Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Målret Din Markedsføring

2,340 views

Published on

Et fordrag til Innovationscafeen på Århus Universitet for studenrende og dimittender med iværksætter- og innovationsambitioner

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Målret Din Markedsføring

 1. 1. Målret din markedsføring<br />Iværksættercafeens 9. skridt<br />AU, 6. april 2010<br />Ida Borch<br />
 2. 2. Dagen handler om hvordan du kan…<br />Brande dig selv og/eller din nye virksomhed i sociale medier<br />Lægge en strategi for din deltagelse i sociale medier, som du egenhændigt kan føre ud i livet<br />[= Både høre om og lære at]<br />
 3. 3. Ida Borch<br />Cand.mag iretorik og sprogpsykologi<br />Eksternlektorpå CBS vedInstitut for kommunikation og kultur<br />Faglederipersonlig branding, underviseri culture & intercultural communication <br />Bachelorprojektvejleder<br />Censor i oral communication + påcand.ling.merciledelses- og medarbejderkommunikation<br />Siden 2008 ejeraf Orator – en socialnomics/wikinomicsvirksomhed<br />Kommunikationisocialemedier<br />Retorik<br />Kvalitativmarkedsanalyse<br />Tekst & taleforfatning<br />Foredrag<br />
 4. 4. Kunder<br />
 5. 5. I stedet for kunder…<br />…kunne man også være lidt mere moderne og kalde dem for<br />Samarbejdspartnere<br />Connections<br />eller Venner<br />(En enkelt kunne man kalde ægtefælle)<br />
 6. 6. Ingen kunder er canvasset<br />Bag alle jobs gemmer sig en person jeg kender – eller en person, der kender en, jeg kender<br />= Orator er en virksomhed baseret på socialt netværk<br />
 7. 7. Hvemer I?<br />..Og hvor brander I jeri de socialemedier?<br />
 8. 8. Hvorhører I til her?<br /><ul><li>90% af dem, der er til stede i de sociale medier, er lurepassere
 9. 9. 9% deltager af og til
 10. 10. 1% holder dialogen kørende til glæde for de 99%. </li></ul>…Siger Jakob Nielsen<br />
 11. 11. Markedsføring = at føre noget ind på markedet<br />...Ida who?<br />Bostonmatricen<br />
 12. 12. Positioneringsstrategier<br />
 13. 13. Markedsføring<br />Positioneringsstrategi<br />Hvor vil jeg/min virksomhed ligge på markedet og hvordan kommer jeg derhen?<br />Koster både tid og markedsføringsbudgetter<br />Relationsdannelse<br />Hvem vil jeg kende, der kan hjælpe med at løfte projektet?<br />Koster tid og viden om ’den nye gentleman’<br />(Personlig) branding<br />Hvordan kommunikerer jeg mig/mit i en overkommunikeret verden?<br />Koster tid og kommunikationskompetence<br />
 14. 14. Hellerebrande end markedsføre<br />
 15. 15. Hvorforoverhovedetbrande?<br />Mange ens varer og ydelser<br />Meget støj om alle de mange ens varer og ydelser<br />Behov for at afhjælpe alle de tvivlsspørgsmål der er, når man skal vælge alt fra sko over partier til innovatører<br />Duer det?<br />Er det socialt acceptabelt?<br />Er det pengene værd?<br />Kan jeg få mere bagefter?<br />Bliver jeg til grin eller lykkelig?<br />
 16. 16. Traditionel branding: USP eller ESP?<br />Unique selling point: Når man fremhæverunikkepraktiskefordele<br />“Mitproduktvirkerheltsikkerthver gang”<br />Emotional selling point: Når man fremhæveremotionellefordele<br />“Du blirlykkeligaf at arbejdesammen med mig”<br />
 17. 17. Vi er gået fra produktion over relation til affektion<br />Før: Trademarks<br />Nu: Trustmarks og Lovemarks<br />”(…)everything today can be seen in a relation to a love-respect axis. (…) It used to be that a high respect rating would win. But these days, a high love rating wins. If I don’t love what you’re offering me, I’m not even interested.” <br />Citat: Keller: Strategic Brand Management<br />
 18. 18. Keller harnok ret…<br />
 19. 19. Corporate/product branding<br />Destillervirksomhedens ‘brand essence’ – détderskiller den udfra de andre<br />Formuler et ‘brand promise’ – dét du lover altid at opfylde, når dine kunderkøber dig<br />….men udenmarkedsføringsbudgettererdetsmartere at starte med at arbejdeipersonlig branding.<br />
 20. 20. Fordi du sandsynligvissælgergennemnogen, derkendernogen, derkendernogen – istarten<br />
 21. 21. Personlig branding<br />Handler om at tænke sine værdier ind på banen på markedsvilkår <br />Hvad er min addedvalue: Hvad kan jeg, der tilfører nogen/noget værdi? <br />Hvordan skal de finde ud af at jeg er her?<br />Men mindst lige så meget om selv at reflektere over, hvad det er, man gerne vil af med/sælge<br />Hvad kan jeg, som gør mig anderledes end de andre, jeg ellers ligner til forveksling?<br />Hvad er mine brand attributes?<br />
 22. 22. Mine ’brand attributes’<br />Jeg ved noget om retorik <br />Jeg ved noget om at holde foredrag<br />Jeg ved noget interkulturel kommunikation<br />Jeg ved noget om at branding i sociale medier<br />Jeg ved noget om ledelse, web og sociale medier<br />
 23. 23. Til gengæld ved jeg ikke noget om<br />Fotografering<br />Biler<br />Matematik<br />Det molekylære køkken<br />Knytning<br />Fodbold<br />Sport i det hele taget<br />…og en mio andre ting, jeg helst skal være bevidst om, at jeg ikke ved noget om. <br />
 24. 24. Så personlig branding handler om…<br />…At finde din delmængde i delmængden af helmængden<br />
 25. 25. Så personlig branding handler om…<br />…At finde din delmængde i delmængden af helmængden<br />Mig, derkan og er…? iforholdtil de andre, derkandetsamme, men ikkeermig<br />Dem, der laver præcisdetsammesommig<br />Alleder laver det min virksomhed laver<br />
 26. 26. Praktiskforanstaltningog/ellerpotentiel brand-trængsel?<br />
 27. 27. “If you think about it, personal branding is all about how to be more successful using the tool, YOU.” <br />Dan Schawbel<br />"Schawbel is a personal branding force of nature." -<br />
 28. 28. Let idealistisk god nyhed<br />Det handler ikke så meget om at møve sig hen foran de andre på hylden<br />Som det handler om selv at vide, hvad det er, man kan lægge oven i sit generiske produkt – at det også enten er godt, billigt, hurtigt, sjovt, let, praktisk, klogt, prisvindende, sympatisk….eller hvad det nu er. <br />Og få det kommunikeret til den relevante målgruppe<br />
 29. 29. Men<br /><ul><li>Det er en dårlig advokat der har sig selv som klient</li></li></ul><li>Skal man så gå her hen?<br />
 30. 30. Eller her?<br />
 31. 31. I Danmarkhar vi Peter Horn<br />Han hjalpfxRigmorZobel og Sussi La Cour…<br />
 32. 32. Der er ingen genveje <br />Årsag/Virkning: Undersøge hvorfor fænomenet findes<br />(Selv-)Refleksion: Når verden ser sådan ud, hvem er jeg så i den? <br />(Selv-)Produktion: Hvad skal jeg producere for at blive et brand?<br />- - -<br />(Selv-)Bevidsthed: Sådan vil jeg i handlen<br />
 33. 33. Det er hårdt arbejde!<br />….men ikke så hårdt når man kender grunden<br />
 34. 34. Årsag/Virkning<br />©:www.slideshare.net/helms<br />
 35. 35. Helms siger:<br />Du skal kunne agere i spændingsfeltet mellem rationel selvkontrol og ekspressiv artikulering, fordi du opnår inklusion (at blive optaget i fællesskabet) ved eksklusion (ved at skille dig ud)<br />Du skal have fokus på både at (op)dyrke generiske kvalifikationer (faglig dygtighed) og personlige kompetencer (social kapital)<br />Du skal (op-)dyrke Den Nye Gentleman gennem relationer, hvor der gensidigt tilføres værdi (addedvalue): Hvor du investerer dit selv, mod at du får selvudvikling til gengæld<br />
 36. 36. Tom Peters siger:<br />Projektarbejde<br />”Projects existarounddeliverables, theycreatemeasurables, and theyleaveyouwithbraggables (…)Todayyou have to think, breathe, act and work in projects”<br />Citat: The brand calledYou<br />
 37. 37. Og fortsætter:<br />Loyalitet<br />”Today loyalty is the only thing that matters. But it isn’t blind loyalty to the company. It’s loyalty to your colleagues, loyalty to your team, loyalty to your project, loyalty to your customers and loyalty to yourself.”<br />Citat: The brand calledYou<br />
 38. 38. Og slutter:<br />Non-lineære karriereforløb<br />”Linearity is out. A career is now a checkerboard. Or even a maze. (…) A career is a portfolio of projects that teach you new skills, gain you new expertise, develop new capabilities, grow your colleague set, and constantly reinvent you as a brand”<br />Citat: The brand called You<br />
 39. 39. Vi rekapitulerer lige…<br />Whatever the reason, many people believe that personal branding is sort of like an “Extreme Makeover: Professional Edition” that turns you in to a completely different person.<br />Personal branding is about<br />knowing your unique skills, talents, passion, and personality traits (i.e. your “brand attributes”), and <br />proactively emphasizing those attributes to others <br />Personal branding isn’t about being something you aren’t or putting on a fake persona for someone else. It’s about promoting your “various anomalies” (the interesting things about you) and diminishing the boring part.<br />http://waypoint.wordpress.com/2007/11/29/what-is-personal-branding/ Steve C Wilson<br />
 40. 40. Oven i alt det her, har vi også – takket være internettet – fået en ny verdensorden<br />
 41. 41. De to markedsøkonomier<br />Den traditionelle: Wealth of Nations<br />…web 1.0 og offline <br />Wikinomics & Wealth of Networks<br />…web 2.0 og frem<br />
 42. 42. Paradigmeskiftet<br />Før (og nu): Handel med viden, produkter og ydelser for penge. <br />Big issues:<br />Copyright/patent/agentur<br />Forretningshemmeligheder<br />Nu (og i fremtiden): Deling af viden for synlighed, troværdighed – på forventet efterbevilling <br />Big issues:<br />Free og Long tail<br />Homo Conexus<br />World of Mouth<br />Peer-to-peer<br />Prosument<br />Crowdsourcing<br />CreativeCommons<br />
 43. 43. Wikinomics virksomheder<br />
 44. 44. GuldmineHistorien: Hvorfor kun bruge dine lønnede medarbejdere, når du kan få hele verden til at arbejde for dig?<br />
 45. 45. Autostol-Historien:<br />Fremover ser du måske stadig reklamer og lytter til sælgere, men du køber varer efter at have tjekket andres kommentarer og anbefalinger af forskellige produkter og ydelser på nettet <br />
 46. 46. Wikinomi<br />Bygger på åbenhed, peering, deling og at agere globalt<br />Crowdsourcing (contractor outsourcing)<br />Markedet består (også) af pro-sumenter<br />(Sam-)arbejdet foregår med dem, du er connected med.<br />Funktionerne følger individet<br />Markedsøkonomi<br />Bygger på organisationer og hierarkier<br />Bygger på løn og investeringer<br />Bygger på (top)styring<br />Markedet består af konsumenter<br />Arbejde og geografi hænger sammen <br />Har organisationsdiagrammer med funktioner<br />
 47. 47. Det ligner Wikipedia- men det er Harvard der deler gratis ud <br />
 48. 48. Og MIT forærer også det hele væk<br />
 49. 49. Hvadforærer du væk?<br />
 50. 50. Det bedste sted at forære noget væk er i de sociale medier<br />Hint: Social = man skal dele noget med nogen<br />
 51. 51. Den forkerteindfaldsvinkel<br />Hvordankanjegmarkedsføremigi de socialemedier?<br />
 52. 52. Den rigtigeindfaldsvinkel<br />Hvadharjegsomandremenneskergernevil tale med mig/min virksomhed og hinandenom?<br />Og hvorskal vi gøredet?<br />
 53. 53. Branding på web 1.0 måden<br />
 54. 54. Branding på web 2.0 måden<br />
 55. 55. Påstand<br />Sociale medier vil for altid ændre vores omgang<br />Med hinanden<br />Med brands og varer<br />Med politik og holdningsbaserede emner<br />
 56. 56. Belæg<br />Fordi<br />Vi delerindhold (content) med hinanden - Simultant men over afstande<br />Deterdemokratisk. Sjovt. Interessant<br />Det laver støj og kunde-loyalitetomdit brand.<br />Detgirsamarbejdsmuligheder med dine konkolleger. Og girsandsynligvis dine konkurrenterderikkedeltager, ellerdeltagerforkert, baghjul.<br />
 57. 57. Sociale medier kan være gode til at understøtte loyalitet<br />
 58. 58. WHOA! Dét firma skulle du prøve at bruge!<br />
 59. 59. Og så kan man håbe på det her<br />
 60. 60.
 61. 61. Hvor let gør I det for omverden at tale omjer?<br />
 62. 62. Og hvadsiger Google?<br />
 63. 63. Googlerbation-øvelse<br />2 X 2: givsidemandenditnavnog/eller din virksomhedsnavn og vice versa<br />Google hinanden<br />Hvad finder I?<br />Fandt du udafnogetnyt, du ikkevidste?<br />Erdet relevant?<br />Skaberdet et troværdigtbillede?<br />
 64. 64. Gørdet LET at dele det, du laver, med andre<br />
 65. 65. Brug RSS til dine nyheder<br />
 66. 66. Find steder, hvor du kansvarepåspørgsmål<br />
 67. 67. Hold øje med hvadderbliversagtom dig<br />
 68. 68. Og…..goes without saying <br />
 69. 69. Determåskeikke et socialtmedie, men determarkedsføring<br />
 70. 70. Du skalblogge – måske?<br />
 71. 71. Forklarhvad du kanpå YouTube<br />
 72. 72. Læg dine præsentationer op på Slideshare.net<br />
 73. 73. Meld dig indirelevantegrupper og spørg og svarbegavet (helst)<br />
 74. 74. Men lad være med at slåsiskolegården<br />
 75. 75. Et eksempel på, hvordan sociale medier hænger sammen <br />
 76. 76. Og henviser på bloggen til en uddybende artikel hun har lagt på Kforumhttp://www.kommunikationsforum.dk/default.asp?articleid=13329<br />
 77. 77. Andre skriver om den på FB-updates<br />
 78. 78. Og pludselig er den i en pæn avishttp://www.berlingske.dk/article/20081015/livsstil/81015028/&template=zoom&image=0<br />
 79. 79. Ugen efter rammer den EB<br />
 80. 80. Når innovatører bruger sociale medier<br />http://www.fieldrobot.dk/index.php/casmobot<br />
 81. 81. Baggrund<br />Robotprojekt, hvor Kjeld Jensen og Rasmus Nyholm Jørgensen – forskere ved SDU - skal skabe robotter til the Plant Nursing Robotics project<br />De skalvidereudviklepå en industrirobot<br />Og de skalbrugeflererobotter end de harpengetil….<br />
 82. 82. Så de laver forskellige film, hvor de fortæller og efterlyser<br />Filmene bliver lavet <br />Både af forskerne og <br />af studerende <br />i forskellige projekter<br />Bonusinfo: Wiimoten er i princippet ikke nødvendig – men det gir presse!<br />
 83. 83. Søgemaskineoptimering<br />De vælger et navn, der har 0 hits hos google i forvejen: Casmobot<br />Så kan de følge al dialogen om den <br />
 84. 84. Resultat<br />Mange virksomheder henvender sig til dem (= de henvender sig ikke selv til virksomhederne!)<br />De får en hel del robotter stillet til rådighed – og virksomhederne får reklame til gengæld (fordi projektet har synlighed – også i pressen)<br />De ender med at få en masse robotter – bla en, der kan fælde træer, der koster en formue.<br />…og de kommer på Danmarks officielle website<br />
 85. 85. http://video.denmark.dk/Default.aspx?nid=6&vid=23<br />
 86. 86. Og hvad kan vi så lære af det?<br />Det tager stadig tid at raise funds og interesse<br />Men det er tid, der går med noget andet end at søge midler, ringe, skrive breve og trække på kontakter:<br />Produktion af film/instruktioner til de studerende, de satte til det <br />Finde viden om SEO og bruge den<br />Finde viden om hvad, der har PR-værdi<br />Finde viden om hvor man placerer sig de rigtige steder ude på nettet<br />Tage mod til sig til at dele ud af sin viden uden frygt for at nogen hugger ideen<br />At sætte sig ind i co-branding og huske at betale tilbage til co-brandet ved at gøre det synligt for omverden hvem man har fået hjælp fra<br />
 87. 87. Her erstedet, hvor du kanlæredethelepåJørgenClevin-måden<br />www.commoncraft.com<br />
 88. 88. Hvadskal du gøre?<br />Sondereterrænet: <br />Hvilke communities, blogs, onlinemagasiner og aviser, gruppermverrelevante for din virksomhed?<br />Sonderemulighederne<br />Skal du selvstarte en blog og spredeblogpoststilandresteder?<br />Skal du tænkei RSS?<br />Hvadvil du i dine netværk og grupper – følge, kommentere, spørge, svare?<br />Socialenetværk<br />Skal din facebook og Linkedinsesefter I sømmene?<br />Skal du arbejde med SEO?<br />
 89. 89. Strategiskeovervejelser<br />Hvad kan jeg teknisk overkomme?<br />Hvad kan jeg tidsmæssigt overkomme?<br />Hvad kan jeg kommunikations-mæssigt overkomme?<br />Kender jeg nogen, jeg kan få til at hjælpe mig for 3 flasker rødvin?<br />
 90. 90. Spørgsmål og erfaringsudveksling<br />
 91. 91. Kilder & steder at lægge sig<br />www.wikinomics.com - Wikinomics<br />http://cyber.law.harvard.edu/wealth_of_networks/Main_Page - The wealth of Networks<br />http://www.fastcompany.com/magazine/10/brandyou.html - The brand called You<br />En mio blogs og onlinemagsinerom branding isocialemedier. Google det + din virksomhedsemne<br />Her kan du starte:<br />www.slideshare.net<br />www.youtube.com<br />www.linkedin.com – iforskelligegrupper<br />
 92. 92. Hvis du vil vide mere<br />Email: ida@orator.dk<br />Facebook: http://www.facebook.com/people/Ida-Borch/693364749<br />LinkedIn: <br />http://dk.linkedin.com/in/idaborch<br />

×