Legislativne zmeny v roku 2010

3,251 views

Published on

Published in: Economy & Finance, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,251
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,077
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Legislativne zmeny v roku 2010

 1. 1. LEGISLATÍVNE ZMENY ZA ROK 2010
 2. 2. Zákon č. 725/2004Zákon 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhua o zmene a doplnení niektorých zákonovZmenené:§ 87 Podmienky na udelenie povolenia na zriadeniepracoviska montáže plynových zariadení§ 88 Podmienky na udelenie oprávnenia na montážplynových zariadení§ 89 Povinnosti oprávnenej osoby montáže plynovýchzariadení§ 90 Zmena, pozastavenie, zrušenie a zánik oprávnenia namontáž plynových zariadení§ 91 Podmienky na udelenie osvedčenia technika montážeplynových zariadení§ 93 Základné školenie a zdokonaľovacie školenie§ 94 Doškoľovací kurz
 3. 3. Zákon č. 725/2004Zákon 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhuMontáž plynových zariadení:- viazaná živnosť (oprávnenie vydané obvodným úradom dopravy)Pracoviska montáže LPG a CNG nie je potrebné:- povolenie na zriadenie pracoviska- finančná spoľahlivosťTechnici montáže LPG či CNG nie je potrebné:- na školenie a skúšku len z oprávn. pracoviska, alebo z pracoviska s povolením na zriadenie
 4. 4. Vyhláška č. 578/2006Vyhláška č. 229/2010 Z.z. o ktorou sa mení adopĺňa vyhl. č. 578/2006 Z. z. a ktorou sa...Zmeny v:V § 27 ods. 1 – upravuje pojem „žiadateľ“ namiesto „oprávn.osoba“K obdobným úpravám došlo i v § 98,Upravené boli i odkazy na zákon č. 725/2006 Z.z. tam kdedošlo k zmene.
 5. 5. JEDNOTLIVÁ PRESTAVBA dokumentácia
 6. 6. Jednotlivá prestavba retrofitným systémomDokumenty - osvedčenie o evidencii, alebo technické osvedčenie vozidlapotrebné - Homologizačná správa (pre dané značku a typ vozidla, typ motora,pred so zoznamom jednotlivých komponentov)montážou - dokumentáciu k retrofitnému plyn. zariadeniu - príručka pre montáž, príručka pre zákazníka, homologizačný štítokTyp tlačiva LPGROznačenie - homologizačný štítokvozidla - doplnk. štítok o schválení prestavby vozidlaSkúšobňa - skúšobňa vydá návrh ZTODokumenty k - protokol o montážižiadosti o - kópia homologizačnej správyschválenie - návrh ZTO (zo skúšobne)prestavby - osvedčenie o evidencii, alebo technické osvedčenie vozidla - návrh doplnkového štítku o schválení prestavby
 7. 7. Jednotlivá prestavba systémom zhodným s retrofitným systémomDokumenty - osvedčenie o evidencii, alebo technické osvedčenie vozidlapotrebné - rozhodnutie o schválení jednotlivého systému PZpred - rozhodnutie o povolení prestavby (Obvodný úrad dopravy)montážou - homologizačná správa (uvedený zoznam jednotlivých komponentov)Typ tlačiva LPGOznačenie - štítok o schválení systému pl. zariadeniavozidla - doplnk. štítok o schv. prestavbySkúšobňa - protokol o skúškach jednotlivého vozidla po prestavbe - skúšobňa vyžaduje protokol o EK (namiesto homolog. skúšky) - návrh ZTODokumenty k - rozhodnutie o schválení jednotlivého systému PZžiadosti o - protokol o montážischválenie - protokol zo skúšobneprestavby - návrh ZTO - osvedčenie o evidencii, alebo technické osvedčenie vozidla - návrh doplnk. štítku o schv. prestavby
 8. 8. Jednotlivá prestavba hromadne schváleným systémomDokumenty - osvedčenie o evidencii, alebo technické osvedčenie vozidlapotrebné - rozhodnutie o typovom schválení systému zhodného s retrofitnýmpred - rozhodnutie o povolení prestavby (Obvodný úrad dopravy)montážouTyp tlačiva LPGOznačenie - doplnk. štítok o schv. systémuvozidla - doplnk. štítok o schv. prestavbySkúšobňa - protokol o skúškach jednotlivého vozidla po prestavbe - vyžaduje protokol o homologačnej emisnej skúške - návrh ZTODokumenty k - protokol o montážižiadosti o - protokol o skúškachschválenie - návrh ZTOprestavby - osvedčenie o evidencii, alebo technické osvedčenie vozidla - návrh doplnk. štítku o schválení prestavby
 9. 9. Jednotlivá prestavba neschváleným jednotlivo schvaľovaným systémomDokumenty - osvedčenie o evidencii, alebo technické osvedčenie vozidlapotrebné - rozhodnutie o schválení jednotlivého systému PZ (Obvodný úradpred dopravy)montážou - rozhodnutie o povolení prestavby (Obvodný úrad dopravy)Typ tlačiva LPGOznačenie - štítok o schválení systému pl. zariadeniavozidla - doplnk. štítok o schv. prestavbySkúšobňa - protokol o skúškach jednotlivého vozidla po prestavbe - vyžaduje protokol o homologačnej emisnej skúške - návrh ZTODokumenty k - rozhodnutie o schválení jednotlivého systému PZžiadosti o - protokol o montážischválenie - protokol zo skúšobneprestavby - návrh ZTO - osvedčenie o evidencii, alebo technické osvedčenie vozidla - návrh doplnk. štítku o schv. prestavby
 10. 10. Doplnkový štítokZákon č. 725/2004 Z.z.v § 2 ak) Vymedzenie základných pojmovDoplnkový štítok výrobcu musí obsahovať údaje o:- názve výrobcu alebo obchodnom mene výrobcu prestavby- značke vozidla, (prestavby)- číslo rozhodnutia o schválení prestavby jednotlivého vozidla,- sériové číslo vozidla,- údaje o najväčšej prípustnej hmotnosti vozidla,- najväčšej prípustnej hmotnosti jazdnej súpravy,- najväčšej prípustnej hmotnosti pripadajúcej na jednotlivé nápravy

×