Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Логоказка

Сушельницька З.В.
Логоказка як засіб розвитку артикуляційної моторики у дітей: методичний посібник/ З.В. Сушельницька.- Кам’янець-Подільський: науково-методичний центр Управління освіти і науки, 2014.-…..с.

 • Login to see the comments

Логоказка

 1. 1. ЛОГОКАЗКА ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ АРТИКУЛЯЦІЙНОЇ МОТОРИКИ У ДІТЕЙ 2014р.
 2. 2. Кам’янець-Подільський ПМПК Управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради науково-методичний центр міська психолого-медико-педагогічна консультація З.В. СУШЕЛЬНИЦЬКА Логоказка як засіб розвитку артикуляційної моторики у дітей Методичний посібник Кам’янець-Подільський 2014
 3. 3. Рекомендовано до друку ухвалою ради науково-методичного центру Управління освіти і науки, протокол №3 від 20.08.2014р. Рецензенти: Н. С. Гаврилова, кандида психологічних наук, доцент кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, консультант-вчитель-логопед Кам’янець-Подільської міської психолого-медико- педагогічної консультації Р. Г. Ладиняк, консультант-вчитель-логопед Кам’янець-Подільської міської психолого-медико-педагогічної консультації. Сушельницька З.В. Логоказка як засіб розвитку артикуляційної моторики у дітей: методичний посібник/ З.В. Сушельницька.- Кам’янець-Подільський: науково-методичний центр Управління освіти і науки, 2014.- ..с. У методичному посібнику описуються нетрадиційні методи корекції порушень мовлення, пропонуються комплекси артикуляційних вправ у вигляді логоказок «Про Веселого Язика та його пригоди», які допоможуть в ігровій формі розвинути артикуляційну, загальну та дрібну моторику з використанням комп’ютерних технологій на логопедичному занятті, що зробить корекційний процес різноманітним, цікавим та ефективним.
 4. 4. Зміст ПЕРЕДМОВА Логоказка «Будинок для Язичка» Логоказка «Зміна настрою» Логоказка «Вперті двері» Логоказка «Ранок Язичка» Логоказка «Сніданок з другом» Логоказка «Сніданок з другом» Логоказка «Млинці» Логоказка «Кошеня» Логоказка «Коник» Логоказка «Ремонт» Логоказка«Годинник» Логоказка «В ліс за грибами!» Логоказка «Звана вечеря» Логоказка «Сюрприз» Логоказка «М’ячик» Логоказка «Футбол» Логоказка «Не спиться!» Логоказка «Сон» Логоказка «Зоопарк» Логоказка «Слоненя» Логоказка «Парк атракціонів» Логоказка «В цирку» Логоказка «Ігри з друзями» Логоказка «Музиканти» Логоказка «Оркестр» Логоказка «Догралися?» Логоказка «Язичок квапиться на ароплав» Логоказка «Подорож на пароплаві» Логоказка «Язичок розповідає про подорож» Логоказка «Язичок робить уроки»
 5. 5. Передмова Порушення звуковимови - поширене явище у сучасних дітей. Коли логопед працює з такими дітьми на логопедичному пункті іноді дуже важко буває втримати їхню увагу, інтерес до змісту занять, процесу навчання загалом, добитися того, щоб засвоєний матеріал зберігся надовго в їх пам’яті й використовувався у нових умовах. Тоді перед логопедом, як перед спеціалістом, який працює з такими дітьми, постає завдання дібрати такі форми та методи навчання дітей з мовленнєвими порушеннями, які б ціленаправлено стимулювали рухову та мовленнєву активність, впливали на корекцію мовленнєвого розвитку, розвивали активний словник. Щоб діти вчились та розвивалися за умови стимуляції позитивних емоцій, а заняття не перетворювались на нецікаві тренування. В системі традиційних та нетрадиційних методів корекції порушень мовлення у дітей вагоме місце займають спеціальні техніки, в які входить такий напрямок , як: логопедична казка. Казка являється ефективним розвиваючим, корекційним і, безумовно, психотерапевтичним засобом в роботі з дітьми з вадами мовлення. Науковці ( А.В. Запорожець, Л. А. Венгер, О. С. Ушакова, Л. Н. Павлова, В. В. Гербова) доводять, що казка як епічний жанр може бути пріоритетом виховання та навчання дітей, оскільки у них у дошкільному та молодшому шкільному віці інтенсивно функціонує уява, здатність діяти в образному плані, а також розуміння тексту у дитини формуються необхідні для формування уявлення про артикуляцію звуків мовлення. Логоказки – цілісний педагогічний процес, що сприяє розвитку всіх сторін мовлення, вихованню моральних якостей, а також активізації всіх психічних процесів (уваги, сприймання, пам’яті, мислення, уяви). На логопедичних заняттях, крім традиційних форм проведення артикуляційної гімнастики, логопед може використовувати інтерактивні, новітні форми, у створенні яких приймають участь і самі діти. Через використання логоказки вирішуються наступні завдання корекційної логопедичної роботи: – розвиток мовленнєвого дихання; - розвиток артикуляційної моторики; - уточнення артикуляції певного звуку, автоматизація й диференціація звуків; - розвиток загальної та дрібної моторики; - розвиток графічних навичок; – корекція та розвиток взаємозв’язку зорового, слухового та моторного аналізаторів; – здійснення співпраці логопеда та дитини, створення атмосфери взаєморозуміння й взаємодопомоги.
 6. 6. Форма подання артикуляційних засобом логоказки вправ дітям подобається й дає позитивні результати. Адже, не випадково у кожної артикуляційної вправи існує своя назва. Що дитині цікавіше: по інструкції облизувати широким язиком верхню губу чи уявити, що облизуєш з верхньої губи смачне вареня.. полуничне, малинове? Ось, заодно й словник дитини збагатили. А наскільки легше ліпиться з язика чашечка, щоб не пролився чай, ніж дитина намагається притиснути бокові краї язика до верхніх бокових зубів. Діти полюбляють гратися, і коли ми об’єднуємо окремі вправи в сюжет, в казку, і вони самі стають активними учасниками цієї казки. У казці відбуваються чудеса, і звуки перетворюються гРізно гаРчить афРиканський тигР. Логоказки може проводити на логопедичному занятті як сам логопед, так і логопед з психологом, дефектологом, вихователем, у вигляді рухливої чи дидактичної гри. Якщо робота проводиться з дітьми –дислаліками, у яких не має значних порушень артикуляційної моторики, їх можна проводити уже на п’ятому, шостому заняттях: вводити нових героїв, відправляти Язик у незвичні пригоди. З дітьми, у яких артикуляційні труднощі значніші та затримка психічного розвитку. Логоказку вводять не повністю,а поелементно. Дають час дітям для засвоєння фрагментів тексту казки, а потім вивчають повністю. Спочатку вивчають артикуляційний супровід логоказки окремо, тренуючи виконання вправ перед дзеркалом, а потім накладають його на текст казки. Можна також використовувати на заняттях і комп’ютерні технології. Спочатку логопед разом з дитиною перед дзеркалом виконують артикуляційні вправи й ознайомлюються зі змістом логоказки, потім дорослий читає текст з монітору комп’ютера (на індивідуальному занятті) або з проектора (на груповому занятті), а діти самостійно виконують артикуляційні вправи перед дзеркалом. Логопед при цьому контролює якість виконання ними вправ і корегує за необхідності. На завершальному етапі роботи над логоказкою діти можуть самостійно розповідати її зміст та виконувати артикуляційні вправи без дзеркала. В зміст логоказок бажано вводити завдання для розвитку загальної та дрібної моторики. Наприклад, ось на паркані (вправа «парканчик») сидить киця й сердиться: «- С- с-с-с..», випускає кігтики (округлені долоні напружені) - й на сонечку потягається: мяу (долоні розслабляються). Робота з логоказкою сприяє розвитку артикуляційної, дрібної та загальної моторики, розвиває мовленнєве дихання, а також сприяє розвитку просодичної сторони мовлення (тембру голосу, його сили, темпу, інтонації, виразності), формує уявлення про основні принципи зв’язного висловлювання у дітей з мовленнєвими порушеннями.
 7. 7. Логоказка «Будинок для Язика» Жив-був Язик: дуже сумний та самотній. У нього не було будиночка. Ходив він по лісах та болотах, ночував то в гніздах птахів, то в мишачій норі. Одного разу йому пощастило: він знайшов собі домівку на круглій вершині гори. «Як вона називається? Рот!»-промовив вголос Язичок. Стіни його будиночка були м’якими. Вони могли надуватися, немов кулька, коли в будиночок залітало повітря. Це було дуже весело. Разом іноді повітря роздувало спочатку одну стіну, а потім - стеля у будиночку була висока, подібна на купол. «Це піднебіння?»- запитав Язик. «Піднебіння»,- відповіло відлуння. Язик намагався до нього дотягнутися . З першого разу у нього не вийшло, а з другого все ж таки вдалося дотягнутися. Язик навіть роздивився в темряві, що на відміну від блакитного неба, піднебіння було рожевим. Попереду піднебіння були виступи - горбики. Язик назвав їх ніжно та лагідно: альвеолами. А ось позаду купол піднебіння закінчувався м’якою перегородкою, з якої звисав маленький відросток, подібний на маленький язичок, він отримав назву вуля. М’яка перегородка закривала прохід в глибокий тунель - горло. По ньому проходило повітря, яке провітрювало рот. Язик не наважився зайти в тунель: там було так темно й лячно! Ще Язик виявив, що в будинку є справжня труба. Це був ніс. Крізь нього теж проходить повітря, для того щоб в будиночку завжди було свіже. Язик дуже боявся протягів. Тому у своєму будиночку він поставив дві пари дверей. Одна пара дверей була біла та тверда. Вона надійно закривала вхід. Це - зуби. Друга пара дверей були м’яка та була лише для краси. Це – губи. Єдине засмучувало Язик це те, що була велика вологість. У будиночку завжди було волого, підлога завжди була мокрою. Проте Язик ніколи не страждав від спраги, а шкіра його не пересушувалася. Тому до вологості швидко Язик привик. Зміст казки Опис вправ для розвитку артикуляційної, загальної та дрібної моторики Малюнки артикуляційних вправ Жив-був Язик: дуже сумний та самотній. У нього не було будиночка. Ходив він по лісах та болотах, ночував то в гніздах птахів, то в мишачій норі. Одного разу йому пощастило: він Вправа «Кулька». Хід виконання: сильно надути щоки
 8. 8. знайшов собі домівку на круглій вершині гори. «Як вона називається? Рот!»- промовив вголос Язик. Стіни його будиночка були м’якими. Вони могли надуватися, немов кулька, коли в будиночок залітало повітря. Це було дуже весело. Разом іноді повітря роздувало спочатку одну стіну, а потім - іншу Вправа «Cтіни будинка» Хід виконання: надути почергово то одну, то другу щоки; губи при цьому зімкнені Стеля у будиночку була висока, подібна на купол. «Це піднебіння?»- запитав Язик. «Піднебіння»,- відповіло відлуння. Язик намагався до нього дотягнутися Вправа «Дотягнися до стелі» Хід виконання: доторкнутися кінчиком язика до піднебіння З першого разу у нього не вийшло, а з другого все ж таки вдалося дотягнутися. Язик навіть роздивився в темряві, що на відміну від блакитного неба, піднебіння було рожевим. Спереді піднебіння були виступи - горбики. Язик назвав їх ніжно та лагідно: альвеолами. А ось ззаді купол піднебіння закінчувався м’якою перегородкою, з якої звисав маленький відросток, подібний на маленький язичок, він отримав назву .. М’яка перегородка закривала прохід в глибокий тунель - горло. По ньому проходило повітря, яке провітрювало рот. Язик не наважився зайти в тунель: там було так темно й лячно! Ще Язик виявив, що в будинку є справжня труба. Це був ніс. Крізь нього теж проходить повітря, для того щоб в будиночку завжди було свіже Подихати носом та ротом
 9. 9. Язик дуже боявся протягів. Тому у своєму будиночку він поставив дві пари дверей. Одна пара дверей була біла та тверда. Вона надійно закривала вхід. Це - зуби Вправа «Білі та тверді двері» Хід виконання: міцно зімкнути зуби Друга пара дверей були м’яка та була лише для краси. Це – губи. Єдине засмучувало Язик це те, що була велика вологість. У будиночку завжди було волого, підлога завжди була мокрою. Проте Язик ніколи не страждав від спраги, а шкіра його не пересушувалася. Тому до вологості швидко Язик звик. Вправа «М’які двері» Хід виконання: зімкнути губи Логоказка «Зміна настрою» Знайшовши свій будиночок, Язик став веселим, часто посміхався. Але сумні думки іноді все ж таки приходили. Язик дуже засмучувався, якщо вітерець не залітав до нього у гості. Але тільки вітерець з’являвся, то враз Язичок веселішав й радів присутності друга. Він весело стрибав до стелі - піднебіння й від задоволення прицмокував. Зміст казки Опис вправ для розвитку артикуляційної, загальної та дрібної моторики Малюнки артикуляційних вправ Знайшовши свій будиночок, Язик став веселим, часто посміхався Вправа «Посмішка». Хід виконання: Губи природно розтягуються у посмішці, при цьому оголені передні зуби. Утримувати в такому положенні протягом 10 секунд Але сумні думки іноді все ж таки приходили Вправа « Сум». Хід виконання: Кутики рота опущені, губи зімкнені. Вираз обличчя дуже сумний Язик дуже засмучувався, якщо вітерець не залітав до нього у гості. Вправа «Гнів». Хід виконання: Губи засмучено надуваються, кутики рота опущені. Вираз обличчя капризний та розгніваний
 10. 10. Але тільки вітерець з’являвся, то враз Язичок веселішав й радів присутності друга Вправа «Посмішка» Хід виконання: Губи природно розтягуються у посмішці, при цьому оголені передні зуби. Утримувати в такому положенні протягом 10 секунд Він весело стрибав до стелі - піднебіння й від задоволення прицмокував Вправа «Язичок стрибає» Хід виконання: присмоктати кінчик язика до піднебіння, поцмокати язиком Логоказка «Вперті двері» Через надмірну вологість двері у будиночку Язика погано зачинялись. Щоб вийти з будиночка, Язику доводилося розгойдувати двері. Вперті двері ніяк не хотіли відчинятися! Їх доводилося трохи піднімати то з одного, то з другого боку. Іноді двері взагалі перекошувало й зовнішні замки заважали зачинятися внутрішнім. Язичок брав в руки рубанок й зтісував краї дверей. Ось тепер нарешті двері можуть вільно зачинятися й відчинятися. Зміст казки Опис вправ для розвитку артикуляційної, загальної та дрібної моторики Малюнки артикуляційних вправ Через надмірну вологість двері у будиночку Язичка погано зачинялись Вправа «Двері». Хід виконання: декілька разів опустити й підняти нижню щелепу, потім, - підклавши під підборіддя руку, ніби заважати рухам щелепи Щоб вийти з будиночка, Язичку доводилося розгойдувати двері Вправа «Перепона». Хід виконання: нижня щелепа розгойдується з боку в бік не менше 10 разів, нижня щелепа висувається вперед та відсовується назад під рахунок «один-два» Вперті двері ніяк не хотіли відчинятися! Їх доводилося трохи піднімати то з одного, то з другого боку Вправа «Вперті двері» Хід виконання: - підняти лівий кутик рота, а правий при цьому
 11. 11. залишається нерухомим. Виконувати приблизно 5 разів; - підняти правий кутик рота – не менше 5 разів; - почергово підняти правий та лівий кутики рота – не менше 5 разів Іноді двері взагалі перекошувало й зовнішні замки заважали зачинятися внутрішнім Вправа « Перекіс» Хід виконання : - верхніми зубами покусати нижню губу; - нижніми зуби покусати верхню губу; - почергово покусати нижню та верхню губи. Всі варіанти вправ виконувати не менше 5 разів. Язичок брав в руки рубанок й зтісував краї дверей. Вправа «Рубанок» Хід виконання : - верхніми передніми різцями енергійно «пошребти» по нижній губі не менше 5 разів; - виконати те саме з верхньою губою не менше 5 разів; - почергово виконувати ті ж самі рухи не менше 5 разів Ось тепер нарешті двері можуть вільно зачинятися й відчинятися Вправа «Двері відчиняються та закриваються» Хід виконання: послідовно зімкнути спочатку зуби, а потім й губи
 12. 12. Логоказка «Ранок Язика» Ранок Язика починався дуже рано. Треба було встигнути переробити багато важливих справ. Підніматися не хотілося йому! Язик позіхав, солодко потягався. Прогнати залишки сну йому допомогла ранкова зарядка. Потім Язик підійшов до вмивальника. Він чистив зуби ззовні та зсередини, полоскати рота, витерся рушником. Згодом Язик провітрював свій будиночок й відкривав усі двері спочатку внутрішні, потім зовнішні. Він вийшов назовні й подивився спочатку наліво, а потім – направо « Чи світить сонечко?» Язик подивився догори. «А калюжі є?» Язик подивився вниз. Погода була гарною, тоді він виходив на ранкову пробіжку. Він оббігав свій будиночок, рухаючись спочатку в один біг. Потім змінював напрям й біг в інший бік. Завершивши пробіжку. Язик зробив кілька дихальних вправ й зайшов у будинок, зачинивши за собою двері. Зміст казки Опис вправ для розвитку артикуляційної, загальної та дрібної моторики Малюнки артикуляційних вправ Ранок Язика починався дуже рано. Треба було встигнути переробити багато важливих справ. Підніматися не хотілося йому! Язик позіхав Вправа «Позіхання» Хід виконання: широко відкрити рота та позіхнути солодко потягався Вправа «Потягання» Хід виконання: широко відкрити рота й дотягнутися язиком до піднебіння Прогнати залишки сну йому допомогла ранкова зарядка Вправа «Ранкова зарядка» Хід виконання: рот широко відкрити, язик енергійно піднімається під рахунок «один-два» не менше 5 разів
 13. 13. Потім Язик підійшов до вмивальника. Він чистив зуби ззовні та зсередини Вправа « Почистити зуби» Хід виконання: провести кілька разів кінчиком язика ззовні та зсередини поверхні зубів справа наліво й зліва направо полоскати рота Вправа «Прополоскати рота» Хід виконання: прополоскати рот повітрям, переганяючи його з одної щоки до другої й вмивався Вправа «Вмитися» Хід виконання: широкими рухами облизати губи, намагатися висунути язик якнайдалі витерся рушником Вправа «Витертися рушником» Хід виконання: облизати широким рухом язика зверху вниз верхню губу Згодом Язик провітрював свій будиночок й відкривав усі двері спочатку внутрішні зуби потім зовнішні губи Він вийшов назовні Вправа «Вийти на вулицю» Хід виконання: розкрити рот та висунути широкий язик й подивився спочатку наліво, а потім – направо Вправа «Маятник» Хід виконання: повернути язик спочатку наліво, потім –на право
 14. 14. «Чи світить сонечко?» Язичок подивився догори «А калюжі є?» Язик подивився вниз. Погода була гарною, тоді він виходив на ранкову пробіжку. Він оббігав свій будиночок, рухаючись спочатку в один біг. Потім змінював напрям й біг в інший бік Вправа «Ранкова пробіжка» Хід виконання: підняти язик догори, до носа відповідно проробити кругові рухи язиком. Рот при цьому широко відкритий, рухи язика здійснюються з максимальною амплітудою Завершивши пробіжку, Язик зробив кілька дихальних вправ подихати з висунутим язиком й зайшов у будинок, зачинивши за собою двері.
 15. 15. Логоказка «Знайомство» Одного разу Язик вийшов на галявину біля свого будинку й побачив, що трави стало набагато менше. «Напевно засохла від жари»,- подумав Язичок й почав поливати газон зі шлангу. На наступний день трава на газоні знов порідшала. В середині газону трава взагалі зникла. «Дивно!» - подумав Язик й вирішив стежити, що саме відбувається з його газоном. Та раптом він побачив, як на газоні з’явився гість, який діловито оглянувся, вибрав місце, де трава найгустіша й почав її вищипувати. У гостя були довгі вуха, куций хвостик й сіра шубка. Довгі передні зуби, немов ножиці, зрізали траву. Хто ж це? «Гей! Друже! –звернувся до незнайомця Язик, - чи не хочеш ти зайти в будиночок?» Звірятко встало на задні лапки й махнуло головою. Язик підійшов до нього: «Ти хто?» « Кролик», - відповів той. Ось так і познайомились. Язик пригостив Кролика морквою. А той відразу ж почав її гризти. Зміст казки Опис вправ для розвитку артикуляційної, загальної та дрібної моторики Малюнки артикуляційних вправ Через деякий час Кролик знову зайшов в гості до Язика. Він приніс великий пакет з собою. В пакеті був посуд. Кролик дістав чашки. Вправа «Чашка». Хід виконання: Рот широко розкрити.. Язик в формі чашечки піднімається до верхніх зубів і затримується в такому положені максимально довго. Нижня губа при цьому не допомагає. Бокові краї язичка - чашечки припідняті високо. Виконувати цю вправу стільки разів, скільки чашок приніс Кролик Ще в його пакеті була чугунна сковорідка й чайник з блискучим носиком - Вправа«Сковорідка». Хід виконання: широкий язик з піднятими бічними краями покласти на нижню губу й утримувати в такому положенні не менше 10секунд. - Вправа«Трубочка». Хід виконання: скрутити язик трубочкою й утримувати в такому
 16. 16. положенні 10 секунд Друзі вирішили приготувати сніданок з власного посуду. Язик набрав в чайник води із струмка Вправа «Струмок». Хід виконання: губи в положенні «посмішка», зуби майже зімкнені. Кінчик язика впирається в нижні різці, бокові краї язика припідняті. Тривало вимовити звук «с»: «струм» повітря при цьому «стікає» по середині язика й вниз, по підборіддю Чайник поклали на газову плиту, а тим часом друзі робили канапки. Вправа «Канапка». Хід виконання: губи в положені «Посмішка». Кінчиком довгого гострого язика провести кілька разів справа наліво й зліва направо по нижній губі, ніби намащуємо масло на хліб. Намазавши хліб маслом, вони поклали зверху кружечок ковбаски Вправа «Ковбаска» Хід виконання: губи залишаються у «посмішці», широкий язик лягає на нижню губу й залишається в такому положенні не менше 10 секунд Нарешті вода в чайнику закипіла. Пара з шумом виривалася з-під кришки, яка припіднімалася. Вправа «Чайник кипить» Хід виконання: - припідняти лівий кутик рота й з шумом видихнути через нього повітря не менше 5 разів; - припідняти правий кутик рота й з шумом видихнути через нього повітря теж не менше 5 разів; - почергово виконувати ці вправи під рахунок «один- два» Язик зняв чайник з вогню й запарив чай Вправа «запарити чай» Хід виконання: Язик згорнути трубочкою й з силою видихати крізь неї повітря.
 17. 17. Друзі пили чай з нових чашок Вправа «Чашечка». Хід виконання: рот широко розкрити. Язик в формі чашечки піднімається до верхніх зубів і затримується в такому положені максимально довго. Нижня губа при цьому не допомагає. Бокові краї язичка - чашечки припідняті високо та насолоджувались його ароматом Вправа « Насолодження». Хід виконання: вдихнути повітря через ніс, а видихати через рот: «А-а-а-..» Вигляд обличчя задоволений З тих пір їхнє чаювання стало для друзів улюбленою справою.
 18. 18. Логоказка «Сніданок з другом Через деякий час Кролик знову зайшов в гості до Язика. Він приніс великий пакет з собою. В пакеті був посуд. Кролик дістав чашки. Ще в його пакеті була чугунна сковорідка й чайник з блискучим носиком. Друзі вирішили приготувати сніданок з власного посуду. Язичок набрав в чайник води із струмка Чайник поклали на газову плиту, а тим часом друзі робили канапки. Намазавши хліб маслом, вони поклали зверху кружечок ковбаски. Нарешті вода в чайнику закипіла. Пара з шумом виривалася з-під кришки, яка припіднімалася. Язик зняв чайник з вогню й запарив чай. Друзі пили чай з нових чашок та насолоджувались його ароматом. З тих пір їхнє чаювання стало для друзів улюбленою справою. Зміст казки Опис вправ для розвитку артикуляційної, загальної та дрібної моторики Малюнки артикуляційних вправ Через деякий час Кролик знову зайшов в гості до Язика. Він приніс великий пакет з собою. В пакеті був посуд. Кролик дістав чашки. Вправа «Чашка». Хід виконання: Рот широко розкрити.. Язик в формі чашечки піднімається до верхніх зубів і затримується в такому положені максимально довго. Нижня губа при цьому не допомагає. Бокові краї язичка - чашечки припідняті високо. Виконувати цю вправу стільки разів, скільки чашок приніс Кролик Ще в його пакеті була чугунна сковорідка й чайник з блискучим носиком - Вправа«Сковорідка». Хід виконання: широкий язик з піднятими бічними краями покласти на нижню губу й утримувати в такому положенні не менше 10секунд. - Вправа«Трубочка». Хід виконання: скрутити язик трубочкою й утримувати в такому положенні 10 секунд
 19. 19. Друзі вирішили приготувати сніданок з власного посуду. Язик набрав в чайник води із струмка Вправа «Струмок». Хід виконання: губи в положенні «посмішка», зуби майже зімкнені. Кінчик язика впирається в нижні різці, бокові краї язика припідняті. Тривало вимовити звук «с»: «струм» повітря при цьому «стікає» по середині язика й вниз, по підборіддю Чайник поклали на газову плиту, а тим часом друзі робили канапки. Вправа «Канапка». Хід виконання: губи в положені «Посмішка». Кінчиком довгого гострого язика провести кілька разів справа наліво й зліва направо по нижній губі, ніби намащуємо масло на хліб. Намазавши хліб маслом, вони поклали зверху кружечок ковбаски Вправа «Ковбаска» Хід виконання: губи залишаються у «посмішці», широкий язик лягає на нижню губу й залишається в такому положенні не менше 10 секунд Нарешті вода в чайнику закипіла. Пара з шумом виривалася з-під кришки, яка припіднімалася. Вправа «Чайник кипить» Хід виконання: - припідняти лівий кутик рота й з шумом видихнути через нього повітря не менше 5 разів; - припідняти правий кутик рота й з шумом видихнути через нього повітря теж не менше 5 разів; - почергово виконувати ці вправи під рахунок «один- два» Язик зняв чайник з вогню й запарив чай Вправа «запарити чай» Хід виконання: Язик згорнути трубочкою й з силою видихати крізь неї повітря.
 20. 20. Друзі пили чай з нових чашок Вправа «Чашечка». Хід виконання: рот широко розкрити. Язик в формі чашечки піднімається до верхніх зубів і затримується в такому положені максимально довго. Нижня губа при цьому не допомагає. Бокові краї язичка - чашечки припідняті високо та насолоджувались його ароматом Вправа « Насолодження». Хід виконання: вдихнути повітря через ніс, а видихати через рот: «А-а-а-..» Вигляд обличчя задоволений З тих пір їхнє чаювання стало для друзів улюбленою справою. Логоказка «Млинці» Посуд, який приніс Кролик, дуже став у пригоді. Тепер Язик міг готувати їсти собі. Найбільше йому подобалося пекти млинці. Кожний спечений млинець Язик змащував маслом Млинці Язичок їв з вареням. Млинці Язик запивав чаєм. Якщо чай був занадто гарячим, тоді Язичок на нього дув. Після сніданку Язичок полоскав рота теплою водою. Зміст казки Опис вправ для розвитку артикуляційної, загальної та дрібної моторики Малюнки артикуляційних вправ Посуд, який приніс Кролик, дуже став у пригоді. Тепер Язик міг готувати їсти собі. Найбільше йому подобалося пекти млинці. Вправа «Млинці». Хід виконання: широкий язик покласти на нижню губу й тримати в такому положені не менше 10 секунд. Кожний спечений млинець Язик змащував маслом Вправа «Змастити маслом млинець» Хід виконання: язик у тому ж самому положені, губи змащують «млинець»: «пя- пя-пя-..»
 21. 21. Млинці Язик їв з вареням Вправа «Смачно!». Хід виконання: привідкрити рот й широким язиком облизати верхню губу рухами зверху вниз не менше 5разів. Слідкувати, щоб нижня губа була нерухомою Млинці Язик запивав чаєм. Якщо чай був занадто гарячим, тоді Язик на нього дув. Вправа «Подути чай» Хід виконання: рот широко розкрити. Язик в формі чашечки піднімається до верхніх зубів і затримується в такому положені максимально довго. Нижня губа при цьому не допомагає. Бокові краї язичка - чашечки припідняті високо.Подути на край язика, не роздуваючи щік Після сніданку Язик полоскав рота теплою водою. Вправа «Полощемо рота». Хід виконання: імітація полоскання рота: - переганяти повітря з однієї щоки до другої. - повітря переганяти між губами й зубами. Логоказка «Кошеня» Одного разу, коли Язик пік млинці, раптом почув стук. Язик виглянув у віконечк . На порозі сиділо маленьке Кошеня й жалібно мяукало: «Мяу – мяу – мяу ..». Язик нахилився та захотів погладити Кошеня, але Кошеня вигнуло спинку й сердито вимовило: «С-с-с..». «Воно, напевно, зовсім дике», - подумав Язик .- «Треба його погодувати!» Язик виніс тепле молоко в чашці та поклав його на ганку. Коли чашка стала порожньою, кошеня облизалося та й почало вмиватися. Язик вирішив знову погладити кошеня. На цей раз кошеня не розсердилося й вигнуло спинку вже від задоволення, потерся об ноги й замуркало: «Мур – р-р, МУР-р-р..» Ось так у Язика з’явився ще один друг. Зміст казки Опис вправ для розвитку артикуляційної, загальної та дрібної моторики Малюнки артикуляційних вправ
 22. 22. Одного разу, коли Язик пік млинці, раптом почув стук Вправа «Стук». Хід виконання: губи у посмішці, рот привідкритй. Постукати кінчиком язика в верхні передні зуби, вимовляючи при цьому «ди- ди-ди..». Язик виглянув у віконечко Вправа «Лопатка». Хід виконання: покласти широкий язик на нижню губу. Утримувати в такому положенні до 5 секунд. На порозі сиділо маленьке Кошеня й жалібно мяукало: «Мяу – мяу – мяу ..» Повторення «Мяу-мяу- мяу...» Язик нахилився Вправа «Язик нахилився» Хід виконання: дотягнутися язиком до підборіддя та захотів погладити Кошеня Рухи висунутого язика знизу вверх але Кошеня вигнуло спинку й сердито вимовило: «С-с- с..». Вправа «Киця сердиться». Хід виконання: губи розтягнуті в посмішку, зуби розімкнені, кінчик язика притиснути до нижніх передніх зубів, спинка язика вигнута, вимовити звук «с- с-с» з привідкритим ротом, а потім з майже зімкненими зубами. «Воно, напевно, зовсім дике», - подумав Язик .- «Треба його погодувати!» Язик виніс тепле молоко в чашці та поклав його на ганку. Вправа «Киця п’є молоко». Хід виконання: висовуємо широкий язик і ховаємо його в рот. Коли чашка стала порожньою, кошеня облизалося Вправа «Кошеня облизується». Хід виконання: Облизати язиком спочатку верхню губу, потім - нижню рухами зліва направо й справа наліво
 23. 23. та й почало вмиватися Вправа «Кошеня вмивається». Хід виконання: дитина почергово то пальцями правої, то лівої руки проводить по колу, навколо губ. Язик вирішив знову погладити кошеня Вправа «Кішечка вигнула спинку». Хід виконання: губи у посмішці, Висунутий з ротової порожнини язик, рухається знизу вверх. На цей раз воно не розсердилося й вигнуло спинку вже від задоволення Вправа «Кішка задоволена» Хід виконання губи у посмішці, рот привідкритий, кінчик язика притискається до передніх нижніх різців, спинка язика вигнута. потерлося об ноги Вправа «Ласкаве кошеня». Хід виконання: вигнута спинка язика, кінчиком язика погладити з внутрішньої сторони верхні зуби. й замуркало: «Мур – р-р, МУР-р-р..» Повторення «Мур-р-р..» Ось так у Язика з’явився ще один друг. Логоказка «Коник» В один з вихідних днів Язик гуляв у міському парку. Його увагу привернув коник, який пасся на галявині й весело помахав хвостиком. У коника був дуже гарний настрій: він час від часу потрушував гривою, привітливо кивав головою й радісно фиркав. Язик знайшов в кишені сушку й протягнув її конику. Коник дуже зрадів ласощам й посміхнувся, обережно взяв сушку своїми м’якими теплими губами. Коник почав жувати сушку, а потім кивнув у знак подяки . «А чи хочеш ти прокататися верхи?» - запитав Коник. Язичок відразу ж погодився. Він скочив у сідло й міцно взявся за повід. Спочатку коник скакав не дуже швидко, а потім все швидше й швидше. Під’їхавши до будинку, Язичок натягнув поводи. «Тпр-р-р-р..», - зупинив він
 24. 24. Коника. «Ось тут я живу,- сказав Язик. - Приходь до мене в гості!». «Сьогодні я не можу: запізнююся в цирк. Але якось завітаю неодмінно!»- Пообіцяв Коник. Зміст казки Опис вправ для розвитку артикуляційної, загальної та дрібної моторики Малюнки артикуляційних вправ В один з вихідних днів Язик гуляв у міському парку. Його увагу привернув коник, який пасся на галявині Вправа «Покусай травичку». Хід виконання: губи посміхаються, передні зуби оголені й ніби покусують уявну траву й весело помахав хвостиком Вправа «Помахаємо хвостиком» Хід виконання: губи розтягнуті в посмішці, рот привідкритий, язик здійснює коливальні рухи з одного кутика рота до другого не менше 10 разів У коника був дуже гарний настрій: він час від часу потрушував гривою Вправа «Потруси гривою» Хід виконання: похитати головою у різні боки привітливо кивав головою покивати головою й радісно фиркав Вправа «Коник фиркає». Хід виконання: декілька разів енергійно подути на губу й фиркнути, ніби коник Язик знайшов в кишені сушку й протягнув її конику. Коник дуже зрадів ласощам й посміхнувся Вправа «Посмішка» Хід виконання: розтягнути зімкнені губи у напружену посмішку обережно взяв сушку своїми м’якими теплими губами дитина витягує вперед губи й хапає уявну сушку з долоні Коник почав жувати сушку, Вправа «Жування» Хід виконання: виконання жувальних рухів, при цьому не розмикати губ а потім кивнув у знак подяки Вправа « Кивання головою» Хід виконання: похитування головою зверху вниз
 25. 25. «А чи хочеш ти прокататися верхи?» - запитав Коник. Язик відразу ж погодився. Він скочив у сідло й міцно взявся за повід. Вправа «Коник». Хід виконання: тримаємо руками уявні поводи й дзвінко цокаємо язиком Спочатку коник скакав не дуже швидко, цокаємо повільно, міцно присмокчуємо язик до піднебіння а потім все швидше й швидше прискорити темп виконання вправи Під’їхавши до будинку, Язик натягнув поводи Вправа «Натягнути поводи» Хід виконання: зігнуті в ліктях руки різко відводимо назад «Тпр-р-р-р..», - зупинив він Коника Вправа «Розслаб кінчик язика» Хід виконання: покласти широкий кінчик язика між губами, сильно подути на губи, потім на губи і просунутий між ними широкий язик. При цьому формуємо вібрацію на рівні широко розпластаного кінчика язика. «Ось тут я живу,- сказав Язик. - Приходь до мене в гості!». «Сьогодні я не можу: запізнююся в цирк. Але якось завітаю неодмінно!»- Пообіцяв Коник. Логоказка «Ремонт» Язик вирішив покликати всіх своїх друзів на обід. Але спочатку він вирішив навести в будинку порядок й зробити ремонт. Язик купив фарбу, вапно, шпалери, клей й відразу ж взявся за роботу. Спершу почав білити стелю. Взяв малярний пензлик на довгій ручці. Язик вправно та швидко зафарбував всі нерівності стелі. Вапно заляпало підлогу, тому Язичку треба її помити. Сліди від побілки були навіть на дверях. Язичок взяв ганчірку й почав витирати двері з внутрішньої та зовнішньої сторони. Виконавши цю роботу, Язичок почав клеїти шпалерами стіни
 26. 26. (щоки). Він брав довгі смужки шпалер і наклеював одну за одною на стіни свого житла. В кінці Язик пофарбував зовнішні одвірки дверей. Коли фарба висохла, Язик постелив біля порога килимок. Язик провітрив свій будинок, після чого зачинив двері та вирішив трішечки відпочити. Зміст казки Опис вправ для розвитку артикуляційної, загальної та дрібної моторики Малюнки артикуляційних вправ Язик вирішив покликати всіх своїх друзів на обід. Але спочатку він вирішив навести в будинку порядок й зробити ремонт. Язик купив фарбу, вапно, шпалери, клей й відразу ж взявся за роботу. Спершу почав білити стелю. Взяв малярний пензлик на довгій ручці. Язик вправно та швидко зафарбував всі нерівності стелі Вправа «Маляр». Хід виконання: рот широко відкрити, язик підняти вверх й його кінчиком провести по піднебінню спочатку вперед-назад не менше 5 разів, а потім з боку в бік не менше 5 разів. Слідкувати, щоб при виконанні цієї вправи кінчик язика міцно притискався до поверхні піднебіння Вапно заляпало підлогу, тому Язику треба її помити. Вправа «Миємо підлогу». Хід виконання: язик рухається з боку в бік по дну ротової порожнини й біля нижніх зубів, імітуючи «миття підлоги». Сліди від побілки були навіть на дверях. Язик взяв ганчірку й почав витирати двері (зуби) з внутрішньої та зовнішньої сторони. Вправа «Витираємо двері». Хід виконання: кінчиком язика провести по кожному зубу зверху вниз й знизу вверх спочатку з внутрішньої, а потім із зовнішньої сторони. Виконавши цю роботу, Язик почав клеїти шпалерами стіни (щоки). Він брав довгі смужки шпалер і наклеював одну за одною на стіни свого житла. Вправа «Клеїмо шпалери». Хід виконання: кінчиком язика рухами зверху вниз проводити по внутрішній стороні спочатку лівої, а потім правої щоки. Починати слід вправу ближче до зубів, повільно пересуваючи язик все далі за щоку не менше 5 рухів по кожній щоці. В кінці Язик пофарбував зовнішні одвірки дверей (губи). Вправа «Фарбуємо двері». Хід виконання: провести кінчиком язика ніби пензликом по зовнішній та внутрішній поверхні губ рухами з боку в бік
 27. 27. Коли фарба висохла, Язик постелив біля порога килимок. Вправа «Килимок». Хід виконання: широкий язик звісити з нижньої губи на підборіддя. Тримати в такому положенні не менше 5 секунд. Язик провітрив свій будинок Вправа «Провітрити будинок» Хід виконання: вдихнути повітря ротом й повільно видихати крізь чуть закруглені й витягнуті вперед губи після чого зачинив двері Вправа « Зачинити двері» Хід виконання: послідовно зімкнути спочатку зуби, а потім губи та вирішив трішечки відпочити Вправа «Відпочинок» Хід виконання: покласти спокійний язик на дно ротової порожнини Логоказка «Годинник» Після ремонту житло Язика перевтілилося: там стало дуже чисто, але ще бракувало затишку. Його створюють наступні речі: меблі, посуд та інші дрібнички. Язик вирішив піти в магазин й придбати що-небудь для свого будиночка. Перше, на що він звернув увагу- це був годинник з маятником. Маятник гойдався з боку в бік. У годинника був великий круглий циферблат та дві тонкі гострі стрілки: одна коротша, друга –довша . Маленька стрілка рухається дуже –дуже повільно, а велика – швидше. Стрілки показували час. У верхній частині годинника було маленьке віконечко. Воно відчинялося, з нього зозуля виглядала. «Ку-ку! Ку-ку!..» - Кувала зозуля й заховалася в свій будиночок. Годинник Язичку дуже сподобався, він купив його й приніс додому. В будинку стало затишно: годинник тихенько тікав й, коли Язичок не міг заснути, то він заколисував його: «Тік-так, тік-так». Зміст казки Опис вправ для розвитку артикуляційної, загальної та дрібної моторики Малюнки артикуляційних вправ
 28. 28. Після ремонту житло Язика перевтілилося: там стало дуже чисто, але ще бракувало затишку. Його створюють наступні речі: меблі, посуд та інші дрібнички. Язик вирішив піти в магазин й придбати що-небудь для свого будиночка. Перше, на що він звернув увагу- це був годинник з маятником. Маятник гойдався з боку в бік. Годинник мелодійно тікав: «Тік-так, тік-так!..» Вправа «Маятник». Хід виконання: рот відкритий, висунути язик до підборіддя й гойдати з боку в бік не менше 10 разів, імітуючи рухи маятника. (дитина повторює ці звукосполучення, хитаючи головою з боку в бік У годинника був великий круглий циферблат Вправа «Колесо». Хід виконання: кругові рухи язика по верхній і нижній губі, рот при цьому широко відкритий та дві тонкі гострі стрілки: одна коротша Вправа «Мала стрілка годинника» Хід виконання: витягнути з рота гострий язик в бік лівої щоки друга –довша Вправа «Велика стрілка годинника» Хід виконання: ще більше висунути гострий язик з рота й нахилити його в бік правої щоки. Маленька стрілка рухається дуже –дуже повільно, Вправа «Колесо» Хід виконання: кругові рухи язика по верхній і нижній губі, рот при цьому широко відкритий. Виконати вправу « Колесо» в повільному темпі не менше 5 разів а велика – швидше Вправа «Колесо» Хід виконання: кругові рухи язика по верхній і нижній губі, рот при цьому широко відкритий. вправа «Колесо» в пришвидшеному темпі не менше 5 разів.
 29. 29. Стрілки показували час. Вправа «Циферблат». Хід виконання: кінчик язика доторкається до зовнішньої поверхні губ в кількох місцях, ніби показує розташування цифр на циферблаті. Рот при цьому широко відкритий У верхній частині годинника було маленьке віконечко. Воно відчинялося Вправа«Відкрити віконечко годинника» Хід виконання:відкрити рота з нього зозуля виглядала Вправа «Зозуля» Хід виконання: висунути язик з рота «Ку-ку! Ку-ку!..» - Кувала зозуля дитина повторює й заховалася в свій будиночок Вправа «Сховалася зозуля» Хід виконання: язик сховати, рот закрити Годинник Язику дуже сподобався, він купив його й приніс додому. В будинку стало затишно: годинник тихенько тікав й, коли Язик не міг заснути, то він заколисував його: «Тік-так, тік-так».
 30. 30. Логоказка «В ліс за грибами!» Одного разу на обід Язик вирішив запросити до себе своїх друзів й пригостити їх чимось смачненьким. У лісі як раз з’явились гриби. Язик подумав, що грибна страва на столі буде дуже доречною. Він взяв великий кошик й вирушив до лісу. По дорозі йому довелося переходити через струмок. Вода в струмку була холодна. Язик відчув це, коли опустив руку в нього. Щоб не намочити ноги, Язик пішов кладкою. І ось, нарешті , Язик опинився в лісі. На нього відразу ж повіяло прохолодою. Яких тільки грибів не було в лісі! Ось під ялинкою сховався білий гриб. Язик сказав – «грибок!» й тут вже знову побачив в траві руденьку лисичку Згодом і вона опинилася в кошику. На галявині біля великого дуба росли два мухомора. Їх шляпки були такими великими! Мухомори розгойдувалися на своїх тоненьких ніжках, й здавалося, ось-ось повинні були впасти. Мухомори Язик не зривав: вони ж отруйні! Проте він назбирав повний кошик інших грибів: білих, підберезовиків, рижиків, лисичок. Надвечір Язик повернувся додому. Зміст казки Опис вправ для розвитку артикуляційної, загальної та дрібної моторики Малюнки артикуляційних вправ Одного разу на обід Язик вирішив запросити до себе своїх друзів й пригостити їх чимось смачненьким. У лісі як раз з’явились гриби. Язик подумав, що грибна страва на столі буде дуже доречною. Він взяв великий кошик й вирушив до лісу. По дорозі йому довелося переходити через струмок Вправа «Струмочок». Хід виконання: губи посміхаються, зуби майже зімкнені, кінчик язика впирається в нижні передні зуби. Тривало вимовити звук «с-с-с». «Струмочок» повітря при цьому «стікає» по середині нижньої губи й до підборіддя Вода в струмку була холодна. Язик відчув це, коли опустив руку в нього. Вправа «Холодна вода» Хід виконання: дитина підносить свою долоньку під підборіддя й перевірює, чи дійсно холодна «водичка» в його «струмочку». При цьому не забуває тривало вимовляти звук «с-с-с-с»! Щоб не намочити ноги, Язик пішов кладкою Вправа «Кладка». Хід виконання: язик вигинається, впирається кінчиком язика в передні нижні зуби, рот широко
 31. 31. відкритий І ось, нарешті, Язик опинився в лісі. На нього відразу ж повіяло прохолодою. Вправа «Вітерець». Хід виконання: дитина тривало видихає повітря, дуючи при цьому на широкий язик, язик спокійно лежить на нижній губі. Яких тільки грибів не було в лісі! Ось під ялинкою сховався білий гриб. Вправа «Грибок». Хід виконання: широкий язик присмоктати всією своєю поверхнею до піднебіння. Верхня його частина – шляпка гриба, під’язикова вуздечка – ніжка; розтягнути її найсильніше, широко відкрити при цьому рота. Тримати в такому положенні не менше 5 секунд. Язик сказав – «грибок!» опустити язик на дно ротової порожнини й тут вже знову побачив в траві руденьку лисичку Вправа «Грибок» Хід виконання: широкий язик присмоктати всією своєю поверхнею до піднебіння. Верхня його частина – шляпка гриба, під’язикова вуздечка – ніжка; розтягнути її найсильніше, широко відкрити при цьому рота. Тримати в такому положенні не менше 5 секунд. Згодом і вона опинилася в кошику. На галявині біля великого дуба росли два мухомора. Їх шляпки були такими великими! Мухомори розгойдувалися на своїх тоненьких ніжках, й здавалося, ось-ось повинні були впасти Вправа «Грибок» Хід виконання: широкий язик присмоктати всією своєю поверхнею до піднебіння. Верхня його частина – шляпка гриба, під’язикова вуздечка – ніжка; розтягнути її найсильніше, широко відкрити при цьому рота.
 32. 32. Тримати в такому положенні не менше 5 секунд. Дитина разом з дорослим тримає язик в такому положенні найдовше. Йде ніби змагання, чий грибок більше простоїть. Мухомори Язик не зривав: вони ж отруйні! Проте він назбирав повний кошик інших грибів: білих, підберезовиків, рижиків, лисичок ще кілька разів виконати вправу «Грибок» Надвечір Язик повернувся додому. Логоказка «Звана вечеря» Прийшовши додому, Язик почав одразу ж перебирати гриби й зчищувати з їх шляпок листя й гілочки: Потім Язик промив гриби під струмом холодної води й прополокав їх у чистій воді. З білих грибів Язик зварив смачний суп. Решта грибів він посмажив й нафарширував ними млинці. На звану вечерю прийшли всі друзі: Кролик, Коник, Кошеня. Крім грибних страв, Язик приготував ще всі можливі салати з овочів та фруктів для Кролика й Коника, а для Кошеняти – молочний пудинг. Усім гостям дуже сподобалися страви , всі облизувалися від задоволення й хвалили кулінарні здібності Язичка. Вечеря була на славу! Зміст казки Опис вправ для розвитку артикуляційної, загальної та дрібної моторики Малюнки артикуляційних вправ Прийшовши додому, Язик почав одразу ж перебирати гриби й зчищувати з їх шляпок листя й гілочки: - Вправа «Грибок» Хід виконання: широкий язик присмоктати всією своєю поверхнею до піднебіння. Верхня його частина – шляпка гриба, під’язикова вуздечка – ніжка; розтягнути її найсильніше, широко відкрити при цьому рота. Тримати в такому положенні не менше 5 секунд.
 33. 33. - Вправа «Чистимо гриби». Хід виконання: кілька разів провести широким язиком по краю передніх верхніх зубів, ніби зішкрібаючи щось з язика; - чергувати виконання цих двох вправ кілька разів. Потім Язик промив гриби під струмом холодної води й прополокав їх у чистій воді Вправа «Струмочок» Хід виконання: губи посміхаються, зуби майже зімкнені, кінчик язика впирається в нижні передні зуби. Тривало вимовити звук «с-с-с». «Струмочок» повітря при цьому «стікає» по середині нижньої губи й до підборіддя прополокати, рот повітрям З білих грибів Язик зварив смачний суп. Решта грибів він посмажив й нафарширував ними млинці Вправа «Млинці» Хід виконання: - широкий язик лежить на нижній губі; - скласти краї язика у вигляді трубочки - чергувати виконання цих вправ кілька разів – «фаршируємо млинці». На звану вечерю прийшли всі друзі: Кролик, Коник, Кошеня. Крім грибних страв, Язик приготував ще всі можливі салати з овочів та фруктів для Кролика й Коника, а для Кошеняти – молочний пудинг. Усім гостям дуже сподобалися страви , всі облизувалися від задоволення. Вправа «Смачно!» Хід виконання: широким язиком облизати верхню губу рухами зверху вниз не менше 5 разів; рот при цьому відкритий й хвалили кулінарні здібності Язика. Вечеря була на славу!
 34. 34. Логоказка «Сюрприз» Друзі не залишилися у боргу й приготували для Язика сюрприз. Вони купили йому велосипед, у якого було два колеса з блискучими шпицями, червоне шкіряне сідло й блискучий руль. Побачивши цей подарунок, Язик застрибав від задоволення. Він сів у сідло й почав кататися біля будинку. Раптом: «С-с-с» - одне колесо здулося! Язик не помітив на стежці цвях й наїхав на нього переднім колесом. Друзі зразу ж прийшли на допомогу. Вони заклеїли пробиту камеру, а потім надули колесо за допомогою насоса: «с-с-с..». Велосипед вже справний! Друзі почали по черзі кататися на ньому навколо будинка. Зміст казки Опис вправ для розвитку артикуляційної, загальної та дрібної моторики Малюнки артикуляційних вправ Друзі не залишилися у боргу й приготували для Язика сюрприз. Вони купили йому велосипед, у якого було два колеса з блискучими шпицями Вправа «Колесо». Хід виконання: зробити два кругових рухи висунутим з рота язиком червоне шкіряне сідло Вправа «Сідло». Хід виконання: зробити язик схожим на сідло й блискучий руль. Побачивши цей подарунок, Язичок застрибав від задоволення Вправа «Задоволення» Хід виконання: кілька разів поцокати язиком Він сів у сідло й почав кататися біля будинку. Вправа «Колесо». Хід виконання: здійснити 5- 10 кругових рухів висунутим язиком спочатку в один, а потім в інший бік
 35. 35. Раптом: «С-с-с» - одне колесо здулося! Вправа «Здулося колесо» Хід виконання: дитина тривало вимовляє звук «с-с- с». Язик не помітив на стежці цвях й наїхав на нього переднім колесом. Вправа «Цвях». Хід виконання: зробити язик довгим та вузьким. Утримувати в такому положенні не менше 10 секунд Друзі зразу ж прийшли на допомогу. Вони заклеїли пробиту камеру, а потім надули колесо за допомогою насоса: «с-с-с..». Вправа «Насос». Хід виконання: дитина руками виконує рухи, як при роботі з насосом й відривчасто вимовляє «с»: «с-с-с..» Велосипед вже справний! Друзі почали по черзі кататися на ньому навколо будинка. Вправа «Колесо». Хід виконання: виконати кілька кругових рухів язиком. Логоказка «М’ячик» Язик навчився гарно їздити на велосипеді. Він навіть приймав участь в одному змаганні. Там Язик виграв приз «За волю до перемоги »: великий різнокольоровий м’ячик. З м’ячем було так цікаво й весело грати! Язик плескав-плескав долонькою по м’ячику й той починав стрибати, підлітати високо-високо! А ще можна було просто катати м’ячик: Язик катав його до дверей, а той котився, б’ючись до одвірка, відскакував від нього й знову повертався до Язика. Після всіх таких ігор м’яч іноді здувався. Тоді його доводилося надувати за допомогою насоса. М’яч зразу ж ставав круглим та пружнім. Зміст казки Опис вправ для розвитку артикуляційної, загальної та дрібної моторики Малюнки артикуляційних вправ
 36. 36. Язик навчився гарно їздити на велосипеді Вправа «Колесо». Хід виконання: виконати кілька кругових рухів з висунутим з рота язиком. Він навіть приймав участь в одному змаганні. Там Язик виграв приз «За волю до перемоги»:великий різнокольоровий м’ячик. Вправа «М’яч». Хід виконання: надути щоки дуже сильно З м’ячем було так цікаво й весело грати! Язик плескав- плескав долонькою по м’ячику Вправа «Гра з м’ячем». Хід виконання: поплескати широкий язик губами, вимовляючи при цьому: «пя-пя-пя..» й той починав стрибати, підлітати високо-високо! Вправа «Стрибки м’яча» Хід виконання: широко відкрити рот та поцокати язиком , міцно притискаючи кінчик язика до піднебіння А ще можна було просто катати м’ячик: Язик катав його до дверей, а той котився, б’ючись до одвірка, відскакував від нього й знову повертався до Язика. Вправа «Покатати М’яч» Хід виконання: язик сховати в глибину рота, потім підсунути його до передніх нижніх зубів, впертися в них кінчиком язика й знову відсунути язик в глибину рота. Виконувати не менше 5 разів Після всіх таких ігор м’яч іноді здувався Вправа «М’ячик здувся!». Хід виконання: сильно надути щоки, а потім повільно видохнути повітря через округлені й витягнуті трубочкою губи Тоді його доводилося надувати за допомогою насоса. Вправа «Насос». Хід виконання: руки виконують відповідні рухи, губи посміхаються, кінчик язика впирається в нижні передні зуби, часто й уривчасто вимовити звук «с»: «с-с-с..»
 37. 37. М’яч зразу ж ставав круглим та пружнім. Вправа «М’яч». Хід виконання: надути щоки найсильніше Логоказка «Футбол» На зеленій галявині біля будинку Язик грав з друзями в футбол. Вони поставили ворота й змагалися, хто більше заб’є голів з пенальті. Язичок дуже гарно грав у футбол й забивав найбільше м’ячів! Іноді м’яч попадав в штангу, а іноді й зовсім пролітав повз ворота, але Язик не засмучувався та при наступній спробі обов’язково забивав гол. Зміст казки Опис вправ для розвитку артикуляційної, загальної та дрібної моторики Малюнки артикуляційних вправ На зеленій галявині біля будинку Язик грав з друзями в футбол. Вони поставили ворота Вправа «Ворота» Хід виконання: дорослий ставить на стіл перед дитиною імпровізовані ворота з двох кубиків й змагалися, хто більше заб’є голів з пенальті. Вправа «Пенальті» Хід виконання: кожному давалося по 10 спроб «загнати м’яч у ворота». Язик дуже гарно грав у футбол й забивав найбільше м’ячів! Вправа «Гол!». Хід виконання: дитина «забиває м’ячі» в імпровізовані ворота, дуючи з широкого язика, просунутого між губами, на ватну кульку, що лежить перед ним на столі. Слідкувати, щоб щоки при цьому не надувалися , а повітря тонким струменем «стікало» по середині язика. При виконанні цієї вправи може бути головокружіння , тому будьте уважними! Іноді м’яч попадав в штангу, а іноді й зовсім пролітав Вправа «На футбольному полі»
 38. 38. повз ворота, але Язик не засмучувався та при наступній спробі обов’язково забивав гол. Хід виконання: дитина грає у «футбол» на імпровізованому футбольному полі й рахує, скільки разів «м’яч» попаде у ворота Логоказка «Не спиться!» Одного разу Язик не забив необхідну кількість голів, тому повернувся додому засмучений й довго не міг заснути. Була спекотна літня ніч. Язик у своєму ліжку крутився , але сон зовсім не приходив. Тоді Язик вирішив відкрити двері, щоб у будинку не було задухи., Язик ще трішки покрутився, повернувся на правий бік, потім - на лівий бік, потім знову на правий й знову на лівий. Так він крутився ще дуже довго. Все одно не спалося. Язик вийшов з будинку й сів на порозі. Язик згадав, що в саду між деревами висить гамак , й вирішив рештки ночі провести на повітрі. Сказано – зроблено! Язик влігся на гамак й почав розгойдуватися. Погойдуючись на гамаку, Язик не помітив, як заснув... Зміст казки Опис вправ для розвитку артикуляційної, загальної та дрібної моторики Малюнки артикуляційних вправ Одного разу Язик не забив необхідну кількість голів, тому повернувся додому засмучений й довго не міг заснути. Була спекотна літня ніч. Язик у своєму ліжку крутився Вправа «Не спиться!» Хід виконання: губи зімкнуті, язик «крутиться» на дні ротової порожнини то в один, то в другий бік але сон зовсім не приходив. Тоді Язик вирішив відкрити двері, щоб у будинку не було задухи. Вправа «Відкриваємо двері». Хід виконання: розімкнути спочатку губи, потім широко розкрити рота Язик ще трішки покрутився Вправа «Не спиться!» Хід виконання: губи зімкнуті, язик «крутиться» на дні ротової порожнини то в один, то в другий бік. Виконати при широко відкритому роті повернувся на правий бік Вправа «Повернутись на правий бік» Хід виконання: не висовуючи язик з рота, покласти його на ребро правого боку потім - на лівий бік Вправа «Повернутись на
 39. 39. лівий бік» Хід виконання: не висовуючи язик з рота, поставити його на ребро лівого боку потім знову на правий й знову на лівий Вправа «Повернутись вправо-вліво» Хід виконання: відповідні рухи язика Так він крутився ще дуже довго. Все одно не спалося. Язик вийшов з будинку й сів на порозі. Вправа «Сісти на порозі» Хід виконання: покласти широкий спокійний язик на нижню губу. Утримувати в такому положенні декілька секунд Язик згадав, що в саду між деревами висить гамак , й вирішив рештки ночі провести на повітрі. Сказано – зроблено! Язик влігся на гамак й почав розгойдуватися. Вправа «Гамак». Хід виконання: забрати язик в рот, вкласти його на дно ротової порожнини: язик повинен лежати зовсім спокійно. Рот при цьому відкритий. Проробити рухи нижньою щелепою з боку в бік: вліво – вправо, спочатку дуже повільно, потім швидше Погойдуючись на гамаку, язичок не помітив, як заснув...
 40. 40. Логоказка «Сон» Язику приснився сон. Ніби він опинився в спекотній Африці, на березі великої річки. Неподалік від нього лежав величезний бегемот й широко розкривав свою пащу. Язик вирішив, що бегемот хоче його з’їсти й кинув йому морквину. Бегемот зразу закрив свою пащу й почав жувати. Раптом за спиною Язик відчув якийсь рух. Він обернувся й побачив тигра. Хижак вигнув спину й приготувався до стрибка. Навіть увісні Язик сильно злякався й кинувся бігти. Біг, біг, біг, доки не опинився у якомусь лісі. З дерев там звисали довгі ліани, подібні на шнурки. Язичок потягнув за одну таку ліану, але вона раптом почала. Ось почулося грізне шипіння: «Ш-ш-ш..». Це була змія. Вона, погрожуючи, відкривала рот й висовувала довгий язик, подібний на жало. Язик швидко - швидко бігав з боку в бік. Язик не на жарт злякався й..прокинувся! Зміст казки Опис вправ для розвитку артикуляційної, загальної та дрібної моторики Малюнки артикуляційних вправ Язику приснився сон. Ніби він опинився в спекотній Африці, на березі великої річки. Неподалік від нього лежав величезний бегемот й широко розкривав свою пащу. Вправа «Бегемот». Хід виконання: дитина дуже широко розкриває рот Язик вирішив, що бегемот хоче його з’їсти й кинув йому морквину. Бегемот зразу закрив свою пащу Вправа «Бегемот закриває пащу» Хід виконання: дитина закриває рот й почав жувати Вправа «Бегемот жує» Хід виконання: дитина виконує жувальні рухи при зімкнених губах Раптом за спиною Язик відчув якийсь рух. Він обернувся й побачив тигра. Хижак вигнув спину й приготувався до стрибка. Вправа «Киця сердиться». Хід виконання: губи посміхаються, кінчик язика впирається в нижні передні зуби, широка спинка язика вигнута. Чітко вимовити звук «с-с-с»

×