Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Atkritumu saimnieciba riga-1

1,080 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Atkritumu saimnieciba riga-1

 1. 1. Atkritumu saimniecības raksturojums Rīgā Askolds Kļaviņš Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks - vides pārvaldes priekšnieks
 2. 2. Rīga skaitļos <ul><li>Teritoriālais sadalījums: </li></ul><ul><li>Rīgas teritorija ir 307,17 km2 , tai skaitā: </li></ul><ul><li>Apdzīvojamās platības 67,00 km2 (21,8%) </li></ul><ul><li>  Rūpnieciskās platības 52,45 km2 (17,0%) </li></ul><ul><li>  Ielas un ceļi  24,64 km2 (8,0%) </li></ul><ul><li>  Parki   57,54 km2 (19,0%) </li></ul><ul><li>  Ūdens   48,50 km2 (15,8%) </li></ul><ul><li>Administratīvais dalījums : </li></ul><ul><li>Austrumu izpilddirekcija – apsaimnieko Latgales priekšpilsētu un Centra rajonu </li></ul><ul><li>Pārdaugavas izpilddirekcija – apsaimnieko Zemgales priekšpilsētu un Kurzemes rajonu </li></ul><ul><li>Ziemeļu izpilddirekcija – apsaimnieko Vidzemes priekšpilsētu un Ziemeļu rajonu. </li></ul>
 3. 3. Rīga skaitļos <ul><li>Teritoriālais iedalījums - Teritorijas platība -Iedzīvotāju skaits </li></ul><ul><li>Centra rajons 3 km² 26466 </li></ul><ul><li>Zemgales priekšpilsēta 41 km² 134817 </li></ul><ul><li>Latgales priekšpilsēta 50 km² 197166 </li></ul><ul><li>Vidzemes priekšpilsēta 57 km² 173124 </li></ul><ul><li>Ziemeļu rajons 77 km² 106068 </li></ul><ul><li>Kurzemes rajons 79 km² 81972 </li></ul><ul><li>(Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati uz 01.01.2008) </li></ul>
 4. 4. Uzskaites dati <ul><li>2008. gada beigās tika uzsākta un līdz Vides departamenta likvidācijai 2009.gadā tika veikta atkritumu ražotāju uzskaite. </li></ul><ul><li>Kopumā tika apzināti: </li></ul><ul><li>20 110 sadzīves atkritumu laukumi, jeb atkritumu tvertņu izvietošanas vietas: </li></ul><ul><li>Centra rajonā 356 </li></ul><ul><li>Latgales priekšpilsētā 3627 </li></ul><ul><li>Vidzemes priekšpilsētā 4250 </li></ul><ul><li>Ziemeļu rajonā 2504 </li></ul><ul><li>Zemgales priekšpilsētā 5642 </li></ul><ul><li>Kurzemes rajonā 3731 </li></ul><ul><li>13 202 Potenciālie atkritumu apsaimniekošanas līgumu slēdzēji. </li></ul><ul><li>Datu bāzē uzskaitītas 111 585 ēkas (gan dzīvojamās, gan nedzīvojamās), kuru īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem būtu jāslēdz līgumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu </li></ul>
 5. 5. Sadzīves atkritumu daudzumi <ul><li>Saskaņā ar sadzīves atkritumu poligona “Getliņi EKO” sniegtajām atskaitēm </li></ul>
 6. 6. Pilsētā savākto otrreizējo atkritumu daudzumi 2,43 36,343 Jaukts iepakojums 508,46 51,19 Koka iepakojums 283,53 369,16 Metāllūžņi 14 077 16 628 Otrreizēji pārstrādājami atkritumi 1 835,4 5 094,6 „ Zaļie” atkritumi 34 546,8 34 962,6 Lielgabarīta sadzīves atkritumi 15 321 86 505 Papīrs/kartons 8 871,9 302,38 Stikls 5 973,7 2634,6 PET 635 046,8 440 493 Nešķiroti sadzīves atkritumi 2008. gads 2007.gads Pozīcija (tonnas)
 7. 7. Sadzīves atkritumu apsaimniekotāji <ul><li>Rīgas pilsētai par tiesībām nodarboties ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ir noslēgti vairāki ilgtermiņa līgumi: </li></ul><ul><li>SIA „Nehlsen Atkritumu saimniecība”, tagad „Veolia Vides serviss”, līguma darbības termiņš no 23.03.1995 līdz 23.03.2020. </li></ul><ul><li>SIA „HOETIKA-ATU”, tagad SIA „L&T” , līguma darbības termiņš no 19.12.1997 līdz 19.12.2020. </li></ul><ul><li>2004.gada 16.decembrī tika noslēgti vēl 3 līgumi: </li></ul><ul><li>SIA „Eko Kurzeme” līguma darbības termiņš līdz 31.12.2020. </li></ul><ul><li>PS „EXTO D” līguma darbības termiņš līdz 31.12.2020. </li></ul><ul><li>SIA „Eko Rīga” līguma darbības termiņš līdz 31.12.2020. </li></ul><ul><li>Pēdējais līgums par sadzīves atkritumu apkalpošanu tika noslēgts 09.03.2005. ar SIA “Cleanaway”, līguma darbības termiņš līdz 31.12.2020. </li></ul>
 8. 8. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi <ul><li>Līdz 2007.gada 3. jūlijam sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtību regulēja Rīgas domes 22.10.2002. saistošie noteikumi Nr.37 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”. </li></ul><ul><li>2007. gada 6. novembrī ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra rīkojumu Nr.2-02/387 tika apturēti Rīgas domes 03.07.2007. saistošie noteikumi Nr. 86 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”, kā rezultātā Rīgas pilsētā šobrīd nav spēkā esošu saistošo noteikumu, kas noteiktu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtību. </li></ul>
 9. 9. Paredzamās izmaiņas <ul><li>Pieņemot jaunus saistošos noteikumus tika paredzētas vairākas būtiskas izmaiņas atkritumu apsaimniekošanas kārtībā: </li></ul><ul><li>Sadzīves atkritumu savākšana tiktu organizēta pēc pašvaldības stingri noteiktiem maršrutiem vai arī pilsētas teritorija tiktu sadalīta zonās, katru zonu apkalpotu viens, konkursa kārtībā izraudzīts komersants. </li></ul><ul><li>Tiktu ieviesta centralizēta norēķinu sistēmu, kuru pārraudzītu pilsētas pašvaldība, nosakot ka maksa par atkritumu apsaimniekošanu atkritumu radītājiem tiek noteikta pēc faktiski radītā atkritumu daudzuma. </li></ul><ul><li>Pašvaldība veiktu norēķinu ar komersantu pēc poligonā ievesto un apglabāšanai nodoto sadzīves atkritumu daudzuma. </li></ul><ul><li>Atkritumu tvertņu parks tiktu nodots apsaimniekošanai pašvaldībai, kas ļautu nodrošināt tvertņu identifikāciju centralizētai atkritumu uzskaitei un vienota vizuālā noformējuma veidošanai. </li></ul>
 10. 10. Paldies par uzmanību !

×