Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Badania serwisow edukacyjnych z dziecmi. Polish IA Summit 2012

3,836 views

Published on

prezentacja z Polish IA Summit 2012

Published in: Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Badania serwisow edukacyjnych z dziecmi. Polish IA Summit 2012

 1. 1. Badania serwisów edukacyjnychz dziećmi19/04/2012Polish IA Summit 2012
 2. 2. Ta część tytułu prezentacji miała zasugerować,że mowa będzie o dwóch case study.Euroman został powołany do życia przezMinisterstwo Rozwoju Regionalnego,a Żyrafka Lokatka przez PKO Bank Polski.
 3. 3. Żyrafka Lokatka uczy o pieniądzach i oszczędzaniu.Euroman niesie kaganek oświaty w temacie Unii Europejskiej,a dokładniej Funduszy Europejskich.Tematy poruszane przez obydwa serwisynie są łatwe same w sobie,a już szczególnie w kontekście dzieci.Mowa więc będzie o serwisach edukacyjnych.
 4. 4. Będzie o tym, jak przeprowadzać badania z dziećmi,na serwisach edukacyjnych,celem oceny ich edukacyjnego charakteru.
 5. 5. Szkolne Kasy Oszczędności Serwis edukacyjny dla dzieci 6 – 13 lat, mający uczyć oszczędzaniaMniej więcej rok temu przyszło do nas PKO BP ipowiedziało: „Chcielibyśmy zrobić pierwszy w Polsce,a może i na świecie, system transakcyjny dla dzieci.Chcielibyśmy, aby serwis uczył dzieci jak oszczędzać,wprowadzając je w świat wirtualnych pieniędzyprzechowywanych w banku. Serwis ma być skierowanydo dzieci z SKO. Pomożecie?”.
 6. 6. Pomogliśmy. Przygotowaliśmy zaawansowany,klikalny prototyp, pozwalający na symulacjęnajważniejszych funkcji serwisu – tworzenieskarbonek, nazywanie ich i kontrolowanieprzepływu pieniędzy pomiędzy nimi.
 7. 7. Euroman edukacyjny portal dla dzieci 6-17 lat, poświęcony propagowaniu informacji o Funduszach EuropejskichCelem portalu jest dotarcie z informacją oFunduszach Europejskich do dzieci i młodzieżyszkolnej oraz rozpowszechnianie wiedzy wzakresie zmian jakie dokonują się w otaczającejnas rzeczywistości dzięki środkom unijnym.(Tego serwisu nie projektowało K2)
 8. 8. 3 obszary wiekowe6–10, 11–14, 15–17 latRóżne treści, różna grafika
 9. 9. interaktywne narzędziaedukacyjno-rozrywkowegry, kolorowanki, puzzle, komiksy,krzyżówki, quizy, opowiadania, blog
 10. 10. http://www.flickr.com/photos/didmyself/5911470447/
 11. 11. Pytania badawcze SKOCzy zrozumieją wirtualne pieniądze?Czy będą umiały korzystać z narzędzi?Czy nawigacja przez treść będzieintuicyjna?
 12. 12. Pytania badawczeAtrakcyjność aktywności?Zrozumienie treści?Dostosowanie do wieku?
 13. 13. Respondenci SKODzieci SKODwie grupy wiekowe – różne funkcjonalnościPo równo chłopcy i dziewczynki – dwie wersje graficzneKorzystają z Internetu, czytają – brak lektora w prototypie
 14. 14. Respondenci EuromanaTrzy grupy wiekowe – trzy obszary serwisuKorzystają z Internetu, czytają
 15. 15. Co dzieci wiedzą o…Unii Europejskiej i Funduszach Europejskich?– potencjalne zainteresowanie tematemCzy grają na komputerze? W jakiego rodzaju gry?
 16. 16. Wprowadzamy w SKORozmowa o pieniądzach, skarbonkach i oszczędzaniuJak manipulować wirtualnymi pieniędzmi?
 17. 17. Aby wprowadzić dzieci w temat, mieliśmy na badaniachprzygotowaną skarbonkę z pieniędzmi. Wysypywaliśmy jeprzed dzieckiem i symulowaliśmy podział oszczędności naprzedmioty, o których dziecko mówiło w wywiadzie.Następnie tłumaczyliśmy: „A teraz wyobraź sobie, że tepieniądze trafiają do Internetu, abyś mógł zawsze do nichzajrzeć, nawet gdy jesteś w szkole przy komputerze.Zobaczysz teraz stronę internetową z tymi pieniędzmi.”
 18. 18. Metody w badaniu SKORozmowa wprowadzająca Kwestionariusz rodzicaObserwacja użytkownikówWywiad końcowyOcena projektów graficznych
 19. 19. Ocena projektów graficznych SKOKtóry rysunek zabrałbyś do domu?
 20. 20. Metody w badaniu EuromanaRozmowa wprowadzająca Audyt użytecznościObserwacja użytkowników Ekspercka ocena grafikiKarty reakcji Kwestionariusz rodzicaWywiad końcowy
 21. 21. Karty reakcjiWybór przymiotników określających serwisMetoda zmodyfikowana na potrzebybadania z dziećmi
 22. 22. Wywiad końcowyPoleciłbyś tą stronę koleżankom i kolegom?Chciałbyś korzystać z niego w domu?Czy nauczyłeś się czegoś nowego?
 23. 23. Lista zadań w SKOOd pierwszej czynności (stworzenia skarbonki) zależałozrozumienie reszty – musieliśmy na nią wskazaćKolejność zadań też była istotnaPrzy tego typu serwisie, dzieci potrzebują za pierwszymrazem asysty dorosłego
 24. 24. Swoboda w poznawaniu EuromanaDzieci dowolnie klikały po serwisieZależało nam na obserwacji naturalnego zachowaniarealnego zainteresowania treściamikolejności zapoznawania się z nimiczasu spędzonego w każdym dzialeNa koniec wracaliśmy do niektórych obszarów idawaliśmy proste instrukcje lub dopytywaliśmy
 25. 25. W badaniach Euromana ważne byłoZachowanie, sposób korzystania z serwisuMimika, postawa ciała, ogólny nastrójSpontaniczne komentarzeOdpowiedzi na pytania moderatorWiększą wagę miały dla nas spontaniczne wypowiedzi w trakciekorzystania z serwisu, niż oceny i deklaracje pojawiające się wkońcowym wywiadzie
 26. 26. Serwis edukacyjny dla dzieci powinienzainteresować i wzbudzić chęć eksploracji
 27. 27. Serwis edukacyjny dla dzieci powinienbyć użyteczny
 28. 28. Serwis edukacyjny dla dzieci powinienprzekazywać wiedzę w sposób zrozumiałyi dostosowany do grupy odbiorców
 29. 29. Serwis edukacyjny dla dzieci powinienzaangażować na tyle, aby zdążyć wiedzęprzekazać i utrwalić
 30. 30. Piramida potrzebOceniliśmy jak serwis realizuje każdy ze szczebli odbiór treści edukacyjnych, edu zrozumienie, przyswajanie wiedzy emocje, poświęcony czas, zaangażowanie chęć korzystania, polecanie co robią, emocje, spontaniczne komentarze zainteresowanie interakcja z serwisem, użyteczność napotykane problemy
 31. 31. Analiza kart reakcjiKarty reakcji również wskazywały na realizacjędanych szczebli piramidy edu zaangażowanie zainteresowanie użyteczność
 32. 32. A na zakończenie…
 33. 33. W trakcie powstawania pierwszego w Polsce (i prawdopodobnie naświecie) serwisu bankowości elektronicznej adresowanego do dzieciuczestniczących w programie Szkolnych Kas Oszczędności PKO BankuPolskiego, badania użytkowników były ważnym etapem projektowania.Dzięki nim sprawdziliśmy, czy prototyp – i finalnie sam serwis – będziezrozumiały dla końcowego odbiorcy – na czym nam bardzo zależało.Badania doprowadziły do zidentyfikowania miejsc, w których dziecinapotykały pewne problemy związane z użytecznością i pomogły nam jewyeliminować. Uwzględnienie etapu badania użytkowników w procesieprojektowania serwisu pozwoliło na dostosowanie interfejsuużytkownika w pełni do potrzeb dzieci.Zespół badawczy K2 UX wykazał się pełnym profesjonalizmem przyprzeprowadzeniu badania, prezentacji wniosków i uwzględnienia ich wostatecznym projekcie serwisu Łukasz Kuc, Ekspert w Biurze Innowacji

×