Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sisäinen motivaatio

3,300 views

Published on

Lyhyt tututustuminen sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon.

Published in: Business
 • Be the first to like this

Sisäinen motivaatio

 1. 1. http://www.ted.com/talks/dan_pink_on_motivation.html<br />DrivebyDaniel Pink<br />
 2. 2. Motivaatio 1.0 Selviytyminen<br />Motivaatio 2.0 Keppi ja porkkana<br />Motivaatio 3.0 Sisäinen motivaatio<br />Motivaation muutos<br />
 3. 3. Motivaation muutos<br />
 4. 4. Ulkoista motivaatiota ylläpidetään ulkoisesti ja nämä tekijät tyydyttävät yleensä alemman tason tarpeita, kuten yhteenkuuluvuuden ja turvallisuuden tarvetta. <br />Ulkoisesti motivoituneen henkilön toiminta voi johtua ryhmäpaineesta, toisten aiheuttamista yllykkeistä tai halusta matkia toisia. Ulkoinen motivaatio syntyy palkkion toivossa tai rangaistusten pelossa.<br />Ulkoiset palkkiot ovat kestoltaan lyhytaikaisia ja tarvetta niiden saamiseksi esiintyy usein. Kun päämäärä tai ulkoinen palkkio on saavutettu, motivaatio yleensä sammuu joksikin aikaa. <br />Ulkoinen motivaatio<br />
 5. 5. Kun työntekijä on tyytyväinen omaan työhönsä ja kokee tekemisen iloa työtä tehdessään, motivaatio on sisäisesti välittynyt. <br />Sisäiset palkkiot liittyvät työn sisältöön, monipuolisuuteen, haastavuuteen ja mielekkyyteen. Sisäiset tekijät ovat tarvehierarkian yläpäästä ja liittyvät läheisesti ihmisen itsensä toteuttamisen, kehittämisen ja pätemisen tarpeisiin.<br />Sisäiset tekijät tulevat ihmisen sisältä ja ovat pitkävaikutteisempia kuin ulkoiset tekijät, ja ne ilmenevät tunteiden muodossa. Silloin kun ihminen on sisäisesti motivoitunut, hänellä on halu oppia uutta, kehittyä tehtävässään ja tehdä merkittävää työtä. Näistä syistä sisäiset palkkiot ovat yleensä tehokkaampia kuin ulkoiset palkkiot.<br />Sisäinen motivaatio<br />
 6. 6. Ulkoinen ja sisäinen motivaatio<br />
 7. 7. "CARROTS AND STICKS: The Seven Deadly Flaws1. They can extinguish intrinsic motivation.2. They can diminish performance.3. They can crush creativity.4. They can crowd out good behavior.5. They can encourage cheating, shortcuts, and unethical behavior.6. They can become addictive.7. They can foster short-term thinking."<br />Motivaatio 2.0<br />
 8. 8. Motivaatio 2.0<br />
 9. 9. Autonomia<br />Mastery<br />Tarkoitus<br />Kuinka sisäiseen motivaatioon?Kokemuksia:<br />
 10. 10. "Human beings have an innate inner drive to be autonomous, self-determined, and connected to one another.  And when that drive is liberated, people achieve more and live richer lives.“<br /> -Daniel Pink<br />
 11. 11. http://www.youtube.com/watch?v=qp0HIF3SfI4<br />How Great leadersinspire to action<br />
 12. 12.
 13. 13. Miksi?<br />Kuinka?<br />Mitä?<br />Kuinka johtajat inspiroivat toimintaan?<br />
 14. 14. ”Startwithwhy”-SimonSinek<br />

×