Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Pää#äjävuorovaikutus –
kokemuksia ja vinkkejä
tutkijan näkökulmasta
Raimo	Lovio	9.3.2016	Tiedekulma	
Future	Earth	Suomi	Li...
Lähtökohdat
•  (1)	Tee	Aetoinen	päätös	otatko	yliopiston	3.	tehtävän	vakavasA	ja	jos	
otat,	niin	varaa	aikaa,	näe	vaivaa	j...
Vuorovaikutus julkisen sektorin toimijoiden
kanssa
•  Osallistu	julkiseen	keskusteluun:	soveltavat	kirjoitukset,	julkiset	...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Lovio 9 3 2016 fe suomi

206 views

Published on

Tiedekulma 9.3.2016.

Published in: Science
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Lovio 9 3 2016 fe suomi

  1. 1. Pää#äjävuorovaikutus – kokemuksia ja vinkkejä tutkijan näkökulmasta Raimo Lovio 9.3.2016 Tiedekulma Future Earth Suomi Living Lab
  2. 2. Lähtökohdat •  (1) Tee Aetoinen päätös otatko yliopiston 3. tehtävän vakavasA ja jos otat, niin varaa aikaa, näe vaivaa ja toimi ’rohkeasA’ uudella epämukavuusalueella sen sääntöjen mukaan. •  (2) Yliopiston professori on ainakin vielä insAtuuAo, jolla on puhevaltaa, muLa pidä huoli uskoLavuudestasi. Kansalaisena ja intellektuellina voi oLaa kantaa mihin tahansa, muLa pääLäjävuorovaikutuksessa on paras toimia tutkimusAetojen ja – taitojen varassa kulloisenkin asian syvällisenä tunAjana. •  (3) Jos sinulla on monia haLuja esimerkiksi luoLamustoimisesA, niin mieA aina mikä haLu päässä esiinnyt kulloinkin. •  (4) PääLäjävuorovaikutus: julkishallinto, yritykset, 3. sektori
  3. 3. Vuorovaikutus julkisen sektorin toimijoiden kanssa •  Osallistu julkiseen keskusteluun: soveltavat kirjoitukset, julkiset puheAlaisuudet, mediahaastaLelut, akAivisuus sosiaalisessa mediassa. AuLaa ´tunnetuksi tulemisessa´ ja kouluLaa kiteyLämään asioita kiinnostavasA, ehdotuksiksi asA. •  Päätöksentekijöiden auLaminen pyynnöstä (valiokunnat, työryhmät, yksiLäiset poliiAkot tai virkamiehet jne.) •  Päätöksentekijöihin vaikuLaminen oma-aloiLeisesA •  Lähesty oikeita päätöksentekijöitä (ministeri, virkamiehet, kansanedustajat) toimivien tahojen kauLa (avustajat), muistaen myös puolueet •  Keskity yhteen asiaan/räätälöi viesA/argumenX/yksityiskohdat vastaanoLajan mukaan •  Oikea-aikaisuuLa voi ennakoida seuraamalla poliAikan aikataulua •  VaikuLaminen on aidosA vuorovaikutusta: auLaa perehtymään kymmeniin detaljeihin, jotka täytyy oLaa huomioon, jos aikoo saada asioita edisteLyä •  Keskity posiAivisiin ratkaisuihin: mitä nyt voidaan konkreeXsesA tehdä

×