Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kepentingan pemetaan utiliti

5,440 views

Published on

Pemetaan Utiliti di Malaysia

Published in: Engineering
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2u6xbL5 ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2u6xbL5 ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Kepentingan pemetaan utiliti

 1. 1. 1 SEMINAR PEMETAAN UTILITI 2013 ‘PEMACU PEMBANGUNAN LESTARI’ KEPENTINGAN PEMETAAN UTILITI DALAM PELAKSANAAN PROJEK PEMBANGUNAN KERAJAAN 29 OGOS 2013 (KHAMIS) HOTEL ISTANA, KUALA LUMPUR
 2. 2. KANDUNGAN 1. TUJUAN 2. LATAR BELAKANG 3. KAJIAN KES 4. CADANGAN 5. WAY FORWARD 2
 3. 3. TUJUAN MEMAKLUMKAN KEPENTINGAN DAN KEPERLUAN PEMETAAN UTILITI KEPADA PROJEK-PROJEK KERAJAAN 3
 4. 4. • Jalan Raya/ Lebuh Raya /Jambatan/ Jeti • LRT/MRT/ Komuter / Keretapi • Bekalan Air/ Elektrik/ Telekomunikasi/ Pembetungan • Lapangan Terbang/ Terminal Rel, Bas & Teksi • Sekolah/Kolej Vokasional • Kolej/Politeknik/Universiti • Hospital/ Klinik • Kuarters Kerajaan/ Projek Perumahan Rakyat (PPR) • Balai Polis/ Penjara • Balai Bomba • Kem Tentera / Pangkalan Laut dan Udara • Pasar Awam /Bazar Niaga • Kemudahan Pelancongan • Pusat R&D LATAR BELAKANG 4 PROJEK PEMBANGUNAN FIZIKAL SOSIAL KESELAMATAN EKONOMI INFRASTRUKTUR
 5. 5. LATAR BELAKANG 5 OUTCOME PROJEK PEMBANGUNAN JENIS PROJEK OUTCOME Bangunan Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) Pelajar dan guru dapat menjalankan proses pembelajaran dan pengajaran (P&P) dalam keadaan yang kondusif Projek Perumahan Rakyat (PPR) Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) Menambah tahap pemilikan rumah untuk golongan berpendapatan rendah Kolej Latihan Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) Peningkatan bilangan kakitangan kesihatan terlatih dan kompeten yang berkhidmat di hospital dan klinik Kerajaan Terminal Pengangkutan Bersepadu Kementerian Pengangkutan Malaysia (MOT) Meningkatkan tahap keselesaan pengguna pengangkutan awam dan antarabandar
 6. 6. 110 35 30 28 24 23 16 15 14 13 8 6 6 5 3 3 0 20 40 60 80 100 120 KONTRAKTOR / PEMBORONG LAIN-LAIN TENAGA KERJA PENGURUSAN PROJEK UTILITI TAPAK PEMBINAAN/TEKNIKAL PERANCANGAN BEKALAN / PENGANGKUTAN TANAH KEWANGAN PIHAK KE-3 BENCANA ALAM JURUPERUNDING PERHUBUNGAN KERAJAAN KEUPAYAAN AGENSI LATAR BELAKANG 6 ANALISIS PUNCA PROJEK LEWAT • Skop kerja dan kos utiliti tidak diambil kira di peringkat perancangan. • Siasatan awal tapak terhad pada geoteknikal dan permukaan tapak, dan siasatan utiliti hanya dibuat setelah projek disetuju terima oleh kontraktor. • Tiada koordinasi yang lancar dalam kerja pengalihan, pemasangan semula dan penyambungan baru utiliti. Nota: Berdasarkan data dari Sistem i-Pantau, ICU JPM bagi Tahun 2013 sehingga 20 Ogos 2013. UTILITI
 7. 7. LATAR BELAKANG 7 ISU BERKAITAN UTILITI Data tersebut merangkumi: • Kabel elektrik • Kabel telekomunikasi • Paip air • Paip gas • Saliran pembetungan Data pemetaan utiliti yang tiada atau tidak tepat dan lengkap salah satu faktor penyumbang kelewatan pelaksanaan projek – projek pembangunan Kerajaan.
 8. 8. • Peningkatan kos projek (Arahan Perubahan Kerja/ Perubahan Skop) • Pelanjutan Tempoh Kontrak (Lanjutan Masa (EOT)) • Pengurangan skop untuk menampung kos utiliti • Menjejaskan pelaksanaan fasa projek seterusnya • Tidak dapat menikmati kemudahan yang sepatutnya • Tekanan hidup meningkat terutama di bandar • Keselesaan terjejas kerana kepadatan kemudahan sedia ada • Memberi imej yang buruk kepada Kerajaan • Peningkatan belanja mengurus (sewaan bangunan) • Peruntukan tidak dapat dibelanjakan mengikut unjuran • Penyampaian perkhidmatan dan pengurusan jabatan terjejas LATAR BELAKANG 8 IMPLIKASI PROJEK LEWAT PROJEK MASYARAKAT KERAJAAN
 9. 9. LATAR BELAKANG 9 GARIS PANDUAN UTILITI ICU JPM BIL. 2/2010 Garis Panduan Pengalihan dan Pemasangan Semula Utiliti Dalam Pelaksanaan Program dan Projek Kerajaan Bilangan 2 Tahun 2010 • Garis panduan ini bertujuan supaya pelaksanaan program dan projek RMKe-10 tidak lagi mengalami kelewatan berpunca dari masalah pembiayaan pengalihan dan pemasangan semula kemudahan utiliti. • Anggaran kos tersebut perlu dipohon oleh pemilik projek (Kementerian) semasa peringkat permohonan agar dijadikan sebahagian kos projek. • Sebarang peningkatan kos akibat perubahan skop/spesifikasi adalah tanggungjawab syarikat pembekal utiliti.
 10. 10. LATAR BELAKANG 10 GARIS PANDUAN JUPEM 1. Garis Panduan Mengenai Pemetaan Utiliti Bawah Tanah – Bil. 1/ 2006 2. Garis Panduan Ukuran Pepasangan Utiliti – Bil. 1/2007 3. Peraturan Ukur Kadaster – Bil. 5/2009 4. Garis Panduan Amalan Kerja Ukur Kadaster Dalam Persekitaran eKadaster – Bil.6/2009 5. Garis Panduan Pengukuran Jajaran Laluan Utiliti Baru – Bil. 1/2013 Pekeliling-Pekeliling Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan Yang Berkaitan Dengan Pemetaan Utiliti Bertujuan untuk menetapkan peraturan dan prosedur pengukuran bagi semua jajaran laluan utiliti bawah tanah yang baru oleh juruukur tanah bertauliah ke arah penyediaan pelan utiliti ‘as-built’ dalam sesebuah cadangan pembangunan baru atau pembangunan semula.
 11. 11. KAJIAN KES 11 KAJIAN KES UTILITI BIL NAMA PROJEK ISU UTILITI 1 CADANGAN NAIK TARAF HOSPITAL KUALA LUMPUR TNB, SYABAS, IWK & TM 2 CADANGAN MENAIKTARAF LALUAN FT 3209 DAN JALAN NEGERI B27 JALAN RAWANG KE TASIK PUTERI, SELANGOR DARUL EHSAN TNB 3 KERJA-KERJA RASIONALISASI 17 BUAH LOJI RAWATAN KUMBAHAN DI KAWASAN SETAPAK, KERAMAT DANG WANGSA MELAWATI, KUALA LUMPUR (PAKEJ 1 – ZON B1, B2, & B4) TNB, SYABAS, TM, MAXIS & PBT 4 PAKEJ G06 – KERJA-KERJA PEMULIHAN RANGKAIAN PAIP PEMBETUNGAN AWAM SEDIA ADA DI PUSAT BANDARAYA KUALA LUMPUR, WILAYAH PERSEKUTUAN TNB & TM
 12. 12. 12 KAJIAN KES KAJIAN KES 1 CADANGAN NAIK TARAF HOSPITAL KUALA LUMPUR Kementerian : Kementerian Kesihatan Malaysia Kos Kontrak : RM 165,053,382.70 Tarikh Mula : 6 Mac 2013 Tarikh Siap Asal : 5 Januari 2015 • Jaringan utiliti yang pelbagai (TNB, SYABAS, TM, dan IWK) berselirat di tapak pembinaan yang kebanyakannya menumpang laluan untuk bekalan luar daripada HKL. • Di tapak cadangan ‘Multi Storey Parking’, satu paip pembetung saiz 375mm diameter telah ditemui melalui ‘Utility Detection’ oleh kontraktor yang tiada dalam data pihak IWK sendiri. PENEMUAN MASALAH • Kos projek dijangka meningkat dengan penambahan kos untuk kerja pengalihan utiliti yang besar kerana melibatkan pelbagai syarikat utiliti • Tempoh pelaksanaan projek dijangka bertambah sekiranya kerja pengalihan dan pemasangan semula utiliti yang kompleks mengambil masa terlalu lama IMPLIKASI TERHADAP PROJEK
 13. 13. 13 KAJIAN KES KAJIAN KES 1 Pelan Tapak Projek dan Bangunan Sedia Ada GAMBAR / RAJAH 2 1 KELAB SUKAN HKL & KANTIN 1 2 BANGUNAN PABX TELEKOM
 14. 14. 14 KAJIAN KES KAJIAN KES 1 Pelan Utiliti Sedia Ada di Kawasan Tapak Pembinaan Tempat Letak Kereta Bertingkat di HKL GAMBAR / RAJAH
 15. 15. 15 KAJIAN KES KAJIAN KES 2 CADANGAN MENAIKTARAF LALUAN FT 3209 DAN JALAN NEGERI B27 JALAN RAWANG KE TASIK PUTERI, SELANGOR DARUL EHSAN Kementerian : Kementerian Kerja Raya Kos Kontrak : RM 56,945,591.60 Tarikh Mula : 16 Julai 2010 Tarikh Siap Asal : 14 Julai 2012 Tarikh Siap Semasa : 3 Julai 2013 EOT: Dua (2) EOT selama 354 hari • Penemuan kabel elektrik TNB 11kV setelah pengosongan dan perobohan setinggan yang terlibat dengan tapak pembinaan. • Pengalihan kabel tersebut mengalami kelewatan kerana menunggu tindakan daripada pihak TNB disebabkan terdapat pelbagai skop kerja di jajaran tersebut. • Projek ini telah diberi Lanjutan Masa (EOT) sebanyak dua (2) kali kerana masalah pengalihan utiliti yang timbul semasa pembinaan iaitu selama 354 hari. • Kelewatan pengalihan juga mengganggu kelancaran kerja yang dirancang oleh pihak kontraktor. PENEMUAN MASALAH IMPLIKASI TERHADAP PROJEK
 16. 16. 16 KAJIAN KES KAJIAN KES 2 Kabel TNB 11kV semasa pembinaan ‘road side drain’ Kabel TNB 11kV sediada semasa pembinaan jalan baru GAMBAR / RAJAH
 17. 17. 17 KAJIAN KES KAJIAN KES 2 Kabel TNB 11kV merentangi jalan semasa pembinaan lapisan ‘subgrade’ Kabel TNB 11kV merentangi ‘Anchored Earth’ (AE) wall semasa pembinaan AE Wall 10 & 11 GAMBAR / RAJAH
 18. 18. 18 KAJIAN KES KAJIAN KES 3 KERJA-KERJA RASIONALISASI 17 BUAH LOJI RAWATAN KUMBAHAN DI KAWASAN SETAPAK, KERAMAT DAN WANGSA MELAWATI, KUALA LUMPUR (PAKEJ 1 – ZON B1, B2, & B4) Kementerian : Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air Skop Projek: 1. Meroboh 8 Buah Loji Sedia ada. 2. Membina Sebuah Pam Stesyen KLR 163 3. Kerja Infrastruktur – Pemasangan Paip Pembetungan (5346m) 4. Kerja Mekanikal & Elektrikal Kos Kontrak : RM 36,373,378.80 Tarikh Mula : 10 Januari 2012 Tarikh Siap Asal : 9 Disember 2014
 19. 19. 19 KAJIAN KES KAJIAN KES 3 • Dengan penemuan utiliti yang tidak dipetakan, terdapat tambahan kos untuk kerja pengalihan melibatkan kos juru perunding dan kontraktor. • Kerja-kerja pengalihan menyebabkan pertambahan masa untuk penyiapan projek. • Disebabkan oleh ruang terhad, rekabentuk jajaran projek diubah untuk memastikan tiada konflik dengan jajaran utiliti yang sedia ada. • TNB – Penemuan lintasan kabel 11kV pada kawasan ‘sheet pile’ dan korekan, dan perlu dialihkan untuk mengelakkan kabel terputus. • SYABAS – Penemuan jajaran paip yang tidak dapat dikesan semasa ‘Utility Metal Detection’ di peringkat rekabentuk dan terpaksa dialihkan kerana ruang kerja yang terhad. • TM & MAXIS – Penemuan jajaran ‘fibre optic’ kepunyaan TM dan Maxis yang tidak dapat dikesan semasa ‘’Utility Metal Detection’. Selain itu, terdapat pemasangan kabel yang baru dibuat selepas ‘utility mapping’ dan mengganggu rekabentuk jajaran asal. • PBT – Semasa pembinaan, terdapat penemuan ‘underground culvert’ sedia ada yang berada pada ‘invert level’ yang sama dengan rekabentuk jajaran pembetung dan memerlukan penyesuaian semula rekabentuk. PENEMUAN MASALAH IMPLIKASI TERHADAP PROJEK
 20. 20. 20 KAJIAN KES KAJIAN KES 3 GAMBAR / RAJAH Kabel berada di simpang jajaran / bersilang Kabel 11kV menghalang kerja pengorekan
 21. 21. 21 KAJIAN KES KAJIAN KES 3 GAMBAR / RAJAH Paip AC (SYABAS) pada kawasan korekan Paip (SYABAS) pada kawasan korekan
 22. 22. 22 KAJIAN KES KAJIAN KES 3 GAMBAR / RAJAH Kabel Maxis pada kawasan korekan Kabel TM pada kawasan korekan
 23. 23. 23 KAJIAN KES KAJIAN KES 3 ‘Underground Culvert’ Sedia Ada dan Cadangan Jajaran Paip Pembetung GAMBAR / RAJAH Culvert Sedia Ada Cadangan Jajaran Pembetungan 46.74 IL 46.91 IL 44.64 IL 44.4 IL 44.58 IL
 24. 24. 24 KAJIAN KES KAJIAN KES 4 PAKEJ G06 – KERJA-KERJA PEMULIHAN RANGKAIAN PAIP PEMBETUNGAN AWAM SEDIA ADA DI PUSAT BANDARAYA KUALA LUMPUR, WILAYAH PERSEKUTUAN Kementerian : Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau, dan Air. Kos Kontrak : RM 74,200,267.00 Tarikh Mula : 19 Mac 2012 Tarikh Siap Asal : 18 September 2014 • Seawal pelaksanaan, kerja-kerja ‘utility detection’ termasuklah ‘trial pit’ telah dilakukan sehingga April 2013 dan kontraktor telah juga menerima peta utiliti di sekitar Jalan Bukit Bintang daripada pihak KVMRT pada 7 Jun 2013. • Walau bagaimanapun, keadaan utiliti sedia ada di tapak adalah berbeza dengan hasil ujian ‘detection’ dan peta utiliti sedia ada. • Projek dijangka mengalami kelewatan akibat kerja pengalihan utiliti tambahan dan lanjutan masa adalah dalam pertimbangan. • Kos projek bertambah, reka bentuk dan kaedah kerja terpaksa diubah sekiranya isu pengalihan utiliti ini berlarutan. PENEMUAN MASALAH IMPLIKASI TERHADAP PROJEK
 25. 25. 25 KAJIAN KES KAJIAN KES 4 GAMBAR / RAJAH Terdapat paip HDD (TNB) yang merentasi jajaran paip kumbahan Penemuan kabel TM semasa ‘trial pit’ dilakukan di Jalan Bukit Bintang
 26. 26. • Penjimatan Masa, Kos dan Sumber • Pelaksanaan Projek Mengikut Jadual • Kebolehlaksanaan (viability) Projek • Mengurangkan Gangguan dan Kerugian Kerosakan Utiliti Kepada Pengguna CADANGAN 26 KEPENTINGAN PEMETAAN UTILITI
 27. 27. CADANGAN 27 TINDAKAN AGENSI TERLIBAT BIL. CADANGAN TINDAKAN 1 Menambahbaik standard dan spesifikasi bagi pemetaan utiliti JUPEM 2 Menyediakan sistem penyimpanan maklumat utiliti yang berkonsepkan GIS JUPEM 3 Memberi nasihat dalam aspek pemetaan utiliti kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan yang melibatkan bawah tanah JUPEM 4 Memberi kesedaran dalam kepentingan pemetaan utiliti JUPEM & KEMENTERIAN 5 Memastikan dan memantau pelaksanaan oleh jabatan dan agensi supaya menggunapakai standard dan spesifikasi pemetaan utiliti yang dibangunkan oleh JUPEM KEMENTERIAN 6 Memastikan semua pemasangan utiliti baru di ukur semasa pemasangan AGENSI PELAKSANA
 28. 28. CADANGAN 28 TINDAKAN AGENSI TERLIBAT BIL CADANGAN TINDAKAN 7 Melantik jurukur tanah bertauliah untuk mengukur semua pemasangan utiliti baru dan sedia ada serta penyediaan pelan utiliti AGENSI PELAKSANA & UTILITI 8 Memastikan pelan utiliti ‘as-built’ disediakan bagi semua utiliti baru AGENSI PELAKSANA & UTILITI 9 Mengemukakan data utiliti kepada JUPEM AGENSI PELAKSANA & UTILITI 10 Menggunapakai standard dan spesifikasi pemetaan utiliti yang dibangunkan oleh JUPEM AGENSI UTILITI 11 Mengemaskini maklumat utiliti dalam pangkalan data utiliti di agensi utiliti AGENSI UTILITI
 29. 29. WAY FORWARD 29 •Penguatkuasaan terhadap pekeliling sedia ada untuk memastikan pemetaan utiliti adalah lengkap dan boleh digunakan. •Pelaksanaan projek Kerajaan mahu pun swasta akan lebih lancar dengan adanya peta utiliti yang lengkap, tepat dan terkini. •Kerjasama strategik di antara Jabatan Kerajaan dan agensi utiliti untuk saling membantu dalam memacu pembangunan negara.
 30. 30. SEKIAN, TERIMA KASIH SELAMAT MAJU JAYA

×