21268257 pembinaan-item-ujian-objektif-2

5,596 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,596
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
317
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

21268257 pembinaan-item-ujian-objektif-2

 1. 1. PEMBINAAN ITEM UIJAN OBJEKTIF Ujian objektif ialah suatu jenis ujian terdiri daripada item-item (soalan) yangmemerlukan calon memberi jawapan dengan cara menanda, membulat ataumenggaris gerak balas (respon) yang tepat, melengkapkan ayat dengan perkataanyang sesuai atau memadankan perkara yang berkaitan dengan menggunakan garislurus. Ujian objektif ini mempunyai ciri keobjektifan yang paling tinggi keranajawapan calon dapat diperiksa dengan mudah dan tepat. Jawapan yang sama akandiberi markah yang sama oleh sesiapa yang memeriksanya. Ujian objektif biasanyadibina dalam dua jenis kumpulan iaitu jenis bekalan dan jenis pilihan. SHAH HARITA BT SAHARI
 2. 2. PEMBINAAN ITEM UIJAN OBJEKTIFITEM UJIAN OBJEKTIF JENIS BEKALANItem ujian objektif jenis bekalan merupakan item respons bebas yang memerlukancalon memberi jawapan yang pendek atau melengkapkan ayat dengan perkataanyang tepat. Item jenis bekalan bolehlah dibina dalam bentuk soalan ataupunkenyataan.a) Contoh-contoh item objektif berbentuk soalan: - Siapakah yang digelar Bapa Malaysia?.................................................................... - Berapa gram di dalam satu kilogram?.......................................................................b) Contoh-contoh item objektif berbentuk kenyataan: - Genggam bara api .................................................................................................... - Nama ibu negara Malaysia adalah ...........................................................................ITEM UJIAN OBJEKTIF JENIS PILIHANItem objektif jenis pilihan merupakan item respons tetap yang memerlukan calonmenanda, membulat, menggaris atau menyesuaikan gerak balas dengan tepat.Bentuk item objektif jenis pilihan biasanya boleh dibina dalam tiga jenis iaitu:a) Item betul / salahb) Item padananc) Item aneka pilihan SHAH HARITA BT SAHARI
 3. 3. PEMBINAAN ITEM UIJAN OBJEKTIFa) Item betul / salah • Bentuk item betul / salah mengandungi soalan pokok berbentuk kenyataan samada betul atau salah sebagai pilihan jawapan. • Contoh: a) Ikan paus merupakan sejenis amfibia. Betul / Salah b) Pahang terletak di Malaysia timur. Betul / Salahb) Item padanan • Item ini berbentuk dua kumpulan objek atau perkara yang berkaitan. • Calon dikehendaki menjawab item ini dengan menggunakan garis menanda kedua-dua objek atau yang berkaitan • Contoh: a) Suaikan operasi darab dengan jawapannya. 5x8 7x3 21 40 SHAH HARITA BT SAHARI
 4. 4. PEMBINAAN ITEM UIJAN OBJEKTIF b) Suaikan gambar dengan perkataan yang betul. DURIA N JAMBU SHAH HARITA BT SAHARI
 5. 5. PEMBINAAN ITEM UIJAN OBJEKTIF c) Item aneka pilihan • Item ini merupakan bentuk ujian objektif yang paling kerap digunakan dalam ujian dan peperiksaan. • Bentuk item aneka pilihan ini mengandungi satu pokok item yang berfungsi sebagai soalan dan diikuti dengan beberapa gerak balas yang berfungsi sebagai pilihan jawapan. Antara beberapa pilihan jawapan tersebut, terdapat satu jawapan yang betul. • Jawapan yang betul ini dinamakan sebagai kunci atau petanda. Gerak balas yang lain pula dinamakan sebagai pengganggu distraktor. • Contoh: i) Bentuk aneka pilihan berbentuk soalan: - Yang manakah di antara pernyataan-pernyataan berikut adalah salah? A. Semua benda hidup boleh bernafas. B. Semua benda hidup boleh berkumuh. C. Semua benda hidup bergerak. D. Semua benda hidup boleh berenang. ii) Bentuk item aneka pilihan berbentuk ayat tidak lengkap: - Malaysia dibentuk pada tahun ____________ . A. 1956 B. 1957 C. 1959 D. 1963 SHAH HARITA BT SAHARI
 6. 6. PEMBINAAN ITEM UIJAN OBJEKTIF iii) Contoh item aneka pilihan berbentuk cantuman: - Haiwan yang berdarah panas dan bertelur ialah: I. Kelawar II. Burung III. Itik IV. Buaya A. I dan II sahaja B. II dan III sahaja C. III dan IV sahaja D. I dan III sahaja SHAH HARITA BT SAHARI
 7. 7. PEMBINAAN ITEM UIJAN OBJEKTIF - Susunkan proses penilaian dalam pendidikan. I. Mentafsir II. Melapor III. Mengukur IV. Menguji A. I, II, III, IV B. II, III, I, IV C. III, IV, I, II D. IV, III, I, II SHAH HARITA BT SAHARI
 8. 8. PEMBINAAN ITEM UIJAN OBJEKTIF ARAS KEMAHIRAN ITEM OBJEKTIF ANEKA PILIHAN Item objektif aneka pilihan boleh dibina untuk semua aras kemahiran dalam bidang kognitif di bawah kategori Taksonomi Bloom. Jadual di bawah menyatakan kata-kata kerja yang biasa digunakan untuk setiap kategori aras kemahiran dalam bidang kognitif tersebut. Aras kemahiran dalam bidang kognitif Kata-kata kerja 1. Pengetahuan Manakah, Apakah, Siapakah, Bilakah, Berikan, Senaraikan, Aras ini menguji kebolehan calon mengingat kembali fakta, erti, istilah, prinsip, hukum, Nyatakan. definisi yang telah dipelajari. 2. Kefahaman Huraikan, Jelaskan, Terangkan, Tukarkan, Mengapa. Aras ini menguji kebolehan calon memahami, menukar dan menjelaskan fakta, konsep, prinsip, hukum, teori yang telah dipelajari. 3. Aplikasi Tunjukkan, Kirakan, Selesaikan, Demonstrasikan, Aras ini menguji kebolehan calon Susunkan, Uruskan, Gunakan. menggunakan fakta, konsep,hukum, teori, prinsip, pengetahuan, dan kemahiran untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan. 4. Analisis Bezakan, Bandingkan, Asingkan, Tafsirkan, Aras ini menguji kebolehan calon Bahagikan, Klasifikasikan. membanding dan menghuraikan faktor- faktor kesamaan, perbezaan, dan perhubungan di antara satu sama lain. 5. Sintesis Gabungkan, Merekabentuk, SHAH HARITA BT SAHARI
 9. 9. PEMBINAAN ITEM UIJAN OBJEKTIF Aras ini menguji kebolehan calon Bentukkan, Kumpulkan, mencantumkan, menggabungkan, dan Susunkan, Gubahkan, mengintegrasikan, fakta-fakta atau idea- Karangkan. idea yang berkaitan. 6. Penilaian Nilaikan, Rumuskan, Tafsirkan, Kritikkan, Bandingkan, Ulaskan, Aras ini menguji kebolehan calon Bezakan, Huraikan, Buktikan membuktikan, menilaikan, mengesahkan, mengkritik, merumuskan, atau memberi pendapat sesuatu pernyataan, ciptaan, karya, prinsip, teori dan sebagainya.CONTOH-CONTOH ITEM OBJEKTIF MENGIKUT ARAS-ARAS KEMAHIRAN DALAM BIDANG KOGNITIF SHAH HARITA BT SAHARI
 10. 10. PEMBINAAN ITEM UIJAN OBJEKTIF1. Aras Pengetahuan (i) Siapakah Perdana Menteri Malaysia yang kelima? a. Tun Mahathir b. Tun Abdul Razak c. Datuk Sri Abdullah Ahmad Badawi d. Tun Hussein Onn2. Aras Kefahaman (i) Hassan jarang lewat datang ke sekolah. Maksud perkataan lewat ialah: a. cepat b. tepat c. lambat d. lebih3. Aras Aplikasi (i) Jangan pedulikan jemputan Ali kerana dia ________________ sahaja. a. ajak-ajak ayam b. cakar ayam c. cakap angin d. cakap kosong4. Aras Analisis(i) Perbezaan kubus dan kuboid adalah kuboid mempunyai _______________ . SHAH HARITA BT SAHARI
 11. 11. PEMBINAAN ITEM UIJAN OBJEKTIFa. enam permukaan yang berbezab. sisi yang berbezac. isipadu yang lebih besard. bucu yang lebih kecil5. Aras sintesis(i) Sekumpulan haiwan mempunyai sifat-sifat berikut: • Berdarah sejuk • Bernafas dengan kulit dan paru-paru • Bertelur dan persenyawaan di luar • Rupa anak tidak serupa dengan ibu bapa Kumpulan haiwan yang dimaksudkan ialah:a. mamaliab. amfibiac. reptiliad. ikan6. Aras Penilaian SHAH HARITA BT SAHARI
 12. 12. PEMBINAAN ITEM UIJAN OBJEKTIF(i) Di antara pendekatan-pendekatan berikut, yang manakah PALING berkesan digunakan untuk menyerap nilai-nilai murni dalam jiwa kanak-kanak?a. asuhan di rumahb. pengajaran di sekolahc. aktiviti kokurikulumd. budaya sekolahPRINSIP-PRINSIP MEMBINA ITEM JENIS BETUL-SALAH: SHAH HARITA BT SAHARI
 13. 13. PEMBINAAN ITEM UIJAN OBJEKTIF1. Kenyataan betul atau salah hendaklah berkaitan dengan perkara-perkara penting sahaja.2. Kenyataan yang digubal itu hendaklah benar-benar betul atau benar-benar salah sahaja.3. Jangan membina kenyataan yang terlalu nyata betul atau terlalu nyata salah kerana ini tidak akan benar-benar menguji calon secara objektif.4. Pada prinsipnya, gubal lebih banyak kenyataan dalam bentuk salah daripada kenyataan yang betul, kerana ramai calon biasanya lebih cenderung memilih betul sebagai jawapan apabila mereka kurang pasti sama ada kenyataan itu betul atau salah.5. Elakkan daripada menggunakan perkataan seperti ‘semua’, ‘tiap-tiap’, ‘hanya’ dan sebagainya yang merupakan petunjuk kepada salah atau benar kenyataan tersebut.6. Elakkan menggunakan kenyataan-kenyataan yang dipetik sebulat-bulatnya daripada buku teks. Ini akan menolong calon menjawab soalan tanpa berfikir panjang.PRNISIP-PRINSIP MENULIS ITEM ANEKA PILIHAN SHAH HARITA BT SAHARI
 14. 14. PEMBINAAN ITEM UIJAN OBJEKTIF1. Pokok soalan harus ditulis dalam bahasa yang mudah difahami . Bentuknya boleh ditulis dalam ayat soalan atau ayat yang tidak lengkap. Kesukarannya hendaklah mengikut aras kemahiran yang ditentukan dalam JPU. Pokok soalan yang berbentuk negatif haruslah dikurangkan atau dielakkan langsung. Jika bentuk negatif terpaksa digunakan, perkataan seperti ‘bukan’ atau ‘tidak’ harus ditulis dalam huruf besar atau digariskan. Rajah dan carta dalam pokok soalan mesti disertakan dengan tajuk yang berkaitan.2. Pilihan jawapan atau gerak balas hendaklah ditulis sejajar dengan pokok soalan. Misalnya, jika calon dikehendaki memberi satu angka dalam jawapan, maka semua pilihan jawapan harus ditulis dalam bentuk angka sahaja. Elakkan ulangan perkataan yang sama dalam setiap pilhan jawapan. Pastikan pilihan jawapan mencukupi dan terdapat hanya satu jawapan pilihan sahaja. Bagaimanapun, untuk mengelak tekaan, pengganggu-pengganggu boleh memainkan peranan yang berpatutan. Ini boleh dilakukan dengan berbagai- bagai cara seperti menulis pengganggu-pengganggu serupa dengan pilihan jawapan yang betul. Jawapan pengganggu hendak dibentuk seolah-olah diterima sebagai jawapan betul, angka dalam pilihan-pilihan jawapan disusun mengikut turutan menaik atau menurun, dan menyebarkan pilihan jawapan yang betul di antara pilihan A, B, C atau D. Pengganggu seperti ‘tidak ada jawapan’ atau ‘semua yang di atas’ harus dielakkan atau dikurangkan.3. Struktur item haruslah dibentuk mengikut format yang biasa diamalkan. Contoh format dengan satu jawapan betul: SHAH HARITA BT SAHARI
 15. 15. PEMBINAAN ITEM UIJAN OBJEKTIF Pokok Soalan Pokok Soalan A I B II C D III IV A B C D Pokok Soalan I II III IV A B C DPRINSIP-PRINSIP PENTAFSIRAN ITEM UJIAN OBJEKTIFSetelah item-item ujian objektif selesai dibina, guru hendaklah menyemak item-itemtersebut supaya semuanya bebas daripada sebarang kesilapan sebelum ujian SHAH HARITA BT SAHARI
 16. 16. PEMBINAAN ITEM UIJAN OBJEKTIFdijalankan. Paling penting adalah membuat penilaian untuk memastikan item-itemyang telah digubal mematuhi prinsip-prinsip pembinaan item objektif aneka pilihansama ada perlu dibaiki atau diubahsuai dengan cara yang betul.1. Gerak balas-gerak balas tidak disusun mengikut prinsip susunan item objektif aneka pilihan.2. Gerak balas memberikan petunjuk yang membayangkan jawapan.3. Perkataan yang digunakan dalam pokok item kurang spesifik dan merupakan umum sahaja.4. Item yang mempunyai lebih daripada satu jawapan.5. Gerak balas atau pilihan jawapan terlalu panjang. SHAH HARITA BT SAHARI

×