Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kertas kerja big

11,830 views

Published on

Published in: Spiritual, News & Politics
 • Be the first to comment

Kertas kerja big

 1. 1. 1. PENGENALAN Program Bina Insan Guru (BIG) adalah satu program yang diwajibkan ke atas semuapelajar yang mengikuti mana-mana pengajian di IPG seluruh Malaysia termasuklah IPGKampus Batu Lintang. Program Bina Insan Guru (BIG) ini merupakan siri ke-14 dan ia adalah siri terakhir yangdianjurkan oleh IPG Kampus Batu Lintang pada tahun 2011. Program ini akan dijalankan diKem Alapong, Lundu selama tiga hari dua malam. Dijangka seramai 81 orang peserta yangakan mengikuti program ini yang mana seramai 20 orang pesertanya adalah daripadakumpulan Matematik 1. Selain itu, kursus Bina Insan Guru (BIG) ini akan melahirkan seorang guru yangmemiliki ciri-ciri dan perwatakan insan pendidikan yang berpengetahuan, berdaya maju,berdaya tahan, dan berdaya saing. Penekanan kursus diberikan terhadap pembentukan diriguru secara holistik dan kontekstual. Kursus ini merupakan suatu program perkhemahanselama tiga hari dua malam. Melalui perkhemahan, para guru akan diterapkan dengan ciri-ciri,potensi dan citra diri seorang insan guru, pembinaan self-esteem, membina daya saing yangtinggi di samping mampu membuat refleksi diri dalam menghadapi cabaran-cabaran yangakan dihadapi dalam profesion perguruan pada masa yang akan datang.2. MATLAMAT Program Bina Insan Guru (BIG) ini bertujuan untuk meningkatkan keperibadiankeguruan, kekentalan jiwa dan keyakinan diri seorang guru untuk menghadapi cabaranglobalisasi. 1
 2. 2. 3. OBJEKTIF Program Bina Insan Guru (BIG) ini merupakan salah satu usaha pencetus kepadapembinaan guru yang berakhlak mulia, bersemangat juang yang tinggi, mempunyai ketahananfizikal dan mental, serta bermanafaat kepada keluarga, masyarakat serta negara selarasdengan nilai-nilai keguruan. Melalui program Bina Insan Guru (BIG) ini, peserta-peserta dapatmencapai matlamat berikut: 1 menunjukkan ciri-ciri insan yang berakhlak mulia dan patuh kepada ajaran agama. 2 meningkatkan semangat berpasukan dan mengamalkan hidup bersepakat bersama serta bertanggungjawab kepada pasukan. 3 meningkatkan ketahanan fizikal dan mental. 4 meningkat dan menguasai kemahiran interpersonal dan intrapersonal serta perpaduan masyarakat. 5 meningkatkan kemahiran mengurus diri, kumpulan dan masa dengan berkesan. 6 meningkat pengembangan potensi diri sebagai insan berakhlak mulia melalui amalan refleksi dan penilaian kendiri dalam semua aspek kehidupan seharian.4. TARIKH PELAKSANAAN Program Bina Insan Guru (BIG) Siri ke 14 / 2011 ini akan dilaksanakan pada 26September 2011 hingga 28 september 2011 iaitu 3 hari 2 malam. 2
 3. 3. 5. TEMPAT PERKHEMAHAN Program Bina Insan Guru Siri (BIG) ke 14 / 2011 ini akan dilakukan di Kem Alapong,Lundu.6. KUMPULAN SASARAN Program Bina Insan Guru (BIG) Siri ke 14 / 2011 akan melibatkan 81 orang pelajardaripada 4 kumpulan pengajian iaitu PPG Matematik Kumpulan 1, PPG Matematik Kumpulan3, PPG Bahasa Melayu Kumpulan 2 dan PPG Bahasa Cina Kumpulan 2. 3
 4. 4. 7. AJK INDUK BINA INSAN GURU BIG 14/2011 Penaung YBhg.Tn Awang Hambali bin Hj Awang Hamdan, Pengarah,Institut Pendidikan Batu Lintang Penasihat YBsh.Pn.Hamsiah bte Abdullah Masni Tim.Pengarah, Institut Pendidikan Batu Lintang Pengerusi En.Abdul Malek bin Hj.Mohd. Tahir Ketua Jabatan HEP , IPGKBL Penyelaras En.Micheal Taranga k Jelaming Pegawai Pengurusan Bina Insan Guru Kem Komandan En.Abg Ismail Bin Hj.Abg Julhi Jurulatih En.Abg Ismail Bin Hj.Abg Julhi (Kem Kom / Jurulatih Air ) En.Abg Adam Bin Abg deli (Jurulatih air) Pn.Rojiah bte Abdullah (LDK) Tn Hj Ali Jusoh ( Tazkirah/Jurulatih air ) En.Ambikhapathi A/L Shanmugam (Jurulatih darat) Tutor Penilai En.Nazam –Din Alias (K1) Pn.Seah Ai Kuan (K2) En.Lai Kim Leong ( K3) En. Chali Ungang (K4) Dr.Zainal Abidin Bin Masleh (K5) En Eqmal Hj Adin (K6)8. AJK PENGELOLA BINA INSAN GURU (BIG) SIRI 14/2011Penghulu : Thomas Jefferson Ak Serit ( BM2 )Penghuluwati : Irene binti Justine ( MT1)Setiausaha : Florence Ak Kambil (BM2)Penolong : Azam Bin Japar (MT1)Bendahari : Chai Mui Chui (BC2)Penolong : Martin Alling (MT2)JK Publisiti : Jamadil Bin Eri (BM2) 4
 5. 5. JK Cenderamata : Salawati Bt Kadir ( BM2) : Dyg.Jamaliah Bt Awg Hamdani (MT1)JK Kebersihan : Sim Chiew Khih (BC2) : Hassan Bin Kipli ( MT1) : Masitah Bt. Piie (BM2)JK Persiapan Dewan : Wong Hook Ping (MT1) : Anne Lai (BC2) : Saji Bin Bakar (BM2) : Nurzimah Bt Amit (MT3)JK Persembahan : Rose Bt Abg Di (BM2)JK Penutupan : Mohd.Nazari B. Sarbini (MT3) : Rabiah Bt Ini (BM2)Juruacara : Marcos Kerbau Banyin(MT1) : Shamsiah Bt Leman (MT3) : Nurul Baiti Bt Abdullah (MT1)JK Makanan : Ijut Labek Ak Labi (MT3)JK Peralatan : Julia Tan Wei Wei ( MT3) : Robin Ak Awal (BM2)JK Pengangkutan : Santos Luping (BM2) – Bas 1 : Jimmy Ak Aot (MT3) – Bas 2JK Kecemasan/ : Wayati Bt. Josli (BM2) – K1- 3Keselamatan : Lee Ming Fah ( BC2) – K4 - 6 5
 6. 6. 9. KUMPULAN BIG SIRI 14/2011Kumpulan 1 Kumpulan 2En.Nazamud-din Alias Pn Seah Ai Kuan1. Lim Siew Ying (MT3) 1. Adeline Missey (MT1)2. Kamsiah Ab Kadir (BM2) 2. Kiew Siew Chin (MT1)3. Santos Luping (BM2) 3. Siti Mariam (MT1)4. Wayati Bt Josli (BM2) 4. Wong Hook Ping (MT1)5. Leong Sy Ming(BC2) 5. Marney Kane (MT3)6. Irene Bt.Justine (MT1) 6. Mohd Nazari (MT3)7. Marcos Kerbau (MT1) 7. Madlane Assing (BM2)8. Nurul Baiti (MT1) 8. Metua Ak Kure (BM2)9. Siet Ung Ching (MT1) 9. Thomas Jefferson (BM2)10. Chong Sau Kee (MT3) 10. Zainon Bt Tahir (BM2)11. Lai Siawq Hui (BC2) 11. Ngan Chiew Mei (BC2)Kumpulan 3 Kumpulan 4En.Lai Kim Leong En. Chali Ungang 1. Bernadine Phyllis (BI4) 1. Ijut Labek Ak Labi (MT3) 2. Masitah Bt Pile (BM2) 2. Nurzimah Bt Amit (MT3) 3. Mohd.Oden (BM2) 3. Wan Zakaria (MT3) 4. Annie Lai (BC2) 4. Florence Kambil (BM2) 5. Kung Siew Kwong (BC2) 5. Rabiah Bt Ini (BM2) 6. Wong Say Hee (BC2) 6. Rabuni B Wahi (BM2) 7. Ang Su Shien (Mt1) 7. Sim Chiew Khih (BC2) 8. Kua Tsuey Jen (MT1) 8. Anne Wong (MT1) 9. Tan Lee Bee (MT1) 9. Azam Japar (MT1) 6
 7. 7. 10. Martin Alling (MT2) 10. Tang Kiew Sieng (MT1) 11. Norfiah Bt Kipli (MT1) 12. Jamadil Bin Eri (BM2)Kumpulan 5 Kumpulan 6Dr.Zainal Abidin B Masleh En.Eqmal B Hj Adin 1. Hazlan Abu Hassan (MT3) 1. Jimmy Aot (MT3) 2. Julia Tan (MT3) 2. LeeYuh Ling (MT3) 3. Shamsiah Leman (MT3) 3. Sim Ping Ping (MT3) 4. Habibah Hj.Lungki (BM2) 4. Hajijah Bt Mornie BM2) 5. Hatta Anand (BM2) 5. Saji B Bakar (BM2) 6. Robin Ak Awal (BM2) 6. Salawati Bt Kadir (BM2) 7. Rose Bt Abg Di (BM2) 7. Chan Mui Chui (BC2) 8. Tay Ke Sing (BC2) 8. Lee Ming Fah (BC2) 9. Hassan B Kipli (MT1) 9. Dyg Jamaliah (MT1) 10. Ngei Hie Kung (MT1) 10. Ibrahim B Jamil (MT1) 7
 8. 8. 10. JADUAL PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU ( BIG ) PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU ( PPG) AMBILANJUN 2011 SIRI 14/2011 ,26-28.09.2011 , KEM ALAPONG ,LUNDU. 1000- 2000- 2030-Hari/Masa 0730-0900 0900-1000 1030-1300 1300-1400 1400-1700 1700-2000 1030 2030 2200 Slot 1 Pengurusa n diri Aktiviti 1 Moral Aktiviti 2 kecemerlan -Membina LDK 1 Perjalanan Pengurusan Kump 1-3 gan diri Ikatan Taklimat rakit26.09.201 ke Kem diri Kembara/ Slot 3 & BIG REHAT Martab 1 Alapong,Lun Orienteering Pengurusa Simpula (MTJ) - at ISNIN du. Merarau Kump.4-6 n diri n keselamat Guru Berakit Moral an air Jasamu dikenang 0730- 0800-1100 0530-0630 0630-0730 1100-1300 1400-1700 2000-2200 0800 2 Slot 2 Aktiviti 2 Perbincang27.09.201 Pengurusan Kump 1-3 an Sarapan Aktiviti 1 diri Berakit persembah pagi TONGKAT AMANAHSELASA Moral Kump.4-6 an Malaysia Budaya Kembara/orienteering kumpulan Cergas Kerja 0730- (MTJ/AIAJ) 0930-1030 1030-1100 1130-1300 1300 1330-1530 Berkualiti 0930 Slot 4 3 Perhimpun LDK Persiapan Pengurusan28.09.201 an RA Refleksi Majlis diri MAJLIS Perjalanan balik 1 pagi Motivasi & Penangguh MERARAU Moral PENANGGUHAN ke IPG Kampus Rabu Kepuas Penilaian an Etika RASMI Batu Lintang an Kerja Rasmi Berpakain 8
 9. 9. CATATAN.Moral : Dewan Kem Alapong,Lundu. Takzirah : Surau LDK : Dewan, Kem Alapong,Lundu.Slot Moral Slot Takzirah 1. Martabat guru 1. Kecemerlangan diri 1. Itqan & qannah dalam perkhidmatan 2. Motivasi kepuasan kerja 2. Budaya kerja berkualiti 2. Konsep Ikhlas & Redha dalam 3. Etika berpakaian pekerjaan 4. Jasamu dikenang 3. Konsep Halal & haram dalam mencari harta 4. Peranan doa dalam Islam 9
 10. 10. 10. SENARAI NAMA PESERTA KUMPULAN MTE1 AMBILAN JUN 2011Senarai Nama Program Pensiswazahan Guru (PPG) Ambilan Jun 2011 ( siri 14/2011 26 - 28.09.2011) Bil. Nama Jant. No. KP No Telefon Alamat Bertugas 1 Chong Sau Kee (MT3) L 800524135359 0135726735 SJK CH Lingga 2 Dyg Mordiah Bt Awg Haddy (MT3) P 720521136006 0198178027 SK Senadin 3 Hazlan B. Abu Hassan (MT3) L 780311135085 0198464500 SK Sumpas 4 Ijut Labek Ak Ladi (MT3) P 661115135772 0198678206 SK St Anne ( M ) 5 Jimmy Ak Aot (MT3) L 790307135399 0194537943 SK St Bernard (M) 6 Julia Tan Wei Wei (MT3) P 720711135004 0198262911 SJK CH Batu 41/2 7 Lee Yuh Ling (MT3) P 771122135196 0139288733 SJK CH Pantu 8 Lim Siew Ying (MT3) P 781013135284 0198981913 SJK CH Syn-San-Tu 9 Makos Ak Jenal (MT3) L 700305135289 0198482691 SK Nanga Tajam 10 Marney Kane Ak William Sair (MT3) P 820814135216 0198254236 SK Pangkalan Kuud 11 Mohd Nadzar B. Hamdin (MT3) L 660327135585 0138273167 SK St Luke Ng Baoh (M) 12 Mohd Nazari B. sarbini (MT3) L 750408135121 0198245121 SK St Joseph (M) 13 Nurul Athirah Nawi Abdullah (MT3) P 800815135594 0198988254 SK Penghulu Imban 10
 11. 11. 14 Nurzimah Bt Amit (MT3) P 770525136076 0198789954 SK Sejingkat15 Shamsiah Bt Leman (MT3) P 801201135228 0135651734 SK Kidurong II16 Sim Ping Ping (MT3) P 770915135650 0168738903 SJK CH Sematan17 Teng Su Fang (MT3) P 810203135656 0105025566 SJK CH Siniawan18 Wan Zakaria B. Wan Rosli (MT3) L 781028135033 0198195296 SK Bulan Jeragam19 Voon Ai Hung (MT3) P 801002135276 0168921355 SJK CH Sg Moyan20 Adeline Missey Anthony (MT1) P 720212135034 0148762823 SK Ulu Binatang21 Ang Su Shien (MT1) P 771214135708 0198890613 SJK CH Simanggang22 Annie Wong Mee Mee (MT1) P 790213135806 0198293817 SK Sg Apong23 Azam B Japar (MT1) L 780616035763 0138848847 SK Bandar Dua24 Christina Bt Michael Matali (MT1) P 720228135696 0194684567 SK Sibu Bandaran No 325 Dyg Jamaliah Bt Awg Hamdani (MT1) P 720208135584 0135798272 SK Udin26 Hassan B Kipli (MT1) L 720412135047 0198440304 SK Bayang27 Ibrahim B Jamil (MT1) L 830508135065 0198784970 SK Sebobok 11
 12. 12. Bil. Nama Jant. No. KP No Telefon Alamat Bertugas28 Irene Bt Justine (MT1) P 760728125888 0198403242 SK Lok Yuk Likas29 Kiew Siew Chin (MT1) P 701108135612 0138518406 SJK CH Batu 4 1/230 Kua Tsuey Jen (MT1) P 780121135754 0138457476 SJK CH Pangkalan Baru31 Lee Yong Sing (MT1) P 800408135220 0109820887 SJK Chao Su32 Marcos Kerbau Ak Banyin (MT1) L 730404135505 0198473285 SK St Luke (M)33 Ngei Hie Kung (MT1) P 710307135118 0198160323 SK Simanggang34 Norfiah Bt Kipli (MT1) P 700403136488 0135764870 SK Agama35 Siet Ung Ching (MT1) P 850517135049 0198678608 SJK CH Meludam36 Nurul Baiti Abdullah (MT1) P 720121135346 0198364514 SJK Yak Tee37 Siti Mariam Bt Mohammad (MT1) P 740531135208 0138251149 SK Semerah Padi38 Tan Lee Bee (MT1) P 750708135262 0198368238 SK Sg Pasai39 Tang Kiew Sieng (MT1) P 780724135964 0168656611 SJK CH No.140 Wong Hook Ping (MT1) L 831028135263 0168836162 SJK CH No 341 Yong Kim Noi (MT1) P 821119016332 0196853867 SJK Bintawa42 Alina Bt Ariffin PM2) P 660808135404 0198549066 SK Pasir Pandak43 Florance Ak Kambil (BM2 ) P 671008135370 0168655734 SK Kg Gayu44 Hadibah @ Habibah Bt Hj Lungki (BM2 ) P 670901135328 0138449167 SK Melugu 12
 13. 13. 45 Hajijah Bt Mornie (BM2) P 680503135372 0148781286 SK Matang46 Hatta Anand B Kamal (BM2 ) L 660225135605 0146872856 SK Semerah Padi47 Jamadil B. Eri (BM2 ) L 690722135857 0194382156 SK Serumbu48 Jamali B. Drapar (BM2 ) L 690808135647 0198790804 SK Empelam49 Kamsiah Abdul Kadir (BM2) P 670905135712 0198769806 SK Pajar Sejingkat50 Madlane Ak Assing (BM2) P 720714135384 0168160759 SK Telaga Air51 Masitah Bt Piie (BM2) P 681130135066 014888906752 Metua Ak Kure (BM2 ) L 700114135235 0128802851 SK St Paul (M)53 Mohd Oden Bin Taha (BM2) L 690215135481 0194858350 SK Wira Jaya54 Rabiah Bt Ini (BM2) P 661105135912 0198872066 SK Petra Jaya 13
 14. 14. Bil. Nama Jant. No. KP No Telefon Alamat Bertugas55 Rabuni B. Wahi (BM2 ) L 680221135307 0198617008 SK Sageng56 Robin Ak Awal (BM2 ) L 690325086115 0138108080 SK Ng Ibau57 Rose Bt Abg Di (BM2 ) P 660121135352 0198151040 SK Semenggok58 Saji B Bakar (BM2 ) L 680309135635 0198547615 SK Serumbu59 Salawati Bt Kadir (BM2) P 700429135600 0128804247 SK Dato Mejar Jeneral60 Santos Luping (BM2 ) L 690520135517 0148908117 SK LP Menuan61 Thomas Jefferson Ak Serit (BM2 ) L 710923135103 0138479571 PPD, Padawan62 Wayati Bt Rosli (BM2 ) P 680926135630 0138232546 SK Stunggang/Temelan63 Zainon Bt Tahir (BM2 ) P 680817135594 0128083022 SK Matang Jaya64 Annie Lai (BC2) P 810106135080 0168947244 SJK CH Sg Lubak65 Catherina Ng Anna P 850524135100 0135725911 SJK CH No. 166 Chai Mey Lin (BC2) P 720108135034 0198764797 SJK CH Bintulu67 Chai Mui Chui (BC2) P 840526135260 0138420526 SJK CH Sematan68 Kueh Ching Foong (BC2) P 750909135146 0138117352 SJK CH Roban69 Kueh Sai King P 810902135268 0128868836 SJK CH Simanggang70 Kung Siew Kwong (BC2) P 821201135074 0198488175 SJK Yong Kwong 14
 15. 15. 71 Lai Siaw Hui (BC2) P 810907135646 0145810693 SJK CH Jemukan72 Lau Sie Kwei (BC2) P 710704135592 0168998388 SMK Bandar Sibu73 Lee Ming Fah (BC2) P 791215135804 0168876967 SJK Sg Menyan74 Leong Sy Ming (BC2) P 700308135284 0168927490 SJK CH Rantau Panjang75 Ngan Chiew Mei (BC2) P 820809135502 0168949972 SJK CH No 576 Ngui Shau Siang (BC2) P 690304136136 0128780555 SJK CH Bintulu77 Sim Chiew Khieh (BC2) P 760316135270 0165255689 SJK CH Siburan78 Tay Ke Sing (BC2) P 841217135528 0168655886 SJK Bintawa79 Wong Say Hee (BC2) L 790730135361 0198546793 SJK CH Siburan80 Wong Ting Ling (BC2) P 720331135424 0138336155 SJK CH Bintulu81 Yii Ching Ching (BC2) P 790925135214 0138829892 SJK Tukau 15
 16. 16. 10. PENUTUP Setelah mengikuti program Bina Insan Guru (BIG) yang dijalankan sepanjang tiga haridua malam, diharapkan semua peserta dapat menjadi seorang guru yang cemerlang,gemilang dan terbilang dan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek dalammendepani transformasi pendidikan negara.Di sediakan oleh : Disemak oleh :____________________ __________________Nama : Nama :Tarikh : Tarikh : 16

×