Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

10 askelta taitavammaksi kouluttajaksi (kouluttajakoulutus)

7,996 views

Published on

10 askelta taitavaksi kouluttajaksi -valmennusohjelman yleisesittely.

Published in: Education, Technology

10 askelta taitavammaksi kouluttajaksi (kouluttajakoulutus)

 1. 1. 10 askelta taitavammaksi kouluttajaksi Reetta Koski Ideoija, oivalluttaja reetta@ideakoski.fi 050 3703093
 2. 2. Kouluttajana kehittyminen on jatkuva prosessi.
 3. 3. Vauhdita omaa kehittymistäsi valmennuk- sessa
 4. 4. 1 Onnistunut koulutus Tunnista vaikuttavan koulutuksen elementit!
 5. 5. 2Taitava kouluttaja Vakuuta & Vaikuta!
 6. 6. 3Minä kouluttajana Tunnista omat vahvuutesi ja uusiudu!
 7. 7. 3 Luo muistijälkiä! 4 Muisti & tarkkaavaisuus
 8. 8. 3 Auta ymmärtämään. 5 Syvä- suuntautunut oppiminen
 9. 9. 3 Oivalluta! 6 Osallistavat menetelmät
 10. 10. 3 Huomioi erilaisuus. 7Oppija- lähtöisyys
 11. 11. Varaudu suunnittele- mattomaan. 8Koulutuksen suunnittelu
 12. 12. 9 Vaikuttava vuorovaikutus Haasta, motivoi, kuuntele, jaa vastuuta!
 13. 13. Mittaa vaikuttavuutta ja iloitse onnistumisista! 10Kouluttajana kehittyminen
 14. 14. 10 askeleen jälkeen Hallitset uusia aktivointikeinoja ja omistat konkreettisen työkalun eli Ideapakan. Osaat tuottaa monipuolisen, innostavan ja mielekkään koulutuksen. Osaat hyödyntää pedagogisia lainalaisuuksia ja näin tehostaa omaa koulutustasi.
 15. 15. ”Paras kouluttaja ei ole särötön mallikappale, joka tietää ja osaa kaiken. Suurin voima lähtee ihmisen säröistä ja heikkouksista, jotka hän on osannut työstää vahvuudekseen.” (Lonka & Saarinen)
 16. 16. Kehity taitavaksi omalla tapaa! Armoton sparraaja Kannustava motivoija Oma alan erityis- asiantuntija Empaattinen kuuntelija Moni- puolinen pedagogi Uuden tiedon välittäjä Erinomai- nen puhuja Uteliai- suuden herättäjä
 17. 17. Hyvässä ihmisten johtamisessa on läsnä samat elementit riippumatta siitä, onko kyseessä tiimin johtaminen vai kouluttajan työn keskeinen tavoite – oppimisen ohjaaminen.

×