Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zemnieks – vides drauds vai draugs

909 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Zemnieks – vides drauds vai draugs

 1. 1. „Zemnieks – vides drauds vai draugs?”Maira Dzelzkalēja, Zanda Krūklīte, Ingmārs Sniedze Biedrība Zemnieku saeimawww.zemniekusaeima.lvRīga, 2010<br />
 2. 2. Biedrība Zemnieku saeima<br /><ul><li>1999.gadā nodibināta lauksaimnieku NVO
 3. 3. 861 -zemnieku saimniecības un lauksaimniecības uzņēmumi
 4. 4. Trešā ietekmīgākā NVO Latvijā (avots: Political presure groups and leaders, Central Intelligence Agency, USA)
 5. 5. Saražo aptuveni 46 % no Latvijā izaudzēto graudu apjoma
 6. 6. Saražo 54% no Latvijā izaudzētā rapša
 7. 7. Ikdienas darbi:
 8. 8. sekošana agropolitskajām norisēm Latvijā un Eiropā
 9. 9. priekšlikumu gatavošana un iesniegšana normatīvo aktu izmaiņām
 10. 10. tikšanās ar valsts institūciju amatpersonām
 11. 11. darbs ar masu saziņas līdzekļiem
 12. 12. sadarbība ar citām organizācijām Latvijā un Eiropas Savienības līmenī
 13. 13. pasākumu rīkošana lauku uzņēmēju un sabiedrības izglītošanai
 14. 14. konsultācijas un biedru saimniecību problēmjautājumu risināšana
 15. 15. Latvijas un starptautisko projektu īstenošana</li></li></ul><li>Fakti par Latvijas lauksaimniecību<br />
 16. 16. Latvijas sabiedrības uzskats par zemniekiem<br /><ul><li>Pārtikas ražotāji – piens, gaļa, graudi, dārzeņi, augļi
 17. 17. Sīkas, mazas, vecmodīgas saimniecības
 18. 18. “Čīkstuļi”
 19. 19. Palīdzības lūdzēji
 20. 20. Vides postītāji</li></li></ul><li>Zemnieks ir arī:<br /><ul><li>Uzņēmējs – saimnieciskās darbības veicējs, nodokļu maksātājs
 21. 21. Lauku teritoriju sociāli un pilsoniski aktīvais iedzīvotājs
 22. 22. Sabiedriskā labuma ražotājs(public goods) – vides aizsardzība, ainavas sakārtošana un veidošana
 23. 23. Sociālo jautājumu risinātājs (social goods)– nodarbinātība lauku reģionos, trūcīgo ģimeņu atbalsts, izglītotājs
 24. 24. Reģionālās attīstības veicinātājs – notur cilvēkus laukos, veido aktīvos centrus
 25. 25. Atbalsts pašvaldībām – ceļi, skolas, pansionāti</li></li></ul><li>Zemnieka - uzņēmēja attiecības ar vidi <br /><ul><li>Zemnieka galvenie ražošanas līdzekļi – zeme, ūdens, gaiss
 26. 26. Videi draudzīga saimniekošana – ilgtspējīgas lauksaimniecības pamats (resurss, attiecības ar kaimiņiem, u.c.)
 27. 27. Regulējošie noteikumi, likumi utt.
 28. 28. Lauku reģioni – zemnieka dzīves vide</li></ul>KĀDĒĻ IZNĪCINĀT SEVI UN <br />SAVU UZŅĒMUMU?<br />
 29. 29. Galvenie ierobežojošie aspekti saistībā ar vides aizsardzību <br /><ul><li>Paaugstinātas vides aizsardzības prasības palielina ražošanas izmaksas (investīcijas tehnoloģijās, ražošanas metodes, kontroles pasākumi, nodokļi)
 30. 30. Nepārtraukti mainīgā likumdošanas, prasību bāze
 31. 31. Zināšanas un informācijas aprite
 32. 32. Pārspīlēts birokrātiskais slogs
 33. 33. Sabiedrības spiediens </li></ul>Ēdienu ikvienam cilvēkam, bet izaudzējiet “zaļi”<br />
 34. 34. Zemnieka - uzņēmēja attiecības ar uzraudzības institūcijām<br /><ul><li>Latvijā saimniecības var pārbaudīt vai no tām prasīt informāciju 16 dažādas institūcijas
 35. 35. Vairums no lauksaimniecības uzņēmumiem ir ģimenes saimniecības, kur no ģimenes galvas un viņa dzīvesbiedra tiek prasīts zināt un pildīt regulas, likumus, Ministru kabineta noteikumus un dažādas papildus prasības, pie tam tas viss pastāvīgi mainās.
 36. 36. Tomēr zemnieku saimniecības/lauksaimniecības uzņēmumi joprojām pastāv un strādā. </li></li></ul><li>Labas lauksaimniecības prakse<br />
 37. 37. Nākotnes redzējums<br /><ul><li>Zemnieks – sekmīgs uzņēmējs un valsts ilgtspējas un stabilitātes veicinātājs (teritorijas apdzīvotība, tīra vide, nodrošinājums ar pārtiku, kultūrvide)
 38. 38. Ierēdņi – zemnieka/uzņēmēja atbalstītāji, nevis soģi
 39. 39. Latvijas zemnieks/uzņēmējs konkurētspējīgs Eiropas un Pasaules lauksaimnieku pulkā
 40. 40. Sabiedrība – izglītota, saprotoša, atvērta dialogam un attīstībai</li></li></ul><li>Paldies par uzmanību!<br />Zemnieku saeima<br />tel.: +371 6702 7044<br />zsa@zemniekuseima.lv<br />www.zemniekseima.lv<br />

×