Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Korupcijas novēršana uzņēmumā - tendenču analīze

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 18 Ad

More Related Content

Similar to Korupcijas novēršana uzņēmumā - tendenču analīze (20)

More from Institute for Corporate Sustainability and Responsibility (20)

Advertisement

Korupcijas novēršana uzņēmumā - tendenču analīze

 1. 1. Korupcijas novēršana uzņēmumā - tendenču analīze Dace Avena, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts 04/10/2012
 2. 2. 2012.10.04. 2
 3. 3. Gadā ~ 77% iedzīvotāju vecumā no 25 līdz 64 gadiem atsakās iegādāties produktu vai pakalpojumu no neuzticama uzņēmuma. Edelman Trust Barometer 2009 2012.10.04. 3
 4. 4. Uzņēmumu ilgtspēju ietekmējošie faktori 1. Stabils pieprasījums un noiets uzņēmuma produkcijai 69% 2. Īpašnieku personīgā motivācija attīstīt uzņēmumu ilgtermiņā 64% 3. Kvalitatīvi un konkurētspējīgi produkti un pakalpojumi 57% 4. Kompetenta un pieredzējusi uzņēmuma vadība 57% 5. Motivēti un kompetenti darbinieki 59% 6. Sakārtota biznesa vide 59% 7. Sadarbība ar piegādātājiem un partneriem 57% 8. Labs klientu serviss 49% ... * AS Swedbank sadarbībā ar GfK CR Baltic, aptaujājot vairāk nekā 200 uzņēmumu vadītājus, īpašniekus un valdes locekļus 2012.10.04. 4
 5. 5. Kas būtu svarīgi Latvijas uzņēmumu darbībā, lai sekmētu valsts attīstību ilgtermiņā? Uzņēmums nodrošina labu darba vidi un rūpējas par saviem darbiniekiem 61% Uzņēmumam ir ilgtermiņa stratēģija 57% Uzņēmums strādā ar peļņu 47% Uzņēmums godīgi maksā nodokļus 42% Uzņēmums ievēro pircēju/ patērētāju intereses 21% Uzņēmums ievēro godīgas konkurences principus 16% Uzņēmums ir godīgs un atklāts pret saviem klientiem 16% Uzņēmums darbojas saskaņā ar starptautiskiem standartiem, piemēram, 10% ISO utt. Uzņēmums regulāri un atklāti informē sabiedrību par savu darbību 6% Uzņēmums ir atbildīgs par apkārtējo vidi 6% Uzņēmums atbalsta sabiedrībai nozīmīgus pasākumus , piemēram, 5% labdarība, talkas, atbalsts izglītībai utt. Uzņēmums pārliecinās, ka tā piegādātāji ievēro likuma un ētikas normas 3% Cits 2%
 6. 6. Argumenti «par labu» korupcijai • Tā palīdz saglabāt konkurētspēju • Tā ir nepieciešama biznesa drošībai un attīstībai • Tā ir laba investīcija 2012.10.04. 6
 7. 7. Sekas biznesam • Slikta reputācija biznesa partneru, potenciālo darbinieku, investoru un aizdevēju acīs • Augstākas projekta izmaksas • Neskaidrība par faktiskajām izmaksām • Akciju cenu kritums • Kriminālā atbildība • Soda naudas, kompensācijas, atlīdzība juristiem u.tml. • Iekļūšana «melnajos sarakstos» 2012.10.04. 7
 8. 8. 2012.10.04. 8
 9. 9. Korupcijas novēršanas programmas elementi • Uzņēmuma vērtības • Risku novērtējums • Ētikas kodekss • Korupcijas novēršanas principi • Izglītības aktivitātes • Informēšana un ziņošana • Kontroles pasākumi • ... 2012.10.04. 9
 10. 10. Prakse attiecībā uz programmu ieviešanu • Vadības izpratne un iesaiste (video, vadības ziņojumi u.c.) • Atbildīgās personas/-u izvēle • Darbinieku iesaiste (aptaujas, novērtējums u.c.) • Izglītības programmas (e-mācības, lekcijas, materiāli u.c.) • Kontroles mehānismi (sankcijas, gadījumu izpēte u.c.) 2012.10.04. 10
 11. 11. Pasākumi attiecībā uz biznesa partneriem • Potenciālā partnera rūpīgs novērtējums, precīza iepirkumu politika • Prasība biznesa partnerim piemērot uzņēmuma korupcijas novēršanas principus vai izstrādāt savus principus • Korupcijas novēršanas principu iekļaušana līgumā • Līguma laušanas nosacījumi (koruptīvas uzvedības gadījumā) • Darbinieku, piegādātāju, partneru izglītība • Pārbaudes, auditi u.c. 2012.10.04. 11
 12. 12. Izaugsmes iespējas • Piegādātāju novērtēšanu veic 58,9% Ilgtspējas indeksa dalībnieku • Piegādātāju izglītošanu - 33,9% • Piegādātāju biznesa procesus palīdz uzlabot - 23,2% 30,4% uzņēmumu neveic nekādus pasākumus attiecībā uz saviem piegādātājiem 2012.10.04. 12
 13. 13. Galvenās problēmas • Dokumenti vs. reālas prakses trūkums • Komunikācijas trūkums • Ziņošanas trūkums par mērķiem, rezultātiem un labo praksi 2012.10.04. 13
 14. 14. Ilgtspeja.lv Twitter: @ilgtspeja dace.avena@ilgtspeja.lv
 15. 15. DILEMMAS. KĀ JŪS RĪKOTOS? Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts 04/10/2012
 16. 16. Atmuitošana • Jūsu galvenais mērķis ir nepārtraukta iekārtu darbība, tomēr ir nepieciešams nopietns kādas iekārtas remonts. Vairākas svarīgas rezerves daļas nekavējoties tiek importētas, un Jūs dodaties uz muitu, lai tās saņemtu. • Lai gan visas veidlapas esat aizpildījušu, muitas atbildīgais darbinieks paziņo, ka trūkst svarīga informācija un būs nepieciešamas vairākas dienas, lai saņemtu apstiprinājumu. Tomēr darbinieks norāda, ka viņš par papildu EUR 200. • Katra kavētā diena uzņēmumam zaudētā produkcijā izmaksā EUR 10 000. Zaudējumus būs grūti atgūt, un tas būtiski samazinās jūsu piemaksas apmēru. JAUTĀJUMI: 1. Vai ar šo maksājumu ir saistīti kādi riski? 2. Kā risināsiet šo situāciju? 2012.10.04. 16
 17. 17. Ziemassvētku ballīte ar loteriju • Jūs esat uzņēmuma Saimniecības daļas vadītājs un atbildīgs par līgumu ar tūrisma kompāniju. • Katru gadu kompānija aicina visus savus korporatīvos klientus uz Ziemassvētku pasākumu. • Šogad tūrisma kompānija ir ieviesusi bezmaksas loteriju visiem dalībniekiem. • Jums ir paveicies un esat laimējis sev un dzīvesbiedrei pilnībā apmaksātu ceļojumu uz Vidusjūras kūrortu. JAUTĀJUMI: 1. Vai Jums vajadzētu pieņemt ielūgumus uz šādiem pasākumiem? 2. Vai vajadzētu pieņemt loterijas balvu? 2012.10.04. 17
 18. 18. Interešu konflikts • Jūs esat vadītājs valstī, kurā jūsu uzņēmums plāno ieguldīt jaunas rūpnīcas izveidē. Šī būs pirmā tāda veida ražotne valstī, un ir nepieciešamas izmaiņas tiesību aktos, lai tiktu atļautas plānotās ražošanas metodes. • Ir ierasts, ka šādu izmaiņu projektu sagatavo pats uzņēmums un ierosina attiecīgajā ministrijā, kura savukārt virza to tālāk uz parlamentu. • Pēc ieteikuma Jūs esat piesaistījuši vietējo juridisko biroju. Tiekoties ar tā vadošo partneri, noskaidrojat, ka viņš vada arī parlamenta komisiju, kas būtu atbildīga par attiecīgā likumprojekta virzīšanu. JAUTĀJUMI: 1. Vai pastāv problēma? 2. Kā rīkosieties? 2012.10.04. 18

×