Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mellem anarki og strategi.Samtaler i sociale medier.

1,786 views

Published on

Præsentationen er fra et foredrag hos Dansk Magisterforening, hvor Kommunikationsnetværket skulle have en intro til sociale medier. (Derfor de mange referencer til, hvorfor magistre kunne tænkes at have det svært med at være på sociale medier, når de er på arbejde).

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mellem anarki og strategi.Samtaler i sociale medier.

 1. 1. Dialog  mellem  anarki  og  strategi   Kommunika1onsnetværket   DM,  Marts  2011   Ida  Borch  
 2. 2. Dagsorden  •  Netværk  med  indlagt  kvalita1v  analyse  •  Ida  taler  om  dialog,  diskurser  og  faldgruber  •  Pause  med  sandwich  •  Maja  taler  om  Arla  og  medarbejdernes   dialoger  med  interessenterne  
 3. 3. Start  •  ”Ven1lering  af  tavs  viden”   –  Brug  15  minuJer  på  at  gå  de  her  spørgsmål   igennem  rundt  om  bordet:   •  Bruger  jeres  virksomheder  sociale  medier?  Til  hvad/ hvorfor  ikke?   •  I  så  fald:  Hvem  hos  jer  svarer  og  deler  viden  i  sociale   medier?  (kommunika1onsafdelingen,  marke1ng,   cheferne,  salg  &  support  –  andre?)   •  Hvad  er  udfordringen?     –  Organiseringen,  poli1kker,  almenviden,  andet?      
 4. 4. Start   Brainstorm  på  post-­‐it  –  hver  især  eller  fælles,  som  I  har  lyst.     Sæt  dem  op  på  den  store  post-­‐it–  kategoriseret  eller  kao1sk,  som  I  har  lyst.  •  ”Ven1lering  af  tavs  viden”   –  Brug  15  minuJer  på  at  gå  de  her  spørgsmål   igennem  rundt  om  bordet:   •  Bruger  jeres  virksomheder  sociale  medier?  Til  hvad/ hvorfor  ikke?   •  I  så  fald:  Hvem  hos  jer  svarer  og  deler  viden  i  sociale   medier?  (kommunika1onsafdelingen,  marke1ng,   cheferne,  salg  &  support  –  andre?)   •  Hvad  er  udfordringen?     –  Organiseringen,  poli1kker,  almenviden,  andet?      
 5. 5. Plenum  •  Bruger  I  dem  –  og  1l  hvad?  •  Hvordan  er  det  organiseret?  •  Kom  der  noget  bonusmateriale  frem  om,  hvor   I  er?  •  Hvad  vil  I  især  gerne  høre  om  i  dag?    
 6. 6. Min  del  af  eZermiddagen   Hvad  er  det  og  hvorfor  er   det  en  udfordring  især  for   magistre?   Lidt  førstehjælp      
 7. 7. •     Partner  i  Viden  Nu   •     Ejer  af  Orator  –  Retorik  &  Rådgivning     •     Ekstern  Lektor  på  CBS   •     Cand.mag  i  retorik  og  sprogpsykologi  Louise  og  jeg  udgiver  lige  om  lidt  en  gør-­‐det-­‐selv-­‐bog  om  kvalita1ve  undersøgelser  I  Virkeligheden  på  Nyt  Teknisk  Forlag  
 8. 8. Jeg  er  ikke…  •  Social  media  konsulent,  der  gerne  vil  sælge   konsulentbistand    •  Jeg  sidder  ovre  i  mit  hjørne  og  iagJager  og   dele  mine  iagJagelser  med  jer  •  Og  fx  her:    
 9. 9. Dagens  slides  •  Af  og  1l  teksJunge  =  en  billedbog  1l  at  hjælpe   hukommelsen,  når  I  er  kommet  hjem.  •  Et  sats:  Ikke  en  præsenta1on  fuld  af   screendumps  med  eksempler.  Men  spørg  –  så   har  jeg  dem  i  hovedet  eller  et  andet  sted,  hvis   I  mangler  illustra1oner.  
 10. 10. Min  social  media  empiri   Har  eZerhånden  haZ  ca.  400   kommunika1ons-­‐  og   marke1ngmedarbejdere  på   SM-­‐skolebænken  Har  vurderet  ca.    60  virksomheders  SM-­‐strategi  
 11. 11. Konklusion  fra  mine  hold  •  Enormt  skred  i  ledelsens  interesse  bare  inden   for  det  sidste  år:  Fra  vrangvillig  over  nysgerrig   1l  i  dag,  hvor  de  er  fordringsfulde:  Dét  skal  vi!   (men  hvordan  –  og  hvordan  tjener  vi  det  ind?)  •  Ikke  et  1lsvarende  skred  på  de  kvalita1ve   kompetencer:  Viden  om,  hvordan  man  fører   samtalerne.  Stor  usikkerhed  og  uvidenhed.  •  …”så  vi  starter  lige  med  en  Facebook-­‐page  og   ser,  hvad  der  sker.”  
 12. 12. Delkonklusion  fra  social  seman1cs  •  ”Virksomhedernes  største  udfordringer  er  mangel  på   kompetencer  9l  at  lø:e  opgaven  og  manglende   forståelse  for  poten9alet.  Mere  end  halvdelen   angiver,  at  det  er  et  problem,  at  det  er  vanskeligt  at   vise  den  håndgribelige  værdi  af  investeringer  i  sociale   medier.  Ikke  desto  mindre  forventer  93  %  at  investere   mere  i  området  inden  for  de  næste  1-­‐2  år.”   –  Kilde:  Social  Media  Factbook,  SocialSeman1cs,  2011  
 13. 13. Jeg  undrer  mig  over  to  1ng  •  Hvorfor  folk,  der  arbejder  med  at  skulle   kommunikere  en  virksomhed,  ikke  starter  med  at   gå  meta  på  deres  egne  vaner:  Hvad  og  hvordan  er   jeg  derude?    •  Hvorfor  folk,  der  arbejder  med  at  skulle   kommunikere  i  SM  ikke  har  større  professionel   nysgerrighed  i  forhold  1l  at  udforske,  hvordan   travet  er  derude  =  andre  steder  end  LinkedIn  og   Facebook.  Hvor  få  der  laver  en  bruger  hver  gang   de  støder  på  et  ’Opret  gra1s  bruger’  
 14. 14. Lidt  ligesom…  •  Jeg  tror  det  vil  være  nyigt  at  jeg  kunne  spille   Chopinvalse.  Jeg  køber  lige  et  klaver  og  nogle   noder.     –  Ka’  du  noder?   –  Ved  du  noget  om,  hvordan  Chopin  skal  spilles?   –  Gider  du  øve  dig?  •  Sociale  medier  er  learning  by  doing  (måske   med  sidemandsoplæring)  
 15. 15. De  sociale  medier  løser  ellers  et   kommunika1onsproblem  •  Haves:     –  (Mange  forskellige,  næsten  ens)  Varer,  holdninger,  ideer   –  Markedsanalyser   –  Tradi1onelle  medier  1l  massemarkedsføring  og  PR   –  Nye  medier  -­‐  behandlet  tradi1onelt  •  Ønskes:   –  Loyale  kunder   –  Dialog  der  fastholder  –  også  når  emnerne  er  komplicerede   –  Engagement  og  nærhed   –  Deltagelse  –  uden  at  skulle  være  i  stue  sammen   –  Sociale  medier  –  brugt  …socialt  
 16. 16. Sociale  medier  er  det  her  
 17. 17. Og  det  her  her   Communi1es  eller  fora  som   fx  Weberklubben,   Amino.dk,  MyLooks.dk  og     ideoffensiv.dk  
 18. 18. Og  det  her  Og  anmeldersites   som  Google   Og  communi1es  eller  fora  Maps,  Trustpilot   som  fx  Weberklubben,   og  Tripadvisor   Amino.dk,  Tripadvisor  og     SailNet  
 19. 19. Og  det  her  Og  anmeldersites   som  Google   Og  communi1es  eller  fora  Maps,  Trustpilot   som  fx  Weberklubben,   og  Vavirk   Amino.dk,  Tripadvisor  og     SailNet   Og  geoloka1onsapps  som   Places  og  Foursquare  
 20. 20. Og  det  her  Og  anmeldersites   som  Google   Og  communi1es  eller  fora  Maps,  Trustpilot   som  fx  Weberklubben,   og  Vavirk   Amino.dk,  Tripadvisor  og     SailNet   Og  geoloka1onsapps  som   Places  og  Foursquare   Og  fildeling  som   slideshare.net,  issuu.com  og,   Flickr  
 21. 21. Og  det  her  Og  anmeldersites   som  Google   Og  communi1es  eller  fora  Maps,  Trustpilot   og  Vavirk   Fællesnævner:  UGC   som  fx  Weberklubben,   Amino.dk,  Tripadvisor  og     User  generated  content.     SailNet     Når  brugeren  kan  gøre  noget  selv  (om  det  så  bare  er  at   trykke  på  ’del’  og  derved  få  det  op  på  sin  Facebook-­‐væg  og   dermed  ind  på  vennernes  newsfeed)   Og  geoloka1onsapps  som   Places  og  Foursquare   Og  fildeling  som   slideshare.net,  issuu.com  og,   Flickr  
 22. 22. Sociale  mediers  tre  kanter   Teknologiske  plaqorme  (IT)   Hvor  vil  vi  være?    Processer  og  systema1kker  (HR):   Eksekvering  af  samtaler  (Content)  Hvem  gør  hvad?   Hvad  skal  der  tales  om?  
 23. 23. Forkert  spørgsmål  1l  SM:  • Hvordan  kan  jeg  lave  en   social  mediakampagne,   så  jeg  får  en  masse   kunder  eller  glade   brugere?  
 24. 24. Rig1gt  spørgsmål  • Hvad  har  jeg,  som   nogen  gider  være   sammen  om  og  tale   med  hinanden  om?  
 25. 25. Vi  vil  gerne  have  folk  op  ad   loyalitetss1gen  
 26. 26. WHOA! Dét firma skulle du prøve at bruge!
 27. 27. WHOA! Dét firma skulle du prøve at bruge! Her  skal  der  engagement   1l,  for  at  det  lykkes   Her  er  annoncer  og  info   godt  
 28. 28. Her  møder  nogle  magistre  SM-­‐muren  •  Vita  Ac1va  vs.  Vita  Contempla1va    •  Eget  ethos  vs.  corporate  iden1tet    •  Linjekommunika1on  vs.  centrifugal   kommunika1on    
 29. 29. Vi  har  lært,  at  de  har  ret   Ideologi  er  vig1gere  end  prak1k  (og  effekt)   Platon  FornuZ  kommer  før  følelser   Descartes  
 30. 30. Magisterkultur  i  oneliner-­‐norma1ver  •  ”Tomme  tønder  buldrer  mest”  •  ”Tale  er  sølv,  men  tavshed  er  guld”  •  ”Man  skal  ikke  lade  solen  gå  ned   over  sin  vrede”  •  ”Den  står  stærkest,  som  står  alene”  •  ”Mennesker  taler,  Papegøjer   snakker”  
 31. 31. Mange  venner  er  (totalt)  overfladisk   ….men  det  går  jo  asiaterne  helt  godt  i  de  her  år   hJp://www.doobybrain.com/2008/01/18/east-­‐vs-­‐west-­‐cultural-­‐differences-­‐by-­‐yang-­‐liu/    
 32. 32. Forklaringsmodel  •  Asiaterne  leverer  meget  content  1l  SM  –  men   de  lever  også  i  en  højkontektkultur:  At  give   face  er  meget  respekteret  (og  forventet)    •  Vi  leverer  meget  lidt  content  pr  næse.  Men  vi   lever  også  i  en  lavkontekstkultur:  At  få  andre   1l  at  tabe  ansigt  er  =  selv  at  holde  det.      
 33. 33. Ergo  •  De  sociale  medier  udfordrer  alt  det,  vi  har   gået  på  uni  for  at  lære  at  raffinere:   –  Tanke  før  tale   –  Det  bedre  argument  må  vinde  over  det  dårligere   –  Udokumenterede  ytringer  er  postulater     –  Kommunika1on  er  elitært,  komplekst  og  skal   styres  med  jernhånd.  (Salg  og  service  er  noget,   dem  fra  handels(høj)skolen  kan  trille  med)  
 34. 34. De  nye  helte   To  make  an  uJerance  means  to   "appropriate  the  words  of   others  and  populate  them  with   ones  own  inten1on."   Grundtvig  Mikhail  Bakh1n   Sproget  skaber,  hvad  det  nævner  
 35. 35. Siger  man  noget  upopulært     får  man  tæsk.   97  x  tæsk   Men  man  kan   også  komme  på   forsiden  af   alverdens  aviser   med  sin   iagJagelse  
 36. 36. Og  blive  uds1llet  for  sin  ido1  
 37. 37. Gør  man  noget  dumt,  bliver  man  1l   grin   MEN:  Også   1lgivet  for  at   være   menneskelig  
 38. 38. Den  gode  vilje  kan  give  bagslag   Gruppen  er  drevet  af   en  fan  af  IBC  –  som  vist   har  glemt  at  logge  sig   ud  af  sin   administratorprofil   Konsekvens:  Hvis  man   ikke  ved  det,  tænker  man,   at  IBC  ikke  ved,  hvad  de   selv  laver  
 39. 39. Der  er  meget  prak1sk  viden  man  også   skal  have  for  at  mestre  SM   Her  er  det  smart   at  bruge   konsulenterne  
 40. 40. Dårligt  ordvalg  kan  lukke  yenden  ind   ad  bagdøren   Ordene  ’Par1san’  og  ’Hvad  vil   du  ha’  for  dine  licenspenge’   lukkede  50.000  licenshadere   med  ind.  Og  de  gik  aldrig  igen.  
 41. 41. Det  vig1gste  • -­‐  men  mest   underprioriterede  –  er   dialogen  (eller   retorikken)  
 42. 42. Vi  vil  ha’  menneskelige  rela1oner   Jeg  spørger  Anna  om  Ikea  stadig  har   den  halogenlampe,  der  ligner  en   flyvende  tallerken.  Og  får  et  mærkeligt   svar….  
 43. 43. Boten  Anna  bliver  passiv  agressiv  
 44. 44.    sociale  >   medier  Hint: Man skal dele noget med nogen!
 45. 45. Det  vi  deler  er  båret  af  samtaler     Homo  conexus  parret   med  Emma  Gad  =   Den  nye  gentleman  
 46. 46. Så  begynd  med…  • At  tænke  effekt   før  du  tænker   produkt  
 47. 47. Don’t  fondle  the  hammer   § “Løb  væk  når  du  hører  “TwiPer   Strategi”  eller  “Facebook  Strategi  ”   –  Det  er  det  samme  som  at  sæPe   vognen  foran  hesten.”   § Du  skal  vide,  hvad  dine  kunder  vil   tale  om  –  og  hvordan  de  vil  tale  Jeremiah  Owyang   Al1meter  Group   May  2010   48
 48. 48. Fordi…  •  Vi  –  brugerne  –  har  magten  1l  at  sprede  alt,   hvad  vi  kan  komme  i  nærheden  af.    •  Vi  er  ’empowered’  med/takket  være  sociale   medier  •  Og…  
 49. 49. Vi  starter  helt  lavprak1sk  og  gentager:  Nogen    indefra  skal  være  her   hJp://www.web-­‐strategist.com/blog/2010/01/21/socialgraphics-­‐help-­‐you-­‐to-­‐understand-­‐your-­‐customers-­‐slides-­‐and-­‐recording/     50  
 50. 50. Organisa1onen  skal  være  gearet  1l  det   Svært  hvis  man   ligger   her  
 51. 51. Nogen  udefra  skal  være  her     Kuraterer   Producerer   Kommenterer   Deler   Holder  øje   Al1meters  Engagementspyramide   hJp://www.web-­‐strategist.com/blog/2010/01/21/socialgraphics-­‐help-­‐you-­‐to-­‐understand-­‐your-­‐customers-­‐slides-­‐and-­‐recording/     52
 52. 52. Nogen  skal  kende  deres  “Socialgrafi”   Demographic   Geographic   Psychographic   Behavioral   Socialgraphic  Jeremiah  Owyang   Al1meter  Group   May  2010   53
 53. 53. Få  kan  påvirke  uvirkeligt  mange  hJp://www.slideshare.net/MilkyInterac1ve/the-­‐dynamics-­‐of-­‐peer-­‐influence    
 54. 54. Research  og  find  årsag/virkning   Gra1s   Spørg  dem  selv  (men   tracking   husk   persondataloven:   Kontakt  dem  gennem   det  medie,  hvor  de   ytrer  sig.)   Betalt  tracking  
 55. 55. Strategien,  der  kan  tæmme  anarkiet:   –  Hvem  er  90,  9  og  1%’er  inde  i  virksomheden?   –  Er  der  et  behov  for  at  kommentere,  producere  og   kuratere  om  jeres  virksomhed?     •  Hjælper  vi  med  at  nurse  det  behov?     –  Hvordan  er  vores  brugere/kunders  ’socialgrafi’   generelt?     •  Ved  vi  hvem  der  kommenterer,  producerer  og   kuraterer?   •  Taler  vi  deres  sprog?   •  Tilbyder  vi  dem  relevant  nærvær  –  online  og  offline?  
 56. 56. Hvilken  genre  taler  vi?  •  Blandform  mellem  brevet  (en  samtale  mellem   fraværende  parter)  og  snak.  •  Utroligt  mundtlig  genre  –  uanset  plaqorm   –  Ud  med  tradi1onel  handelskorrespondance  ”Ligeledes  har   du  skrevet  1l  os  at….”   –  Ind  med  fyld:  GambiJer,  pha1sk  tale,  dialogmarkører,   måske  osse  emo1cons  (hvis  det  passer  ind  i  konteksten)  og   stærk  bevidsthed  om  karakteren  af  rela1onen  kombineret   med  bevidstheden  om  et  poten1elt  publikum.  Men  tænk   rela1onen  først.  Publikum  læser  det  som  vi  lyJer  1l  andres   samtaler:  med  et  halvt  øre,  ind1l  det  evt.  bliver  mo1veret   1l  at  blive  et  helt  øre.  
 57. 57. Hvilken  genre  taler  vi?   ”Tak  for  din  henvendelse  9l  os.   Vores  kunders  holdninger  betyder  •  Blandform  mellem  brevet  (en  samtale  s.  Vellem   meget  for  o mi  kan  imidler9d  ikke   fraværende  parter)  og  snak.   genkende  din  oplevelse,  men   ønsker  selvfølgelig  at….blah  blah  •  Utroligt  mundtlig  genre  –  uanset  plaqorm   blah…”   –  Ud  med  tradi1onel  handelskorrespondance  ”Ligeledes  har   ”Det  lyder  ikke  så  heldigt,  det  du   du  skrevet  1l  os  at….”   fortæller  der.  Jeg  ta’r  den  lige   videre    i  systemet  fyld:  GambiJer,  pha1sk  tale,  dialogmarkører,   –  Ind  med  –  kan  du  ikke   sende  måske  osse  å  mo1cons  (hvis  det  passer  ind  i  konteksten)  og   mig  din  email,  se jeg  ved   hvor  vi  kan  få  fat  i  dig?  Min  er   stærk  bevidsthed  om  karakteren  af  rela1onen  kombineret   ida@vidennu.dk.  Mange  hilsner   Ida  (der  har  rbevidstheden  om  et  poten1elt  publikum.  Men  tænk   med   øde  ører  og  gerne   vil  have,  at  de  bliver  først.  Publikum  læser  det  som  vi  lyJer  1l  andres   rela1onen   hvide  igen   samtaler:  ;med  et  halvt  øre,  ind1l  det  evt.  bliver  mo1veret   lidt  tjept   )”   1l  at  blive  et  helt  øre.  
 58. 58. Husk  også  sprogets  mindste  dele  •  Saluta1oformer  –  big  thing  i  middelalderens   brevskrivning  •  Hilseformer  i  dag  –  underprioriteret  felt,  men   lige  så  betydningsfuldt  som  i  ’rig1ge’  samtaler    •  Hej  Jørgen!  eller  Hi!  eller  Jørgen  my  man!      •  /Ida  eller  J  Ida  eller  Mange  hilsner  Ida  Borch  
 59. 59. Det  er  præcis  som  ’levende’  samtaler   Starter  som  et  ønske  om  at   lægge  to  grupper  sammen  –   når  i  mellem1den  rundt  om   Mads’  sko  og  meningen  med   livet  over  30  kommentarer.     Rodet,  ulogisk  og   underholdende  –  som  alle   gode  samtaler.  
 60. 60. Hvor  skal  I  starte?  •  Jo  flere  steder  du  er,  og  jo  dybere  du  engagerer   dig  i  dialogen,  jo  bedre  •  Skal  man  prioritere  mellem  bredde  og  dybde,  er   dybde  at  foretrække.  Hellere  være  få  steder   intensivt  end  at  smøre  for  tyndt  et  lag  ud  af  sig   selv  •  Poli1sk  forståelse  i  organisa1onen  er  afgørende  •  Et  lille  vakst  og  dedikeret  team  er  bedre  end   store  formaliserede  systemer,  der  involverer  for   mange  (der  i  sidste  ende  hverken  er  dedikerede   eller  involverede)   Kilde:  hJp://www.engagementdb.com/    
 61. 61. 1.  SM-­‐hul  ALERT:   Engagement  db-­‐undersøgelsen  siger:   HUSK  at  dine  interessenter  måske  er  steder,   du  slet  ikke  kender.  Måske  de  bor  inde  i   Amino.dk,  al1d  bruger  trustpilot  og  google   maps,  gerne  vil  cocreate,  men  ikke  kan  •  Jo  flere  steder  du  er,  og  jo  dybere  du  engagerer   lide  FB.     dig  i  dialogen,  jo  bedre  •  Skal  man  prioritere  mellem  bredde  og  dybde,  er   dybde  at  foretrække.  Hellere  være  få  steder   intensivt  end  at  smøre  for  tyndt  et  lag  ud  af  sig   selv  •  Poli1sk  forståelse  i  organisa1onen  er  afgørende  •  Et  lille  vakst  og  dedikeret  team  er  bedre  end   store  formaliserede  systemer,  der  involverer  for   mange  (der  i  sidste  ende  hverken  er  dedikerede   eller  involverede)   Kilde:  hJp://www.engagementdb.com/    
 62. 62. Ergo  •  Skal  det  lykkes  skal  du     –  1)  Vide  hvor  dine  målgrupper  er  og  hvor  du  vil   være     –  2)  Være  sikker  på  du  har  poli1sk  opbakning  1l  at   være  der   –  3)  Lave  et  internt  beredskab,  der  kan  reagere  på   det,  der  blir  talt  om   –  4)  Bruge  dit  eksterne  beredskab  1l  at  hjælpe  med   at  booste  dialogen  
 63. 63. 2.  SM-­‐hul  ALERT:     Dit  interne  beredskab  er  ikke  kun  hentet  fra     Ergo   ledelse  og  marke1ng.  Det  er  tværfagligt  og   består  af  IT,  Salg-­‐  og  Markedsføring  og   produktudvikling  –  og  måske  hende  ovre  i   hjørnet,  der  er  en  HERO  og  et  SM-­‐•  Skal  det  lykkes  skal  du     kommunika1onstalent,  der  ved  alt  om  produktet,   TwiJer,  Geotagging  og  hvad  du  ellers  har  brug   –  1)  Vide  hvor  dine  for  ålgrupper  er  og  hvor  du  vil   m   være     –  2)  Være  sikker  på  du  har  poli1sk  opbakning  1l  at   være  der   –  3)  Lave  et  internt  beredskab,  der  kan  reagere  på   det,  der  blir  talt  om   –  4)  Bruge  dit  eksterne  beredskab  1l  at  hjælpe  med   at  booste  dialogen  (lave  Black-­‐hat-­‐SM)  
 64. 64. Ergo  •  Skal  det  lykkes  skal  du     –  1)  Vide  hvor  dine  målgrupper  er  og  hvor  du  vil   være     –  2)  Være  sikker  på  du  har  poli1sk  opbakning  1l  at   være  der   –  3)  Lave  et  internt  beredskab,  der  kan  reagere  på   det,  der  blir  talt  om   –  4)  Bruge  dit  eksterne  beredskab  1l  at  hjælpe  med   at  booste  dialogen  (lave  Black-­‐hat-­‐SM)  
 65. 65. Ergo   ALERT:   3.  SM-­‐hul   Pas  på  med  at  beredskabet  ikke  virker  placeret  1l  •  Skal  det  lykkes  skal  du     lejligheden.  Det  kan  godt  være  du  har  bedt  dem   om  at  skrive  noget,  men  de  skal  mene  det,  de   –  1)  Vide  hvor  dine  målgrupper  eikke  være  vor  ådan  vt   skiver  (og  de  skal  helst   r  og  h lige  s du   a il   finde  sammen  med  dig,  hvis  man  googler  dig)   være     –  2)  Være  sikker  på  du  har  poli1sk  opbakning  1l  at   være  der   –  3)  Lave  et  internt  beredskab,  der  kan  reagere  på   det,  der  blir  talt  om   –  4)  Bruge  dit  eksterne  beredskab  1l  at  hjælpe  med   at  booste  dialogen     •  (Sagde  jeg  BlackHat-­‐SM?  Det  ku  jeg  da  aldrig  finde  på!)  
 66. 66. RELEVANT  NÆRVÆR  er  kodeordet  
 67. 67. Gå  mere  meta  hvis  du  vil  mestre!  •  Gå  selv  derud     –  Hold  op  med  kun  at  tænke:  Hvor  er  det  her  en   fantas1sk/mærkværdig/underlig/laJerlig  feature  eller   samtale  •  Bliv  derude  og  følg  samtalen  med  konstruk1v,   professionel  undren:     –  Hvorfor  sker  det  her?     –  Hvad  er  det  fede?  Hvad  er  det  ufede?   –  Hvad  er  det,  de  gør?     –  Hvordan  bør  vi  gøre,  hvis  vi  står  i  samme  situa1on?  
 68. 68. Måden  man  lærer  det  her     er  ved  at  bruge  sin  NQ  hJp://www.socialmediaexaminer.com/study-­‐reveals-­‐why-­‐consumers-­‐fan-­‐facebook-­‐pages/    
 69. 69. Konklusion  •  Det  ER  samtale  det  handler  om  •  Det  er  de  vildeste  1ng,  folk  gerne  vil  fortælle   om  sig  selv  •  Det  er  de  underligste  rela1oner,  de  laver  –  når   man  ser  på  det  udefra  •  Men  det  gir  mening  for  dem,  der  er  med  –   ellers  var  de  der  ikke  •  =  Tilbyd  dem  meningsfulde  rela1oner  og   samtaler,  som  (også)  handler  om  dig  
 70. 70. Konklusion  •  Det  ER  samtale  det  handler  om  •  Det  er  de  vildeste  1ng,  folk  gerne  vil  fortælle   om  sig  selv   Laver  du  noget,  der  ikke  giver   nogen  reak1oner,  var  det  bare  •  Det  er  de  underligste  rela1oner,  de  laver  –  når   ikke  meningsfuldt.  Egentlig  et   meget  enkelt  regnestykke.   man  ser  på  det  udefra  •  Men  det  gir  mening  for  dem,  der  er  med  –   ellers  var  de  der  ikke  •  =  Tilbyd  dem  meningsfulde  rela1oner  og   samtaler,  som  (også)  handler  om  dig  
 71. 71. En  bruJoliste  over  de  spørgsmål,  I  evt  kan  s1lle  jer   selv  
 72. 72. Høst  online-­‐viden  i  netværk  •  FX:  •  Viden  Nu  –  LinkedIn-­‐gruppe  •  Facebook  Marketeers  Denmark  –  åben     facebookgruppe  •  Danske  Online  Pionerer  –  LinkedIn-­‐gruppe  •  Hint:  Rela1onen  1l  det  netværk  hvor  man  henter  viden   løZer  engagementet  enormt.  Både  hos  spørger  og   svarer.  Læg  dig  der,  hvor  du  kender  nogen.  Eller  lær   nogen  at  kende,  der  hvor  du  lægger  dig.    
 73. 73. Blogs  om  kommunika1onen  •  hJp://www.hovedetpaabloggen.dk/  -­‐  Trine-­‐ Maria  Kristensens  blog  •  hJp://virkeligheden.dk/  -­‐  internetpsykolog   Anders  Colding  •  …og  en  mio  andre.  Google  det,  der   interesserer  dig  +  sociale  medier.  Så  dukker   der  noget  op.  
 74. 74. • God   arbejdslyst!    

×