Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hvordan Blir Du Et Personligt Brand?

2,638 views

Published on

Forelæsning der knytter sig til faget Personlig Branding på CBS, BA ling.merc, 6. semester som handler om hvordan - og især hvorfor - der er behov for at brande sig personligt i dag.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Hvordan Blir Du Et Personligt Brand?

 1. 1. Hvordan bliver du et personligt brand? © Ida Borch, ekstern lektor CBS, BA ling.merc, februar 2009
 2. 3. Dagens orden <ul><li>Hvad og hvordan? </li></ul><ul><ul><li>Quick Fix & Total Makeover eller Ethos & troværdig differentiering </li></ul></ul><ul><li>Hvorfor? </li></ul><ul><ul><li>A trip down memory lane med forklaringsmodeller </li></ul></ul><ul><li>Hvad skal du gøre? </li></ul><ul><ul><li>Hvordan destillerer og kommunikerer du dine ’brand attributes’? Oplæg v. rekrutteringsbureau </li></ul></ul>
 3. 4. Mine ’brand attributes’ Jeg ved noget om retorik Jeg ved noget om at brande sig med portfolioer Jeg ved noget om branding – også fra USA Jeg ved noget om at undervise på uni Jeg ved noget om uddannelsesledelse, web og sociale medier
 4. 5. Til gengæld ved jeg ikke noget om <ul><li>Heste </li></ul><ul><li>Biler </li></ul><ul><li>Matematik </li></ul><ul><li>Kvantefysik </li></ul><ul><li>Knytning </li></ul><ul><li>Fodbold </li></ul><ul><li>Sport i det hele taget </li></ul><ul><li>… og en mio andre ting, jeg helst skal være bevidst om, at jeg ikke ved noget om. </li></ul>
 5. 6. Så personlig branding handler om… <ul><li>… At finde din delmængde i delmængden af helmængden </li></ul>
 6. 7. <ul><li>“ If you think about it, personal branding is all about how to be more successful using the tool, YOU.” </li></ul><ul><li>Dan Schawbel </li></ul><ul><li>&quot;Schawbel is a personal branding force of nature.&quot; - </li></ul>
 7. 8. Grundvilkår <ul><li>Det er en dårlig advokat der har sig selv som klient </li></ul>
 8. 9. Skal man så gå her hen?
 9. 10. Eller her?
 10. 11. Der er ingen genveje (…når man er på SU) <ul><li>Årsag/Virkning: Undersøge hvorfor fænomenet findes </li></ul><ul><li>(Selv-)Refleksion: Når verden ser sådan ud, hvem er jeg så i den? </li></ul><ul><li>(Selv-)Produktion: Hvad skal jeg producere for at blive et brand? </li></ul><ul><li>- - - </li></ul><ul><li>(Selv-)Bevidsthed: Sådan vil jeg i handlen </li></ul>
 11. 12. Det er hårdt arbejde! <ul><li>… .men ikke så hårdt når man kender grunden </li></ul>
 12. 13. Årsag/Virkning Forklaringsmodel # 1 ©:www.slideshare.net/helms
 13. 14. … eller personlig branding … eller personlig branding
 14. 21. Ergo: <ul><li>Du skal kunne agere i spændingsfeltet mellem rationel selvkontrol og ekspressiv artikulering, fordi du opnår inklusion (at blive optaget i fællesskabet) ved eksklusion (ved at skille dig ud) </li></ul><ul><li>Du skal have fokus på både at (op)dyrke generiske kvalifikationer (faglig dygtighed) og personlige kompetencer (social kapital) </li></ul><ul><li>Du skal (op-)dyrke Den Nye Gentleman gennem relationer, hvor der gensidigt tilføres værdi (added value): Hvor du investerer dit selv, mod at du får selvudvikling til gengæld </li></ul>
 15. 22. Hvor gør jeg lige det henne? Forklaringsmodel # 2 <ul><li>I den traditionelle markedsøkonomi </li></ul><ul><ul><li>… så længe den findes </li></ul></ul><ul><li>I ”Wikinomien” </li></ul><ul><ul><li>… når den kommer for alvor </li></ul></ul>
 16. 23. <ul><li>Markedsøkonomi </li></ul><ul><li>Bygger på organisationer og hierarkier </li></ul><ul><li>Bygger på løn og investeringer </li></ul><ul><li>Bygger på (top)styring </li></ul><ul><li>Markedet består af konsumenter </li></ul><ul><li>Arbejde og geografi hænger sammen </li></ul><ul><li>Har organisationsdiagrammer med funktioner </li></ul><ul><li>Wikinomi </li></ul><ul><li>Bygger på åbenhed, peering, deling og at agere globalt </li></ul><ul><li>Crowdsourcing (contractor outsourcing) </li></ul><ul><li>Markedet består (også) af pro-sumenter </li></ul><ul><li>(Sam-)arbejdet foregår med dem, du er connected med. </li></ul><ul><li>Funktionerne følger individet </li></ul>
 17. 24. Fællesmængden i 2009 <ul><li>Projektarbejde </li></ul><ul><ul><li>” Projects exist around deliverables, they create measurables, and they leave you with braggables (…)Today you have to think, breathe, act and work in projects” </li></ul></ul><ul><li>Citat: The brand called You </li></ul>
 18. 25. Fællesmængden 2009 <ul><li>Loyalitet </li></ul><ul><li>” Today loyalty is the only thing that matters. But it isn’t blind loyalty to the company. It’s loyalty to your colleagues, loyalty to your team, loyalty to your project, loyalty to your customers and loyalty to yourself.” </li></ul><ul><li>Citat: The brand called You </li></ul>
 19. 26. Fællesmængden 2009 <ul><li>Non-lineære karriereforløb </li></ul><ul><ul><li>” Linearity is out. A career is now a checkerboard. Or even a maze. (…) A career is a portfolio of projects that teach you new skills, gain you new expertise, develop new capabilities, grow your colleague set, and constantly reinvent you as a brand” </li></ul></ul><ul><li>Citat: The brand called You </li></ul>
 20. 27. Vi rekapitulerer lige… <ul><li>Whatever the reason, many people believe that personal branding is sort of like an “Extreme Makeover: Professional Edition” that turns you in to a completely different person. </li></ul><ul><li>Personal branding is about </li></ul><ul><ul><li>knowing your unique skills, talents, passion, and personality traits (i.e. your “brand attributes”), and </li></ul></ul><ul><ul><li>proactively emphasizing those attributes to others </li></ul></ul><ul><li>Personal branding isn’t about being something you aren’t or putting on a fake persona for someone else. It’s about promoting your “various anomalies” (the interesting things about you) and diminishing the boring part. </li></ul><ul><ul><li>http://waypoint.wordpress.com/2007/11/29/what-is-personal-branding/ Steve C Wilson </li></ul></ul>
 21. 29. <ul><li>Hermeneutikken - fortolkningen </li></ul><ul><li>Samling af data </li></ul><ul><ul><li>egne tekster, produktioner, handlinger, erfaringer, studenterjob: Hvad som helst, som har været en byggesten til et brand. </li></ul></ul><ul><li>Fortolkning af data </li></ul><ul><ul><li>Hvor var jeg før – og hvor er jeg nu? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hvordan er det lykkedes? </li></ul></ul><ul><ul><li>Er der et mønster? </li></ul></ul><ul><ul><li>SWOT mv. </li></ul></ul><ul><li>Retorikken – artikuleringen med persuasivt sigte </li></ul><ul><li>Strategien </li></ul><ul><li>Argumentationen </li></ul><ul><li>Artikulering af ønsket Ethos </li></ul><ul><ul><li>Image </li></ul></ul><ul><ul><li>Identitet </li></ul></ul><ul><ul><li>Ethos </li></ul></ul>
 22. 30. Thinking is good… Cogito ergo sum René Descartes , 1596 - 1650
 23. 31. … But thinking and doing is even better <ul><li>Verum et factum convertuntur </li></ul><ul><li>The true and the made are interchangeable. One can know with certainty only what he have created himself </li></ul><ul><li>Giambattista Vico, 1668-1744 </li></ul>
 24. 32. Kilder <ul><li>www.slideshare.net/helms Tak for lån af slides til Niels Henrik Helms, KnowledgeLab, SDU </li></ul><ul><li>http://www.yourbrandplan.com/forum/personal-brand-career-strategy/7672-dan-schawbel-gen-y-expert-rss-feed-personal-branding-classroom.html </li></ul><ul><li>http://sethgodin.typepad.com/seths_blog/2007/11/the-caricature.html - seth grodin </li></ul><ul><li>http://waypoint.wordpress.com/2007/11/29/what-is-personal-branding/ </li></ul><ul><li>http://personalbrandingblog.com/ - Dan Schawbel </li></ul>

×