Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hastio

325 views

Published on

FESlivinglab

Published in: Science
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hastio

 1. 1. Ekotehokkuustyökalun kehittäminen yleiskaavaa varten Yleiskaavapäällikkö Pia Hastio 30.9.2015
 2. 2. Tampereen yleiskaavoitus •  Kantakaupungin yleiskaava 1998 •  2000 -luvulla osayleiskaavoja → asemakaavoitettavan alueen laajentaminen → alueiden käyttötarkoituksen muuttaminen Miksi uusi yleiskaava? •  Päästövähennystavoitteet •  Kaavavarantojen varmistaminen: - uudet alueet / muuttuvat alueet - rakennetun ympäristön laatu Yhdyskuntarakenne suunnitellaan kokonaisvaltaisesti ja uudistetaan kaikilla sektoreilla kestäväksi. KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA 2040
 3. 3. MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUN KEINOT lämpöenergiaratkaisujen vertailu / aurinkoenergiananalyysi / maalämpötarkastelut jne. KOKONAISUUDEN TARKASTELU PUUTTUU! Vuoreksen rakentaminen ja kaavoitus Nurmi-Sorila Aurinkokaupunki Ojalan osayleiskaava Haukiluoman yleissuunnitelma Santalahden osayleiskaava Niemenrannan asemakaava     EcoCity Evaluator WSP-ekotehokkuustyökalu WSP-ekotehokkuustyökalu HEKO LEED,TEKO
 4. 4. ARVIOINTITYÖKALU 1/2 Paikkatietopohjainen vyöhyketyökalu yhdyskuntarakenteen ilmastovaikutusten arviointiin. Oy Eero Paloheimo Ecocity Ltd   Tavoite: ü yhdyskuntarakenteen mahdollisimman pienet kasvihuonekaasupäästöt ü kohtuulliset rakentamisen kustannukset ü numeerinen ja vertailukelpoinen tieto yhdyskuntarakenteen nykytilasta
 5. 5. ARVIOINTITYÖKALU 2/2 Käytetty lähtöaineisto: Suomen ympäristökeskuksenYKR -ruutuaineisto väestö ja rakennukset Tampereen seudun henkilöliikennetutkimus, Ecocity Evaluator asumismuotojen liikennesuoritteet, tavaraliikenne Tampereen kaupunki maankäytön yleistys, joukkoliikenteen vyöhykkeet, kaukolämpöverkko Globaali aineisto lämmön- ja sähköntuotannon ominaispäästökertoimet Korjausrakentaminen Suomessa 2013 Menetelmä: lähtöaineistojen ja mittareiden valinta → laskenta-algoritmien kehittäminen Tulos: Mapbasic –työkalu → automatisoidut tulokset (Open Source –lisenssi)    
 6. 6. TULOKSET 1/4
 7. 7. TULOKSET 2/4 Ruutukohtaiset tCO2-ekv päästöt /asukas Ruutukohtaiset tCO2-ekv päästöt / k-m2
 8. 8. TULOKSET 3/3 Kokonaispäästöt / asukas käyttötarkoituksittain
 9. 9. TULOKSET 4/4 Henkilöliikenteen päästöt / asukas joukkoliikennevyöhykkeillä
 10. 10. JOHTOPÄÄTÖKSET
 11. 11. Kiitos!

×