus un pakalpojumus celtniecības materiālu ražošanas jomā. Lai spētu dinamiski pielāgoties mainīgajiem tirgus apstākļiem un veicinātu ilgtspējīgu uzņēmuma attīstību, mums ir būtiski stiprināt uzņēmuma pamatvērtību – sadarbības, godīguma un līderības – izpratni iesaistīto pušu starpā. Lielākie nākotnes izaicinājumi ir saistīti ar ētiskas rīcības īstenošanu un veicināšanu ne vien uzņēmuma iekšienē, bet arī sabiedrībā, kopā veidojot labāku pasauli. „CEMEX” profesionālajā un ētikas ko- deksā ir apkopoti ētiskas un godīgas uzņēmējdarbības pamatprincipi, tai skaitā cilvēktiesību ievērošana, diskriminācijas aizliegums, kā arī apņemšanās tos ievērot. Visas darbības, kas saistītas ar ētiskas uzņēmējdarbības prakses īstenošanu, mēs saucam par ETHOS iniciatīvām. Tās sevī ietver ne vien profesionālo un ētikas kodeksu kā pamatdokumentu, kas tiek pastāvīgi papildināts, bet arī ar to saistītās mācības, vietējo un globālo ētikas komisiju, pārkāpumu pieteikšanas un izmeklēšanas sis- tēmu, politiku centra uzturēšanu, darbinieku aptaujas un atvērtu divpusēju komunikāciju. Būtiskākais rezultāts ir visu izvirzīto ētikas principu īstenošana, tāpēc sasniegtais tiek izvērtēts, nodrošinot anonīmu anketēšanu un tādējādi saņemot atgriezenisko saiti. Uzņēmumam tas palīdz mainīt uzmanības fokusu, izstrādāt ikgadējas informatīvas kampaņas un pievērsties tiemfaktoriem,kaskonkrētajāperiodā ir aktuāli iesaistītajām pusēm.
 8. 8. No 2012. gada jūlija liela daļa „LatRosTrans” iepirkumu ir publiski. Tiem var pieteikties ikviens pretendents gan no Latvijas, gan no ārzemēm un sekot līdzi atklātā konkursa norisei. Visi aktuālie piedāvājumi un to arhīvs ir atrodami „LatRosTrans” mājaslapā. Atklātais konkurss tiek izsludināts trīs valodās – latviešu, angļu un krievu. Ar publisko iepirkumu procedūru ir divi ieguvumi. Pirmkārt, lielāks pretendentu loks ļauj atrast izdevīgāko piedāvājumu, ņemot vērā noteiktos kritērijus. Ja kritērijs ir izdevīgākā cena, tad, izvēloties zemāko cenu, iespējams resursu ietaupījums no 5 līdz pat 20%, atsevišķos gadījumos pat vēl vairāk. Otrkārt, tas samazina risku, ka uzvarētājam pasūtījuma izpildes laikā radīsies neparedzētas situācijas. Jau piesakoties pretendents var iepazīties ar konkursa nolikumu vai tehnisko uzdevumu. Lai nenoteiktību samazinātu vēl vairāk, konkursā tiek atlasīti tie uzņēmumi, kuru gada apgrozījums nav mazāks par iepirkuma summu. Ilgtspējas pielikumu ir apņēmusies parakstīt lielākā daļa „Rimi Baltic” piegādātāju visās trijās Baltijas valstīs. Šajā gadījumā runa ir ne tikai par fizisko parakstu nodrošināšanu uz dokumentiem, bet arī par piegādātāju zināšanu un izpratnes uzlabošanu attiecībā uz dažādām globāli svarīgām problēmām, ar ko var būt saistīta produktu ieguve. Piemēram, bērnu darba izmantošana, kaitīgu ķīmisko vielu un veselībai kaitīgu sastāvdaļu iekļaušana produktos un pārmērīga dabas resursu izmantošana. Uzņēmums „LatRosTrans” regulāri izsludina iepirkuma konkursus, kuru summas ir no dažiemdesmitiemlīdzpatdažiemmiljoniemeiro.Laiizvēlētoskvalitatīvākounpiemērotāko piedāvājumu, tika pieņemts lēmums paplašināt pretendentu loku. „Rimi Baltic” stratēģiskā prioritāte ir izglītot savus patērētājus vides un sociālajos jautājumos, tajā pašā laikā piedāvājot viņiem kvalitatīvus produktus par atbilstošām cenām. Lielāks pretendentu loks – iespēja izvēlēties kvalitatīvāko! Publisko iepirkumu procedūra “Rimi Baltic” piegādātājiem ievieš īpašu ilgtspējas pielikumu 2014. gada nogalē „Rimi Baltic” ir sācis ilgtspējas pielikumu ieviešanu preču pirkuma līgumos visās trijās Baltijas valstīs. Šis pielikums ir veidots uz „Rimi Baltic” ilgtspējas politikas pamata un ietver prasības attiecībā uz produktu, to ražotāju un ražošanas metožu veselības, sociālajiem, ēti- skajiem, kvalitātes un vides aspektiem. Šī ir pirmā tāda veida iniciatīva Baltijas valstu mazumtirdzniecības uzņēmu- mu starpā.
 9. 9. 17 Biznesa iespēju paplašināšana Augstāka piegādātāju lojalitāte Lielāka tirgus daļa, jauni klienti Investīciju piesaiste Piegādātājs, kas ar savām inovācijām vispirms vēršas pie jums, nodrošina būtiskas konkurences priekšrocības. Izturēšanās pret piegādātājiem kā pret partneriem un palīdzība viņu biznesa procesu uzlabošanā sekmē ne tikai lojalitāti, bet arī paaugstina piegādes drošību. Pasaulē pieaug atbildīgs patēriņš. Izstrādāt ilgtspējīgus un ētiskus produktus iespējams, vienīgi sadarbojoties ar saviem piegādātājiem. Turklāt, uzlabojot produktu un pakalpojumu standartu, kā arī to reputāciju, var iegūt jaunus klientus. Atbildīga risku vadība apliecina veiksmīgu kvalitātes vadību, un taspadara jūsu uzņēmumupievilcīgāku potenciālo investoru acīs. 82% Latvijas iedzīvotāju pērk videi draudzīgus produktus (piemēram, bioloģiskus, bez ķimikālijām vai vietējā ražojuma). TNS / Flash Eirobarometra pētījums, 2013 37% Latvijas iedzīvotāju ir gatavi maksāt vairāk par ekoloģiski tīriem produktiem. TNS / patēriņa pētījums TNS Atlas, 2013 Izmaksu ietaupījums Darbinieku piesaisteun noturēšana Ietekmes samazināšana uz vidi var sniegt arī tiešus ieguvumus uzņēmumam. Viens no vienkāršākajiem veidiem, kā samazināt izmaksas, ir taupīt enerģiju, ierobežot atkritumu apjomu un transporta izmantošanu. Potenciālie darbinieki arvienbiežāk norāda, ka vēlas strādātatbildīgā uzņēmumā. 37%82%
 10. 10. 18 19 Atbildība atmaksājas Lielbritānijas uzņēmums „Supreme Creations” ir pasaulē lielākais ētiskais otrreiz izmantojamo maisiņu un ekoloģisko prezentreklāmas priekšmetu ražotājs. Uzņēmums rada preces, kuras iespējams atkārtoti izmantot pat 5000 reizes. Savulaik tas paaugstināja savu apgrozījumu par 350%, ieviešot godīgas tirdzniecības prasības un izveidojot videi draudzīgāku alternatīvu plastikāta iepirkumu maisiņiem. Uzņēmums ir publiski apliecinājis, ka īsteno godīgu darba samaksas politiku, neizmanto bērnu darbu, atklāj savu piegādes ķēdi un ievēro virkni citu ētiska biznesa principu. Uzņēmuma izveidotā piegādes ķēde ļauj klientam nodrošināt gan 200, gan 20 000 000 produkcijas vienību. „Supreme Creations” ražotne atrodas Indijas dienvidos, bet uzņēmums lepojas, ka tam ir izdevies izveidot 360 grādu piegādes ķēdi, un ikvienam tajā ir iespēja piedāvāt savas idejas, kā arī piedalīties piegādē un ražošanā. 2007. gada janvārī mazumtirdzniecības tīkls „Marks&Spencer” atklāja „Plānu A” – 100 punktu ilgtspējas programmu piecās uzņēmumam būtiskās jomās: klimata pārmaiņas, atkritumi, ilgtspējīgi izejmateriāli, godīga partnerība un veselība. Uzņēmuma piegādes ķēdes 2000 rūpnīcās un 20 000 saimniecību katru gadu top 35 000 dažādu produktu un preču, un patērētāji gadā nolieto 350 miljardus apģērba vienību un patērē 2 miljardus pārtikas produktu. Rezultātā „Plāns A” nevarēja attiekties tikai uz pašu „Marks&Spencer” vien. Lai patiesi panāktu izmaiņas, bija nepieciešams iesaistīt arī klientus un piegādātājus. Viens no mērķiem bija līdz 2015. gadam samazināt elektroenerģijas patēriņu par 35%. Mērķa sasniegšana balstījās uz LED apgaismojuma ieviešanu tirdzniecības vietās. Tā kā iecerēto izdevās sasniegt, gadā ietaupot gandrīz 22 miljonus mārciņu, līdz 2020. gadam plānots samazināt elektroenerģijas patēriņu vēl par 15%. „Marks&Spencer” šobrīd ir viens no paraugiem attiecībā uz dažādības ieviešanu un nodarbinātības veicināšanu problēmatisko iedzīvotāju grupu vidū. Uzņēmums ar īpašu programmu starpniecību ir piesaistījis gan vientuļosvecākus,gancilvēkus ar invaliditāti, gan bezpajumtniekus. Būtiski, ka liela uzmanība tiek veltīta arī piegādātāju darbiniekiem. Piemēram, 7000 darbinieku no uzņēmuma ražotnēm Kenijā un Dienvidāfrikā ir piedalījušies Jauno līderu apmācības programmā, kas izveidota ar mērķi iedvesmot cilvēkus kļūt par līderiem savā darba, vietējās kopienas un personīgajā dzīvē. 2014. gada janvārī uzņēmums publiskoja jauno „Plānu A 2020”, kas ietver jaunus mērķus un izaicinājumus, lai ne tikai radītu ilgtspējīgākus produktus, bet arī nodrošinātu ietaupījumus sev un saviem piegādātājiem. „Supreme Creations” panākumus apliecina ne tikai klientu loks, kurā ietilpst tādi pasaulē zināmi uzņēmumi kā „Google”, „L’Oreal”, „Nike” un citi, bet arī virkne starptautisku apbalvojumu. Plāns A labākai nākotnei
 11. 11. 20 21 Atbilstoši godīgas tirdzniecības programmai uzņēmums sadarbojas ar vairāk nekā 120 pie- gādātājiem, un katrs no tiem tiek regulāri apmeklēts. Tas ne tikai dod iespēju novērtēt attieksmi pret darbiniekiem, kuru skaits pārsniedz vairāk nekā 30 000, bet arī garantēt viņiem atbilstošu darba samaksu. Būtiski, ka ētiska pieeja savai piegādes ķēdei sniedz virkni ieguvumu arī pašam uzņēmumam. „The Body Shop” aptaujas rāda, ka 70% klientu lēmumu pozitīvi ietekmē tieši godīgās tirdzniecības programma. Turklāt tieša saikne ar piegādātājiem palīdz labāk vadīt riskus un garantēt stabilas cenas. Piemēram, no 2008. līdz 2013. gadam tirgus cenas svārstības sojas eļļai bija vairāk nekā 30%, bet godīgas tirdzniecības programmas dēļ cenu svārstības bija mazāk nekā 10%. Godīga un ētiska tirdzniecība – biznesa stratēģijas pamatā „The Body Shop” ir godīgas tirdzniecības pionieri skaistumkopšanā. Godīgās tirdzniecības programmu uzņēmums uzsāka 1987. gadā. Tā ir uzņēmuma apņemšanās ievērot godīgas tirdzniecības principus attiecībā uz saviem piegādātājiem. Šodien godīgās tirdzniecības programma nodrošina „The Body Shop” ar augstākās kvalitātes sastāvdaļām un aksesuāriem, vienlaikus uzlabojot simtiem tūkstošu cilvēku dzīvi visā pasaulē. „Patagonia” ražo apģērbus dažādām aktivitātēm dabā, piemēram, pārgājieniem un alpīnismam. Jau sākotnēji uzņēmuma pieeja ir bijusi videi draudzīga ar mērķi izskaust produktu radītu kaitējumu. Lai izglītotu savus klientus un iedrošinātu viņus izdarīt ilgtspējīgākas izvēles, uzņēmums izstrādāja rīku, kas ļauj izsekot visam produkta radīšanas procesam. „Nospiedumu hronikas” („Footprint Chronicles”) ir interaktīva karte internetā, kurā atspoguļots produktu dzīves cikls. No dizaina, līdz izejmateriālu ieguvei un ražotnei. Katram produktam rīks izceļ gan labos, gan sliktos ilgtspējas aspektus. Tas klientam parāda katras preces rašošanā izmantoto enerģijas patēriņu, kopējo veikto attālumu, radīto CO² emisiju un atkritumu apjomu, tādējādi dodot iespēju novērtēt produkta ietekmi uz vidi un pieņemt lēmumu par tā iegādi. „Patagonia” izstrādātā interneta vietne arīdzan aicina klientu „rakt dziļāk” un noskatīties video par globālo piegādes ķēžu sociālajiem un vides aspektiem, kā arī kvalitāti. Būtiski, ka uzņēmums īsteno divvirzienu komunikāciju, aicinot klientus pievienoties diskusijai un blogam par ilgtspējas un atbildības jautājumiem. Interaktīvie risinājumu nav vienīgais patērētāju iesaistes veids – mazinot savu ietekmi uz vidi, uzņēmums ar saukli „Valkāts ir labāks nekā jauns” aicina klientus vajadzības gadījumā veikt apģērba labošanu, nevis izmest to un iegādāties jaunu. „Patagonia” piedāvā iespēju izmantot viņu speciālistu pakalpojumus, kā arī ir izstrādājis padomus, lai ikviens apģērba labošanu var veikt patstāvīgi.
 12. 12. 23 Uzņēmumi bieži vien pat nenojauš, ka viņu piegādes ķēdē tiek izmantots bērnu darbs. Lielbritānijas uzņēmuma „Marshalls” vadība 2007. gadā konstatēja, ka smilšakmens raktuvēs Indijā ir nodarbināti bērni. Pētījums atklāja, ka aptuveni 15-20% no visiem raktuvju darbiniekiem ir bērni, turklāt bieži vien šīs raktuves bija nelegālas un neatbilstošas starptautiskiem standartiem. Lai nodrošinātu piegādes ķēdes atklātību un izglītotu klientus, uzņēmums nolēma izveidot īpašu produktu „Godīgi iegūts akmens” („Fairstone”). Aktivitātēs ietilpa ne tikai bērnu darba izskaušana piegādes ķēdē, bet arī aktīvāka iesaiste vietējās kopienās, piemēram, atbalstot izglītības nodrošināšanu strādnieku bērniem. „Marshalls” īstenoja mediju atbalsta kampaņu, iegūsot publicitāti visos nacionālajos laikrakstos un kopumā sasniedzot 15 miljonus lielu auditoriju. Neskatoties uz to, ka „Marshalls” jaunais produkts izrādījās par aptuveni 25% dārgāks nekā iepriekš, uzņēmums spēja izskaidrot nozares problēmas, un klienti pozitīvi reaģēja uz šiem centieniem. Rezultātā „Godīgi iegūta akmens” pārdošanas apjoms būtiski pieauga. 1. Apzināt savu motivāciju 2. Veikt analīzi un risku novērtējumu 3. Izvirzīt prioritātes 4. Apkopot informāciju no piegādātājiem par identificētajiem riskiem 5. Izstrādāt svarīgākos principus 6. Definēt mērķus uzlabojumiem 7. Paaugstināt savu darbinieku kapacitāti 8. Integrēt atbildību iepirkumu procesā 9. Ziņot par saviem rezultātiem Rīcības plāna soļi Pēc iepazīšanās ar citu uzņēmumu pieredzi Latvijā un pasaulē nākamais solis ir apzināt iespējamās aktivitātes, lai mazinātu riskus savam uzņēmumam un izmantotu iespējas uzlabot sniegumu. Ceram, ka sekojošie soļi palīdzēs rosināt idejas, tomēr svarīgi atcerēties, ka katram uzņēmumam jāatrod stratēģiski un individuālai situācijai atbilstoši risinājumi.
 13. 13. 1. 5. 6. 7. 8. 9.. 2. 3. 4. Definējiet, kāpēc atbildīgas piegādes ķēdes izveide ir svarīga uzņēmumam: reputācija, izmaksu samazinājums, konkurences priekšrocības u.c. Aktivitātēm attiecībā uz piegādātājiem ir jābūt saistītām ar biznesa stratēģiju. Vispirms veiciet pilnu piegādes ķēdes analīzi, izvērtējot tēriņus visām precēm un piegādātājiem. Lai apzinātu iespējamās problēmas, ir vērts iesaistīt arī savas ietekmes puses, piemēram, darbiniekus, vietējās kopienas, NVO. Pēc tam ir būtiski veikt identificēto risku un iespēju novērtējumu, lai vēlāk koncentrētos uz nozīmīgākajām problēmām. Visu nav iespējams paveikt uzreiz, tāpēc jānosaka prioritārās jomas. Īstenojot stratēģisku pieeju, jāizvēlas tās jomas, kas novērtējumā parādījās kā augsts risks, piemēram, cilvēktiesību neievērošana. Lai izprastu piegādātāju rīcību attiecībā uz identificētajiem riskiem, nepieciešams no piegādātājiem iegūt informāciju par viņu principiem (piemēram, dažādības vadības principi, vides politika), procesiem (piemēram, vides vadības sistēma, personāla atlase) un sniegumu (piemēram, ietekme uz vidi, nelaimes gadījumu skaits). Mērķis ir iegūt priekšstatu par nepieciešamajiem uzlabojumiem un mācīties no labās prakses. Kad ir skaidrs priekšstats par uzņēmumam būtiskām problēmām un standartiem, kurus svarīgi sasniegt, nepieciešams to skaidri noteikt uzņēmuma politikā. Tas palīdzēs iepirkumu speciālistiem un piegādātājiem saprast, kāda pieeja no viņiem tiek gaidīta. Kas tiek mērīts, tiek arī izdarīts. Pat jomās, kur jau šobrīd piegādātāji ievēro minimālās prasības, ir iespējas noteikt augstākus mērķus, lai nodrošinātu nepārtrauktus uzlabojumus. Lai politikai un plāniem būtu jēga, tos nepieciešams iedzīvināt. Atbildīgajiem par iepirkumiem jābūt zinošiem un motivētiem iekļaut šos principus piegādātāju izvēles procesā. Tos iespējams nodrošināt, piedāvājot darbiniekiem apmācības, veicot nepieciešamās izmaiņas atalgojuma principos vai darbinieku motivācijas sistēmā. Ir būtiski atbildīga biznesa principus iestrādāt ne tikai iepirkumu procedūrās, bet arī vēlāk sekot līdzi piegādātāju sniegumam un pārkāpumu gadījumā veikt atbilstošus pasākumus. Liela nozīme visos posmos ir komunikācijai! Saziņu ar piegādātājiem iespējams īstenot gan klātienes sarunās, gan semināros, izmantojot iekštīklu risinājumus, kā arī anketas un ziņu lapas.
 14. 14. Kas ir godīga tirdzniecība? Godīga tirdzniecība jeb „Fair Trade” ir partnerība, kuras pamatā ir ilgtspējīga attīstība, dialogs, procesu caurskatāmība, cieņa un līdztiesība, tā piedāvā labākus tirdzniecības nosacījumus un ievēro marginalizēto mazo vietējo ražotāju un strādnieku tiesības.* • Saskaņā ar Pasaules Godīgas tirdzniecības organizācijas definīciju http://www.wfto.com/index.php Lai nodrošinātu sistēmas darbību, neatkarīga godīgas tirdzniecības sertifikācijas institūcija FLO-CERT uzrauga ražotāju un tirgotāju atbilstību noteiktajiem standartiem. Somijas Godīgas tirdzniecības organizācija ir atbildīga par to uzņēmumu licencēšanu, kuri izmanto godīgas tirdzniecības zīmi saviem produktiem Somijā, kā arī Baltijas valstīs – Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Arī Latvijā pēdējos gados nozīmīgi pieaugusi godīgas tirdzniecības produktu pieejamība – kafija, tēja un šokolāde nopērkami gandrīz visos lielveikalos, savukārt specializētajos bioloģiskās pārtikas un veselības veikalos pieejams plašs godīgas tirdzniecības produktu klāsts, tai skaitā saldumi, atspirdzinoši dzērieni, graudaugi, rums un vīns. 2011. gadā vides organizācija „Zaļā brīvība” ieviesa marķējumu „Godīgai tirdzniecībai draudzīgs”, ko piešķir kafejnīcām, restorāniem, veikaliem un citām mazumtirdzniecības vietām, kurās nopērkami godīgas tirdzniecības produkti, kā arī uzņēmumiem, kuri šādus produktus izmanto iekšējām vajadzībām. Plašāku informāciju par godīgu tirdzniecību Latvijā un virkni informatīvo materiālu iespējams iegūt www.zalabriviba.lv. Godīgas tirdzniecības principi ietver: • Ražotāji saņem taisnīgas cenas • Strādājošie saņem taisnīgu samaksu par darbu • Netiek pieļauts bērnu darbs • Ievēroti droši un veselīgi darba apstākļi • Ievērota dabas aizsardzība un vides ilgtspēja • Līdzekļi tiek ieguldīti vietējo kopienu attīstībā Lai atšķirtu godīgas tirdzniecības produktus no citiem, ir izveidots speciāls marķējums, ko kopš 2002. gada izmanto visā pasaulē.
 15. 15. Godīgas tirdzniecības balva Godīgas tirdzniecības balvas pasniegšana būs ikgadēja tradīcija, un uz to var pretendēt jebkurš Latvijas uzņēmums, piedaloties Ilgtspējas indeksā. Plašāka informācija: http://www.ilgtspeja.lv/lv/novertejums/. Godīgas tirdzniecības balva ir Ārlietu ministrijas iniciatīva, lai apbalvotu uzņēmumus, kas ārējā tirdzniecībā un ražošanā ievēro OECD, kā arī korporatīvās sociālās atbildības principus – ekonomiskos, sociālos un vides standartus –, strādājot ar mazāk attīstītām valstīm. Tā ir viena no Ārlietu ministrijas, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras kopīgi īstenotajām aktivitātēm saistībā ar Eiropas gadu attīstībai. 2015. gada 11. jūnijā Rīgā Ārlietu ministrijas valsts sekretārs Andrejs Pildegovičs pasniedza pirmo Godīgas tirdzniecības balvu uzņēmumam „CEMEX” par cieņā, godīgumā un atklātībā balstītu attiecību veidošanu ar darbiniekiem, klientiem, sadarbības partneriem un vietējo kopienu. Tā tika pasniegta Ilgtspējas indeksa apbalvošanas ceremonijas laikā. Pasniedzot balvu, valsts sekretārs uzsvēra, ka uzņēmēji spēlē ļoti nozīmīgu lomu, attīstot atbildīgu tirdzniecību un ražošanu attīstības valstīs, tieši sniedzot ieguldījumu šo valstu iedzīvotāju dzīves apstākļu uzlabošanā, klimata pārmaiņu mazināšanā un ilgtspējīgā vietējo ekonomiku attīstībā. Tāpat Andrejs Pildegovičs uzsvēra, ka atbildīga uzņēmējdarbības vide ir Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) valstu neatņemama sastāvdaļa. Tieši tāpēc, skatoties jauno ekonomiku jeb tā saukto attīstības valstu virzienā, arvien svarīgāk būs izvērtēt mūsu pašu atbildību un rīcības sekas. Ārlietu ministrijas valsts sekretārs Andrejs Pildegovičs pirmo Godīgas tirdzniecības balvu pasniedza uzņēmumam „CEMEX”. Foto: Toms Norde
 16. 16. Atbildīga biznesa novērtējums Eiropas gads attīstībai: gads ikvienam • Bezmaksas pašvērtējums saskaņā ar starptautiskiem principiem • Iespēja salīdzināt savu sniegumu ar citiem Latvijas uzņēmumiem • Izglītības iespējas un ieteikumi rezultātu uzlabošanai • Iespēja izmantot ekspertu izsniegto apliecinājumu uzņēmuma komunikācijā Veiciet novērtējumu: http://incsr.eu/lv/novertejums/atbildiga-biznesa-novertejums/ • Jūs varat paust savas idejas un domas valsts un starptautiskā līmeņa diskusijās par attīstību. • Jūs varat iestāties kādā attīstības organizācijā. • Jūs varat pieteikties brīvprātīgajam darbam kādā attīstības projektā. Jūs varat iesaistīties! Apzinoties, ka arī mazajiem ražošanas, tirdzniecības un citu nozaru uzņēmumiem ir svarīgi iegūt objektīvu pārskatu par savu darbību un nepieciešamajiem uzlabojumiem, sadarbībā ar „Swedbank Business Network” Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts piedāvā tiem jaunu iespēju – atbildīga biznesa novērtējumu. Šo pašvērtējuma instrumentu bez maksas divas reizes gadā var izmantot ikviens Latvijā reģistrēts uzņēmums, tomēr pirmām kārtām tas domāts uzņēmumiem, kuru darbinieku skaits nepārsniedz 50. 2015. gads ir īpaši attīstībai veltīts gads. Tas ir visu laiku pirmais Eiropas gads, kura fokusā ir Eiropas Savienības ārējā darbība un Eiropas loma pasaulē. Attīstības organizācijām visā Eiropā ir vēl nebijusi iespēja pievērst uzmanību Eiropas apņēmībai izskaust nabadzību visā pasaulē un iedvesmot iedzīvotājus iesaistīties un piedalīties attīstības darbā. Eiropas gads attīstībai ir domāts ne tikvien starptautiskā attīstības darba darītājiem, bet arī ikvienam no mums! Kopā mēs varam atvieglot nabadzības nastu un palīdzēt tiem, kam klājas visgrūtāk. www.mfa.gov.lv www.europa.eu/eyd2015/lv Galvenie ieguvumi no atbildīga biznesa novērtējuma: @arlietas EuropeanYearForDevelopment2015 @attist_sadarb

×