Bio loģiskā daudzveidība un Aizsargājamās Jūras Teritorijas Latvi jas teritoriālajos ūdeņos  Dr. biol. Solvita Strāķe La...
Faktori, kas nosaka augu un dzīvnieku sugu sastopamību Baltijas jūrā <ul><li>Viena no lielākajām iesāļo ūdeņu jūrām pasaul...
Baltijas jūras rīcības plāns Veselīga Baltijas jūras vide ar plašu, harmoniski funkcionējošu bioloģisko komponentu daudzve...
Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas risinājums <ul><li>Ekoloģiski vienots un labi pārvaldīts Baltijas jūras aizsargājam...
Baltijas jūras aizsargājamie rajoni Baltic Sea Protected Areas (BSPA) Latvi j a Ziemeļvidzemes reģiona piekraste: Dzeni-A...
Baltijas jūras dzīvotņu klasifikācija 1110 Smilšu sēkļi ( Sandbanks which are slightly covered by sea water all the time ...
LHEI lauku pētījumi...
Aizsargājamā jūras teritorija “Nida – Pērkone” <ul><li>730 video novērojumu stacijas kā rezultātā iegūst informāciju par z...
Atklātai iedarbībai pakļauto cieto iežu rifi ar sārtaļģes Furcellaria lumbricalis veģetāciju <ul><li>~ 30 bezmugurkauln...
<ul><li>Sastopami līdz pat 40-50m dziļumam </li></ul><ul><li>“ Bioloģiskā filtra” zona </li></ul><ul><li>Putniem nozīmīga ...
Aizsargājamā jūras teritorija “Rīgas līča rietumu piekraste”
Tumšo pīļu un kākauļu blīvums Rīgas līča rietumu piekrastē
Aizsargājamās jūras teritorijas Latvijas teritoriālajos ūdeņos
Baltijas jūras telpiskā plānošana un zonēšana AJT apsaimniekošanas plāns
Paldies par uzmanību!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bioloģiskā daudzveidība un aizsargājamās jūras teritorijas latvijas teritoriālajos ūdeņos

1,197 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bioloģiskā daudzveidība un aizsargājamās jūras teritorijas latvijas teritoriālajos ūdeņos

 1. 1. Bio loģiskā daudzveidība un Aizsargājamās Jūras Teritorijas Latvi jas teritoriālajos ūdeņos Dr. biol. Solvita Strāķe Latvijas Hidroekoloģijas institūts Daugavgrīvas 8, Rīga, LV 1007 e-pasts: solvita.strake@lhei.lv
 2. 2. Faktori, kas nosaka augu un dzīvnieku sugu sastopamību Baltijas jūrā <ul><li>Viena no lielākajām iesāļo ūdeņu jūrām pasaulē </li></ul><ul><li>Daļēji slēgta jūra (ūdens apmaiņa ~35 gados) </li></ul><ul><li>Vidējais dziļums 55m, maksimālais 459m </li></ul><ul><li>Ūdens sāļums ~12 ‰ </li></ul><ul><li>Sāļuma stratifikācija 40-70m dziļumā, kas ierobežo skābekļa un barības vielu apmaiņu starp virsējiem un dziļākajiem ūdens slāņiem </li></ul>Botnijas līcis ~50 Baltijas jūras atklātā daļa ~145 Kategata šaurums ~840
 3. 3. Baltijas jūras rīcības plāns Veselīga Baltijas jūras vide ar plašu, harmoniski funkcionējošu bioloģisko komponentu daudzveidību veicina labu vides/ekoloģisko stāvokli un nodrošina plašas iespējas ilgtspējīgai cilvēku ekonomiskai un sociālai darbībai. Eitrofikācijas neietekmēta Balti jas jūra Bioloģiskajai daudzveidībai labvēlīga Baltijas jūras vide Balti jas jūra bez bīstamajām vielām Videi draudzīga jūrniecība
 4. 4. Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas risinājums <ul><li>Ekoloģiski vienots un labi pārvaldīts Baltijas jūras aizsargājamo teritoriju, Natura 2000, tīkls Baltijas jūrā </li></ul><ul><li>Baltijas jūras aizsargājamo teritoriju, Natura 2000, tīkls aptver vismaz 10% no katra Baltijas jūras apakšrajona </li></ul><ul><li>Baltijas jūras telpiskā plānošana, ietverot krasta, piekrastes un atklātās daļas teritorijas, mazinot visa veida interešu konfliktus </li></ul>
 5. 5. Baltijas jūras aizsargājamie rajoni Baltic Sea Protected Areas (BSPA) Latvi j a Ziemeļvidzemes reģiona piekraste: Dzeni-Ainazi Kaltene s / Engure s rajons Lielirbe s / Kolka s rajons Pape s / Perkone s rajons
 6. 6. Baltijas jūras dzīvotņu klasifikācija 1110 Smilšu sēkļi ( Sandbanks which are slightly covered by sea water all the time ) 1130 Estuāriji ( Estuaries ) 1150 Piekrastes lagūnas ( Coastal lagoons ) 1160 Sekli līči ( Large shallow inlets and bays ) 1170 Rifi ( Reefs )
 7. 7. LHEI lauku pētījumi...
 8. 8. Aizsargājamā jūras teritorija “Nida – Pērkone” <ul><li>730 video novērojumu stacijas kā rezultātā iegūst informāciju par zemūdens dzīvotnēm </li></ul><ul><li>Makroskopisko aļģu sugu sastāva analīze </li></ul><ul><li>Grunts un gruntī dzīvojošo dzīvnieku analīzes (naftas piesārņojums, smagie metāli, poliaromātiskie ogļūdeņraži) </li></ul>
 9. 9. Atklātai iedarbībai pakļauto cieto iežu rifi ar sārtaļģes Furcellaria lumbricalis veģetāciju <ul><li>~ 30 bezmugurkaulnieku sugas </li></ul><ul><li>~ 18 makroskopisko aļģu sugas </li></ul><ul><li>Visproduktīvākā makroskopisko aļģu zona atrodas aptuveni 4-8m dziļumā </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Sastopami līdz pat 40-50m dziļumam </li></ul><ul><li>“ Bioloģiskā filtra” zona </li></ul><ul><li>Putniem nozīmīga barošanās vieta </li></ul>Atklātai iedarbībai pakļauto cieto iežu rifi ar sprogkājvēžu Balanus improvisus un divvāku gliemeņu Mytilus trossulus a paugumiem
 11. 11. Aizsargājamā jūras teritorija “Rīgas līča rietumu piekraste”
 12. 12. Tumšo pīļu un kākauļu blīvums Rīgas līča rietumu piekrastē
 13. 13. Aizsargājamās jūras teritorijas Latvijas teritoriālajos ūdeņos
 14. 14. Baltijas jūras telpiskā plānošana un zonēšana AJT apsaimniekošanas plāns
 15. 15. Paldies par uzmanību!

×