Prasa na iPada - raport z badania K2 UX

1,007 views

Published on

Zespół K2 User Experience przeprowadził badania dotyczące aplikacji prasowych na tablety. Z raportu Prasa na iPada dowiecie się kiedy, gdzie i w jaki sposób użytkownicy tabletów sięgają po różne formy prasy -- dzienniki, magazyny, serwisy informacyjne i blogi. Znajdziecie również wyniki badania z użytkownikami 5 aplikacji na iPada -- Gazety Wyborczej, Dziennika Gazety Prawnej, Pulsy Biznesu +, Wprost i Polityki. Pełny raport z badania na stronie: www.prasanaipada.pl

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Prasa na iPada - raport z badania K2 UX

 1. 1. PrasanaiPada Raport z badania user experience aplikacji prasowych na iPada www.prasanaipada.pl LUTY12013
 2. 2. Przeczytasz na przykład o tym, że……Blisko połowa użytkowników tabletów czyta prasę na tablecie codziennie, agłównie czytają w domu, ewentualnie na wakacjach.…Użytkownicy tabletów prasę drukowaną czytają głównie w miejscach, gdziejest dostępna za darmo.…Od aplikacji prasowych oczekują przede wszystkim wygodnego przeglądaniaspisu treści oraz tekstu wygodnego do czytania.…Chcieliby mieć multimedia, ale uwaga – zbyt dużo interakcji z treścią teżmoże spowodować zagubienie użytkowników.…Inwazyjne reklamy w aplikacji prasowej irytują i budzą dużo negatywnychemocji. 2
 3. 3. Plan dokumentuO badaniuMetody – Czytanie prasyMetody – Badanie aplikacji prasowychWyniki – Czytanie prasyWyniki – Badanie aplikacji prasowychPodsumowanie badaniaProjektowanie aplikacji prasowych na tablety 3
 4. 4. O badaniuPytania badawcze a metody
 5. 5. Przebadajmy aplikacje prasowe!Chcieliśmy przebadać kilka aplikacji prasowych na iPada. Pierwsze pytaniajakie nam się nasunęły były dość oczywiste: Jakiego rodzaju nawigacja i interakcja z treściami jest bardziej intuicyjna i satysfakcjonująca dla użytkowników? Czy jest różnica w sposobie czytania prasy codziennej (dzienniki, newsy) a magazynów (pojawiających się rzadziej, ale z teoretycznie lepiej opracowanymi treściami)? Którą wersję gazet preferujemy – papierową czy tabletową? 5
 6. 6. Przebadajmy czytelnictwo prasy!Jednak im dłużej myśleliśmy o korzystaniu z takich aplikacji i projektowaniu ich,doszliśmy do wniosku, że bardzo istotne jest również poznanie motywacji iczynników wpływających na sposób czytania prasy. Kiedy ludzie czytają na tablecie, a kiedy na innych nośnikach informacji – telefonie, komputerze, papierze? I co powoduje, że wybierają właśnie ten a nie inny? Czego użytkownicy oczekują od aplikacji prasowych? Czy magazyny i dzienniki powinny posiadać takie same funkcjonalności? Czy użytkownicy tabletów instalują dedykowane aplikacje prasowe (do czytania dzienników albo magazynów), czy też zaspokajają się tylko serwisami internetowymi? 6
 7. 7. Nasza definicja prasyW całym raporcie posługujemy się cały czas słowem prasa, ale wartonadmienić, że rozszerzyliśmy trochę „tradycyjną definicję” tego słowa.W naszym badaniu słowo prasa odnosi się nie tylko do dzienników imagazynów drukowanych i ich odpowiedników cyfrowych, ale również dowszelkich serwisów informacyjnych i blogów.Dlaczego?Oczywiście najbardziej interesowały nas dzienniki i magazyny, wydawaneregularnie, pod stałym tytułem i posiadające najczęściej swoją wersjędrukowaną (jak Newsweek czy Gazeta Wyborcza). Ale nie chcieliśmy sięograniczać – byliśmy ciekawi jaki jest stosunek czytelnictwa „klasycznej prasy”do portali informacyjnych czy blogów tematycznych. 7
 8. 8. Przeprowadziliśmykilkuetapowe badanie,zbierające insightydotyczące różnych aspektówkonsumpcji prasyprzez użytkowników tabletów 8
 9. 9. Plan badawczyZastosowaliśmy tzw. triangulację metod, czyli zastosowaliśmy kilka metod doprzebadania tego samego zagadnienia.W celu sprawdzenia zwyczajów czytania prasy w codziennym życiu,postanowiliśmy wykorzystać: Dzienniczki – wnikliwa analiza realnego zachowania użytkowników tabletów, w kontekście czytania prasy Wywiady i kolaże – zebranie opinii i doświadczeń o czytaniu prasy na różnych nośnikach Ankietę internetową – zdobyte insighty i zaobserwowane wzorce zachowania, chcieliśmy w pewnym stopniu zweryfikowaćAplikacje prasowe na iPada badaliśmy dwoma sposobami: Obserwując użytkowników korzystających z wybranych aplikacji Sortowanie kart funkcjonalności – jakie są oczekiwania odnośnie aplikacji prasowych na tablety 9
 10. 10. Badanie etnograficzne dzienniczki Badanie w laboratoriumwywiady i sortowanie obserwacja kolaże kart użytkowników Badanie ilościowe Zdecydowaliśmy się na tzw. triangulację metod, czyli zastosowaliśmy kilka metod ankieta do przebadania tego samego internetowa zagadnienia. 10
 11. 11. RespondenciW sumie przebadaliśmy 110 respondentów –metodami jakościowymi oraz ilościowymi: Dzienniczki wypełniało 12 osób – użytkownicy tabletów, czytający prasę Badania w laboratorium z 8 osobami – użytkownicy iPada, czytający prasę Ankietę wypełniło 90 osób – użytkownicy tabletów, czytający prasę 11
 12. 12. Badania UX to nie badania rynkuUprzedzając od razu wszelkie wątpliwości odnośnie wielkości grupy badanej:Badania UX to badania głównie jakościowe. Ich celem nie jest ekstrapolacjawyników na społeczeństwo. Celem jest zdobycie insightów, poznanieprawdziwych motywacji, potrzeb i oczekiwań.Z tego też powodu, nie badaliśmy wszystkich czytelników prasy, ale tylko tych,którzy posiadają tablety (ze szczególnym zainteresowaniem iPadami). Wankiecie nie wzięła udziału próba reprezentatywna. Rekrutowaliśmy metodą kuliśnieżnej. Wyniki ankiety należy więc traktować bardziej poglądowo, jedynie jakobadanie pewnych trendów, a nie jako obraz polskiego społeczeństwa. 12
 13. 13. Badamy czytanie prasyMetodyDzienniczki, wywiady z kolażami, ankieta
 14. 14. Dzienniczki
 15. 15. Metoda dzienniczkowaUczestnicy naszego badania prowadzili dzienniczki dotyczące czytania prasyprzez 9 dni. Opisywali wszystkie sytuacje, w których czytają newsy, blogi,magazyny i dzienniki – zarówno z formie papierowej jak i cyfrowej. W instrukcjiprzekazanej przed badaniem prosiliśmy o zamieszczanie we wpisach informacjio: co czytasz – dziennik, news, magazyn, blog urządzenie, na którym czytasz – tablet, telefon, komputer, papier jak długo czytasz gdzie jesteś - np. dom, praca, kawiarnia, środek transportu opis sytuacji - np. wkoło jest dużo ludzi, jesteś sam, w tle gra telewizor dlaczego czytasz - np. przerwa w pracy, podróż, codzienny przegląd prasy 15
 16. 16. Przebieg badania i respondenciPodczas 9 dni badania napłynęło do nas 238 wpisów, z czego 121 poddaliśmydogłębnej analizie. Notatki przyjmowały zazwyczaj krótkie formy, od kilku dokilkunastu zdań, a część z nich zawierała zdjęcia, video oraz audio.Do badania zaprosiliśmy 12 osób, w wieku od 21 do 37 lat. Wszyscy badani byliużytkownikami tabletów od przynajmniej 3 miesięcy i deklarowali codziennekorzystanie z tabletu.Dzienniczki były prowadzone od 13 do 21 października 2012.Rekrutacja do badania odbyła się za pomocą ankiety udostępnionej w sieci.Zastosowaliśmy metodę kuli śnieżnej, którą zapoczątkowaliśmy m.in. na kilkuprofilach Facebook’owych - Świat Czytników, Lubię Prasę, nakanapie.pl. 16
 17. 17. Wywiady i kolaże
 18. 18. KolażeUczestnik badania miał spośród 120 zdjęć oróżnej tematyce wybrać po kilka, którekojarzyły mu się z: Czytaniem na papierze Czytaniem na tablecie Czytaniem na telefonie Czytaniem na komputerzeW efekcie powstawały 4 kolaże. Każdezdjęcie było dodatkowo podpisane przezbadanego. Na zakończenieprzeprowadzaliśmy wywiadpogłębiający zaprezentowane skojarzenia.Zdjęcia przedstawiały różne miejsca, emocje iludzi. Staraliśmy się wyszukiwać także obiektyniejednoznaczne, dające badanym jaknajwiększe pole do skojarzeń. 18
 19. 19. Badania w laboratoriumKolaże układane były w czasie badania przeprowadzonego w Laboratorium K2UX, w dniach od 22 do 24 października 2012.Respondenci przychodzili na badanie indywidualnie i brali udział 3 etapachbadania:1. Zaczynaliśmy od wywiadów indywidualnych, wspartych projekcyjną techniką kolażu2. Następnie sortowali karty funkcjonalności3. Na koniec obserwowaliśmy jako korzystają z kilku aplikacji prasowych na iPadzie 19
 20. 20. Ankieta internetowa
 21. 21. Budowa ankietyAnkieta składała się z 4 głównych sekcji: Czytanie na papierze Czytania na tablecie Czytania na telefonie Czytania na komputerzeDo każdego urządzenia zadawaliśmy pytania: Czy czytasz na danymurządzeniu? Jak często? Co czytasz (dzienniki, magazyny, blogi, newsy)?Gdzie? Jak często? Czy płacisz za dostęp do treści?Ankietę 90 osób, w wieku od 18 do 48 lat. Wszyscy badani deklarowali, że sąużytkownikami tabletów. Ankieta była dostępna m.in. na kilku profilachFacebook’owych - Świat Czytników, Lubię Prasę, nakanapie.pl.Uwaga! Badanie ilościowe nie zostało przeprowadzone na dużej reprezentatywnej próbie,nie jest więc wystarczająco miarodajne. Traktujemy je jedynie jako próbę sprawdzeniapewnych trendów. 21
 22. 22. Badamy aplikacje prasoweMetodySortowanie kart, obserwacje użytkowników
 23. 23. Sortowanie kartfunkcjonalności
 24. 24. Sortowanie kartSortowanie kart to jedna z metod wykorzystywanych w badaniach userexperience. Polega na zaprezentowaniu listy kilkudziesięciu kart i poproszenieużytkownika o ich pogrupowanie. Na kartach najczęściej znajdują się nazwypodstron serwisu, dzięki czemu efektem sortowania jest struktura strony.My zamiast podstron użyliśmy funkcjonalności, które mogłyby znaleźć się waplikacjach prasowych na tablet – 20 dla dzienników oraz 15 dla magazynów.Wypisaliśmy nie tylko opcje obecnie dostępne w aplikacjach, ale równieżpuściliśmy wodze fantazji i wymyśliliśmy wiele nowych. 24
 25. 25. Przebieg badaniaRespondenci sortowali karty pozakończeniu wywiadu z kolażami. Ichzadaniem było przydzielenie każdejfunkcjonalności do jednej z trzech kategorii: używał(a)bym często używał(a)bym rzadko nie używał(a)bymListy funkcjonalności dla dwóch rodzajówaplikacji – dzienników i magazynów – różniłysię między sobą. Dlatego też były grupowaneniezależnie od siebie. 25
 26. 26. Obserwacjaużytkowników
 27. 27. Obserwacja użytkownikówObserwacja użytkowników, zwana również badaniami z użytkownikami czytestami zadaniowymi, najczęściej występuje chyba pod nazwą badańużyteczności. Polega na zaprezentowaniu badanemu serwisu internetowego lubaplikacji i poproszeniu go o wykonanie kilku zadań. W trakcie zachęcany jest dogłośnego wyrażania wszystkich swoich myśli, a moderator czuwa nad tym, abypoznać wszelkie oczekiwania i wątpliwości.Wybierając aplikacje do naszego badania, szczególnie przyjrzeliśmy siętytułom najczęściej pobieranych z App Store. Skupiliśmy się na prasiespołeczno-politycznej, aby zminimalizować ewentualny wpływ tematyki gazetyna odbiór aplikacji. Na ostateczną listę trafiły aplikacje, które różniły się międzysobą sposobem nawigacji i interakcji z artykułami: Gazeta Wyborcza Dziennik Gazeta Prawna Puls Biznesu+ Wprost Polityka 27
 28. 28. Korzystanie z aplikacjiPo swobodnym zapoznaniu się z aplikacją,badany próbował wykonać zadania:1. Wybierz artykuł, który Cię zainteresuje.2. Nie masz teraz czasu przeczytać go dokładnie – co byś zrobił, gdybyś chciał wrócić do niego później?3. Znajomy powiedział Ci o ciekawym artykule o … (np. dopingu Lance’a Armstronga) – znajdź go.4. Załóżmy, że artykuł Ci się spodobał – w jaki sposób podzieliłbyś się tym ze znajomymi?Rotowaliśmy kolejność prezentacji aplikacji,aby zminimalizować wpływ ekspozycji naocenę. 28
 29. 29. Ocena aplikacjiPo zakończeniu przeglądania każdejaplikacji, badany wypełniał dyferencjałsemantyczny, czyli kwestionariuszzawierający skale z przeciwstawnymiprzymiotnikami. Przykładowo:tradycyjny – nowoczesnytrudny – łatwynudny – ciekawyZadaniem badanego było zaznaczeniena skali bliżej którego z przymiotników,w jego ocenie, znajduje się danaaplikacja. 29
 30. 30. iPad czy papier?Na koniec prosiliśmy o wzięcie do rękipapierowego odpowiednika i pytaliśmy, jakporównują druk z aplikacją, i którą z wersjiby wybrali. 30
 31. 31. Wyniki
 32. 32. Badamy czytanie prasyJak i gdzieDzienniczki, wywiady z kolażami, ankieta
 33. 33. W tej sekcji prezentujemy zaobserwowaneprzez nas schematy czytania:Prasy drukowanejPrasy na tableciePrasy na telefoniePrasy na komputerzeWyniki w oparciu o metody: Dzienniczki, Wywiady z kolażami, Ankieta 33
 34. 34. Prasa drukowanaSpośród 121 wpisów dzienniczkowych,tylko 4 mówiły o papierze. Mimo to 26%respondentów deklaruje czytanie prasydrukowanej przynajmniej raz w miesiącu.Jak to możliwe?W wywiadach dowiedzieliśmy się naprzykład, że tradycyjne wydania są czytanew miejscach, gdzie dostęp do prasy jestdarmowy. Innym scenariuszem jestczytanie prasy specjalistycznej, która jestdostępna wyłącznie na papierze. 34
 35. 35. Na wakacjach, w podróżyCzęstym skojarzeniem z czytaniem na papierze były: dłuższe podróże takimi środkami transportu jak pociąg i samolot – gdy nie ma się przy sobie innego urządzenia, albo nie można go używać wakacje – bo chcemy odpocząć od urządzeń, bo na słońcu ciężko się czyta na tabletach czy telefonach 35
 36. 36. Czytam gazetę, gdy mam ją za darmo28% użytkowników tabletów przyznało siędo sięgania po darmowe gazety. Równieżw wywiadach kilkukrotnie pojawiły sięskojarzenia „darmowy” oraz „dla zabiciaczasu”.Wprawdzie połowa respondentów deklarujeczytanie magazynów, a 38%dzienników,jednak nadal nie jest powiedziane, że są togazety, które sami sobie kupili – videnastępna strona. 36
 37. 37. Kawiarnie, poczekalnie i fryzjerzyInne miejsca kojarzone z czytaniem drukowanych wydańprzez naszych respondentów to kawiarnie, restauracje,poczekalnie, uczelnie, komunikacja miejsca. To też sąmiejsca, gdzie prasa papierowa jest darmowa i łatwodostępna. 37
 38. 38. W domu?W związku z powyższym trochę zaskakuje nas wynikankiety mówiący, że co drugi użytkownik tabletu czytapapier w domu. Kilka osób przyznało się do czytania wtoalecie.Może chodzi o darmowe gazetki promocyjne? Albokatalogi biur podróży? 38
 39. 39. Treści dostępne tylko na papierzeJednym z powodów czytania prasydrukowanej jest brak dostępności danejtreści w innej formie niż na papierze.Dwóch naszych respondentówdzienniczkowych czytało magazynyspecjalistyczne, związane z pracą lubosobistymi zainteresowaniami. 39
 40. 40. Dlaczego nie czytamy na papierze?56% respondentów twierdzi, że “darmowe informacje w innych mediach są dlanich wystarczające”. Kolejne 56% narzeka, że nie ma czasu na chodzenie dokiosku. Spośród 42% respondentów, którzy w ogóle nie czytają prasydrukowanej, 82% to osoby, które porzuciły papier (choć kiedyś go czytały). 40
 41. 41. Prasa na tablecieWśród użytkowników tabletów, 43%deklaruje codzienne czytanie prasy, akolejne 37% czyta na tablecie kilka razyw tygodniu. Dodatkowo, wśród wpisóww dzienniczkach dotyczących czytaniadzienników i magazynów, zdecydowanąwiększość stanowi czytanie na tablecie.Tablet jest narzędziem kojarzonym zrelaksem i spokojem. Oprócz takichmiejsc jak dom i praca badani czytająna tablecie także na wakacjach i wpodróży. 41
 42. 42. Głównie w domuDom jest zdecydowanie najczęstszym miejscemczytania prasy na tablecie. Nasi respondenciposzukiwali wtedy ciszy i spokoju. Czytali: Wieczorami, dla relaksu, gdy rodzina już śpi Rano, przy śniadania albo gdy rodzina jeszcze śpi 42
 43. 43. W podróży, na wakacjachI tak jak spora część badanych kojarzyła papier zpodróżą i wakacjami, tak podobna część kojarzyła jerównież z tabletem.Wśród wpisów dzienniczkowych oraz kolaży, pojawiałysię zdjęcia z wyjazdami wakacyjnymi i podróżamisamolotem czy pociągiem 43
 44. 44. Na mieście57% ankietowanych deklaruje czytanie na tablecie namieście. I choć nie spłynął do nas ani jeden taki wpisdzienniczkowy, to w wywiadach i kolażach pojawiały sięskojarzenie z komunikacją, kawiarnią czy parkiem. 44
 45. 45. Najczęściej czytane są blogi i newsyNa tabletach zdecydowanie króluje czytanieblogów i serwisów informacyjnych. Najczęściejwymieniane nazwy to: gazeta.pl, natemat.pl,interia.pl, antyweb.pl 45
 46. 46. Agregatory treściI choć newsy i blogi czytamy najczęściej tradycyjnie, przez przeglądarkę, to46% korzysta również z agregatorów treści, typu Flipboard czy Feedly.Kilkukrotnie aplikacje te zostały również wspomniane w czasie wywiadów orazw dzienniczkach. 46
 47. 47. Aplikacje prasoweSpośród wszystkich wpisów dzienniczkowych,dotyczących czytania dzienników i magazynów,największa liczba przypadła właśnie na tablet.Wymieniane dzienniki: Gazeta Wyborcza orazGazeta Prawna. Magazyny: Polityka, Newsweek,MaleMen, Motocykl, Next-magazyn przyszłości 47
 48. 48. Preferuję tablet niż…90% użytkowników tabletów jest pewnych – tablet jest lepszym urządzeniem doczytania niż papier. Z kolei zaskakujące jest, że tylko 50%preferuje tabletwzględem telefonu. 48
 49. 49. Dlaczego nie czytamy na tabletach?Co zaskakujące, 14% użytkowników tabletu stwierdziło, że nie czyta na nimprasy. Najczęściej wymienianym powodem jest „nie lubię czytać na ekranietabletu”. Co ciekawe co trzecia osoba nie czyta na tablecie z powodu„niewygodnych aplikacji do czytania prasy”. (Pytanie to pojawiało się tylkoosobom, które zaznaczyły, że nie czytają na tablecie. Nie wiemy jaki odsetekosób czytających, też tak uważa.) 49
 50. 50. Prasa na telefonieTelefon jest urządzeniem rzadziejwybieranym do czytania prasy niż tableti komputer. Telefon otrzymał 27 wpisów w dzienniczkach, w porównaniu z 34 dla tabletu i 56 dla komputera. Po prasę na telefonie, minimum kilka razy w tygodniu, sięga 50% ankietowanych. Na tablecie i komputerze odpowiednio 80% i 82%.Część z naszych respondentów wogóle nie czytała na telefonie. Inni, jeślijuż, to raczej krótkie informacje, „wbiegu” albo dla zabicia czasu. 50
 51. 51. Dla zabicia czasuRespondenci najczęściej deklarowali, że czytają natelefonie w sytuacjach gdy na coś czekają, np. wkolejce albo w korku. Wpisy dzienniczkowe mówiły oczytaniu na uczelni oraz na poczcie. 51
 52. 52. W komunikacjiKomunikacja miejska to główne miejsce czytaniaprasy na telefonie. Widać to zarówno w nadesłanychnotatkach (14 z 27 notatek dotyczących czytania natelefonie), jak i w ankiecie (46% użytkownikówtabletów). 52
 53. 53. Telefon w domuCzytanie na telefonie w domu?A jednak czasem się zdarza: w sytuacjach gdy chcemy zabić kilka minut – czekając np. na zwolnienie łazienki gdy nie mamy łatwego dostępu do tabletu/komputera – np. rano w łóżku, nie chcąc obudzić śpiącego partnera30% ankietowanych deklaruje czytanie wdomu na telefonie. 53
 54. 54. Krótkie formyCzytamy głównie w biegu, w międzyczasie, dlatego natelefonie królują krótkie formy – plotki, newsy,przeglądanie skrótów artykułów w RSSach.Kilkukrotnie pojawiły się w notatkach nazwy aplikacjiagregujących treści. Korzysta z nich 21%respondentów. 54
 55. 55. Głównie newsy i blogiOsoby wypełniające dla nas dzienniczki, natelefonie czytały jedynie newsy i blogi. Ani jednanotatka nie dotyczyła magazynu albo dziennika.Ten sam silny trend widać w wynikach ankiety. 55
 56. 56. Dlaczego nie czytamy na telefonie?29% spośród wszystkich ankietowanych twierdzi, że nie czyta na telefonie zpowodu jego małego wyświetlacza. 43% z nich uważa, że aplikacje do czytaniaprasy na telefonie są niewygodne. Ale czy to oznacza, że te na tablecie sąlepsze? 56
 57. 57. Prasa na komputerzeKomputer nadal wiedzie prym wśródurządzeń do czytania prasy.Przeważył zarówno w liczbie wpisówdzienniczkowych, jak i w ankiecie.Aż 66% użytkowników tabletów czytaprasę na komputerze codziennie.Zdecydowana większość wpisówdzienniczkowych dotyczy właśnieczytania na komputerze. 57
 58. 58. Przeważają newsy i blogiW komputerowym czytelnictwie zdecydowanie przeważająserwisy informacyjne oraz blogi.Badani najczęściej odwiedzali takie strony jak onet.pl,gazeta.pl, natemat.pl, antyweb.pl, tvn24.pl czy pudelek.pl.Stosunkowo często czytane były także darmowe serwisywydawców dzienników i magazynów papierowych, takie jakwyborcza.pl, wprost.pl, polityka.pl, pb.pl. 58
 59. 59. Magazyny też?Co trzeci badany twierdzi, że na komputerze czytatakże magazyny. 19% badanych je kupuje.Jednak w naszym badaniu dzienniczkowym,spośród 121 wpisów, tylko jeden mówił o czytaniumagazynu w formie cyfrowej na komputerze. 59
 60. 60. Rano i wieczoremNewsy były najczęściej czytane przez naszychbadanych o poranku przy śniadaniu – w domulub w pracy. Czynność tą określano jakoporanną „prasówkę”. 60
 61. 61. Najczęściej w domu80% ankietowanych wskazuje na dom, jako miejsce czytania na komputerze.Zdecydowana większość wpisów dzienniczkowych dotyczących komputeramówiła o czytaniu w domu. W wywiadzie, jednemu z respondentów kojarzyło sięz czytaniem przy biurku i dzieleniem się z rodziną informacjami z sieci. 61
 62. 62. I w pracyPraca była drugim najczęściej wymienianym miejscem wdzienniczkach. Zazwyczaj rozpoczynano tak dzień pracy, aleczęsto pojawiały się też popołudniowe przerwy na przejrzenienewsów.Zaobserwowane zachowanie jak najbardziej znajdujepotwierdzenie w liczbie 66% ankietowanych. 62
 63. 63. Dlaczego nie czytamy na komputerze?Co zaskakujące, 14% użytkowników tabletów nie czyta w ogóle prasy nakomputerze. Jako przyczynę podają niewygodę komputerowego monitora. Czyto jednak oznacza, że czytają na tabletach, albo innych urządzeniach? 63
 64. 64. Zestawieniaprasy na różnych urządzeniach 64
 65. 65. Co czytano na danym urządzeniuOsoby wypełniające dzienniczkizdecydowanie najczęściej czytałynewsy i blogi, wybierając do tegoprzede wszystkim komputer.Dzienniki i magazyny częściej byłyczytane na tablecie niż na papierze.Trendy zaobserwowane wdzienniczkach pokrywają się z danymiilościowymi uzyskanymi w ankiecie. 65
 66. 66. Gdzie czytamy na danym urządzeniuZdecydowanie najczęściej czytano wdomu, wybierając do tego komputerlub tablet – liczba wpisów wdzienniczkach bardzo zbliżona.Tablet prawie w ogóle niewykorzystywany poza domem. Wkomunikacji miejskiej nasirespondenci zdecydowanie stawialina telefon komórkowy.Dość oczywista wydaje się dużaprzewaga komputera w czytaniu wpracy. 66
 67. 67. Na czym użytkownicy tabletówczytają prasę?Przyglądając się zebranym przez nas danym jakościowym, odsetek osóbczytających prasę drukowaną (58%) wydaje się być zaskakujący. Interpretujemyto jako sporadyczne czytanie gazet darmowych bądź specjalistycznych – rzadkobo rzadko, ale jednak. 67
 68. 68. 68
 69. 69. 69
 70. 70. 70
 71. 71. 71
 72. 72. Badamy aplikacje prasowe Aplikacje na iPada Badania z użytkownikami
 73. 73. W tej sekcji prezentujemy wynika badaniaaplikacji na iPada:Gazeta WyborczaDziennik Gazeta PrawnaPuls Biznesu+WprostPolitykaWyniki w oparciu o metodę: Obserwacja użytkowników 73
 74. 74. Ocena aplikacjiGazeta Wyborcza budzi najbardziej negatywne skojarzenia. Wprost plasuje się mniej więcejna środku skali a Dziennik Gazeta Prawna odchyla się nieznacznie bliżej pozytywnychokreśleń. Puls Biznesu+ i Polityka były najlepiej ocenionymi aplikacjami. Co ciekawe, tamgdzie Puls Biznesu+ traci, Polityka zyskuje – i odwrotnie. 74
 75. 75. Gazeta WyborczaDziennik.Mało funkcjonalna, przeglądanie gazety przeniesionej1:1 z druku, ale z możliwością otworzenia artykułu wdodatkowym oknie. W czasie naszego badania niebyła jeszcze dostępna funkcja podglądu wszystkichstron na jednym ekranie, która została dodana wlistopadzie. 75
 76. 76. InstrukcjaInstrukcja w aplikacji GazetyWyborczej pojawia się tylko worientacji poziomej, przez co połowarespondentów nie miała w ogóleokazji jej zobaczyć.Ci, którym się wyświetliła, raczej się znią zapoznawali (nie pomijali odrazu), chwalili, że w jest, i jestprzejrzysta. Ładnie to wygląda. Podoba mi się ten drewniany stolik (P08) Fajnie, że ma [ikony] „Maksymalne instrukcję (P01) powiększenie” i „otwarcie artykułu w nowym oknie” są identyczne, praktycznie rzecz biorąc. (P01) 76
 77. 77. Nawigacja po aplikacjiRespondenci swobodnie przeglądali kilkapierwszych stron gazety, chociaż niektóry narzekalina bardzo małą czcionkę.Dwóm osobom podoba się sposób przerzucaniakartek – naśladujący prawdziwą gazetę papierową.Jednak większość osób krytykuje ten efekt,uważając go za zbędny.Gdy zainteresował ich jakiś artykuł, najczęściejprzybliżali wybrany obszar dwoma placami. To przerzucanie stron mi się Mogłoby się płynniej bardzo podoba. To jest na przewijać. (P04) pewno fajne (P06) Nie lubię jak się strona… jak Te skrypty do przewijania widzę jak się przewraca. Lubię jak są zbędne, bo przedłużają. po prostu strona płynnie […] To jest strata czasu. przechodzi. (P02) (P05) 77
 78. 78. Czytanie artykułu – przybliżanie6 osób, chcąc przeczytać artykułpowiększa po prostu wybrany obszar Tekst po prostu mikroskopijny. Dramat. Nie widzę nigdzie możliwościstrony. Nie wiedzą, że można w niego powiększenia go, tylko paluchami.kliknąć, aby otworzyło się specjalne okno (P04)z tekstem (patrz następna strona). Muszę zbliżyć, żeby mócNawet po przybliżeniu wybranego sobie swobodnieobszaru, większość osób narzeka na przeczytać. (P03)nieczytelność czcionki. Bez powiększenia tekstu Nie podoba mi się to, że jest kompletnie muszę powiększać. (P05) nieczytelna. (P05) Generalnie jestem zwolennikiem, że jak klikam w artykuł, to pojawia mi się artykuł a nie Tylko widzę, że nie mam powiększania liter. powiększam sobie PDFa. Prawda? Bo to jest takie Ciężko, bo już się robi niewygodne to. To jest stresujące – tu go powiększę, a zaraz musze go duży minus, bo tego tekstu jest znacznie przewijać. (P01) więcej, np. 4 czy 5 szpalt w jednym... […] Taki tekst mnie nie zachęca do czytania. (P08) 78
 79. 79. Czytanie artykułu – pop-up Możliwość powiększenia artykułu w oknie na warstwie w większości odkrywali przypadkiem (4 osoby) bądź nie odkrywali w ogóle (2 osoby). Jeden uczestnik wyłącza je zanim się załadowało – myślał, że to reklama. Zdania o oknie były podzielone – niektórym podobało się, że w ogóle jest, za to dwie osoby dziwiły się, dlaczego okno nie otwiera się na cały obszar ekranu. Jest fajna opcja, że można sobie kliknąć na artykuł i on się powiększy. To mi się podoba całkiem. (P03) To, które czytam jest mniejsze. Nie wiem,wydaje mi się, że mogłoby być na cały ekran. Świetnie, a dlaczego nie jest na cały ekran? Czy mogę to powiększyć? Nie mogę. Jakoś Przecież jak klikam w takie coś, bo chcę czytać, mnie to denerwuje. (P08) to chce mieć masę tekstu a nie ramkę. Po prostu niewygodne. (P01) 79
 80. 80. Wyszukiwanie artykułuGdy pytaliśmy respondentów w jakisposób szukaliby konkretnego artykułu, Już widzę, że nie. Jestem wygodnicki, a nie widzę narzędzia do wyszukiwania. (P01)od razu rozglądali się za wyszukiwarkąbądź spisem treści (których nie ma w No i nie mogę znaleźć. Jeśli chcęaplikacji Gazety Wyborczej). Niektórzy kliknąć intuicyjnie na coś tointensywnie poszukiwali, wracając na wychodzę z gazety. (P02)stronę główną albo rozwijając Dodatki. Przeszedłbym do głównego menu iPołowa ostatecznie stwierdziła, że nie szukał wyszukiwarki, ale chybasą w stanie naleźć artykułu z powodu czegoś takiego nie ma. (P06)braku wyszukiwarki. Pozostaliprzerzucaliby kartkę po kartce. Nie wiem, chyba musiałabym przekartkować po prostu od początku do końca (P04) Nie widzę tu opcji wyszukania jakiejkolwiek. (P05) Nie ma wyraźnej funkcji „szukaj”. Trzeba sobie całą tą gazetę przejrzeć. (P07) 80
 81. 81. Brak spisu treściUżytkownicy spodziewali się, że napoczątku spisu treści i dziwili się, gdy Wydaje mi się, że spis treści jest w samej gazecie na początku – jeśli wgo tam nie znajdowali. ogóle jest (P03)Odczuwali brak spisu treści nie tylkopodczas wykonywania zadania z Brakuje mi podziału. […] Po pierwszejposzukiwaniem konkretnego artykułu, stronie tytułowej, która z założenia maale zwracali na to uwagę również coś tam pokazać, powinienem mieć przejście do spisu treści. Może byćpodczas swobodnego zapoznawania podzielony w kategoriach. (P06)się z aplikacją Chciałbym czegoś na zasadzie powrotu do pierwszej strony. […] Powinno być na dole takie menu […] się rozwija i wtedy widzę sobie strony. I na przykład po stronie tytułowej powinien być gdzieś umiejscowiony spis treści. (P07)*W nowej wersji aplikacji, opublikowanej 28 stycznia 2013, pojawił siędodatkowy ekran z podglądem wszystkich stron gazety. 81
 82. 82. PseudonawigacjaTrzech badanych spodziewało sięjakiegoś dodatkowego sposobunawigacji – klikali więc w kropkipojawiające się na górnym paskuaplikacji (będące jedynie jakby paskiempostępu czytania gazety).Byli rozczarowani, że są nieklikalne –oczekiwali, że zmieni się strona gazetyalbo pojawi się podgląd kolejnych stron. Tu jest jakiś podgląd kartek? … Tu nie działa podgląd miniaturek? Bo palcuję i nic. Szkoda (P01) 82
 83. 83. Dzielenie się artykułemPoproszeni o podzielenie się artykułem zeznajomym, większość osób twierdzi, że nieda się tego zrobić, bo aplikacja nie posiadatakiej funkcji.Dwie osoby chcą skopiować tekst i wysłaćgo mailem, ale tylko jednej się udało (możnato zrobić tylko na artykule otwartym w okniepop-up). Nie widzę tutaj na powiększeniu… Nie podzieliłbym się, bo nawet jeśli ta funkcja tu jest, to nie chciałoby mi się jej szukać. (P08) Albo bym próbowała na zasadzie takiej, żeby go zaznaczyć, skopiować i przesłać. […] Bo nie widziałam tam opcji łatwego dzielenia się. (P03) 83
 84. 84. Reklamy Reklamy w aplikacji Gazety Wyborczej są dokładnie takie same jak w wersji drukowanej – całostronicowe bądź wkomponowane w treść strony. Dwie osoby zwróciły uwagę, że w gazecie, za którą się płaci, nie powinno być reklam. Inny respondent spodziewał się, że po kliknięciu w reklamę otworzy się jakaś dodatkowa treść.Powinna być jakaś odpowiedź na I usunąć reklamy. Czepiam sięmoją akcję. Jak puknę w reklamę tego strasznie, ale tak naprawdęto pewnie wyskoczy… liiipaaaa :) im droższa gazeta, tym więcejTo już jest strzał w kolano (P01) reklam. (P04) I tak tu są reklamy poumieszczane, a więc jeszcze wyskakujące okienka… nie wiem czy potrzebne aż tak bardzo. Nie wiem w jakiej formie powinna być reklama w takich gazetach, ale wolę jak w aplikacji nie ma nic. Po prostu to co jest w gazecie, za co się płaci a nie za reklamy. Po prostu czyste artykuły. (P06) 84
 85. 85. Niewiele pozytywnych opiniiTylko pojedyncze komentarze były pozytywne –dotyczące możliwości powiększenia artykułu,szybkiego dostępu do dodatków czy ciekawąwizualizację przewracania kartek. Same dodatki są ciekawą opcją. To, że można kliknąć [artykuł] też mi się bardzo podoba. (P03) 85
 86. 86. Zdecydowanie przeważyły negatywne Jednak zdecydowana większość osób Mi się nie podoba, że to jest skopiowana gazeta. Ja uważam, że aplikacja nie skrytykowała aplikację za „skopiowanie gazety powinna być skopiowaną gazetą. […] Jak do pdf’a” i brak jakiejkolwiek innej interakcji z się patrzy na artykuł jest to bardzo treściami poza przerzucaniem kartek i nieczytelne. Informacje powinny być czytelne. Nie kształt, nie struktura strony, powiększaniem tekstu. Narzekano na brak tylko informacje. (P06) spisu treści, podglądu stron, dzielenia się artykułami czy zapisywania ich na później. Funkcjonalnie, czyli powiększanie, ulubione, wysyłanie – to chyba jest najsłabiej. No i ten tekst, który klikam i w sumie… to jest zmniejszone Taka forma mnie nie przekonuje po prostu. To wygląda i nie mogę tego powiększać – uważam, że to jest jakbyśmy mieli faktycznie jakiś zeskanowany materiał. […] duży minus. Tym bardziej, że tego tekstu jest Wydaje mi się, że jeśli miałoby być wydanie elektroniczne, to naprawdę dużo. (P08) powinno być takie dedykowane wydanie elektroniczne. (P07) Nic specjalnego tutaj nie ma szczerze mówiąc. Ma kilka fajnych pomysłów, ale też mi Gwiazdek już widzę, że nie widzę. Żadnego spisu To jest po prostu kilku rzeczy zabrakło. Otwieranie spisu treści czy jakiś miniaturek stron nie widzę. Nie przerzucona gazeta treści na przykład, jakiegoś można sobie przelecieć palcem na górze napapierowa do tabletu. wypunktowania co mniej więcej jest w następne kropki. Więc ogólnie marnie to widzę.Tutaj nic innego nie ma. gazecie. […] Opcja wysłania czegoś na […] No jest straszna. Tutaj brakuje (P06) email byłaby fajną opcją, bo lubię się wszystkiego po prostu. (P04) też w ten sposób dzielić. (P03) 86
 87. 87. Aplikacja vs papier?Pomimo raczej negatywnego odbioru,większość wolałaby czytać na tablecie niż Jedyny plus tego tradycyjnegona papierze. Argumenty związane były wydawnictwa jest to, że widzi się całybardziej z ułomnościami papieru niż artykuł z tymi wszystkimi rzeczami. Nie trzeba nic powiększać, ma się cały czasatrakcyjnością aplikacji. po prostu dostęp do całej strony. (P05)Tylko jedna osoby wybrałaby ostateczniewersję drukowaną. Powiem szczerze, że wygodniej korzysta się na iPadzie, ze względu na to, że to jednak [na papierze] jest duży format. I trochę się sypie, różne rzeczy z niego wypadają. :) Papierową, (P03) zdecydowanie. (P07) Papier. Jestem zwolennikiem papieru. Wolałbym z elektronicznej. Bo nie bałagani się, nie Tylko na papier nie ma czasu… Z gazetą zgubię, żona mi nie wyrzuci. Zasadniczo mam to co jest ten problem, że po gazetę trzeba iść chcę u siebie i nikt mi tego nie przewraca. Dziecko mi i ją kupić. I tu iPad wygrywa, bo po nie podrze, nic się na to nie wyleje. Jakbym jeździł prostu go odpalam i mam. (P01) komunikacją miejską, dałbym radę z tym czytać, a z gazeta jest dość ciężko. (P06) 87
 88. 88. Dziennik Gazeta PrawnaDziennik.Przeglądanie gazety bardzo podobne do GazetyWyborczej, choć pojawia się dodatkowy podglądwszystkich stron. Posiada wyszukiwarkę, funkcjędodawania do ulubionych i dzielenia się artykułem. 88
 89. 89. Samouczek Dziennik Gazeta Prawna ma bardzo rozbudowana instrukcję obsługi aplikacji, składająca się z kilkunastu ekranów, a mimo to budzi zainteresowanie użytkowników. Wszyscy zapoznają się ze spisem treści, niektórzy przeglądają kilka pierwszych stron. Jedna osoba przejrzała nawet całą instrukcję. Za dużo czytania. (P01) Myślę, że w każdej formie dobra jestinstrukcja, która ma opcję „pominąć” albo ją obejrzeć. Żeby można było jakoś sobie Czemu mi się ten przeczytać jakie są opcje i możliwości w samouczek cały aplikacji, bo nie zawsze każdy wszystko czas otwiera? znajdzie. (P03) (P02) Samouczek jest Jak jest samouczek, to już ciekawy. Opcja, że oznacza, że jest niedobrze :) Że można go pominąć tez nie chcę tego. (P02) jest dobra. (P03) 89
 90. 90. Nawigacja po aplikacjiWiększość osób bez problemu nawiguje poaplikacji i przybliża sobie fragmenty gazety, jeślicoś przyciągnie ich uwagę. Klikają również wzdjęcia, aby je powiększyć.Dwóch respondentów ma problemy zprzerzucaniem stron – zamiast nowej strony,otwiera im się powiększenie artykułu. Nie podoba mi się ta aplikacja już. Bo co kliknę, to mi się coś otwiera, czego nie chcę (P04) Nie wiem co powoduje przechodzenie gdzie indziej. Tak, ten sam artykuł, ale jakieś nieintuicyjne przejścia… Aha, czyli to jest powiększenie tego artykułu czy co to jest? (P05) 90
 91. 91. Za mała czcionkaPomimo tego, że wszyscy powiększali sobieinteresujące ich fragmenty stron, część osóbnarzekała na wielkość czcionki, która utrudniaprzeglądanie gazety. Ale były też takie osoby,które chwaliły ją w stosunku do GazetyWyborczej. Gdyby było to wyraźniejsze, czcionka bardziej ostra, można by było od razu z palca czytać tutaj. Bez powiększania, bez niczego. (P01) Czcionka w porównaniu doNa pewno się płynnie nie innych jest jeszcze mniejsza, powiększa. I strasznie ale da się w tej chwili [w mała czcionka. Do tej poziomie] przeczytać co jest, gazety potrzebne by mi bez jakiegokolwiekbyło powiększenie. (P04) powiększania. (P05) 91
 92. 92. Czytanie artykułu w nowym oknie Nowy widok artykułu budził dość mieszane uczucia. 3 osoby otwierają okno przypadkowo. Dwie, zupełnie nie rozumieją co im się otworzyło. Z drugiej strony 5 z 8 respondentów, chcąc przeczytać artykuł, świadomie w niego klika. Dwie osoby wprost bardzo chwalą sobie możliwość powiększania artykuły w nowym oknie. Tej filozofii też nie rozumiem – gdzie mamy artykuł w takiej formie, a jak klikamy to się wyświetla w innej. Myślę, Dla mnie to jest że to już kwestia zdecydowania się, albozupełnie zbędne (P05) w takiej, albo w takiej (P07) Fajniejsze, że jest ta opcja Z jednej strony mi się podoba, że wwejścia sobie bezpośrednio w każdy artykuł mogę kliknąć i mi się artykuł i przeczytania całego otwiera. Z drugiej strony mnietekstu, a nie obcowania z całą denerwowało, gdy chciałam przejść dalej Jak chcę zobaczyć obrazek to już stroną taką niby papierową, a on mi wyskakiwał. A więc nie wiem muszę przybliżyć, bo to nam się nieanalogową. To jest fajne, to czy mi się to podoba czy nie już w będzie wyświetlało w wersji do jest wygodne. (P02) końcu :) (P04) przeczytania. (P03) 92
 93. 93. Wyszukiwanie artykułu Poproszeni o znalezienie konkretnego artykułu, w większości od razu zauważają wyszukiwarkę. Tylko jedna osoba szukała „na piechotę”. Wiele osób chwali możliwość wyszukiwania. Chwalą również, że znaleziony artykuł zaznacza się nie niebiesko. Były jednak też kilka zastrzeżeń, przykładowo 3 uczestników ma problemy ze znalezienie artykułu, ponieważ wyszukiwarka szuka tylko po dokładnych frazach (bez odmiany). No jest ciekawa. Ta wyszukiwarka Przydałby się Cały czas jestem w menu faktycznie się w tej komunikat, że nieszukania, które powinno formie sprawdza. znalazł. (P06) zniknąć po spełnieniu (P05) swojej roli. Powinienem Właśnie tak mnie zastanawia czydostać to samo menu, które To jest trochę duży można wyszukiwać po było na początku. Bez problem, bo jednak Nie jest to dobra reklamach, jakbym był klikania „zakończ” (P01) powinno odmieniać. wyszukiwarka zainteresowany ofertą (P07) (P08) deweloperów. (P08) 93
 94. 94. Podgląd miniatur stronIkona wyświetlająca podgląd miniatur stron wyglądatak, że większość respondentów spodziewała sięzobaczyć spis treści – i byli trochę rozczarowani. To jest niepotrzebne. Nie Spis treści w formie widzę co na tych stronach przeglądania stron, co jest. Takie miniaturki, no to mogę zrozumieć w tego nie mają sensu istnienia, typu gazecie. (P03) naprawdę. (P07) Myślałem, że ta ikonka… będę miał spis treści, a to jest jakby zrzut artykułów, po prostu stron – i trochę się nabrałem. Spodziewałem się, że znajdę tekstowy spis artykułów. (P08) 94
 95. 95. Zapisywanie artykułu Możliwość zapisania artykuły do schowka wyświetla się tylko w widoku powiększonego artykułu, jednak większość użytkowników nie ma z tym problemu. 6 z 8 badanych bez problemu dodaje artykuł do ulubionych. Odnalezienie listy ulubionych też nie jest zbyt uciążliwe – 4 osoby z 5 robią to bez problemu.Mam gwiazdkę – pewnie, że Nie wiem, nie mogę znaleźć bym próbował. Tylko, że gwiazdeczek. Można je chyba gwiazdka właśnie znikła… tylko oznaczyć jako gwiazdeczki. (P01) (P04) Podejrzewam, że dlatego tak jest zrobione, że mogę mieć ulubione artykuły z różnych gazet, więc jest to wypchnięte tam a nie włożone tutaj. Chociaż dostęp do wszystkich moich ulubionych z poziomu danego wydania – tez nie byłoby głupie. (P08) 95
 96. 96. Dzielenie się artykułemPodobnie chcąc podzielić się artykułem zeznajomymi, badani nie mieli w ogóle problemuze znalezieniem tej opcji.Większość chwali taką możliwość choćpojawiają się również pojedyncze komentarze zzastrzeżeniami. Wysłanie maila to jest O, to jest bardzo za mało P07 ciekawa opcja (P03) Wolałbym żeby przyszło w formie czystego tekstu. […] Albo w formie linku do strony. P07 96
 97. 97. Podoba się wielość funkcji Aplikacja nie zachwyca (z wyjątkiem jednego respondenta), ale jest oceniana dobrze, jako poprawna. Najbardziej chwalona jest jej mnogość funkcjonalności. Lepsza [od Wyborczej] i to dużo Ta gazeta jest fajna. lepsza. Spis treści, szukaj, wyślij, Chociaż nie wiem. pewnie te ulubione też jakoś fajnie Nie. Jest ok. (P02) działają (P01) Gdyby się szukało w miarę poprawnie, to ta chyba jestjedną z lepszych. Zawiera większość opcji, które mi Tu mogę wszystko Zajebista jest! Kurde, nawet się podobają – można znaleźć artykuł, można go zrobić – używam, co nie wiedziałem [że taka jest].wysłać, można go wydrukować (chociaż ja z tego akurat przeciętny śmiertelnik Baardzo fajna, naprawdę. bym raczej rzadko korzystała). […] Forma tego powinien używać. (P06) (P06) wyświetlania artykułu po kliknięciu tez jest bardzo fajna. I można też dodać artykuł do ulubionych. (P03) Nie, no super, tu jest wszystko, tylko że trzeba się tego nauczyć. Nie mógłbym powiedzieć, że Chyba dobrze, nie mam się specjalnie do czego czegoś mi tu brakuje, bo jest… Każdą formę przyczepić. Jest ok. Wizualnie nie jest niczym jaką by chciał, bym dostał tutaj, nie ma z tym szczególnym, ale z drugiej strony to jest nudna problemu. […] Baaardzo fajna, mi się podoba. gazeta dla jakiś podatkowych ludzi, więc wydaje […] Bardzo ładnie to jest zrobione. Jest bardzo mi się, że taka właśnie ma być. (P08) czytelna (P06) 97
 98. 98. Nie podobają się drobiazgiPojawiały się również pojedyncze komentarze negatywne: Kliknięcie w zdjęcie, powinno otworzyć je w powiększeniu Zapisane gwiazdki trudne do znalezienia Za mała czcionka Nie podoba mi się, że strony nie są całe, tylko jest tam jakiś Po kliknięciu w zdjęcie chciałabym fragment urwany, który trzeba Wszystko mi się podoba :) je zobaczyć większe a nie Naprawdę jestem pod przewinąć. (P04) poczytać (P01) wrażeniem. Nie spodziewałem się. (P06) Nie podobało mi się, że muszę powiększać po raz kolejny artykuły. […] Tutaj trzeba zająć Mi się za bardzo nie podoba. Ponownie jest to się dostosowywaniem wielkości tej czcionki do próba konwersji wersji papierowej na swojej ostrości wzroku. […] Nie jest to wersję elektroniczną. Ten podział artykułów komfortowe, mi to przeszkadza trochę, szczerze tez do mnie kompletnie nie przemawia. powiem, że nie jest to dla mnie wygodne. (P05) Dzielenie się tylko na samą pocztę, to jest zdecydowanie za mało. (P07) 98
 99. 99. Aplikacja vs papierPodobnie jak w przypadku Gazety Wyborczej, wybieranabyła wersja tabletowa, ale związane to było raczej zzaletami iPada samego w sobie, a nie zaletami aplikacji. Nie, no dobra, to ja już wolę czytać tamto [aplikację]. Z tego wypadają Na pewno wybrałbym iPada, ponieważ z tego strony. Jest za duża i w ogóle (P04) typu gazet papier jest strasznie brudzący i tego nie lubię. Poza tym taki format gazety W ogóle bym chyba żadnej strasznie mi się nie podoba… Może ta gazeta nie chciał. […] Ta gazeta jest akurat nie brudzi, ale mam wrażenie, że mam zbyt obfita (P07) coś na palcach jak jej dotykam. (P08) 99
 100. 100. Puls Biznesu +Dziennik.Zdecydowanie najbardziej multimedialna zwszystkich pięciu badanych aplikacji – wysuwającesię wykresy, klikalne obszary pokazującedodatkową treść. Z wieloma możliwościaminawigacji i dzielenia się treścią. 100
 101. 101. OkładkaOkładka Pulsu Biznesu+ jestniestandardowa w stosunku do innychaplikacji prasowych, ponieważ pod niąznajdują się dodatkowe treści.Tylko dwóch z naszych badanychzauważyło możliwość przewinięcia –większość użytkowników przewija odrazu okładkę w bok. Strzałkasugerująca przewijanie jestniewidoczna. 101
 102. 102. Instrukcja Na pierwszym ekranie aplikacji wyświetla się instrukcja. Prawie wszyscy uczestnicy badania dokładnie się z nią zapoznali. Jednak minusem instrukcji jest wygląd – przedstawienie ikon i komunikaty tekstowe sugerują, aby klikać bezpośrednio na tym ekranie. W efekcie 3 osoby klikają w ikonę „zamknij”, a 1 na środek ekranu. Instrukcja sprawdziła się również w sytuacji „kryzysowej” – gdy jeden z użytkowników nie wiedział jak znaleźć artykuł, więc wrócił do instrukcji i sprawdził jakie ma możliwości przeglądania. Zrobili zamknij, które nie Ojejku. Za bardzo skomplikowane. działa :) (P01) Instrukcja potrafi odstraszyć (P07)Dobry jest ten samouczek, chyba Widzę, że jest informacja jak sobie najlepszy z nich wszystkich. radzić. Dość przejrzysta, myślę, żeWszystkie opcje są opisane. (P08) ciekawa. (P03) 102
 103. 103. Wiadomości Dnia Live Na kolejnym ekranie pojawiają się Wiadomości dnia – są to newsy zaciągane na bieżąco z Internetu. 3 osoby się nimi zainteresowały i rozwinęły kilka z nich. Z kolei 3 inne były przekonane, że to spis treści. Niezłe… [rozwija news] Zakładałem, że po kliknięciu dostanę więcej informacji. Nie, to nie jest niezłe. (P01) Ja się spodziewamartykułu, a nie jednego Trochę niepotrzebne są te aktualne artykułu (P01) informacje. Myślę, że jak ktoś chce aktualne informacje to nie szukałbym tego w archiwach gazety, tylko sobie sprawdzał w odpowiednim portalu. (P07) 103
 104. 104. Nawigacja po aplikacjiNawigowanie w prawo celem przejrzeniakolejnych artykułów jest dla respondentówoczywiste, z wyjątkiem jednej osoby, której niedziałało przewijanie na ekranie Wiadomości DniaLive.Tylko 4 osoby przewijały od razu artykuły w dół,aby zapoznać się z ich treścią. Pozostali odkryli todopiero po jakimś czasie.3 osoby czują się na początku przytłoczonemnogością opcji nawigacyjnych, ale dwie z nichpo jakimś czasie zaczynają chwalić aplikację Jest strasznie dużo różnych funkcji i jest to niestety na tyle zagmatwane dla mnie, że musze się tego uczyć. Jest to mało intuicyjne. Podejrzewam, że jest to na dłuższą Albo on się zepsuł, albo moje metę fajne. Jednak to robi takie pierwsze palce się zepsuły, albo jestwrażenie, że trzeba dużo rzeczy sprawdzać. (P02) ustawiona czułość ekranu jakoś nie tak. (P01) 104
 105. 105. Znikające menu Menu (dolne i górne) pojawia się dopiero po dotknięciu ekranu i po chwili się znowu chowa. 3 osoby w ogóle nie wiedzą, że aplikacja posiada menu – odkrywają je dopiero później, przypadkiem. Jedna osoba wiedząc, że ono istnieje, ma duże problemy z jego wyświetleniem. Opinie na temat znikania menu były bardzo różne: za szybko znika, fajnie, że szybko znika, nie powinno w ogóle znikać. Trzeba długo trzymać, potem szybko znika. Do nauczenia, aleTylko to menu mogłoby cały czas nie wygodne (P01) wisieć, nie musi się chować. […] Zwłaszcza, że początek miałem Nie powinno się na takiej zasadzie taki, że nie wiedziałem o co Za szybko ginie menu. pojawiać, że za każdym razem jakchodzi. Jakby to menu było, to by Ewidentnie za szybko, bo nie dotykam ekranu to mi się coś tam było naprawdę super. (P06) zdążę zobaczyć co jest na górze pojawia, jakaś tam opcja działania - (P01) to jest bardzo wkurzające. (P02) 105
 106. 106. Menu Zazwyczaj, gdy badany zauważy menu, to dość dokładnie je eksploruje, testując różne opcje. Nie wszystkie ikony były dla użytkowników intuicyjne:  Home – klikają spodziewając się pierwszej strony gazety, a nie listy numerów  Pomoc – spodziewają się instrukcji Pod hasłem Pomoc mam na myśli te piękne rozbudowane, co na początku widziałem [instrukcję] (P01) Nie wiem dlaczego Biblioteka iHome prowadzą mnie w to samo Powiem szczerze, że wmiejsce, kiedy mają różne nazwy i Pomocy spodziewałam się różne ikony (P01) instrukcji obsługi, która mi się wyświetliła na samym początku. (P03) 106
 107. 107. Aplikacja Puls Biznesu+posiada 3 różne systemy nawigacjipo artykułach 107
 108. 108. Spis treści – siatka Na ten rodzaj spisu treści trafiło 6 z 8 badanych. Dwie osoby po otwarciu początkowo nie wiedzą na co trafiły, ale po chwili eksploracji, jest dla nich zrozumiałe. Pozostałym 4 respondentom taka forma przeglądania treści przypadła do gustu. To jest całkiem miłe… Tylko w To taki bardziej szukaniu nie pomaga. (P01) rozbudowany spis treści. No, pomysłowe i I jeszcze to jest ważne, tutaj ta opcja czytelne. (P07) ostatnia. To też jest fajne. No bo mogęsobie wszystkie artykuły jakby tak ciągiem. Jest duże zdjęcie, duży tytuł – z łatwością Oups. Co to jest, to ja nie wiem? mogę przeczytać czego dotyczy artykuł. Pierwszy raz widzę coś takiego. Nie (P08) wiem, wydaje mi się, że to jakiś spis treści, natomiast… Nie, no ok. (P02) 108
 109. 109. Spis treści – listaNa ten spis treści również natrafia 6 z 8badanych.3 osoby bardzo chwalą takąprezentację treści – szczególnie zaprzejrzystość, widoczność tytułów izdjęć. Spis treści też jest dobry. (P07) Fajny spis treści. W sensie są odnośniki, są jakieś powiedzmy kategorie mniej więcej. (P01) 109
 110. 110. Spis treści – scrollTrzeci rodzaj nawigacji przyjmuje formępaska przewijania na dole aplikacji,wyświetlającego zajawki stron, w formiezdjęcia, działu i tytułu.Zauważyły go 4 osoby. Dwóm osobombardzo przypadł do gustu (nawetbardziej niż spis treści po lewej). Tu jest ten scroll fajny do szybkiego wyszukiwania. (P05) Ten przewijak po stronach to też jest wygodne, że mogę sobie na takim małym podglądzie jakby zobaczyć… (P08) 110
 111. 111. Wyszukiwanie artykułuPoszukując konkretnego artykułu,respondenci wybierali różne opcjaprzeglądania – każdy według własnegogustu.Tylko jeden badany nastawił się naznalezienie wyszukiwarki i dość długoszukał, chociaż aplikacja jej nieposiada. Nie wiem jak tu szukać (P01) Chyba bym nie znalazł, bo nie ma wyszukiwarki, przynajmniej nie widzę i wydaje mi się, że nie ma. Czyli musiałbym szukać sam. No ręcznie bym to znalazł, używając tego podglądu [siatki] (P08) 111
 112. 112. Czytanie artykułu Chcąc przeczytać jakiś artykuł, w większości badani nie mieli problemów z przewinięciem aplikacji w dół. Ale jednej osobie nie spodobało się takie przewijanie. Pojawiły się również pozytywne komentarze –podobało się płynne (nie stronicowe) przewijanie artykułu, przejrzysta treść. Tak nie powinno być, powinna być standaryzacja, jak już przerzucamy Gorzej się czyta. Tekst jest ciągły, treści to przerzucamy w jedną stronę. długie są linie z tym tekstem. Bo tak się wydaje jakoś bardziej logiczne Może nie źle, ale mniej (P07) komfortowo. (P05) Łatwo się czyta, nie To też jest fajne, że niemuszę niczego zbliżać. przewijasz totalnie całej Ma fajną formę, bo zakładam,[…] Ładnie wygląda i strony, tylko jest taka że w podobnej formie w jakiej fajnie się korzysta ciągłość zachowana. Że nie jest w druku. (P03) (P03) przeskakuje ci od razu cała strona. (P04) 112
 113. 113. Interaktywne elementy W aplikacji Puls Biznesu + znajduje się bardzo dużo interaktywnych elementów. Większość użytkowników od razu je zauważa, inni przypadkiem, a jeszcze inni wcale. O widoczności klikalnych elementów pojawiają się różne komentarze – i pozytywne, i negatywne. Mniej więcej połowa użytkowników weszła w interakcje z takimi elementami jak:  W ikony z odciskiem palca, odkrywające dodatkowe treści  Wysuwane wykresy  Ramki z przewijanymi w środku treściami Fajne to przejście [ikoną linii Tu jest nieintuicyjne to papilarnych].Fajna sprawa. I widać, że przewijanie, kompletnie. trzeba nacisnąć. Mogliby wszyscy Trafiłem na to zupełnym skopiować coś takiego (P06) przypadkiem. Przypuszczam, że przeglądając tą aplikację bym się wFajne jest to, że są te podpowiedzi. Że jak ogóle nie domyślił, że tutaj coś mam dotknąć to jest ten odcisk linii można przewijać w tym oknie. (P05)papilarnych. Wiem, co mam klikalne (P08) 113
 114. 114. Interaktywne elementy Pomimo kilku negatywnych komentarzy o widoczności, większości użytkowników podobały się takie treści – zaskakiwały ich i znacząco odróżniały się na tle artykułów w innych testowanych aplikacjach. To jest fajne, że w momencie jak sobie kliknę, to widzę jakieś szczegóły. (P07) Tu jest nieintuicyjne to przewijanie, kompletnie. Trafiłem na to O, to jest bardzo ciekawa zupełnym przypadkiem. opcja. Fajne, że można Przypuszczam, że przeglądając tą dotknąć i się wyświetla aplikację bym się w ogóle nie informacja. Fajne, takie domyślił, że tutaj coś można interaktywne. (P03) przewijać w tym oknie. (P05)Jest tak naprawdę wszystko, co by się chciało. Muszę założyć okulary, aby […] Jest to bardzo fajna, czytelna, łatwa w zobaczyć wykres. Nie no,obsłudze aplikacja. Ma różne formy interakcji z fajnie :/ (P01) czytelnikiem. […] Naprawdę rozwiązania są bardzo, bardzo przyjemne. (P04) 114
 115. 115. Zapisywanie artykułuChcąc zapisać artykuł do ulubionych, 7 z 8badanych bez problemu zauważa gwiazdkęw górnym pasku nawigacyjnym.Większość spodziewa się, że artykuł zostałjuż dodany. Nie widza, że trzeba jeszczekliknąć ikonę dodawania. Tylko 3 osobomudało się prawidłowo zapisać artykuł wulubionych. 115
 116. 116. Dzielenie się artykułemNie dla wszystkich ikona dzielenia się, widoczna wgórnym menu, jest intuicyjna. 5 respondentówodnajduje ją bez większych problemów, ale 2 kolejneosoby długo błądzą po aplikacji, zanim nie wypróbujątej opcji.Większość bardzo chwaliła liczbę opcji dzielenia się. Ok, można wysłać linka i rozumiem, że ten link otwiera się u każdego bez… to znaczy chciałbym, żeby to się otworzyło bez problemu u każdego na komputerze. Czy się otwiera „zaloguj się, zapłać 5 złotych” itd. – jeśli tak się robi, no to nieładnie. (P06) 116
 117. 117. Interaktywne reklamy?2 osoby, w czasie przeglądania gazety, zaczęły również klikać wreklamę/artykuł sponsorowany. Bardzo chwaliły taką formę reklamową wporównaniu do reklam w innych aplikacjach No, nawet interaktywna reklama jest. Jest to dosyć fajne. (P08) 117
 118. 118. Aplikacja bardzo się podobała Pojawiło się bardzo dużo pozytywnych Z tych, co do tej pory oglądaliśmy komentarzy. Najbardziej podoba się: [Wyborcza, DGP, Polityka] najlepsza. Funkcjonalnie jest to  Różne sposoby nawigacji najlepsze. (P08)  Interaktywne elementy i ich widoczność Najlepsza z tych wszystkich co do tej pory  Obecność wszystkich najważniejszych były [Wyborcza, Wprost]. (P07) funkcji – dzielenia, dodawania do ulubionych Fajny ma pomysł z tym, że ma Brakuje wyszukiwarki, ale całe szpalty pokazane. Podoba mi całość mi się podoba. się ta nawigacja, że każdy artykuł (P08) ma swoje okno. Podoba mi się Fajny ten spis treści, wysłanie sposób dzielenia, bo go znalazłem maila do autora, no i sobie czy bez problemu. (P01) Bardzo ładne, czytelne, do znajomych. (P05) idealne, super. Zdecydowanie wszystkie Myślę, że nawet moja babcia, To jest właśnie przerzucenie aplikacje powinny mniej która zamiera kupić iPada niegazety do elektronicznej wersji więcej tak wyglądać (P04) miałaby żadnych problemów, z użyciem wszystkich aby się posługiwać tą możliwości. (P06) To, że wiem, gdzie nacisnąć aplikacją. (P04) – to mi się najbardziej podoba. (P06) 118
 119. 119. Co się nie podobałoAle negatywnych komentarzy też było kilka.Głównie narzekano na niewidocznośćinteraktywnych elementów albo znikające menu Nie podoba mi się, że nie ma jak znaleźć. Nie podoba mi się, że nie mogę wysłać maila skoro jest [w stopce]. Help Za szybko można przelatywać mnie zaskoczył, bo nie dotyczył tego, z jednego miejsca na drugie, czego oczekiwałem (P01) więc wolałbym to menu, żeby było widoczne. (P06) Nie wiem co jest na rzeczy – mimo że to Za dużo funkcji trochę i zbyt mało jest takie ładne i ma te wszystkie funkcje, czytelnie. […] Te informacje są takie w to mi to nie pasuje. Częściowo mi ot chaotyczny strasznie sposób rozrzucone – pewnie nie pasuje przez ten znikający i tutaj mam coś, tutaj mam coś na pojawiający się pasek. I to mnie wkurza. pierwszej stronie, ruszę palcem i znowu Najbardziej mnie to frustruje. (P02) mam jakieś fragmenty… (P07) 119
 120. 120. Aplikacja vs papier Obejrzenie wersji drukowanej Pulsu Biznesu, było dla wszystkich badanych dużym zaskoczeniem – spodziewali się Zdecydowanie lepsza wersja bardziej ekskluzywnego magazynu. cyfrowa :) Szczere mówiąc spodziewałam się czegoś w rodzaju Wszyscy jednogłośnie wybierali wersję Polityki jak zobaczyłam wersję cyfrową. (P03) na tablet. Nie, nie kupiłabym tej [wersji papierowej]. Zdecydowanie bym jej nie kupiła. Nie, nie, Ja myślę, że dramat. Nie no, zdecydowanie, nie ma wO kurde. To wygląda jak papier na dla mnie to jest nie do ogóle co się zastanawiać.słoiki. Jakbym to miał zakryte, to bym przyjęcia. Po prostu za duży (P04) w życiu nie powiedział, że to jest ta format jest przede wszystkim. gazeta. No na pewno wybrałbym […] Zdecydowanie to nie dla wersję elektroniczną. To jest mnie. (P05) rozczarowujące. (P08) To jest lepsza wersja niż papierowa. Poziom tutaj przekazania zdjęć i tak dalej – Chyba wolałbym elektroniczne to jest wykorzystane (P06) wydanie od papierowego. Kolor papieru mi się nie podoba. (P07) 120
 121. 121. WprostMagazyn.Przeniesienie 1:1 magazynu drukowanego.Dodatkowa nawigacja za pomocą strzałek, ale brakspisu treści. Dodawanie do ulubionych, brakdzielenia się artykułem. Kilka dni temu, 28 stycznia2013, pojawiła się nowsza wersja aplikacji. 121
 122. 122. Nieklikalny spis treści? Pierwszą stroną po okładce magazynu jest spis treści. Niestety jego działanie pozostało zagadką dla większości respondentów – niektóre linki działały i przenosiły na odpowiednią stronę gazety, a inne nie działały zupełnie. Problemem dla niektórych badanych był powrót do spisu treści w czasie przeglądania gazety. Klikali wtedy ikonę domu, która niestety przenosiła ich na ekran z listą pobranych numerów. Nie ma powrotu do spisuWidzę, że jak klikam to się treści, przynajmniej nie widzę.nic nie dzieje, w związku z (P06) tym muszę przeglądać. (P03) W spisie treści dobrze by było, żeby można było Powinien być klawisz, bezpośrednio przejść do który mnie odsyła na artykułu, ale pewnie tego nie początek. P07 ma, niestety. (P05) 122
 123. 123. Podgląd stron na dole Alternatywą dla niedziałającego spisu treści, był dla badanych podgląd stron, pojawiający się na dole ekranu, po kliknięciu w kolejną ikonę w menu. Odbiór tego elementu nawigacyjnego był raczej średni – akceptowalny, ale narzekano m.in. na długie ładowanie się, niewidoczne tytuły artykułów, niewygodne zamykanie obszaru krzyżykiem. Jest podgląd wszystkich stron zamiast spisu treści. Chociaż się I tak nie widzimy tego, co przewija z sensem (P01)mamy na górze, więc równie dobrze ten pasek z tymi stronami np. mógłby być No to jest jakiś sposób Myślę, że forma w jakiej Polityka to większy. (P07) szybkiego dotarcia do przedstawia, czyli że każdy artykuł jest osobno artykułu, ale cały czas będę […] jest lepsza. W sensie, że są po prostu się upierał przy tych tytuły artykułów […] to to jest lepsza opcja niż kategoriach. […] Poza tym przeglądanie i próbowanie się doczytać co to bardzo długo się ładuje (P05) może w tym być i czy to jest ciekawe. (P03) 123
 124. 124. Stale widoczne menu Menu we Wproście jest na stałe przyklejone do lewej krawędzi ekranu, co przeszkadzało części użytkowników. Obawiali się, że niechcący w niego klikną. Żaden z badanych nie zauważył, że menu Sama koncepcja menu można schować. półprzezroczytego [podobała się]. Bo wykonanie rzekłbym marne (P01) Z drugiej strony, byli też tacy, którym podobała się jego widoczność a jednocześnie, półprzezroczystość. Ten pasek do zarządzania w Pulsie Biznesu był bardziej neutralny. Tutaj Myślę, że te ikonki mogłyby być mamy cały czas ten pasek z lewej strony, jakoś trochę wyżej lub niżej, a nie który nawet nam przeszkadza w Ciężko mi się to tak. Albo mogłyby się w ogóle czytaniu tekstu w jakiś sposób. obsługuje. (P06) chować. (P04) (P05) Ten pasek się chowa? Nie, też nie. Na plus oczywiście ten takiLepiej, żeby ten pasek był umieszczony Całkiem fajnie to zasobnik, ten z boku. Nie wadzący, bo np. na górze, ale w takim wąziutkim wygląda. (P08) jakoś jednocześnie nie zasłania tekstupasku, gdzie byłby na stałe, niż tutaj by ani zdjęć. A jednocześnie łatwo do niego sobie siedział i bym na pewno przez wrócić. (P01) przypadek klikał. (P07) 124
 125. 125. Nawigacja po aplikacjiPo przejrzeniu kilku pierwszych stron gazety,badani zaczynali klikać z ciekawości w ikonySpisu treści oraz w GwiazdkęRozczarowujące było działanie ikony Spis treści,która wyświetla opisany już wcześniej podglądstron, podczas gdy użytkownicy spodziewają sięwidzianego na początku spisu treści. Te wszystkie strony są takie sztywne. Jak np. w Czterech Kątach są jakieś ruchome Trochę brakuje elementy – można coś przewijać, jak się tego spisu treści. kliknie to są jakieś filmiki (P04) (P07) Ona jest takim typowym przeniesieniem wersji papierowej na urządzenie, bez żadnych dodatkowych… jakiejś takiej interakcji. (P04) 125
 126. 126. Nawigacja strzałkamiW menu znajdują się również strzałki, służącedo przełączania się pomiędzy kolejnymistronami gazety. Co ciekawe, prawie wszyscybadani zwracali na nie uwagę dopiero podłuższym czasie.Opinie o nich były podzielone. 2 osobystwierdziły, że są niepotrzebne i mało wygodne.Trzem innym badanym spodobały się jakododatkowa opcja nawigacji. To przewijanie jest nawet nie głupie, To dublowanie, to że tu są te strzałki, że nie muszę się moim zdaniem jest domyślać czy mam tapać czy ślizgać takie… (P01) palcem. Więc to jest nawet dobre. (P08) 126
 127. 127. Niewygodne czytanie Artykuły we Wproście są 1:1 przeniesione z drukowanej wersji gazety, przez co czcionka na stronach jest mała. Większość użytkowników musi powiększać tekst, celem przeczytania artykułu. 3 osoby na to narzekały. Zdjęcia mogłyby się też powiększać, ewentualnie jak by się na nie cyknęło.Nieczytelna czcionka. Znaczy Bo w niektórych aplikacjach tak jestda się przeczytać, ale po chwili (P04) czytania zaraz będą oczy płakały (P01) Tutaj niestety konieczne byłoby powiększanie tekstu, a to mi Powiększanie chyba jest kompletnie nie odpowiada. Jednak dobre, że mogę sobie wolałbym jedną stronę artykułu, jak np. powiększyć ile chcę (P08) w Polityce. (P05) 127
 128. 128. Bardzo trudne wyszukiwanie artykułuDość sporym problemem było dla No dobra, szukaniebadanych znalezienie konkretnego Nie ma wyszukiwarki ani tego nie jest ani wygodne, ani fajne.artykułu. Albo od razu twierdzili, że nie spisu treści (P01) (P04)ma wyszukiwarki (2), albo intensywniejej poszukiwali - na głównym ekranie Jeśli miałabym frustrować się, to bym starała się gdzieśaplikacji (ze spisem numerów) oraz w odnaleźć, ale to jest trochę mało intuicyjne iPodglądzie stron. logiczne. Lepiej, żeby to było w jednej bazie [menu] wszystko, to wyszukiwanie umieszczone jako dodatkowa opcja. (P02)Większość stwierdziła, że magazynpowinien mieć interaktywny spis treści. Gdyby nie wyglądał jakOstatecznie respondenci musieli Rutkowski wygląda to Powinien być interaktywny mogłoby być ciężej. (P05) spis treści – klikasz i ciszukać artykułu „na piechotę”, przeskakuje. I wszystko jest naprzeglądając po kolei wszystkie strony. jednej stronie. Nie musisz przewijać. Tym bardziej, że te obrazki są takie małe i tak Też bym kartkował naprawdę znalazłam go całość. (P07) [Rutkowskiego] tylko po zdjęciu :) No nie widzę tutaj tej opcji. Będę się (P04) bawić z klikaniem i chyba się to skończy niczym :) (P02) 128
 129. 129. Zapisywanie artykułu Zdecydowanie największym problem było dodanie artykułu do ulubionych. 3 osoby, które kliknęły w gwiazdkę w lewym menu, nie zauważały konieczności kliknięcia drugiej gwiazdki – spodziewały się, że artykuł już się dodał 5 osobom udaje się prawidłowo zapisać artykuł, ale 3 z nich potrafią to zrobić tylko w wersji okna, pojawiającego po przytrzymaniu palcem fragmentu artykułu. Problemem jest również odnalezienie zapisanych artykułów – większość spodziewa się, że gwiazdka w menu prowadzi do ulubionych i są zdziwieni, że tak nie jest Mogę dodać do ulubionych – to mi się podoba. (P08)Tylko dodaję do ulubionych, Co mi dadzą ulubione? Aha, jak ale nie wiem jak potem Zapisywanie sobie tych artykułów, czyli mam kliknę gwiazdkę to mi zapamiętujęwrócić do ulubionych. (P06) bieżąco stronę i sobie ją zachowuję. Jest tę stronę. No to jest całkiem fajne, jest wygodne. (P02) 129 ciekawa opcja. (P03)
 130. 130. Brak dzielenia się artykułemGdy zapytaliśmy uczestników badania, w jaki sposóbpodzieliliby się artykułem ze znajomym, zazwyczajbardzo długo szukali takiej funkcji w aplikacji. Nie wiem. Jestem głupi. Nie 3 osoby sprawdzały okno wyświetlające się po wiem co miałbym zrobić. (P06) dłuższym przytrzymaniu palcem nad artykułem. 3 osoby szukają pod ikoną gwiazdki, a 2 z nich dodają nawet artykuł do ulubionych z nadzieją, że to coś umożliwiOstatecznie byli zdziwieni, że aplikacja nie ma takiejfunkcji. 130
 131. 131. Reklamy Chwilę po odpaleniu aplikacji, pojawiała się reklama pop-up, która wzbudziła fale negatywnych emocji wobec magazynu. Użytkownicy płacący za aplikację, spodziewają się, że nie będą mieli reklam.Bo w sumie sam nie wiem co zrobiłem… I już nie będę używał. Bo nie ma Aha, kliknąłem w reklamę. Już adblocka. I to mówię na serio. Jeżeli pierwsza rzecz, która mnie Uważam, że w gazetach nie powinno ja na dzień dobry przed tekstem być takich reklam. Przede wszystkim zdenerwowała. […] Tym bardziej, że dostaję reklamę, to znajdę inne źródłojest to wersja płatna, więc mogłoby być w żadnych gazetach nie powinno być informacji. Jeśli ja im za to płacę, to reklam – na całą stronę, co drugą tych reklam mniej. (P08) niech wyhamują. (P01) stronę. (P04)Takie wyskakujące rzeczy nie do końca Reklamy bym się nie spodziewała, bo w momencie kiedy już do mnie przemawiają. Szczególnie, że Ups… Nie chcę kupiłam gazetę i zapłaciłam, to raczej by mnie tego. (P02) nigdy nie wiem, kiedy mi wyskoczą. irytowało, że płacę i coś wyskakuje. Chyba, że byłaby toJakbym chciał teraz komuś to pokazać, jakaś forma, że mniej np. zapłaciłam. Ale ogólnie czułabym się a tu wyskoczyłaby tak reklama, to oni w jakiś sposób naciągana, widząc tak agresywne na środku patrzą na tego iPada „ale co ty mi reklamy. Tak jak jest w gazecie reklama [na całą stronę] to mnie pokazujesz” (P07) nie razi, ale wyskakująca na środku – to jest irytujące. (P03) 131
 132. 132. Mało co zrobiło pozytywne wrażenieW wypowiedziach respondentówpowtarza się sytuacja jak z GazetąWyborczą – prawie w ogóle nie było Rozmieszczenie tekstupozytywnych komentarzy… jest ok. (P07) Jest lepsza niż Wyborcza, ale do ideału jej jeszcze trochę brakuje. (P07) 132

×