Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kommunikation gennem LEGO® SERIOUS PLAY®

Ønsker du at gribe din virksomheds strategiarbejde an på en anderledes måde, er LEGO® SERIOUS PLAY®-metoden et godt alternativ. Metoden er medarbejderinvolverende og sikrer, at alle har et fælles sprog til at diskutere virksomhedens position - nu og i fremtiden. Resultatet er en fælles forståelse for virksomhedens identitet og omverden samt en kortlægning af virksomheden ved brug af LEGO®-klodser.

Læs mere her: www.teknologisk.dk/lego-serious-play/33868

 • Login to see the comments

Kommunikation gennem LEGO® SERIOUS PLAY®

 1. 1. Kommunikation baseret på LEGO® SERIOUS PLAY® – metoden Skab værdi med kommunikation gennem kvalificeret leg
 2. 2. LEGO® SERIOUS PLAY® - metoden  Bygger på forskning om læring gennem leg og inddrager flere læringsstile end andre metoder.  Skaber et ligeværdigt fælles sprog  En workshop baseret på LEGO® SERIOUS PLAY® - metoden er involverende og forankrende hos alle deltager  Alle i gruppen deltager og høres, hvilket aktiverer skjulte potentialer hos de, der har en mere indadvendt profil  Vi bygger en fælles model
 3. 3. Grundlæggende for LEGO® SERIOUS PLAY® - metoden  Mennesker (dine kolleger, medarbejdere) er nøglen til succes  Strategi skal være noget du ”lever” og ikke et papir, du putter ned i en skuffe og tager frem 1 gang årligt  Du ved mere, end du tror, du ved  Verden er ikke en lineær fremskrivning
 4. 4. Mennesker (dine kolleger, medarbejdere) er nøglen til succes  Ledere har ikke alle svarerne selv  Mennesker vil gerne bidrage, være en del af noget større og tage ejerskab  LEGO® SERIOUS PLAY® – metoden er et redskab, som sørger for at alle kommer til orde i processen og får delt deres synspunkter  LEGO® SERIOUS PLAY® – metoden skaber et ligeværdigt fælles sprog
 5. 5. Strategi skal leves  Strategi skal være noget du ”lever”, og ikke et papir du putter ned i en skuffe og tager frem 1 gang årligt  Alt for ofte samles vi til en strategidag og får for lidt ud af det.  Der er en tendens til, at strategien hurtigt bliver forældet eller hurtigt bliver glemt.
 6. 6. Du ved mere, end du tror, du ved  Alt for ofte arbejder grupper ikke optimalt og undlader at bruge al den viden som gruppemedlemmerne besidder  Når vi bruger flere sanser (bruger hænderne til at bygge), vil det betyde at en større del af vores hukommelse og hjerne bliver aktiveret på samme tid  Når vi forklarer ud fra en 3D figur, får vi flere detaljer med og det står stærkere i vores hukommelse
 7. 7. Verden er ikke en lineær fremskrivning  Vi lever i en verden som bedst kan beskrives som kompleks og i konstant forandring  Det kan være svært at overskue hvad ændringerne betyder
 8. 8. Hvornår skal man bruge LEGO® SERIOUS PLAY® – metoden ? Når:  Alle har en personlig interesse i, hvad der er på agendaen  Det er vigtigt, at alle deltager i diskussionerne  Du ønsker, at bruge tiden effektivt og undgå, at folk falder fra  Du ønsker at arbejde med svære og komplekse emner i en konstruktiv atmosfære  Få af gruppens medlemmer ”plejer” at dominere diskussionen  Du ønsker en åben og ligeværdig diskussion
 9. 9. Udfordringer der passer godt til LEGO® SERIOUS PLAY®  Du har en færdig strategi, men mangler at få medarbejderne til at involvere sig og tale om den.  Du har et projekt, hvor der er deltagere fra mange forskellige virksomheder og institutioner. I skal gerne have et fælles billede af projektet lige nu (forventningsafstemning), fremtiden (slutmål) og hvordan I kommer derhen (handlingsplan).  Du har lige lagt 2 afdelinger eller virksomheder sammen og har brug for vidensdeling om, hvad de andre kan og, hvordan vi kommer til at arbejde sammen.  Du har en kompleks problemstilling, der er svær at overskue, blot når I sidder og taler om det. Her kan 3 dimensionale modeller hjælpe.  Du har en gruppe, hvor det altid er de samme, der taler, og du er usikker på, om du får input fra alle.
 10. 10. Udbytte af en workshop baseret på LEGO® SERIOUS PLAY®  En række konkrete LEGO modeller der symboliserer løsninger på den udfordring der er stillet.  En række konkrete handlinger, som er blevet italesat på workshoppen  Et fælles billede af problemstillingen/ virksomheden/ strategien/ projektet
 11. 11. KONTAKT Annette Skyt Teamleder Certificeret facilitator i LEGO® SERIOUS PLAY® Teknologisk Institut ansk@teknologisk.dk +45 7220 2868 dk.linkedin.com/in/annetteskyt

×