Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Duurzaam resultaat door merkrelaties met klanten en medewerkers, René Herremans

736 views

Published on

Published in: Business, Travel
 • Be the first to comment

Duurzaam resultaat door merkrelaties met klanten en medewerkers, René Herremans

 1. 1. De duurzame kracht van merkrelaties met klanten en medewerkers<br />Greenport Venlo i-days<br />Donderdag 19 mei 2011<br />
 2. 2. Ontstaan van De Merkmotor<br />Persoonlijke Ervaringen<br />En er zijn er meer die het zien:<br />
 3. 3. We staan voor een nieuw tijdperk van bedrijfsvoering<br />Sustainability period<br />Paradoxes<br />Ethics<br />Ceiling 3<br />Productivity period<br />Efficiency<br />Performance<br />Ceiling 2<br />Production period<br />Exploration<br />Problems<br />Ceiling 1<br />Pioneers<br />period<br />Effectivity<br />Puzzels<br />
 4. 4. Grote trends in Nederland:de vergrijzing<br />Sustainability period<br />Ceiling 3<br />Productivity period<br />40+<br />Ceiling 2<br />Production period<br />Ceiling 1<br />Pioneers<br />period<br />
 5. 5. Grote trends in Nederland:de digitale netwerksamenleving<br />Sustainability period<br />Ceiling 3<br />Productivity period<br />Ceiling 2<br />Production period<br />Ceiling 1<br />Pioneers<br />period<br />
 6. 6. Centrale gedachte:<br /><ul><li>Hoe krijg je de MerkMotor aan de ‘praat’?
 7. 7. Als mensen er enthousiast over raken
 8. 8. Als mensen zich er voor in willen zetten
 9. 9. Als mensen er met elkaar over praten
 10. 10. Als mensen het aan elkaar laten zien
 11. 11. Als mensen er ‘iets’ mee hebben
 12. 12. Als mensen het relevant vinden in hun leven of dat van hun dierbaren</li></ul>Een merk komt tot leven in interacties<br />
 13. 13. De gouden driehoek:Merkrelaties verbinden het merk met medewerker, klant en bedrijfsresultaat<br />Factor 4,5 hoger <br />43% productiever<br />22% hoger<br />40% loyaler<br />
 14. 14. Klanten maar ook medewerkers zijn sociale wezens<br />Wat bindt ?<br />De menselijke maat?<br />Gemiddeld of specifiek?<br />
 15. 15. Medewerkers voeren het gesprek<br />Het merk is het kompas<br />Engagement<br />Empowerment<br />Medewerkers maken het merk<br />
 16. 16. Werknemerslevenscyclus, Medewerkers vooraltijdeen beïnvloeder<br />External<br />Internal<br />Employer Brand<br />Employer Brand<br />Brand value<br />Brand value<br />Turn over<br />Employee<br />
 17. 17. Walk the talk: authentiek en open<br />Alseenmerkontvlamt in de harten van medewerkers. Dan geeft hen dat:<br />Betekenis, Energie, Richting en Focus <br />Door over het merktepratenwordt de medewerkerdaaronderdeel van<br />Het merkkomt tot leven<br />Waardooreenkleinvlammetje de kanskrijgtuittegroeien tot eengrootvuur<br />
 18. 18. Verbondenheid ontstaat via communicatie<br /> Hoe merken kijken naar de ontvangers van communicatie?<br />
 19. 19. Een relatie vereist dialoog<br />
 20. 20. Hoe kom je dichterbij de klant en medewerkers?<br />
 21. 21. Dialoog met medewerkers Een voorbeeld uit de Albert Heijn praktijk<br />
 22. 22. 9<br />7<br />5<br />50%<br />100%<br />AH Teamleiderbegeleidingsplan, als antwoord op een te hoog verloop<br />Uitdaging: hoe eenrelatieaangaan met het jongepersoneel?<br /><ul><li>door zetelerenkennen
 23. 23. omtegaan met de verschillentussen de generaties,
 24. 24. zonder je eigenwaardenteverliezen!</li></li></ul><li>Betrokkenheid creëer je als het voelt als ‘onze Albert Heijn’.<br />Het Teamleidersbegeleidingsplan<br />Co-creatie via dialoog met onze eigen medewerkers i.s.m.<br />Meer waardering en ontwikkelmogelijkheden te laten ervaren in gesprekken<br />ik doe er toe<br />
 25. 25. Het teamleiderbegeleidingsplan in het 5-i stappenplan<br />Via aandacht, waardering en dialoog: bouwen aan betrokkenheid en relatie met medewerkers<br />
 26. 26. Conclusies<br />Merken komen tot leven in interactie<br />Betrokkenheid => kracht en energie<br />Niet duur, wel minder controle<br />
 27. 27. De visie: Met Merkrelaties duurzaam verbonden met klanten en medewerkers<br />Merkrelaties<br />HR<br />Marketing<br />Communicatie<br />
 28. 28. Bedankt voor uw aandacht <br />René Herremans<br />rene@merkrelaties.nl<br />www.merkrelaties.nl<br />
 29. 29. Wat kunt u morgen al doen<br />Wie ben ik als bedrijf en wat beteken ik voor mijn klanten en medewerkers<br />Vraag het hen, ga de dialoog aan<br />Waar worden u, uw medewerkers en uw klanten warm van<br />Wat is de kern van het vlammetje in uw bedrijf<br />Ga luisteren naar klanten en medewerkers<br />Hoe past het vlammetje in hun dagelijkse leven en de ervaring van uw product of dienst<br />Houd jezelf een spiegel voor<br />Past mijn gedrag bij wie ik wil zijn voor klanten en medewerkers<br />Zoek naar aanknopingspunten om het vlammetje te ontsteken of verder op te stoken<br />

×