Successfully reported this slideshow.

Pendidikan moral tahun 4 penggal 1

37,786 views

Published on

Pendidikan moral tahun 4 penggal 1

  1. 1. SULIT NAMA : ________________________________________SK SEBOBOK, BAUPEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMA 2012TAHUN 4PENDIDIKAN MORAL PMMei1 Jam Satu Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU1. Kertas soalan ini mengandungi 50 Soalan.2. Jawab semua soalan.3. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan jawapan yang telah dibuat. Kertas soalan ini mengandungi 6 halaman bercetak. [Lihat halaman sebelahPM @ 2012 SK SEBOBOK, BAU SULIT 1
  2. 2. SULIT A. Garisi jawapan yang betul. 1. Seseorang yang melakukan kejahatan akan dibalas dengan ( pahala / dosa). 2. Jika kita melakukan kesilapan dengan orang lain, kita boleh ( meminta / menolak) maaf. 3. Setiap orang perlu bercakap dengan bahasa yang ( kasar / sopan ) agar tidak menyinggung perasaan orang lain. 4. Pelbagai cara seseorang menunjukkan tanda ( kesyukuran / keseronokan ) kepada Tuhan. 5. Perbuatan yang baik akan mendapat ganjaran ( pahala / dosa ) B. Lengkapkan ayat di bawah dengan perkataan yang diberikan. Maafkan terima kasih Silalah makan Selamat jalan Tolong Bolehkah Maafkan saya 6. “ ________________________saya kerana terpaksa pulang lebih awal,” kata Veronica kepada rakannya, Connie. 7. “ ________________________ saya masuk?” Kata Alfred kepada Chars. 8. Mary Ruby menguncapkan __________________ kepada Mak Cik Asiah kerana memberikannya hadiah baju baharu. 9. “_______________________ ambilkan buku yang tebal itu untuk saya,” minta Cikgu Chelereensia. 10. “ __________________________,” Nadia menjemput rakan-rakannya untuk makan. 11. Jason ingin ke tandas sewaktu guru sedang mengajar, dia meminta izin daripada gurunya.” ___________________________, cikgu boleh saya ke tandas sebentar?” 12. “ _____________________________, bawa kereta dengan cermat,” kata Nick kepada Vincent yang mahu pulang ke kampung. 2
  3. 3. SULIT C. Carikan perkataan yang menunjukkan sifat keyakinan diri. C E K A L C D T S P H F R N B X W Y U T I G E A Z Y K L S A J Y A K I N J I A A K L T A B A H S H T S T I U V W G X A Z R Q F P O I N M L X A C D E G I G I H K 13. ____________________________________ 14. ____________________________________ 15. ____________________________________ 16. ____________________________________ 17. ____________________________________ 18. ____________________________________ 19. ____________________________________ 3
  4. 4. SULIT D. Padankan ayat di bawah supaya menjadi ayat yang lengkap. 20. Belajarlah bersunguh-sungguh (a) tugas yang diberi. 21. Kita perlu melaksanakan tugas (b) jika ingin berjaya. 22. Sebagai pelajar, kita perlu tabah (c) yang diamanahkan dengan melaksanakan penuh tanggungjawab. 23. Kita mesti mempunyai semangat (d) diri yang kental. 24. Apabila selesai makan kita perlu (e) mencuci pinggan dan mangkuk yang telah digunakan. E. Lengkapkan ayat di bawah dengan maklumat yang diberi.  Sebelum ke sekolah  Perlu melakukan aktiviti riadah  Menjamin kesihatan kita  Otak yang cerdas  Menjadi penat dan sukar untuk menumpukan perhatian  Yang seimbang agar sentiasa sihat 25. Nazarius akan bersarapan __________________________________________ . 26. Setiap orang perlu mengambil makanan ______________________________ . 27. Badan yang sihat memerlukan makanan yang seimbang di simpang kita _______________________________________________________________ . 28. Badan yang sihat menjamin ________________________________________. 29. Tidur yang cukup ________________________________________________ . 30. Apabila kita tidak cukup tidur, badan kita akan __________________________ . 4
  5. 5. SULIT F. Tandakan ( √ ) pada perbuatan yang jujur dan ( X ) pada perbuatan yang tidak jujur. 31. Menyampaikan pesanan yang diamanahkan dengan betul. ( ) 32. Menolong orang tanpa mengharapkan balasan. ( ) 33. Tidak malu mengakui akan kesilapan sendiri. ( ) 34. Mencari pelbagai alasan untuk melepaskan diri daripada tanggungjawab yang diamanahkan. ( ) 35. Memulangkan barang yang bukan milik kita kepada pemilk asalnya. ( ) 36. Mencari peluang untuk tidak melakukan sesuatu tugas yang diberikan. ( ) 37. Richei meminjam basikal Cinnie untuk berlumba. ( ) 38. Maymill berpura-pura sakit agar dapat pulang awal dari sekolah. ( ) 39. Mevelyn tidak mahu membayar hutangnya kepada Auldreena. ( ) 40. Cikgu Jason mengajar tuisyen kepada anak-anak murid secara percuma.( ) G. Lengkapkan ayat di bawah dengan menggunakan rangkaian kata yang diberi.  saling menghormati antara satu sama lain  sudi membantu meringankan beban kemiskinannya  memulihkan para penagih dadah  membawa pulang anak kucing yang cedera untuk dirawat  tidak tersisih daripada masyarakat 41. Seorang ibu tua gembira kerana masih ada yang _____________________ ____________________________________________________________. 42. Ahmad seorang murid yang baik hati kerana sanggup __________________ ____________________________________________________________. 43. Kerajaan malaysia sentiasa berusaha membanterasmasalah penagihan dadah dan ___________________________________________________ . 44. Sebagai ahli masyarakat yang prihatin, kita perlu membantu anak-anak yatimagar mereka _____________________________________________. 5
  6. 6. SULIT 45. Penduduk sekitar kampung Sebobok itu sentiasa bekerjasama dan mengamalkan sikap ___________________________________________ . H. Baca petikan di bawah dan jawab soalan yang diberi. Tan Hui Yee seorang murid yang berusaha 14 tahun terpaksa melalui hari-hari yang sukar. Dia menghadap penyakit jantung. Selama setahun, dia terpaksa bergantung hidup dengan menggunakan jantung mekanikal. Tan Hui Yee begitu berharap agar mendapat simpati daripada orang ramai yang sudi mendermakan organ jantung yang baharu kepadanya. Penderitaan hidupTan Hui Yee mendapat perhatian meluas daripada masyarakat Malaysia. Tanggal 5 Oktober 2007. Tan Hui Yee mendapat sinar hidup yang baharu. Tan Hui Yee telah mendapat organ jantung yang baharu daripada seorang penderma. Kini, dia mampu hidup tanpa bergantung pada jantung mekanikal lagi. Sikap baik hati dan ikhlas penderma organ jantung itu patut dipuji. 46. Siapakah nama murid yang menghadapi penyakit jantung itu? ____________________________________________________________ 47. Berapa lamakah pesakit jantung itu bergantung dengan jantung mekanikal? ____________________________________________________________ 48. Dari manakah Tan Hui Yee mendapat organ jantung yang baharu? ____________________________________________________________ 49. Bilakah Tan Hui Yee mendapat organ jantung yang baharu? ____________________________________________________________ 50. Apakah sikap yang ada pada diri penderma organ jantung itu? ____________________________________________________________ .............................Kertas soalan tamat....................... 6

×