Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nebanku kredīti – tirgus līdera loma nozares pašregulācijā

541 views

Published on

Autors: Toms Jurjevs, AS “4finance” vadītājs Latvijā

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nebanku kredīti – tirgus līdera loma nozares pašregulācijā

 1. 1. Nebanku kredīti – tirgus līdera loma nozares pašregulācijā Toms Jurjevs AS “4finanace” vadītājs Latvijā
 2. 2. Nozare īsumā •  Pirmais uzņēmums izveidots 2007.gadā •  Pirms licences maksas un uzraudzības ieviešanas ~ 50 uzņēmumi •  Pēc licencēšanas ieviešanas (2011.g.) ~ 20 uzņēmumi: •  Pamatkapitāla apmērs – LVL 300 000 •  Licences maksa – LVL 50 000 •  Ikgadējā licences maksa – LVL 10 000 Augsta ienākšanas barjera = kvantitatīvā dalībnieku atsijāšana  
 3. 3. Izaicinājums – 2013.gada sākums   "   Pas%prināta  mediju  uzmanība   "   Poli%ķu  dienas  kār8bā   "   Emocionāli  “lādēts”  fons   "   Nepa%esu  mītu  kul%vēšana   "   Nepārdomā%  priekšlikumi   ●  neizsniegt  nak8s   ●  GPL  ierobežojums   ●  UG     Draudi  nozares   pastāvēšanai  
 4. 4. Piemērs – nesamērīgi augsts GPL?
 5. 5. 4finance iniciatīva 80%  TIRGUS       10  BIEDRU  
 6. 6. 4finance iniciatīva Konstruk8va   sadarbība  ar   publisko  pārvaldi     Izglītojošie   pasākumi  un   nozares   pašregulācija  
 7. 7. Rezultāti: sabiedrības izglītošanas kampaņa hGp://www.youtube.com/watch?v=63-­‐sucyC-­‐M4      
 8. 8. Rezultāti: pašregulācija   "   Vadlīnijas  nozarei  (vecuma  ierobežojumi,  cīņa  pret  krāpšanos  uG.)     "   Ieviesta  datu  apmaiņas  sistēma  starp  nozares  uzņēmumiem     "   Pakāpeniskas  parādu  atmaksas  ieviešana  vairākiem  kredītdevējiem   vienlaikus     "   Iespēja  aGeik%es  no  kredītu  saņemšanas  vispār     "   Ieviests  labās  prakses  standarts     "   Izveidots  “Atbildīga  aizdevēja”  simbols  
 9. 9. Rezultāti: Sadarbība "   Izveidota  sadarbība  ar  LTRK   "   Izveidota  sadarbība  ar  LDDK   "   Konstruk8va  diskusija  Saeimā   "   Konstruk8va  diskusija  ar  valsts  ins%tūcijām   "   Konstruk8va  diskusija  ar  citu  nozaru  asociācijām   "   Uzsākta  diskusija  publiskajā  telpā  
 10. 10. Turpmāk     DIALOGS   &   SADARBĪBA   &   IZGLĪTOŠANA  
 11. 11. Paldies!

×