Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
WCAG 2.0 en Webrichtlijnen versie 2door Iacobien Riezebosch20 juni 2013, Nationaal Congres Digitale Toegankelijkheid
Digitale toegankelijkheid
WCAG•  WCAG: Web Content Accessibility Guidelines•  Internationale richtlijnen voor digitaletoegankelijkheid.•  Vastgestel...
WCAGAlle content en functionaliteit toegankelijkvoor mensen met een functiebeperking:§  doof en slechthorend§  blind en ...
Digitale toegankelijkheid en Europa•  Wetgeving EU in voorbereiding:Directive (Europese richtlijn)•  Naar Europese norm ov...
Webrichtlijnen
Webrichtlijnen•  WCAG 2.0 is volledig opgenomen.•  Toegankelijkheid: informatie bruikbaar vooriedereen, ongeacht:§  funct...
WebrichtlijnenInformatie is:§  toegankelijk§  uitwisselbaar§  duurzaam§  vindbaar en doorzoekbaar
Webrichtlijnen§  Pas-toe-of-leg-uit§  Toepassingskader§  Onafhankelijke toetsing:Waarmerk drempelvrij.nl(Webrichtlijnen...
Digitale toegankelijkheidResponsiveUsabilityMobileZoekmachineoptimalisatieSemantiek
Richtlijnen, versie 1•  WCAG 1.0§  1999: “Internet”§  HTML, JavaScript, (CSS)•  Webrichtlijnen 1§  Eerste versie in 2004
Amazon.com 1999
WhiteHouse.gov1999
Postbus 51, 1999
Rijksoverheid 2001
Nu: meer mogelijkheden•  Nieuwe technologieën•  Veelheid aan devices•  Veelheid aan gebruikers•  Gebruikers nog steeds bep...
Party like it’s 1999?
Nu•  WCAG 1.0: richtlijnen voor het web van toen•  WCAG 2.0: richtlijnen voor het web van nu EN STRAKS:•  WCAG 2.0 en Webr...
De nieuwe richtlijnen. Hoe het zit …
De lagen van WCAG 2.0WWCCAAGG 22..00PPrriinncciippee PPrriinncciippee Principe PrincipeSSCC SC SCRRiicchhttlliijjnn Richtl...
WCAG 2.0
Webrichtlijnen 2
De principes in het kortWaarneembaar BedienbaarBegrijpelijk RobuustUniverseel
Waarneembaar
Bedienbaar
Begrijpelijk
Robuust
Universeel
Succescriteria verdeeld in niveaus+ +minimaalNederlandse overheidInternationaalEuropese wetgeving in ontwikkelingIn wetten...
Triple Awaar mogelijkGeen standaardeis voor helesite, maar maak gebruik vanAAA-punten.Bijvoorbeeld:•  Duidelijke en duurza...
Logo’s Waarmerk drempelvrij.nlNNiivveeaauu 11WCAG 2.0, niveau ANNiivveeaauu 22WCAG 2.0, niveau AANNiivveeaauu 33Webrichtli...
Van richtlijnen versie 1 naar 2VVEERRNNIIEEUUWWDD!!!!!!Richtlijnen voor het web vannu en straks.. Werkzaamheidzonder JavaS...
Uitgelicht•  ‘Verzameling webpagina’s’ en proces•  ‘Conforme alternatieve versie’•  Beweging pauzeren•  Formulieren•  Fout...
Uitgelicht•  Online documenten•  Zelfde eisen als aan (HTML-)pagina’s•  Toegankelijk / toegankelijk alternatief•  Huisstij...
Voorbeeld PDF (demo)
Lastige succescriteria ?Nietbenaderenals technischprobleem
OrganisatieOrganisatorischebenadering:Strategie, mandaat,processen,afspraken
Fabels en feiten
Raadpleeg bron of onafhankelijk expertJe kan net zo goedtoetsen met een checklistof tool. Sommige informatie is minderbela...
Vragen?Iacobien Riezeboschiacobien.nl@iacobieninfo@iacobien.nlArtikelen op iacobien.nl/artikelen/
•  Foto van vrouw met typemachine bij de Seine, 1947: Robert Doisneau fromParisiennes ISBN-13:978-2-0803-0037-9•  A key gl...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

WCAG 2.0 en Webrichtlijnen versie 2, Nationaal Congres Digitale Toegankelijkheid 2013

571 views

Published on

WCAG 2.0 en Webrichtlijnen versie 2. Presentatie van Iacobien Riezebosch op het Nationaal Congres Digitale Toegankelijkheid (20 juni 2013) in Utrecht.

Hierin wordt in korte tijd uitgelicht wat digitale toegankelijkheid is en hoe de recente versie van de toegankelijkheidsrichtlijnen van het W3C (WCAG 2.0) zijn opgebouwd. Vervolgens wordt uiteengezet waaruit de uitbreiding bestaat die is opgenomen in de Nederlandse webrichtlijnen (Webrichtlijnen versie 2). De principes worden met voorbeelden geillustreerd.

Inhoud presentatie:

• Digitale toegankelijkheid en bouwkwaliteit
• WCAG 1.0 en het web van 1999
• Digitale toegankelijkheid en Webrichtlijnen in internationaal perspectief
• Opbouw richtlijnen en terminologie:
o De lagen van WCAG 2.0
o De principes
o De niveaus A, AA en AAA
o Uitgelichte veranderingen
• Een organisatorisch probleem, geen technisch probleem
• Organisatie en succesfactoren
• Fabels en feiten

© schema’s en iconen WCAG 2.0, Webrichtlijnen versie 2, Waarneembaar, Bedienbaar, Begrijpelijk, Robuust en Universeel: Iacobien Riezebosch, 2013

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

WCAG 2.0 en Webrichtlijnen versie 2, Nationaal Congres Digitale Toegankelijkheid 2013

 1. 1. WCAG 2.0 en Webrichtlijnen versie 2door Iacobien Riezebosch20 juni 2013, Nationaal Congres Digitale Toegankelijkheid
 2. 2. Digitale toegankelijkheid
 3. 3. WCAG•  WCAG: Web Content Accessibility Guidelines•  Internationale richtlijnen voor digitaletoegankelijkheid.•  Vastgesteld door het W3C: belangengroeperingen,overheden, bedrijven en experts•  Opgenomen in nationale wettenen regels wereldwijd
 4. 4. WCAGAlle content en functionaliteit toegankelijkvoor mensen met een functiebeperking:§  doof en slechthorend§  blind en slechtziend§  motorische beperking§  cognitieve beperking
 5. 5. Digitale toegankelijkheid en Europa•  Wetgeving EU in voorbereiding:Directive (Europese richtlijn)•  Naar Europese norm over elektronischetoegankelijkheid. Opgenomen worden:§  WCAG 2.0, niveau AA§  meetmethode (in ontwikkeling)
 6. 6. Webrichtlijnen
 7. 7. Webrichtlijnen•  WCAG 2.0 is volledig opgenomen.•  Toegankelijkheid: informatie bruikbaar vooriedereen, ongeacht:§  functiebeperking (WCAG 2.0)§  software§  hardware§  device§  omstandigheden
 8. 8. WebrichtlijnenInformatie is:§  toegankelijk§  uitwisselbaar§  duurzaam§  vindbaar en doorzoekbaar
 9. 9. Webrichtlijnen§  Pas-toe-of-leg-uit§  Toepassingskader§  Onafhankelijke toetsing:Waarmerk drempelvrij.nl(Webrichtlijnen / WCAG)
 10. 10. Digitale toegankelijkheidResponsiveUsabilityMobileZoekmachineoptimalisatieSemantiek
 11. 11. Richtlijnen, versie 1•  WCAG 1.0§  1999: “Internet”§  HTML, JavaScript, (CSS)•  Webrichtlijnen 1§  Eerste versie in 2004
 12. 12. Amazon.com 1999
 13. 13. WhiteHouse.gov1999
 14. 14. Postbus 51, 1999
 15. 15. Rijksoverheid 2001
 16. 16. Nu: meer mogelijkheden•  Nieuwe technologieën•  Veelheid aan devices•  Veelheid aan gebruikers•  Gebruikers nog steeds beperkte vaardigheden•  Mobiel, mobile only gebruikers•  Snel internet, langzaam internet•  Video, social media, kaarten,interactie
 17. 17. Party like it’s 1999?
 18. 18. Nu•  WCAG 1.0: richtlijnen voor het web van toen•  WCAG 2.0: richtlijnen voor het web van nu EN STRAKS:•  WCAG 2.0 en Webrichtlijnen 2 voor nieuwe sites en site-onderdelen•  WCAG 2.0:ISO-norm, wordt EU-normOpgenomen in wetgeving en regelgeving wereldwijd•  Webrichtlijnen 2:Pas-toe-of-leg-uit, toepassingskader.WCAG 2.0 integraal opgenomen.
 19. 19. De nieuwe richtlijnen. Hoe het zit …
 20. 20. De lagen van WCAG 2.0WWCCAAGG 22..00PPrriinncciippee PPrriinncciippee Principe PrincipeSSCC SC SCRRiicchhttlliijjnn Richtlijn RRiicchhttlliijjnnAAffddooeennddeetteecchhnniieekkeennAanbevolentechniekenGangbarefouten(!)SSuucccceessccrriitteerriiuumm SCAlgemenetechniek xAlgemenetechniek yHTML-techniek xPDF-techniek xJavaScript-techniek xFlash-techniek x??NORMATIEFINFORMATIEF
 21. 21. WCAG 2.0
 22. 22. Webrichtlijnen 2
 23. 23. De principes in het kortWaarneembaar BedienbaarBegrijpelijk RobuustUniverseel
 24. 24. Waarneembaar
 25. 25. Bedienbaar
 26. 26. Begrijpelijk
 27. 27. Robuust
 28. 28. Universeel
 29. 29. Succescriteria verdeeld in niveaus+ +minimaalNederlandse overheidInternationaalEuropese wetgeving in ontwikkelingIn wetten en regelgeving wereldwijdwaar mogelijk
 30. 30. Triple Awaar mogelijkGeen standaardeis voor helesite, maar maak gebruik vanAAA-punten.Bijvoorbeeld:•  Duidelijke en duurzameURI’s•  Leesniveau•  Superduidelijke linktekst•  Paragraafkoppen
 31. 31. Logo’s Waarmerk drempelvrij.nlNNiivveeaauu 11WCAG 2.0, niveau ANNiivveeaauu 22WCAG 2.0, niveau AANNiivveeaauu 33Webrichtlijnen 2, niveau AAInternationalerichtlijnenNederlandseOverheids-standaardNNiivveeaauu 11Webrichtlijnen 2, niveau A
 32. 32. Van richtlijnen versie 1 naar 2VVEERRNNIIEEUUWWDD!!!!!!Richtlijnen voor het web vannu en straks.. Werkzaamheidzonder JavaScript niet vereist!Ook geschikt voorformaten als PDF entoekomstige technologieën.Pas op: meer mogelijkheden
 33. 33. Uitgelicht•  ‘Verzameling webpagina’s’ en proces•  ‘Conforme alternatieve versie’•  Beweging pauzeren•  Formulieren•  Foutpreventie en hulp
 34. 34. Uitgelicht•  Online documenten•  Zelfde eisen als aan (HTML-)pagina’s•  Toegankelijk / toegankelijk alternatief•  Huisstijl, contrast en PDF
 35. 35. Voorbeeld PDF (demo)
 36. 36. Lastige succescriteria ?Nietbenaderenals technischprobleem
 37. 37. OrganisatieOrganisatorischebenadering:Strategie, mandaat,processen,afspraken
 38. 38. Fabels en feiten
 39. 39. Raadpleeg bron of onafhankelijk expertJe kan net zo goedtoetsen met een checklistof tool. Sommige informatie is minderbelangrijk. Dat hoeft niettoegankelijkVolgens de richtlijnenmag je niet …De bouwer zorgt dathet voldoet aande webrichtlijnenDie webrichtlijn bijtmet het SEO-advies.HTML 5 en CSS3mogen niet, want dankrijg je geen logoHet is niet mogelijk aan allerichtlijnen te voldoen.Toegankelijkheidkan net zo makkelijkin fase 2Met pas-toe-of-leg-uit zeg je gewoonwat je niettoegankelijk maakt.Als je niet voldoetaan de richtlijnenkan het ooktoegankelijk zijn.Een toetsing is zwart-wit. Met1 fout voldoe je niet.We gaan waarmogelijk voldoen …Niet alle richtlijnenzijn even belangrijk.
 40. 40. Vragen?Iacobien Riezeboschiacobien.nl@iacobieninfo@iacobien.nlArtikelen op iacobien.nl/artikelen/
 41. 41. •  Foto van vrouw met typemachine bij de Seine, 1947: Robert Doisneau fromParisiennes ISBN-13:978-2-0803-0037-9•  A key globe by Todor Petkov :http://www.flickr.com/photos/todpetkov/2680783476/•  Netherlands Grunge Flag door Nicolas Raymond:http://www.flickr.com/photos/80497449@N04/7378088150/•  Extra Large Red Heart door Bill Ward:http://www.flickr.com/photos/billward/3314459079/•  Eyes wide open door little phat:http://www.flickr.com/photos/phattys_pics/3625188205/•  Time machine door thethreesisters:•  http://www.flickr.com/photos/tripletsisters/6795243547/•  Scattered puzzle pieces next to solved fragment door Horia Varlan:http://www.flickr.com/photos/horiavarlan/4273913228/•  © schema’s en iconen WCAG 2.0, Webrichtlijnen versie 2, Waarneembaar,Bedienbaar, Begrijpelijk, Robuust en Universeel: Iacobien Riezebosch, 2013Copyright en foto’s

×