Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Arhitekts Krists Kārkliņš: Inovācija un investīcijas radošajās industrijās

308 views

Published on

Prezentācija pasniegta pirmā Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forumā, kas norisinājās Rīgā no 2013. gada 2. līdz 4. jūlijam. Plašāka informācija par forumu atrodama mājas lapā: www.ieguldilatvija.lv.

  • Be the first to like this

Arhitekts Krists Kārkliņš: Inovācija un investīcijas radošajās industrijās

  1. 1. CILVĒKICILVĒKICILVĒKI PRODUKCIJA
  2. 2. `` CILVĒKICILVĒKICILVĒKI PRODUKCIJA
  3. 3. IKDIENIŠĶĀ NEPIECIEŠAMĪBA JAUNATKLĀJUMI LATVIJA ATTĪSTĪTĀS VALSTIS JAUNATTĪSTĪBAS VALSTIS
  4. 4. BIROJU ĒKA SAMRODE VENTSPILS, LATVIJA AUTORI: ARHITEKTŪRAS BIROJS FORMA + KRISTS KĀRKLIŅŠ DESIGN HELIOS HOUSE LOSANDŽELOSA, ASV AUTORI: OFFICE DA + JOHNSTON MARKLEE ARCHITECTS
  5. 5. ĢEOGRĀFISKAIS LATVIJAS TERITORIJAS APJOMS EKONOMISKĀ APGROZĪJUMA APJOMS
  6. 6. KĀ IEGULDĪT? BEZ PAPILDUS IEGULDĪJUMIEM AR PAPILDUS IEGULDĪJUMIEM 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IEGULDĪJUMI PEĻŅA APGROZĪJUMS
  7. 7. LATVIJA: ~2.2 MILJONI IEDZĪVOTĀJU ~800 ARHITEKTU (SERTIFICĒTI) ~1-3 ARHITEKTI KATRĀ BIROJĀ ~2 750 IEDZĪVOTĀJU LIELS TIRGUS UZ KATRU ARHITEKTU AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS: ~314 MILJONI IEDZĪVOTĀJU ~110 000 ARHITEKTU ~5-10 ARHITEKTI KATRĀ BIROJĀ ~2 854 IEDZĪVOTĀJU LIELS TIRGUS UZ KATRU ARHITEKTU
  8. 8. STRATĒĢIJAS LATVIJAS ARHITEKTŪRAS PATĒRIŅA TIRGUS PAPLAŠINĀŠANAI: 1 - CELT PRAKSES STANDARTU PRASĪBAS UN PRODUKCIJAS KVALITĀTI: 1.1 BŪVNORMU PIELĪDZINĀŠANA AUGSTĀKAJIEM PASAULES STANDARTIEM 1.2 ENERGOEFEKTIVITĀTE 1.3 VIDES PIEEJAMĪBA 1.4 KOMUNIKĀCIJA 1.5 DARBA PRODUKTIVITĀTES CELŠANA 2 - CELT IZGLĪTĪBAS STANDARTU KVALITĀTI: 2.1 PASAULES LĪMEŅA MACĪBSPĒKU PIESAISTĪŠANA 2.2 ĀRVALSTU STUDENTU PIESAISTĪŠANA 3 - VEICINĀT POZITĪVA LATVIJAS ARHITEKTŪRAS TĒLA IZPLATĪŠANOS PASAULĒ: 3.1 LATVIJAS DALĪBA STARPTAUTISKOS KULTŪRAS UN DIZAINA NOTIKUMOS (KOLEKTĪVA DARBĪBA) 3.2 LATVIJAS ARHITEKTU DALĪBA STARPTAUTISKOS DIZAINA KONKURSOS, IZSTĀDĒS UN PUBLIKĀCIJĀS (INDIVIDUĀLA DARBĪBA)
  9. 9. STRATĒĢIJAS INVESTĪCIJĀM LATVIJAS ARHITEKTŪRAS ATTĪSTĪBĀ: 1 – VALSTS SEKTORS: 1.1 FINANSĒJUMA NODROŠINĀŠANA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM 1.2 KVALITATĪVAS ARHITEKTŪRAS PIEPRASĪJUMA VEICINĀŠANA, IZMANTOJOT VALSTS PASŪTĪJUMU 1.3 FINANSIĀLS UN ORGANIZATORISKS ATBALSTS LATVIJAS ARHITEKTU DALĪBAI STARPTAUTISKA LĪMEŅA NOTIKUMOS 2 – PRIVĀTAIS SEKTORS: 2.1 KVALITATĪVAS ARHITEKTŪRAS PIEPRASĪJUMA VEICINĀŠANA, IZMANTOJOT PRIVĀTO PASŪTĪJUMU 2.2 PRIVĀTU LĪDZEKĻU PIESAISTĪŠANA PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS STANDARTU CELŠANĀ

×