Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Alv presentatie

1,069 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Alv presentatie

 1. 1. Algemene  ledenvergadering  Algemene ledenvergadering11  december  2012  14 december 2012Joris  van  Heukelom  Joris van HeukelomLauren  van  der  Heijden  Lauren van der Heijden
 2. 2. Missie   Het  Interac:ve  Adver:sing  Bureau  geloo>  dat  de  toekomst  van  adver:sing   digitaal  is  en  stelt  zich  ten  doel  om  de  digitale  marke:ng  en  communica:e   industrie  te  ontwikkelen  en  verder  te    professionaliseren.  
 3. 3. IAB Peilers De markt inspireren door middel van §  Taskforce events INSPIRE §  Case studies §  Ad spend study Marketeers opleiden aan de hand van §  Handboeken, whitepapers EDUCATE §  Training, site clinics §  Executive sessions Reguleren en verdedigen van de belangen van de sector via §  Standarden REGULATE §  Gedragscodes §  Richtlijnen
 4. 4. Organisa0e    Adviesraad                                                      Bert  Kamp                          Heleen  van  Oord              Jeroen  de  Bakker                            Tjeerd  Kooij                                  Brian  Hirman                                                                                                                                                      
 5. 5. Organisa0e   Joris  van   René  Zeedijk   Lot  Keijzer   Auke  van  den   Emile  van  den   Howard  Misser   Heukelom   Financiën  &   Communica:e   Hout   Berg   VoorziIer   Standaarden   Sponsoring   &  Events    Privacy   Kennis  &   Onderzoek    
 6. 6. Organisa0e    Bureau                                               Lauren  van  d  er                Marieke  van                      Dick    Visser                             Nathalie  La   Leonie  van  der   Sanne  Bluekens   Heijden   den  Berg     Verge   Plas     Directeur   Communica:e   Projectmanager   Manager   Taskforce   Taskforce   en-­‐   interna:onale   ondersteuning   ondersteuning   eventmanager   betrekking  
 7. 7. Focus  2012:  Mediabestedingen  
 8. 8. Focus  2012:  Privacy    §  Feb:  Memorie  van  antwoord  1e  Kamer  §  Mei:  Debat    1e  Kamer    §  Mei:  Whitepaper  Cookie  wetgeving    §  Juni:  Kennissessies  Cookiewet    §  Juni:  Cookie  compliance  guide  §  Juni:  Stakeholder  discussie  OPTA    §  Okt:  W3C  mee:ng  DoNotTrack    §  Nov:    Standaard  Informa:eteksten  i.s.m.  OPTA  §   Nov:  Verzoek  aan  minster  voor  aanpassing  wet  
 9. 9. Privacy  2013         §  Lobby   §  Druk  houden  op  OPTA,  Poli:ek  &  Ar:kel  29   §  Europese  lobby  via  IAB  Europe       §  Informeren   §  Consumentencampagne   §  Standaard  informa:eteksten     §  Inspireren   §  Leven  na  de  cookiewet    
 10. 10. Focus  2012:  Merkeffecten  via  digitale  media  
 11. 11. Focus  2013   2012   §   Ad  Spend   §   Privacy   §   Brand  effect   2013   §  Educa:e      
 12. 12. Educa0e   §  Gastcolleges   §  Cer:ficeren  minors   §  IAB  Workshops  &  Masterclasses      
 13. 13. Events  
 14. 14. Events  2012     § Automated  Trading  Summit     § Mobile  Inspira0on  Conference       § Marcom12    
 15. 15. Events  2012     § Digital  Marke0ng  Live     § Search  Marke0ng  Thursday     § Mobile  Conven0on    
 16. 16. Events  2012   § Affiliate  dag           § Interact  2012  Barcelona         § Ontbijtsessie  Ad  Spend  studie      
 17. 17. Events  2012   § Social  Media  Congres         § Marke0ng  Dagen     § Future  of  Media  and  Adver0sing    
 18. 18. Events  2012   § Kennissessie  cookiewet     § Bedrijf  zoekt  APP       § eDay    
 19. 19. Events  2012   § Meet  the  Task  Forces     § Algemene  ledenvergadering     § Brand  effect    
 20. 20.  Events    
 21. 21. Communica0e    
 22. 22. Communica0e  
 23. 23. Communica0e  
 24. 24. Communica0e  
 25. 25. Communica0e  2013  
 26. 26.  Communica0e  § IAB  Website   § IAB  Informer   §  IAB  Socialmedia   +8%                    +40%   +53%       +30% -66% +162% -12% +70%
 27. 27. Taskforces   Jessica   Michiel   Harm   Joris  Toonders   Haagmans   Ebeling   Schweigman   Search   Affiliate   Mobile   Online  Video   Kick   Jeroen  Doucet   Arno   Zandbergen   Second  Screen   Peperkoorn   Automated   Rich  media   trading  
 28. 28. Taskforces      § Support  op  opera:oneel  niveau    § Slots  op  evenementen  § Distribu:e  van  de  output      § Budget  voor  evenementen    &  onderzoek    
 29. 29. Taskforces  §  Lidmaatschap  IAB    §  Focus  op  Inspire,  Educate  &  Regulate    §  Jaarplan  SMART  omschreven,  voorgelegd  aan  bureau  en  IAB  bestuur      §  Minimaal  5  maal  per  jaar  samen    §  Output  gedreven      
 30. 30. Taskforces      
 31. 31. Standaarden  en  Richtlijnen    
 32. 32. Publica0es  en  onderzoek  2012   Cookie  Compliance  Guide     Ad  Spend  Study     Whitepaper  Automated  Trading  
 33. 33. Publica0es  en  onderzoek  2012   Standaarden  voor  video  adver0sing:  VAST  en   VPAID     Dossier  Zoekmachine  Marke0ng     Update  Privacy  Dossier  
 34. 34. Publica0es  en  onderzoek  2012   Whitepaper  Brand  Effect   Guide  Industriebrede  Cookie-­‐informa0eteksten  
 35. 35. Publica0es  en  onderzoek  IAB  Europe  2012   European  Online  Adver0sing  Expenditure   Internet  Enriches  Consumer  Communica0on   Report   Mobile  Site  Op0malisa0on  Study  
 36. 36. Publica0es  en  onderzoek  IAB  Europe  2012   Consumers  &  Online  Privacy   Economic  Value  of  the  Adver0sing-­‐Supported   Internet  Ecosystem   Marketer  Percep0ons  of  Mobile  Adver0sing  
 37. 37. Publica0es  en  onderzoek  IAB  UK  &  US   IAB  Data  and  Analy0cs  Whitepaper   IAB  Tablet  Buyers  Guide   Loca0on  Based  Adver0sing  on  Mobile  
 38. 38. Publica0es  en  onderzoek  IAB  UK  &  US   The  Data  Management  Plaborm:  Founda0on  for   Right-­‐Time  Engagement   The  Social  Media  Ecosystem  Report   Mobile  Web  Measurement  Guideline  2.0  
 39. 39. Kennis  en  Onderzoek  2013     •  IAB  Bureau   •  IAB  Europa     •  IAB  Taskforce     •  IAB  Member  research       •  IAB  UK  &  US      
 40. 40. Eventplanning  &  Publica0es  2013  
 41. 41. Brand  tracking  &  Ledenonderzoek   § Me:ng  bekendheid  en  houding  t.o.v.  IAB   § 0-­‐me:ng  voorafgaand  aan  communica:ecampagne   § Gesprekken  met  stakeholders  
 42. 42. IAB  Leden   IAB-leden 200 +108   180 160 168 168 173 140 147 120 120 100 80 60 65 40 20 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012
 43. 43. Sponsoren
 44. 44. Agenda   1   Opening  voorziIer   2   Terug-­‐  en  vooruitblik     3   Financieel  overzicht   4   Rondvraag  &  Stemming   5   Slui:ng  
 45. 45. Begro0ng  2012  Begro0ng  2012  IAB  Nederland              Baten       Lasten      *  Contribu:e  leden   €  322.500  *  Organisa:ekosten   €  149.741      (bestaande  leden)            (salaris,  pensioen,  sociale  lasten)      *  Structurele  sponsoring   €  15.000  *  Algemene  kosten     €  76.200      (getekende  sponsoring)            (huisves7ng,drukwerk,verzendkosten,                      verzekeringen,ledenadm.,vergaderingen)               *  Marke:ng  &  representa:e     €  18.750                (website  &  email,  werving  &  communica7e)               *  Public  Rela:ons  &  Public  Affairs   €  40.000           *  Onderzoek   €  20.000                (bestedingsonderzoek  Deloi>e,  onderzoek  overig)               *  Taskforces   €  25.000           *  Overige  kosten   €  7.809                (onvoorzien,  afschrijving  dubieuze  deb.)      Totaal   €  337.500  Totaal   €  337.500  
 46. 46. Voorlopig resultaat 2012Voorlopig  resultaat  2012              Baten       Lasten      *  Contribu:e  leden   €  355.135  *  Organisa:ekosten   €  172.208      (bestaande  leden)            (salaris,  pensioen,  sociale  lasten)      *  Structurele  sponsoring   €  46.250  *  Algemene  kosten     €  72.319      (getekende  sponsoring)            (huisves7ng,drukwerk,verzendkosten,                      verzekeringen,ledenadm.,vergaderingen)      *  Overige  inkomsten   €  105.508  *  Marke:ng  &  representa:e     €  15.627      (ad  hoc  sponsoring,  rente,  verkoop)            (website  &  email,  werving  &  communica7e)               *  Public  Rela:ons  &  Public  Affairs   €  47.500           *  Onderzoek   €  21.000                (bestedingsonderzoek  Deloi>e,  onderzoek  overig)               *  Taskforces   €  59.993           *  Overige  kosten   €  18.246                (onvoorzien,  afschrijving  dubieuze  deb.)               *  Reservering  eigen  vermogen   €  25.000  Totaal   €  506.893  Totaal   €  431.893  
 47. 47. Begroting 2013Begro0ng  2013  IAB  Nederland              Baten       Lasten      *  Contribu:e  leden   €  357.075  *  Organisa:ekosten   €  210.014      (nieuwe  leden)            (salaris,  pensioen,  sociale  lasten)      *  Structurele  sponsoring   €  45.000  *  Algemene  kosten     €  83.600      (getekende  sponsoring)            (huisves7ng,drukwerk,verzendkosten,                      verzekeringen,ledenadm.,vergaderingen)      *  Overige  inkomsten   €  1.539  *  Marke:ng  &  representa:e     €  40.000      (  ad  hoc  sponsoring,  rente,  verkoop)            (website  &  email,  werving  &  communica7e)      *  Reslutaat  2012   €  75.000  *  Public  Rela:ons  &  Public  Affairs   €  30.000           *  Onderzoek   €  32.500                (bestedingsonderzoek  Deloi>e,  onderzoek  overig)               *  Taskforces   €  37.500           *  Educa:e   €  20.000           *  Brand  Effect   €  15.000           *Overige  kosten   €  10.000                (onvoorzien,  afschrijving  dubieuze  deb.)      Totaal   €  478.614  Totaal   €  478.614  
 48. 48. Rondvraag  &  Stemming  
 49. 49. Agenda   1   Opening  voorziIer   2   Terug-­‐  en  vooruitblik     3   Financieel  overzicht   4   Rondvraag  &  Stemming   5   Slui:ng  
 50. 50. De  borrel  wordt  mede  mogelijk  gemaakt  door:  

×