Mitä ylioppilastutkinto kertoo
lukiolaisten kielitaidon tasosta
- ylioppilastutkinnon
kielikokeiden tulokset
verrattuna LO...
Esityksen rakenne
 Taustaa ja tavoitteet
 Tuloksia
 Johtopäätöksiä
Taustaa ja tavoitteet
● OKM:n erillisrahoitus v. 2012
● Jatkona Kielivaliokunnan tekemälle määrätietoiselle kehittämis- ja...
Taustaa
Taitotasojen määrittämisen taustamateriaalit
● Eurooppalainen viitekehys (=EVK 2003, Common European
Framework of ...
EVK-asteikolla
voidaan tehdä monia
tasoerotteluja

C2.2

C2

C2.1

C1.2

C1.1

B2.2

B2.1

B1.2

B1.1
A2.2

A2.1

A1.2

A1...
Lukion oppimäärät ja tavoitetasot
Taitotasojen asettaminen (1)
● Lähtöoletus on, että kokeen/tutkinnon tulee olla korkealaatuinen: reliaabeli
ja validi. Täm...
Taitotasojen asettaminen (2)
● Käytetään lukuisista mahdollisista metodeista sellaista, joka soveltuu
hyvin aineistoon ja ...
Taitotasojen asettamisen vaihe 1a
Kielivaliokunnan ja sensoreiden tekemää työtä
1 a) Perehtyminen viitekehyksen taitotasoi...
Englanti: Sensoreiden kuvainten arvioinnnit verrattuna viitekehyksen
tasoihin; korrelaatio (samansuuntaisuus; tarkka vasta...
Deskriptoreiden arviointien tarkkuus ( %)
Osataito

Täysi yksimielisyys

Kuullun ymmärtäminen (12
väittämää)

60, 58, 85, ...
Taitotasojen asettamisen vaihe 1b
Kielivaliokunnan ja sensoreiden tekemää työtä
1b) Tekstien ja tehtävien/Kirjoitussuoritu...
Taitotasojen asettamisen vaihe 2
Taitotasojen asettamiseen perehtyneiden asiantuntijoiden ja
aktuaarin tekemä työ
● Vaihee...
Osiotasoiset tulokset – englanti (ote, esimerkki tulostuksesta)
Pitkä englanti: Osioiden koodi, koetyyppi, maksimipistemää...
Tuloksia

ylioppilastutkinto.fi

digabi.fi
Tutkimuskysymys 1.

● Mikä on Ylioppilastutkinnon kielikokeiden vaikeustaso
verrattuna LOPSin taitotasoihin?
Kokeiden vaikeustaso vs. Lukion opetussuunnitelman
perusteiden tavoitetaso

Suhteellisesti helpoin
Keskipitkä
suomi

Keski...
Taulukko 14. Pitkän englannin kokeen
osioiden jakautuminen taitotasoille
Osataito
Kuullun
ymmärtäminen/30 osiota
Luetun
ym...
Taulukko 15. Keskipitkän ruotsin kokeen
osioiden jakautuminen taitotasoille
Osataito
Kuullun
ymmärtäminen
/
30 osiota
Luet...
Taulukko 16. Keskipitkän suomen kokeen
osioiden jakautuminen taitotasoille
Osataito

Osio
t

A2.2

B1.1

B1.2

n
%

Alle
A...
Osataito

Osiot

Alle
A2.1

A2.1

A2.2

B1.1

Yli
B1.1

Taulukko 17. Lyhyen ranskan kokeen
osioiden jakautuminen taitotaso...
Osataito
Osio
Taulukko 18. LyhyenAlle A2.1 kokeen
saksan A2.2 B1.1
t
A2.1
Kuullun
n
7
9
5
9
osioiden jakautuminen taitotas...
Tutkimuskysymys 2.

● Mitkä ovat Ylioppilastutkinnon kielikokeissa
saavutetut taitotasot?
Kuvio 2. Kokelaiden jakaumat kielittäin eri
taitotasoille keväällä 2012
80

70

60

50

Pitkä englanti
Keskipitkä ruotsi

...
Kuvio 3. Prosentuaaliset taitotasojakaumat keskipitkässä
ruotsissa ja keskipitkässä suomessa

80

70,2
65,5

70
60

50
40
...
Taulukko 22. Eri oppimäärien kirjoittajien osuudet lyhyessä
ranskassa ja lyhyessä saksassa keväällä 2012
Oppim
äärä

Lyhyt...
Kuvio 4. Prosentuaaliset taitotasojakaumat lyhyessä ranskassa ja
lyhyessä saksassa

60

52,5

52,6

50

40

34,4
29,8

30
...
Tutkimuskysymys 3.

● Mikä on Ylioppilastutkinnon kielikokeiden
arvosanojen ja opetussuunnitelman perusteiden
taitotasojen...
Eri kielten yo-arvosanojen ja Lukion opetussuunnitelman
perusteiden (2003) taitotasojen vastaavuus
Kieli

Tavoitetaso

Arv...
Taulukko 29. Eri kielten yo-arvosanojen ja Lukion opetussuunnitelman perusteiden (2003) taitotasojen
vastaavuus kevään 201...
Taulukko 29. Eri kielten yo-arvosanojen ja Lukion opetussuunnitelman perusteiden (2003) taitotasojen
vastaavuus kevään 201...
Kuvio 5.Yo-arvosanojen ja taitotasoarvosanojen
jakaumat pitkässä englannissa
35
30

25
20
15
10
5
0
i

a

b

c
Yo-arvosana...
Kuvio 6.Yo-arvosanojen ja taitotasoarvosanojen jakaumat
keskipitkässä ruotsissa
30

25

20

15

10

5

0
i

a

b

c
Yo-arv...
Kuvio 7.Yo-arvosanojen ja taitotasoarvosanojen jakaumat
keskipitkässä suomessa
30

25

20

15

10

5

0
i

a

b

c
yo-arvo...
Kuvio 8.Yo-arvosanojen ja taitotasoarvosanojen jakaumat
lyhyessä ranskassa
30

25

20

15

10

5

0
i

a

b

c
Yo-arvosana...
Kuvio 9.Yo-arvosanojen ja taitotasoarvosanojen jakaumat
lyhyessä saksassa
40
35
30
25
20
15
10
5
0
i

a

b

c
Yo-arvosana
...
Johtopäätöksiä

ylioppilastutkinto.fi

digabi.fi
Kehittämistarpeita
1) Arvostelun kehittäminen:
- suhteellinen arvostelu ei toimi kielikokeissa ja eri kielten arvosanat
ei...
Kehittämistyön seuraavat askeleet
Jo sovittu
• Uuden laskentamallin käyttö arvosanoja jaettaessa keväästä 2014 alkaen
(kai...
Lisätietoja
Tutkijayliopettaja Taina Juurakko-Paavola, sposti taina.juurakkopaavola@hamk.fi
Professori (emer.) Sauli Takal...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Juurakko-Paavola: Yo-kielikokeiden tulokset verrattuna LOPSiin

1,739 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,739
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Juurakko-Paavola: Yo-kielikokeiden tulokset verrattuna LOPSiin

 1. 1. Mitä ylioppilastutkinto kertoo lukiolaisten kielitaidon tasosta - ylioppilastutkinnon kielikokeiden tulokset verrattuna LOPSiin Taina Juurakko-Paavola & Sauli Takala 30.11.2013 ylioppilastutkinto.fi digabi.fi
 2. 2. Esityksen rakenne  Taustaa ja tavoitteet  Tuloksia  Johtopäätöksiä
 3. 3. Taustaa ja tavoitteet ● OKM:n erillisrahoitus v. 2012 ● Jatkona Kielivaliokunnan tekemälle määrätietoiselle kehittämis- ja laadunvarmistustyölle ● Tavoitteet 1) laadunvarmistus: varmistaa että kielikokeet vastaavat Lukion OPSissa kullekin oppimäärälle esitettyjä tavoitetaitotasokuvauksia 2) yo-arvosanojen kansainvälisen vertailtavuuden edistäminen: tulosten vertaaminen Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasokuvauksiin (=EVK, CEFR) 3) taustatiedon antaminen lukion ops-työhön
 4. 4. Taustaa Taitotasojen määrittämisen taustamateriaalit ● Eurooppalainen viitekehys (=EVK 2003, Common European Framework of Reference for Languages=CEFR 2001) ● Lukion opetussuunnitelman perusteiden taitotasokuvaukset (2003) ● Manual for Relating Language examinations to the CEFR (2009) (Council of Europe)
 5. 5. EVK-asteikolla voidaan tehdä monia tasoerotteluja C2.2 C2 C2.1 C1.2 C1.1 B2.2 B2.1 B1.2 B1.1 A2.2 A2.1 A1.2 A1.1 C1 B2 B1 A2 A1 Alle A1 C B A
 6. 6. Lukion oppimäärät ja tavoitetasot
 7. 7. Taitotasojen asettaminen (1) ● Lähtöoletus on, että kokeen/tutkinnon tulee olla korkealaatuinen: reliaabeli ja validi. Tämä lähtökriteeri ei aiheuta ongelmia. ● Yhdistetään asiantuntijoiden arviot tehtävien edellyttämästä taitotasosta empiiriseen tietoon niiden vaikeustasosta/taitotasosta. ● Asiantuntijoiden on tunnettava eurooppalaiseen viitekehyksen ja opetussuunnitelman taitotasomääritelmät ja osattava tulkita tasoja riittävän tarkasti. ● Varmistetaan, että asiantuntijoiden kyky arvioida tehtävät on hyvä, jotta saadaan näyttöä, kuinka hyvin taitotasojen asettamisen keskeinen edellytys täytetään.
 8. 8. Taitotasojen asettaminen (2) ● Käytetään lukuisista mahdollisista metodeista sellaista, joka soveltuu hyvin aineistoon ja josta on hyviä kokemuksia aikaisemmista hankkeista (pitkä englanti v. 2001 ja keskipitkä ruotsi v. 2004). ● Analysoidaan aineisto tilastollisesti ja määritellään taitotasorajat. ● Tarkistetaan, kuinka kokeen tehtävät (osiot ja kirjoitussuoritukset) sijoittuvat taitotasoille. ● Tarkastellaan tämän perusteella, miten kokeet vastaavat opetussuunnitelmassa asetettuja tavoitetasoja (kokeiden vaikeustason sopivuus). ● Tarkastellaan ylioppilaskokeen pisterajoja suhteessa taitotasorajoihin. ● Pohditaan mahdollisia jatkotoimenpiteitä.
 9. 9. Taitotasojen asettamisen vaihe 1a Kielivaliokunnan ja sensoreiden tekemää työtä 1 a) Perehtyminen viitekehyksen taitotasoihin: ● Etukäteistehtävänä tutustua tiettyihin taitotasokuvauksiin ● Kuvausten läpikäyminen yksi kuvaus kerrallaan ● Oikeiden taitotasojen näyttäminen ● Keskustelu tuloksista  Tulokset osoittavat, että arvioijat olivat perehtyneet hyvin taitotasoihin
 10. 10. Englanti: Sensoreiden kuvainten arvioinnnit verrattuna viitekehyksen tasoihin; korrelaatio (samansuuntaisuus; tarkka vastavuus alhaisempi mutta varsin hyvä; +/1 yksi taso) Arvioija Kuullun ymmärtäminen Luetun ymmärtäminen Kirjoittaminen Kielioppi Sanasto .980 .983 .970 .960 .983 .964 .983 .979 .976 1.00 .929 .923 .965 .942 .940 .864 .912 .990 .960 .973 .922 .869 .957 .899 .969 .941 .895 .905 .946 .909 .936 .941 .974 1.00 .982 .944 .842 .990 1.00 .812 .957 .852 .928 .875 .983
 11. 11. Deskriptoreiden arviointien tarkkuus ( %) Osataito Täysi yksimielisyys Kuullun ymmärtäminen (12 väittämää) 60, 58, 85, 43, 88, 80, 70, 58, 70, 53, 60 Luetun ymmärtäminen (12 väittämää) 81, 67, 70, 91, 37, 51, 67, 58, 58, 58, 49, 28 53, 46, 51, 53, 63, 63, 88, 59, 80, 78 52, 73, 73, 64, 93, 73, 25, 64, 75, 68 93, 75, 34, 70, 91, 48, 84, 95, Kirjoittaminen (10 väittämää) Kielioppi (10 väittämää) Sanasto (10 väittämää) Taitotasojen vaihteluväli 2-4 2-4 Yhden tason poikkeaminen +/100, 93, 98, 100, 98, 100, 98, 100, 98, 95, 93, 100,100 81, 95, 91, 88, 88, 97, 88, 81, 77, 91, 100 2- 5 78, 93, 98, 90, 90, 90, 100, 95, 95, 100 2-3 89, 86, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100 2-4 100, 100, 93, 100, 98, 91, 98, 100, 91, 100
 12. 12. Taitotasojen asettamisen vaihe 1b Kielivaliokunnan ja sensoreiden tekemää työtä 1b) Tekstien ja tehtävien/Kirjoitussuoritusten arviointi viitekehysten taitotasokuvausten avulla ● Jokainen teksti ja tehtävä/osio arvioitiin erikseen ● Kirjoitussuoritukset suoraan viitekehyksen taitotasokuvausten avulla ja YTL-pisteasteikolla
 13. 13. Taitotasojen asettamisen vaihe 2 Taitotasojen asettamiseen perehtyneiden asiantuntijoiden ja aktuaarin tekemä työ ● Vaiheessa 1 tuotetun datan syöttäminen ● Valmiina olevan datan hyödyntäminen (esim. osioiden ratkaisuprosentit) ● Tilastolliset ajot ja testit
 14. 14. Osiotasoiset tulokset – englanti (ote, esimerkki tulostuksesta) Pitkä englanti: Osioiden koodi, koetyyppi, maksimipistemäärä, painokerroin, ratkaisuprosentti, taitotasoarviointien keskiarvo/mediaani/moodi, keskiarvon keskivirhe sekä eurooppalaisen viitekehyksen ja opetussuunnitelman mukainen taitotaso. Osio Ma x PaiKoodi tyyp pist no pi . Arv_ Arv_ Arv_ KeskiOps Ratk media moodi virhe Viitek. _tas k-arvo .% ani taso ot KY1 MV 1 1 54,7 KY2 MV 1 1 89,8 KY3 MV 1 1 81,6 KY4 MV 1 1 62,6 KY5 MV 1 1 59,5 9,96 7 7 0,16 5,45 5 5 0,14 8,92 7 7 0,18 8,60 7 7 0,14 8,44 7 7 0,19 B2/C1 A2/B1 B1 B2 B2/C1 B2.2 A2.2 B1.1 B2.1 B2.2
 15. 15. Tuloksia ylioppilastutkinto.fi digabi.fi
 16. 16. Tutkimuskysymys 1. ● Mikä on Ylioppilastutkinnon kielikokeiden vaikeustaso verrattuna LOPSin taitotasoihin?
 17. 17. Kokeiden vaikeustaso vs. Lukion opetussuunnitelman perusteiden tavoitetaso Suhteellisesti helpoin Keskipitkä suomi Keskipitkä ruotsi Suhteellisesti vaikein Pitkä englanti Lyhyt ranska Lyhyt saksa
 18. 18. Taulukko 14. Pitkän englannin kokeen osioiden jakautuminen taitotasoille Osataito Kuullun ymmärtäminen/30 osiota Luetun ymmärtäminen/ 30 osiota Sanasto ja rakenteet/ 40 osiota Osioita/100 % osioista Osiot Alle A2.2 n A2.2 B1.1 B1.2 B2.1 B2.2 4 7 8 7 4 % n 13,3 4 23,3 8 26,7 5 23,3 9 13,3 2 13,3 6 26,7 12 16,7 8 30,0 4 6,7 2 8 15,0 14 14,0 30,0 27 27,0 20,0 21 21,0 10,0 20 20,0 5,0 8 8,0 20,0 8 8,0 % n % n % 2 6,7 2 2,0 Yli B2.2
 19. 19. Taulukko 15. Keskipitkän ruotsin kokeen osioiden jakautuminen taitotasoille Osataito Kuullun ymmärtäminen / 30 osiota Luetun ymmärtäminen / 30 osiota Sanasto ja rakenteet/ 30 osiota Osioita/90 % osioista Osiot A2.2 B1.1 B1.2 n % Alle A2.2 3 10,0 16 53,3 7 23,3 3 10,0 Yli B1.2 1 3,3 n % 7 23,3 11 36,7 9 30,0 1 3,3 2 6,7 n % 4 13,3 14 46,7 8 26,7 4 13,3 n % 14 15,6 41 45,6 24 26,7 8 8,9 3 3,3
 20. 20. Taulukko 16. Keskipitkän suomen kokeen osioiden jakautuminen taitotasoille Osataito Osio t A2.2 B1.1 B1.2 n % Alle A2. 2 8 32,0 Kuullun ymmärtämine n/ 25 osiota Luetun ymmärtämine n/ 30 osiota Sanasto ja rakenteet/ 25 osiota Osioita/80 % osioista 11 44,0 5 20,0 1 4,0 n % 6 20,0 17 56,7 6 20,0 1 3,3 n % 3 12,0 13 52,0 6 24,0 n % 17 21,3 41 51,3 17 21,3 Yli B1.2 3 12,0 2 2,5 3 3,8
 21. 21. Osataito Osiot Alle A2.1 A2.1 A2.2 B1.1 Yli B1.1 Taulukko 17. Lyhyen ranskan kokeen osioiden jakautuminen taitotasoille Kuullun ymmärtämine n/ 30 osiota n 8 8 7 5 2 % 26,7 26,7 23,3 16,7 6,7 Luetun ymmärtämine n/ 30 osiota n 9 7 8 6 % 30,0 23,3 26,7 20,0 Sanasto rakenteet/ 30 osiota n 4 12 8 3 3 % 13,3 40,0 26,7 10,0 10,0 Osioita/90 n 21 27 23 14 5 % osioista % 23,3 30,0 25,6 15,6 5,6 ja
 22. 22. Osataito Osio Taulukko 18. LyhyenAlle A2.1 kokeen saksan A2.2 B1.1 t A2.1 Kuullun n 7 9 5 9 osioiden jakautuminen taitotasoille ymmärtäminen/ 30 osiota Luetun ymmärtäminen/ 30 osiota Sanasto ja rakenteet/ 26 osiota Osioita/86 % osioista Yli B1.1 % 23,3 30,0 16,7 30,0 n % 11 36,7 6 20,0 10 33,3 2 6,7 1 3,3 4 15,4 9 34,6 10 38,5 3 11,5 19 22,1 24 27,9 21 24,4 4 4,7 n % n % 18 20,9
 23. 23. Tutkimuskysymys 2. ● Mitkä ovat Ylioppilastutkinnon kielikokeissa saavutetut taitotasot?
 24. 24. Kuvio 2. Kokelaiden jakaumat kielittäin eri taitotasoille keväällä 2012 80 70 60 50 Pitkä englanti Keskipitkä ruotsi 40 Keskipitkä suomi Lyhyt ranska Lyhyt saksa 30 20 10 0 Alle A2.1 A2.1 A2.2 B1.1 B1.2 B2.1 B2.2 Yli B2.2
 25. 25. Kuvio 3. Prosentuaaliset taitotasojakaumat keskipitkässä ruotsissa ja keskipitkässä suomessa 80 70,2 65,5 70 60 50 40 28,8 23,3 30 20 10 3 4,3 2,8 0 Alle A2.2 A2.2 Keskipitkä ruotsi B1.1 Keskipitkä suomi Yli B1.1 2,4
 26. 26. Taulukko 22. Eri oppimäärien kirjoittajien osuudet lyhyessä ranskassa ja lyhyessä saksassa keväällä 2012 Oppim äärä Lyhyt ranska Lyhyt saksa n n % % A 118 9,9 293 16,9 B1 B2 16 507 1,3 42,4 13 757 0,8 43,8 B3 442 37,0 548 31,7 Ei tietoa Yht. 113 9,4 119 6,9 1196 100,0 1730 100,0
 27. 27. Kuvio 4. Prosentuaaliset taitotasojakaumat lyhyessä ranskassa ja lyhyessä saksassa 60 52,5 52,6 50 40 34,4 29,8 30 20 13 9,5 10 0,9 3,7 1 0 Alle A2.1 A2.1 A2.2 Lyhyt ranska B1.1 Lyhyt saksa Yli B1.1 2,5
 28. 28. Tutkimuskysymys 3. ● Mikä on Ylioppilastutkinnon kielikokeiden arvosanojen ja opetussuunnitelman perusteiden taitotasojen vastaavuus?
 29. 29. Eri kielten yo-arvosanojen ja Lukion opetussuunnitelman perusteiden (2003) taitotasojen vastaavuus Kieli Tavoitetaso Arvosana Keskipitkä suomi B1.1/B1.2 Eximia cum laude Keskipitkä ruotsi B1.1/B1.2 Magna cum laude Pitkä englanti B2.1 Cum laude Lyhyt ranska A2.1/A2.2 Approbatur/ Lubenter Lyhyt saksa A2.1/A2.2 Approbatur/ Lubenter
 30. 30. Taulukko 29. Eri kielten yo-arvosanojen ja Lukion opetussuunnitelman perusteiden (2003) taitotasojen vastaavuus kevään 2012 tutkinnossa vertailussa tietyn arvosanan laskennalliseen tavoitetasoon (LOPStavoitetaso varjostettu) Kieli Pitkä K-2012 englanti Lask. Keskipit K-2012 kä ruotsi Lask. Keskipit K-2012 kä suomi Lask. Approba Lubenter tur Matala Vahva B1.2 B1.2 Cum laude Magna Eximia Matala B2.1 Vahva B2.1 Vahva 2.1/ Vahva B2.2/Yli Matala B2.2 B2.2 Vahva B1.1 B1.2 Matala B2.1 Vahva B2.1 Vahva A2.2 Matala B1.1 Vahva A2.2 Matala B1.1 Keskitasoine Vahva n A2.2 A2.2 Vahva A2.2 Matala B1.1 Matala B2.2 Vahva B2.2 Matala A2.2 Matala A2.2 Matala A2.2 Matala A2.2 Keskitasoinen A2.2 Keskitasoinen A2.2 Keskitasoi-nen A2.2 Keskitasoinen A2.2 Laudatur Keskitasoi- Vahva B1.1/ nen B1.1 B1.2 Vahva B1.1 B1.2 Matala B1.1 Vahva B1.1/ B1.2 Vahva B1.1 B1.2/Vahva B1.1
 31. 31. Taulukko 29. Eri kielten yo-arvosanojen ja Lukion opetussuunnitelman perusteiden (2003) taitotasojen vastaavuus kevään 2012 tutkinnossa vertailussa tietyn arvosanan laskennalliseen tavoitetasoon (LOPStavoitetaso varjostettu) Kieli Lask. Approbatu Lubenter r Keskitasoi Vahva nen A2.1 A2.1/Matala A2.2 Matala A2.1 Vahva A2.1 K-2012 Vahva A2.1 Lask. Matala A2.1 Vahva A2.1 Lyhyt K-2012 ranska Lyhyt saksa Matala A2.2 Cum laude Magna Eximia Laudatu r Keskitasoine Vahva A2.2/ Keskitasoi- Vahva n/Vahva A2.2 Matala B1.1 nen/ B1.1/ Vahva B1.1 B1.2 Matala A2.2 Vahva A2.2 Matala B1.1 Vahva B1.1 Vahva A2.2 Vahva A2.2/ Vahva B1.1 Vahva Matala B1.1 B1.1/ B1.2 Matala A2.2 Vahva A2.2 Matala B1.1 Vahva B1.1
 32. 32. Kuvio 5.Yo-arvosanojen ja taitotasoarvosanojen jakaumat pitkässä englannissa 35 30 25 20 15 10 5 0 i a b c Yo-arvosana m Taitotasoarvosana e l
 33. 33. Kuvio 6.Yo-arvosanojen ja taitotasoarvosanojen jakaumat keskipitkässä ruotsissa 30 25 20 15 10 5 0 i a b c Yo-arvosana m Taitotasoarvosana e l
 34. 34. Kuvio 7.Yo-arvosanojen ja taitotasoarvosanojen jakaumat keskipitkässä suomessa 30 25 20 15 10 5 0 i a b c yo-arvosana m taitotaso e l
 35. 35. Kuvio 8.Yo-arvosanojen ja taitotasoarvosanojen jakaumat lyhyessä ranskassa 30 25 20 15 10 5 0 i a b c Yo-arvosana m Taitotasoarvosana e l
 36. 36. Kuvio 9.Yo-arvosanojen ja taitotasoarvosanojen jakaumat lyhyessä saksassa 40 35 30 25 20 15 10 5 0 i a b c Yo-arvosana m Taitotasoarvosana e l
 37. 37. Johtopäätöksiä ylioppilastutkinto.fi digabi.fi
 38. 38. Kehittämistarpeita 1) Arvostelun kehittäminen: - suhteellinen arvostelu ei toimi kielikokeissa ja eri kielten arvosanat eivät vertailukelpoisia keskenään: lyhyissä kielissä vaatimustaso hyvään arvosanaan kohtuuton verrattuna lukion tavoitetasoon - taitotasoperustainen arviointi yo-arvosanan rinnalle, arvosanamerkintä esim. tyyliin: ● Englanti (pitkä oppimäärä), laudatur (B2) 2) Kokeiden vaikeustason laadunvarmistus: sähköistämisen myötä siirtyminen osiopankkipohjaiseen testaukseen, myöhemmin adaptiiviseen testaukseen 3) Opetussuunnitelmatyö ja opetuksen kehittäminen: erityisesti Lukion opetussuunnitelmien perusteiden mahdolliset tarkistustarpeet tavoitetasojen osalta ja opetuksen kehittäminen
 39. 39. Kehittämistyön seuraavat askeleet Jo sovittu • Uuden laskentamallin käyttö arvosanoja jaettaessa keväästä 2014 alkaen (kaikissa aineissa) • Pitkässä englannissa ja keskipitkässä ruotsissa taitotasoarvio yo-arvosanan lisäksi mahdollisesti keväästä 2014 alkaen Myöhemmin • Kokonaisvaltaisen kielikokeiden kehittämissuunnitelman laatiminen • Nyt tutkimuksen ulkopuolelle jääneiden oppimäärien vertaaminen • Tutkimus- ja kehittämistyötä yhdessä tutkijoiden ja opettajien kanssa • Suullisen kielitaidon osakoe viimeistään 2019
 40. 40. Lisätietoja Tutkijayliopettaja Taina Juurakko-Paavola, sposti taina.juurakkopaavola@hamk.fi Professori (emer.) Sauli Takala, sposti sjtakala@hotmail.com

×