Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Innovasjon i Oslo universitetssykehus - IdépoliklinikkenInnovasjoni Oslo universitetssykehus1. UTGAVE 2013H V O R G Å R D ...
Innovasjon i Oslo universitetssykehus - IdépoliklinikkenINNOVASJON I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS«Innovasjon er å skape nytt. ...
Innovasjon i Oslo universitetssykehus - IdépoliklinikkenIntervensjonssenteretIntervensjonssenteret er en forsknings- og ut...
Innovasjon i Oslo universitetssykehus - IdépoliklinikkenInven2Inven2 er Norges største innovasjonsselskap og vår oppgave e...
Innovasjon i Oslo universitetssykehus - IdépoliklinikkenINTERVENSJONSSENTERETIntervensjonssenteret (IVS) er en «verktøykas...
Innovasjon i Oslo universitetssykehus - IdépoliklinikkenIntervensjonssenteretIntraoperativ endoskopisk-og Intraoperativ MR...
Innovasjon i Oslo universitetssykehus - IdépoliklinikkenIntervensjonssenteretSingelport lever reseksjonVed hjelp av høy kv...
Innovasjon i Oslo universitetssykehus - IdépoliklinikkenIntervensjonssenteretCochlea implantElektroniske apparater kan nå ...
Innovasjon i Oslo universitetssykehus - IdépoliklinikkenIntervensjonssenteretEksperimentell kirurgiIntervensjonssenteret a...
Innovasjon i Oslo universitetssykehus - IdépoliklinikkenIDÉPOLIKLINIKKENInnovasjonsseksjonen har det overordnete ansvaret ...
Innovasjon i Oslo universitetssykehus - Idépoliklinikken• Innovasjonskultur• Vurdering, konseptutvikling og prosessering a...
Innovasjon i Oslo universitetssykehus - IdépoliklinikkenIdéhåndteringIdépoliklinikken er en «hjelper» fra første idé-spire...
Innovasjon i Oslo universitetssykehus - IdépoliklinikkenIdépoliklinikken – din i dé gir verdi!Freebag support – pute forsy...
Innovasjon i Oslo universitetssykehus - IdépoliklinikkenIdépoliklinikken – din i dé gir verdi!iTide - interaktivt kø-syste...
Innovasjon i Oslo universitetssykehus - IdépoliklinikkenIdépoliklinikken – din i dé gir verdi!Hvis pasienten fikk bestemme...
Innovasjon i Oslo universitetssykehus - IdépoliklinikkenIdépoliklinikken – din i dé gir verdi!Logistikk knyttet til radiol...
Innovasjon i Oslo universitetssykehus - IdépoliklinikkenIdépoliklinikken – din i dé gir verdi!MOBIL SÅRBEHANDLINGUTFORDRIN...
Innovasjon i Oslo universitetssykehus - IdépoliklinikkenIdépoliklinikken – din i dé gir verdi!Akutt og subakutt funksjonss...
Innovasjon i Oslo universitetssykehus - IdépoliklinikkenIdépoliklinikken – din i dé gir verdi!Almas hus – Simuleringsleili...
Innovasjon i Oslo universitetssykehus - IdépoliklinikkenInven2 er Norges største innovasjonsselskap og vår oppgave er å gj...
Innovasjon i Oslo universitetssykehus - IdépoliklinikkenVår kjernekompetanse• Markeds- og behovsanalyse• Patentbeskyttelse...
Innovasjon i Oslo universitetssykehus - IdépoliklinikkenEvalueringNår du sender din ide til Inven2 blir den nøye analysert...
Innovasjon i Oslo universitetssykehus - IdépoliklinikkenRealiseringVårt mål er å lisensiere din ide til eksisterende nærin...
Innovasjon i Oslo universitetssykehus - IdépoliklinikkenInven2 – fra forskning til forretningTest for hjertesykdomTest for...
Innovasjon i Oslo universitetssykehus - IdépoliklinikkenInven2 – fra forskning til forretningVaksine mot kreftUltimovacs u...
Innovasjon i Oslo universitetssykehus - IdépoliklinikkenInven2 – fra forskning til forretningGjennombrudd innen epigenetis...
Innovasjon i Oslo universitetssykehus - IdépoliklinikkenInven2 – fra forskning til forretningTidlig diagnostikk avtykktarm...
Innovasjon i Oslo universitetssykehus - IdépoliklinikkenInven2 – fra forskning til forretningNorsk sensor kanrevolusjonere...
Innovasjon i Oslo universitetssykehus - IdépoliklinikkenUiO satser på innovasjonUniversitetet bidrar til at nye ideer elle...
Innovasjon i Oslo universitetssykehus - IdépoliklinikkenForskingsresultater som kan utvikles til patenter eller produkter ...
Innovasjon i Oslo universitetssykehus - IdépoliklinikkenForskerne Jan Terje Andersen og Inger Sandlie ved Senter forFremra...
Innovasjon i Oslo universitetssykehus - Idépoliklinikken
Innovasjon i Oslo universitetssykehus - Idépoliklinikken
Innovasjon i Oslo universitetssykehus - IdépoliklinikkenOslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst og består av de tid...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2013 Innovasjon i Oslo universitetssykehus - Presentasjon

792 views

Published on

Innovasjon, helse,

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2013 Innovasjon i Oslo universitetssykehus - Presentasjon

 1. 1. Innovasjon i Oslo universitetssykehus - IdépoliklinikkenInnovasjoni Oslo universitetssykehus1. UTGAVE 2013H V O R G Å R D U ?
 2. 2. Innovasjon i Oslo universitetssykehus - IdépoliklinikkenINNOVASJON I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS«Innovasjon er å skape nytt. Da handler det om å åpne framtida og utvide handlingsrommet gjennom åidentifisere flere utveier, viser fram alternativer og finne nye spor og løsninger.» (Meld. St. 29)«Det finnes mange definisjoner på innovasjon, og det er ikke alle som er like godt tilpasset offentlig sektor og denvirksomheten som foregår i helse- og omsorgstjenestene. Men innovasjon betegner noe som er nytt, nyttig ognyttiggjort. Det nyskapte skal ikke bare være nyttig, men også være tatt i bruk. Innovasjon er ikke å lete etterbeste praksis, men hele tiden lete etter det som kan bli en bedre neste praksis.» (Meld. St. 29)Oslouniversitetssykehus har satt innovasjon på dagsorden i sin nye strategi 2013 – 2018.«Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling» er sykehuset visjon. Videre sier sykehusetsstrategi at innovasjon skal prege hverdagen for de ansatte, hos oss skal det nytte å tenke nytt. Det vil si at vi allehar et ansvar når det gjelder innovasjon.Sammen med Universitetet i Oslo er Oslo universitetssykehus Norges største innovasjonsaktør innenfor helse.I denne presentasjonen har vi samlet de innovasjonsaktørene som tilbyr bistand og rådgivning innenforinnovasjon. De er fremhevet på de neste sidene. Det finnes en rekke tunge forsknings- og innovasjonsmiljøer isykehuset, men de har ikke fått plass i denne omgang. Hensikten her er å vise eksempler på nyskaping vedsykehuset, vi ønsker å fremheve mulighetene ansatte har til å fremme og videreutvikle sine ideer.På de neste bildene vil du finne informasjon om de tre kjernefasilitetene ved sykehuset som kan bistå med råd,veiledning og utprøving av dine ideer, samt en smakebit av rollen til Universitetet i Oslo, Oslo Cancer Cluster ogOslo Medtech i forhold til innovasjon ved sykehuset vårt.Oslo, mai 2013 Seksjonsleder innovasjon Kari J. Kværner
 3. 3. Innovasjon i Oslo universitetssykehus - IdépoliklinikkenIntervensjonssenteretIntervensjonssenteret er en forsknings- og utviklingsavdeling for bildeveiledede oghøyteknologiske metoder. Senteret leverer også diagnostiske fysikertjenester tilradiologiske avdelinger i Helse Sør-Øst. Intervensjonssenteret er en felles verktøykasse foralle miljøer ved Oslo universitetssykehus, og også for andre sykehus og klinikker.Intervensjonssenteret ledes av Erik Fosse.Idépoliklinikkenhar det overordnete ansvaret for innovasjon i Oslo universitetssykehus. Vår oppgave er åfasilitere innovasjonsaktiviteten internt i sykehuset og i Helse Sør-Øst slik at gode ideerkommer til nytte for pasient, ansatte og sykehuset. Hos oss skal det nytte å tenke nytt.Vi tar imot ideer fra pasienter og pårørende, ansatte og næringsliv. Alle ikke-kommersielleideer skal sendes til Idépoliklinikken.I 2010 åpnet Idépoliklinikken en idéportal på internett: www.idepoliklinikken.no og ble datilgjengelig for alle ansatte I Oslo universitetssykehus, samt pasienter, pårørende ognæringsliv. Idépoliklinikken har siden 2010 hatt ca 400 ideer i sin portefølje.Idépoliklinikken ledes av Kari J Kværner.
 4. 4. Innovasjon i Oslo universitetssykehus - IdépoliklinikkenInven2Inven2 er Norges største innovasjonsselskap og vår oppgave er å gjøre forskning tilbusiness. Inven2 gjør toppforskning fra Oslo universitetssykehus, Universitetet i Oslo ogHelse Sør-Øst til forretning gjennom lisensiering og bedriftsetableringer.Det investeres store midler i forskning og helse i OUS, HSØ og UiO, og alle ideer som kanha forretningspotensial skal sendes til Inven2. I 2012 evaluerte vi 190 ideer, leverte inn 94patentsøknader, kommersialiserte 26 innovasjonsprosjekter og startet opp 63 nyeprosjekter. Totalt ble det overført mer enn 20 MNOK fra innovasjon til ny forskning vedOUS.Inven2 ledes av Ole Kristian Hjelstuen.
 5. 5. Innovasjon i Oslo universitetssykehus - IdépoliklinikkenINTERVENSJONSSENTERETIntervensjonssenteret (IVS) er en «verktøykasse» for OUS og for Helse Sør-Øst.Hensiktene med Intervensjonssenteret er å utvikle og teste nye metoder og nytt medisinsk teknologisk utstyr.IVS har satset sterkt på å utvikle minimalinvasive kirurgiske teknikker og intervensjoner.Vi har utviklet en såkalt «test-bed» der innovatører og utviklere har anledning til å teste ut nye produkter ogtjenester som kan føre til bedre og mindre kostbar helsetjeneste for befolkningen.IVS ønsker et nært samarbeid med alle avdelinger ved OUS og Helse Sørøst. Vi er alltid åpne for å diskutere,evaluere og evt utvikle nye prosjekter sammen med kolleger og samarbeidspartnere.Leder for IVS: Professor Erik Fosse, MD, PhDKontaktinformasjon:www.ivs.noTelefon: 23 07 01 00Eller kontakt en av våre ansatte direkte. Adresseliste finnes på websiden www.ivs.no
 6. 6. Innovasjon i Oslo universitetssykehus - IdépoliklinikkenIntervensjonssenteretIntraoperativ endoskopisk-og Intraoperativ MRHypofysekirurgi utføres ved Intervensjonssenteret, og når deter nødvendig utføres MR undersøkelse for å kvalitetssikreoperasjonen. Dette kan gjøres uten at pasienten vekkes fraanestesi, siden den avanserte MR enheten er lokalisertsammen med operasjonsstuen.Intervensjonssenteret
 7. 7. Innovasjon i Oslo universitetssykehus - IdépoliklinikkenIntervensjonssenteretSingelport lever reseksjonVed hjelp av høy kvalitetsvideoutstyrog avansert instrumenter for kikkehullskirurgikan kirurgen fjerne kreftsvulster i leverenuten å lage store snitt i pasienten.Dette gjør at smerte og ubehag ved operasjonblir mye mindreog at pasienten rehabiliteres raskt.Intervensjonssenteret
 8. 8. Innovasjon i Oslo universitetssykehus - IdépoliklinikkenIntervensjonssenteretCochlea implantElektroniske apparater kan nå implanteres i hørselssystemethos døve, noe som gir dem hørselen tilbake.Plasseringen av elektronikken må gjøres svært eksakt.Et spesiallaget og meget avansert røntgenapparathjelper her kirurgenei å plassere sensoren med millimeter presisjon.Intervensjonssenteret
 9. 9. Innovasjon i Oslo universitetssykehus - IdépoliklinikkenIntervensjonssenteretEksperimentell kirurgiIntervensjonssenteret arbeider mye medsensorsystemer som kan forbedre overvåkningenav pasienter med kronisk sykdom.Intervensjonssenterets arbeid med sensorer ogkommunikasjonssystemer tar sikte påå senke behovet for sykehustjenester drastiskog dermed øke pasientenes mobilitet og mulighetfor å være i hjemmet lenger.På bildet testes en eksperimentell sensor som skalmonitorere pasienter med hjertesvikt.Intervensjonssenteret
 10. 10. Innovasjon i Oslo universitetssykehus - IdépoliklinikkenIDÉPOLIKLINIKKENInnovasjonsseksjonen har det overordnete ansvaret for innovasjon i Oslouniversitetssykehus. Vår oppgave er å fasilitere innovasjonsaktiviteten internt isykehuset og i Helse Sør-Øst, slik at gode ideer kommer til nytte for pasient, ansatte ogsykehuset. Hos oss skal det nytte å tenke nytt.Gjennom Idépoliklinikken tar vi imot ideer fra pasienter og pårørende, ansatte ognæringsliv. Ikke-kommersielle ideer skal sendes til Idépoliklinikken.I 2010 åpnet Idépoliklinikken en idéportal på internett: www.idepoliklinikken.no og ble da tilgjengelig for alleansatte I Oslo universitetssykehus, samt pasienter, pårørende og næringsliv. Idépoliklinikken har siden 2010 hattca 400 ideer i sin portefølje.Idépoliklinikken ledes av Kari J Kværner.Vårt hovedmål er at innovasjon blir en integrert del av sykehuset og skaper verdi og økonomisk gevinst gjennombedre pasientbehandling og nye, effektive behandlingsrutiner. Sterke forsknings- og innovasjonsmiljøer skal kunneomsette ny viten og teknologi til god pasientbehandling. Innovasjon skal prege arbeidsdagen slik at vi sammen medpasientene utvikler morgendagens behandling. Ved profesjonell rådgivning, veiledning, idéhåndtering ogprosessering har vi som mål å øke antall implementerte innovasjonsprosjekter i sykehuset. Vi gjennomførerverdivurderinger og synliggjør innovasjon gjennom digitale historiefortellinger, brosjyrer og sosiale medier.Idépoliklinikken samordner innovasjonsvirksomheten internt i Oslo universitetssykehus og er sykehusets viktigstekontaktpunkt ved innovasjonssamarbeid med næringsliv, samhandlingsaktører og øvrige samarbeidspartnere ihelsetjenesten.
 11. 11. Innovasjon i Oslo universitetssykehus - Idépoliklinikken• Innovasjonskultur• Vurdering, konseptutvikling og prosessering av ikke-kommersielle ideer• Innovasjonsrådgivning og -finansieringsveiledning• Kunnskap om behov, marked og nye trender ihelsetjenesten• Nettverksbygging internt i sykehus og mellom helseforetaknasjonalt og internasjonalt• Kontakt mot næringsliv og virkemiddelapparat• Rapportering og synliggjøring av innovasjon i sykehus• Åpen innovasjonIdéprosessKontaktinformasjonMeld din idé:www.idepoliklinikken.no eller påe-post: idepoliklinikken@ous-hf.noIdépoliklinikkens besøksadresse er:Oslo universitetssykehus HFKirkeveien 166 - bygg 2H, 2. etgVår kompetanse
 12. 12. Innovasjon i Oslo universitetssykehus - IdépoliklinikkenIdéhåndteringIdépoliklinikken er en «hjelper» fra første idé-spire til innovasjonsprosjektet er gjennomført, og bistår med uliketyper rådgivning. Det kan dreie seg om hjelp til å søke innovasjonsmidler, arrangere arbeidsmøter og workshops,kople miljøer sammen eller ganske enkelt låne et lyttende øre til den som har en idé. Idépoliklinikken har et stortkontaktnett, både internt i sykehuset og eksternt. Idépoliklinikken kan bistå med verdivurderinger avinnovasjonsprosjekter, og kan synliggjøre skape blest om prosjektet i ulike på nettsider, som digital historie ellersom brosjyre.VerdivurderingIdépoliklinikken er en «hjelper» fra første idé-spire til innovasjonsprosjektet er gjennomført, og bistår med uliketyper rådgivning. Det kan dreie seg om hjelp til å søke innovasjonsmidler, arrangere arbeidsmøter og workshops,kople miljøer sammen eller ganske enkelt låne et lyttende øre til den som har en idé. Idépoliklinikken har et stortkontaktnett, både internt i sykehuset og eksternt. Idépoliklinikken kan bistå med verdivurderinger avinnovasjonsprosjekter, og kan synliggjøre skape blest om prosjektet i ulike på nettsider, som digital historie ellersom brosjyre.Formidling og synliggjøring av innovasjonOslo universitetssykehus har egne nettsider og intranettsider hvor vi kan være behjelpelige med å synliggjøreinnovasjonsprosjektene. Vi kan også være behjelpelig med å videreformidle historien gjennom Idépoliklinikkenssosiale medier. (Facebook, Twitter, Slideshare, Blogg og Vimeo) Digitale historier er et fint supplement og er engod visuell måte å presentere prosjekter på.På de neste sidene vil du finne noen eksempler på ideer som vi hjelper til med vår kompetanse på ulike måte.
 13. 13. Innovasjon i Oslo universitetssykehus - IdépoliklinikkenIdépoliklinikken – din i dé gir verdi!Freebag support – pute forsykehus og rehabOPPDRAG:Tallfeste produktets effekti forhold til reduksjon irehabliteringstid.BAKGRUNN:Freebag Support utviklet forsykehus og rehabilitering.Ett produkt – enkelt - lett ogkanvaskes på 90 °. Uniktleiring og posisjonerings-verktøy som kan brukes påen rekke diagnoser.ANSVARLIG:Prosjektet er etsamarbeidsprosjekt mellomSunnaas sykehus HF ogOslo universitetssykehus HF.IDÉPOLIKLINIKKENS BIDRAG:Fasilitere utprøvingsarena forproduktet.Gjennomfører kost-/nytteevalueringer av produktetsegnethet i helsesektoren.Prosjektet startet januar 2012og forventes ferdig i løpet avjuni 2013.IdépoliklinikkenPasientnytteAnsattnytteSamfunnsnytte
 14. 14. Innovasjon i Oslo universitetssykehus - IdépoliklinikkenIdépoliklinikken – din i dé gir verdi!iTide - interaktivt kø-systemUTFORDRING:Hvor lenge må du vente hvisdu er nr 23?Sykehuset har mange ulikeprøvetakingssystemer.Hvordan forbedre alleredeetablerte kø-systemer til ettfelles generisk og skalerbartkø-system?ANSVARLIG:Avdeling for medisinskbiokjemiFINANSIERING:innovasjonsmidler fra HelseSør-Øst.Løsningen ble spesifisert ogtestet gjennom simulering vedhjelp av tjenestedesignere, oger nå under programmering.ØNSKET RESULTAT:· Du skal vite hvor lenge du måvente når du er nr 23· Interaktivt kø-system· Lettere å forflytte bemanningdit hvor presset erIDÉPOLIKLINIKKENS BIDRAG:· Søknad om innovasjonsmidler· Ansatt tjenestedesignbyrå· Syngliggjøring av prosjektetmed bl.a digitale historie-fortellinger og presentasjonIdépoliklinikken
 15. 15. Innovasjon i Oslo universitetssykehus - IdépoliklinikkenIdépoliklinikken – din i dé gir verdi!Hvis pasienten fikk bestemme- utredning og behandling ved mistanke om brystkreft -UTFORDRING:Brystkreft er en av devanligste kreftformer,samtidig som de fleste somfinner en kul i brystet, ikkehar kreft.Pasientgruppen er blantdem som opplever møtetmed helsevesenet somvanskeligst,og som lider under ventetidog usikkerhet.FINANSIERING:Oslo universitetssykehus ertildelt Design Pilot 2012midler til prosjektet.ØNSKET RESULTAT:Å redusere pasientens ventetidmed 75 %, og reduserepasientens usikkerhetmed > 50%.Det blir benyttet tjenestedesignfor gjennomføring prosjektet.Prosjektet starter januar 2013og skal være ferdig i løpet avhøsten 2013.Idépoliklinikkens bidrag:• Verdivurdering• SynliggjøringIdépoliklinikkenPasientnytteAnsattnytteSamfunnsnytte
 16. 16. Innovasjon i Oslo universitetssykehus - IdépoliklinikkenIdépoliklinikken – din i dé gir verdi!Logistikk knyttet til radiologisketjenesterPROBLEMSTILLING:Ledelsen ved radiologiskavdeling ønsker hjelp i formav verktøy til å få bedreoversikt og optimalpasientflyt for å redusereventetider.Det gjennomføres nå etprosjekt hvor formålet er åredusere identifiserteflaskehalser.LØSNINGSFORSLAG:Tjenesten overforkreftpasienter optimaliseresslik at det får stor nytteverdibåde for pasienter ogansatte.FINANSIERING:Det er innvilget 500.000 kri innovasjonsmidler fra HelseSør-Øst.IDÉPOLIKLINIKKENS BIDRAG:ProsjektlederInnleid tjenestedesignere forå gjennomføre prosjektet.Det skal leveres et standardisertpasientforløp som beskriverlogistikk i informasjonsflyt ogsamhandling mellom radiologiskavdeling og avdeling forkreftbehandling.Oppstart januar 2013 ogavsluttes i løpet av 2013.Idépoliklinikken
 17. 17. Innovasjon i Oslo universitetssykehus - IdépoliklinikkenIdépoliklinikken – din i dé gir verdi!MOBIL SÅRBEHANDLINGUTFORDRING:Hvilken tjeneste –behandling ved poliklinikkeller mobil sårbehandling –er den beste for pasient,ansatt, sykehus og samfunn?LØSNINGSFORSLAG:Flyttespesialistbehandlingenfra sykehuset og ut tilpasienten. Det etableres etambulerende sårteam somrykker ut ved henvisning tilsykehjem.ØNSKET RESULTAT:God informasjonsflytmellom spesialistene ogpleierne, og bedreoppfølging av pasientene.SAMARBEID:Oslo universitetssykehus ogsykehjemsetaten, OslokommuneKost-/nytte evaluering er utførtav Idépoliklinikken:•Resultat og anbefaling:•Stor pasientnytte•God kunnskapsoverførig –(ansattnytte)•Samfunnsmessig gevinst•OUS får netto-tap pr pasientmed dagens insentiver forpoliklinikker•Synliggjøring: Brosjyre ogdigital historiefortellingProsjektet avsluttet desember2012.IdépoliklinikkenPasientnytteAnsattnytteSamfunnsnytteVerdivurderingØkonomisk verdiPasient-nytteAnsatte-nytteSamfunnsnytteNæringsliv
 18. 18. Innovasjon i Oslo universitetssykehus - IdépoliklinikkenIdépoliklinikken – din i dé gir verdi!Akutt og subakutt funksjonssviktS.A.F.E - sjekklisteFlere skrøpelig eldre borhjemme i egen bolig medoppfølging av hjemme-sykepleier. Pasientene harøkt sårbarhet forforverring av sinhelsetilstand. Noen måoppdage funksjons-svikten,noen må varsle og noenmå sette i gang tiltak.UTFORDRING•Stort tidspress ogmangelfullkontinuitet ihjemmetjenesten•Mangelfull samhandlingmellom hjemmetjenesterog fastleger•Mangelfull samhandlingmellom kommunen ogsykehusetFor å sikre tidlig oppdagelse avfunksjonssvikt, er det isamarbeide mellomhjemmetjeneste, fastleger ogsykehusleger utviklet ensjekkliste S.A.F.E.(Se illustrasjon)Denne benyttes nå avhjemmetjenesten, og de mestsårbare hjemmeboende eldreblir regelmessig og systematiskundersøkt med tanke på om deter skjedd endringer ihelsetilstand siden sist.Idépoliklinikken har lagetundervisningsvideo for bruk avsjekkliste og utførerverdivurderinger i prosjektet.IdépoliklinikkenPasientnytteAnsattnytteSamfunnsnytte
 19. 19. Innovasjon i Oslo universitetssykehus - IdépoliklinikkenIdépoliklinikken – din i dé gir verdi!Almas hus – Simuleringsleilighet forpersoner med kognitiv sviktGeriatrisk ressurssenter iOslo kommune harvidereutviklet konseptetAlma-hjelpemiddel-perm ogplanla Almas hus - ensimuleringsleilighet somdemonstrerer demens-vennlige fysiske omgivelserog produkter. Hit kanbrukere: personer medkognitiv svikt, demens-rammede, pårørende,helsepersonell, andrefagpersoner se og prøvehjelpemidler, teknologi ogløsninger for tilretteleggingsom skal støttedemensrammede og derespårørende.Almas hus er en del av Oslokommunes Geriatriskeressurssenter i bygg 21 - AkerSykehus.Samarbeid mellom Oslokommune og OslouniversitetssykehusIDÉPOLIKLINIKKENS BIDRAG:•Søkt og innvilget midler fraNorsk Designråd Design Pilot•Ansatt tjenestedesignbyråLiveWork for å utvikle plan forhvordan man kan driftesimuleringsleiligheten på bestmulig måte•Syngliggjøring av prosjektetmed bl.a digitalehistoriefortellinger•avsluttet oktober 2012.IdépoliklinikkenPasientnytteAnsattnytteSamfunnsnytte
 20. 20. Innovasjon i Oslo universitetssykehus - IdépoliklinikkenInven2 er Norges største innovasjonsselskap og vår oppgave er å gjøre forskning til business. Inven2gjør toppforskning fra Oslo universitetssykehus, Universitetet i Oslo og Helse Sør-Øst til forretninggjennom lisensiering og bedriftsetableringer. Det investeres store midler i forskning og helse i OUS,HSØ og UiO, og alle idéer som kan ha forretningspotensial skal sendes til Inven2.I 2012 evaluerte vi 190 idéer, leverte inn 94 patentsøknader, kommersialiserte 26 innovasjons-prosjekter og startet opp 63 nye innovasjonsprosjekter. Totalt ble det overført mer enn 20 MNOK frainnovasjon til ny forskning ved OUS.Inven2 ledes av Ole Kristian Hjelstuen.Inven2s fremste mål er å gjøre forskning til samfunnsnytte ved å bruke kommersielle drivkrefter. Vibidrar sterkt til nyskaping i Norge ved å utvikle arbeids- og forskningsresultater til tilstrekkelig nivåfor å fange kommersiell interesse. Da kan forskningen gi nyttige produkter med kommersiell verdi.Ved profesjonell vurdering av markedet og valg av optimal forretningsstrategi skaper vi muligheterfor utlisensiering til eksisterende industri eller etablering av nye selskaper. Ny næringsvirksomhet girverdier for samfunnet og genererer inntekter for videre forskning.En viktig del av arbeidet vårt er å sikre patentbeskyttelse og ivareta rettighetene for våre eiere ogderes ansatte. Vi hjelper til å skaffe finansiering av innovasjoner i ulike faser fra Forskningsrådet,Innovasjon Norge, kommersielle aktører og investorer som satser på kunnskapsbasert nyskaping.
 21. 21. Innovasjon i Oslo universitetssykehus - IdépoliklinikkenVår kjernekompetanse• Markeds- og behovsanalyse• Patentbeskyttelse• Forretningsplan• Avtaleforhandling• Kommersiell strategiVår arbeidsprosessIdéspeiding – finne forretningsidéerInven2 jobber aktivt med innhenting av ideer på Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo. Vårtmål er at alle ansatte ved disse institusjonene skal ha sin personlige Inven2 kontakt.
 22. 22. Innovasjon i Oslo universitetssykehus - IdépoliklinikkenEvalueringNår du sender din ide til Inven2 blir den nøye analysert ut fra teknologiske krav, det vurderes om denkan rettighetsbeskyttes og om den har kommersielt potensial. Kommer ideen gjennom dettemåløyet opprettes et prosjekt som tildeles ressurser. Vurderingen vil skje i samarbeid med deg og duvil få et svar av oss innen 2 måneder.Business ConceptNår idéen er tatt opp som et prosjekt vil vi legge en kommersiell strategi i form av etforretningskonsept hvor vi avdekker markedsbehovet og avklarer nødvendige tiltak for å bringeideen fra teknologi til produkt. Vi har i dette arbeidet en tett dialog med industri og næringsliv for åavdekke behov og kriterier for vellykket kommersialisering. Basert på den kommersielle strategien vilogså en strategi for rettighetsbeskyttelse utformes.VerifiseringVerifisering av teknologi og marked er nødvendig for å bringe ideen fra teknologi til produkt. Dette eren svært ressurskrevende fase som forutsetter offentlig finansiering. Norges Forskningsråds FORNYprogram er en svært viktig aktør for å realisere ideer i denne fasen.
 23. 23. Innovasjon i Oslo universitetssykehus - IdépoliklinikkenRealiseringVårt mål er å lisensiere din ide til eksisterende næringsliv eller opprette nytt næringsliv med basis iideen. Vi lager en forretningsplan eller detaljert strategi som brukes for innhenting av kapital ellerlisensiering av ideen. Som et ikke ubetydelig insitament vil idéhaver motta 1/3 av nettolisensinntekter.SelskapsutviklingInven2 følger tett opp de nystartede teknologiselskapene eller partnere man har inngått avtale med.Vårt mål er at selskapene skal være så selvstendige som mulige og at de skal ha økonomisk frihet til åutvikle seg innenfor den forretningsplanen som ligger til grunn for etableringen. Vi vil tidlig søkepartnere som kan ta stafettpinnen videre.Kontaktinformasjon:www.inven2.comInven2 ASForskningsparkenGaustadalléen 210349 OsloTelefon: 22 84 00 80Fax: 22 84 00 81E-post: post@inven2.com
 24. 24. Innovasjon i Oslo universitetssykehus - IdépoliklinikkenInven2 – fra forskning til forretningTest for hjertesykdomTest for hjertesykdom - envellykket lisens som girbetydelige midler tilbakeforskning.Pro-BNP er et peptid somproduseres i hjertet.Dr. Med. Christian Halldokumentertesammenhengen mellompeptidet og hjertesvikt ogutviklet en metode for å målepro-BNP mens han forsketved Ullevål Sykehus.Professor Hall kontaktetInven2 (tidligere Medinnova)for å få vurdert dekommersielle mulighetene.Etter en positiv evalueringble metoden patentert, ogMedinnova inngikk enlisensavtale medF. Hoffmann-La Roche Ltd påvegne av sykehuset ogprofessor Hall.Pro-BNP-testen er lansertglobalt og metodenanvendes i dag i mer enn120 land.Inntektene fra lisensavtalenhar resultert i mange titallsmillioner til forskning.Inntektene fra lisensavtalen harresultert i mange titalls millioner tilforskning.
 25. 25. Innovasjon i Oslo universitetssykehus - IdépoliklinikkenInven2 – fra forskning til forretningVaksine mot kreftUltimovacs utvikler en nyvaksine for behandling avkreft basert påforskningsresultater fra OUS.Vaksinen stimulererimmunsystemet til å angripekreftceller, og er tiltenktbehandling av de flestekrefttyper. Vaksinen er rettetmot telomerase, et enzymsom er forbundet medkreftceller «udødelighet» ogsom finnes i de flestekreftceller. Vaksinen eridentifisert ved å studereimmunrespons i pasientermed spesielt gode kliniskeresultater etter immunterapi.Klinisk utprøving av vaksineni pasienter med med ikke-småcellet lungekreft ogprostatakreft ble igangsattvåren 2013.Utviklingen av vaksinen motet mulig nytt godkjentlegemiddel ledes avselskapet Ultimovacs AS,som ble etablert av Inven2 i2011. Selskapet eies avBjørn Rune Gjelstengjennom selskapet GjelstenHolding, Radiumhospitaletsforskningsstiftelse ogInven2.
 26. 26. Innovasjon i Oslo universitetssykehus - IdépoliklinikkenInven2 – fra forskning til forretningGjennombrudd innen epigenetiskeforskningsverktøy 5-hMCProfesor Arne Klunglandforsker på mekanismer forgenreparasjon og regulering.En av de mest aktiveforskningsområdene innenforgenregulering er epigenetiskregulering, deriblant gjennomkjemisk modifikasjon avgenene, som er kjent å bidratil kreftutvikling ogdifferensiering.En nylig identifisering av denbiologiske rollen til denmodifiserte DNA-basen5-Hydroxymetylcytosin harutløst et stort behov forforskningsverktøy for åpåvise modifikasjonen, ogskille den fra en annen nærtbeslektet form. Gruppen tilprofessor Klungland harfunnet opp 3 separatemetoder for deteksjon avdenne modifiserte basen,med ulike egenskaper oganvendelses-områder.Den første oppfinnelsen blelisensiert av Inven2 til ZymoResearch i juli 2012, og etprodukt var på markedetallerede i september 2012.De to andre oppfinnelseneer under aktivkommersialisering.
 27. 27. Innovasjon i Oslo universitetssykehus - IdépoliklinikkenInven2 – fra forskning til forretningTidlig diagnostikk avtykktarmskreftTykk- og endetarmskreft(tarmkreft) er den nest mestvanlige og dødeligekreftsykdom i Europa. Oftefår pasienter først diagnosennår kreftcellene har spreddseg. Fjerning av forstadier ogtidlig oppdagelse av kreft vilbidra til at flere blir kurert.Professor Ragnhild A. Lotheog hennes forskningsgruppehar i flere år arbeidet for åfinne bedre måter for tidligdiagnostisering, og harsammen med Inven2patentert et panel avbiomarkører velegnet for åoppdage kreft i tidlig stadium.I februar 2012 ble detsignert lisensavtale mellomInven2 - OUS og OxfordGene Technology basert påbiomarkører oppdaget avLothe og kolleger.Dette bioteknologiselskapetskal utvikle en blodbaserttest for tidligdeteksjon avtarmkreft.Foto: Rolf I. Skotheim, Ragnhild Lothe og Arild Nesbakken
 28. 28. Innovasjon i Oslo universitetssykehus - IdépoliklinikkenInven2 – fra forskning til forretningNorsk sensor kanrevolusjonere hjertekirurgiPer Steinar Halvorsen,Andreas Espinoza og ErikFosse ved Intervensjons-senteret er i ferd med åutvikle teknologi som kanrevolusjonere flere typerhjertekirurgi.I dag finnes akselerometre ialle smarttelefoner for åregistrere telefonensbevegelser. Slike bevegelses-sensorer kan også brukes til åovervåke hjertets bevegelserved at de festes på hjertetunder en bypass-operasjon.Denne teknologien kanallerede gi kontinuerlig ogpresis overvåking av hjertetsfunksjon.På lenger sikt kan den skaffevitale data som kan brukestil å regulere driften tilmekaniske hjertepumper,som opereres inn i sværtsyke pasienter. Dissepasientene venter ofte påen hjertetransplantasjon derde skal motta etdonorhjerte.I fremtiden kan teknologienbidra til å gjøre mekaniskehjerte-pumper langt bedre.Akselerometerteknologienhar allerede innvilgedepatenter og flere er isøknadsprosess.
 29. 29. Innovasjon i Oslo universitetssykehus - IdépoliklinikkenUiO satser på innovasjonUniversitetet bidrar til at nye ideer eller oppfinnelser blir tatt i bruk isamfunnet. UiO har som ambisjonen å bli et internasjonalttoppuniversitet – hvor forskning, utdanning, formidling og innovasjonskal virke sammen på sitt beste.Grunnlaget for innovasjon er universitetets forskning og utdanning.I våre laboratorier, auditorier, lesesaler og kontorer dukker det hele tidenopp nye ideer og funn som kan utvikles til nye produkter, tjenester ellerorganisasjonsformer. Her har universitetet et ansvar. Mange ideer ogoppfinnelser byr seg frem for kommersialisering. Inven2 er opprettet forå hjelpe til med et kommersialiseringsløp. Samtidig er hovedbidraget frauniversitetet indirekte ved at organisasjoner, bedrifter eller offentligsektor tar i bruk ideer eller oppfinnelser som har sitt utspring fra UiO.Kommersialiseringsstipend for PhD kandidaterI innovasjonsåret 2013 vil UiO gi ekstra støtte til PhD-kandidater med nyskapende ideer. Hvis PhD-kandidater har oppdaget noe som kan ha kommersiell verdi, kan de få midler til en månedsforlengelse av stipendiatperioden mens de arbeider med et kommersialiserigsprosjekt hos Inven2.
 30. 30. Innovasjon i Oslo universitetssykehus - IdépoliklinikkenForskingsresultater som kan utvikles til patenter eller produkter av kommersiell verdi, kanrealiseres gjennom Inven2. For mange PhD-kandidater er det vanskelig å finne tid til dette motslutten av stipendiatperioden. UiO ønsker å gi flere kandidater mulighet til å utvikle slike produkter.PhD-kandidater som har meldt inn en idé til Inven2, kan søke om midler tilsvarende en ekstramånedslønn for å ferdigstille prosjektet. Det forutsettes at arbeidet med kommersialisering ikkeinngår som en naturlig del av doktorgradsarbeidet. Søknader vil bli behandlet fortløpende gjennominnovasjonsåret 2013, så lenge det finnes midler igjen.Les mer om ordningen:http://www.uio.no/forskning/doktorgrad-karriere/forskerutdanning/kommstipend.htmlHar du en forretningsidé? Lyst til å lære mer om entreprenørskap?Senter for entreprenørskap ved UiO tilbyr utdannelse innen entreprenørskap og innovasjon. Ved åstudere entreprenørskap får du verktøy til å gjennomføre vellykkede innovasjonsprosesser eller starteegen virksomhet. Du bruker din fagkunnskap og kreativitet til å utvikle nye ideer og produkter.Senteret tilbyr emner på Bachelor- og PhD-nivå og et masterstudium. Senteret står også bak detprisbelønnede studiet Gründerskolen, som er ett semesters studium med praksis i Boston, Houston,Shanghai og San Fransisco. Under oppholdet i utlandet skal du jobbe i en lokal oppstartbedrift, samtidigsom du tar kurs på kveldstid ved et lokalt universitet.
 31. 31. Innovasjon i Oslo universitetssykehus - IdépoliklinikkenForskerne Jan Terje Andersen og Inger Sandlie ved Senter forFremragende Forskning for Immunregulering.Foto: Ola SætherForsket fram mer effektiv medisinEt av verdens største bioteknologiselskaper, Novozymes, harlansert en løsning for medisinering som gir lengre effekt ogfærre bivirkninger. En nyvinning og gjennombrudd som ikkehadde vært mulig uten norsk spisskompetanse innenforlivsvitenskap.Bak gjennombruddet står forskerne Jan Terje Andersen og Inger Sandlieved Senter for Fremragende Forskning for Immunregulering ved UiO ogOUS. De ser nå resultatene fra et samarbeid med Novozymes.Produkt vil ha store konsekvenser for utviklingen av nye legemidler, og som vil gi betydelige endringer i hvordan manmedisinerer pasienter.Teknologien, som Novozymes har kalt Albufuse®Flex, er en metode for å hindre at legemidler brytes for raskt ned ikroppen. Den gjør det mulig å skreddersy legemidler og gi dem egenskaper tilpasset behandling av ulike sykdommerog pasientgrupper.Teknologien vil ha store konsekvenser for hvor ofte medisiner må tas. Kroppen bryter legemidlene ned etter inntak,og det er grunnen til at de må tas ofte, gjerne flere ganger om dagen for at de skal virke. Kort levetid er også grunnentil at mange lovende legemidler har blitt nedprioritert. Nå kan flere av disse revitaliseres.Med det nye produktet tar det lengre tid før legemiddelet brytes ned, og man kan dermed ta et legemiddel sjeldnere.Man kan i mange tilfeller også redusere den totale dosen, og dermed bivirkningene. For helse- tjenesten blir detteviktig for å få en mer effektiv behandling, og pasientene får et enklere liv.
 32. 32. Innovasjon i Oslo universitetssykehus - Idépoliklinikken
 33. 33. Innovasjon i Oslo universitetssykehus - Idépoliklinikken
 34. 34. Innovasjon i Oslo universitetssykehus - IdépoliklinikkenOslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst og består av de tidligere helseforetakeneAker, Rikshospitalet og Ullevål. Oslo universitetssykehus leverer spesialisthelsetjenesterog ivaretar både lands-, regions- og lokalfunksjoner. Sykehuset er landets største medover 20 000 ansatte og har et budsjett på 18 milliarder kroner. Oslo universitetssykehusstår for en betydelig andel av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell iNorge.

×