Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

IVSZ Oktatási Munkacsoport Ülés - 2017. 04. 04.

623 views

Published on

2017. 04. 04. - Nemzetgazdasági Minisztérium

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

IVSZ Oktatási Munkacsoport Ülés - 2017. 04. 04.

 1. 1. IVSZ OKTATÁSI MUNKACSOPORT ÜLÉS 2017. 04. 04. NGM Megoldási javaslatok az informatikus és digitális szakember hiány kezelésére
 2. 2. 1. A munkacsoport tevékenységének bemutatása – 5p 2. Az informatikai szakképzés és felnőttképzés fejlesztési igényei – 75p • Igények és javaslatok (20p) • Workshop (55p) 3. Digitális Munkaerő Program – 20p 4. Diszruptív trendek a képzési rendszerben – 20p NAPIREND
 3. 3. • Az informatikai oktatás és képzés kimenetének nyomonkövetése • Gyárlátogatások • IVSZ Oktatási Kiáltvány • Felsőoktatási képzési ajánlások • Digitális Mintaiskola Program • Informatikai kerettantervi ajánlások kidolgozása • Digitális Témahét • Code Week • Robot programozó gyerektáborok • Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája Az oktatási munkacsoport tevékenységének bemutatása
 4. 4. Az informatikai szakképzés és felnőttképzés fejlesztési igényei
 5. 5. • Probléma: A szakmaszerkezeti előrejelző rendszer elavult. • Az informatika szinte minden megyében csak korlátozottan támogatható, miközben informatikus hiány van. • Az informatika sehol nem jelenik meg a hiányszakmák listáján. • Az elmúlt 3 évben közel 70 informatikai képzési hely szűnt meg a szakindítási jog elvétele miatt. • A szakmaszerkezeti döntést jelenleg megalapozó MKIK/GVI által készített szakmaszerkezetei előrejelzési rendszer esetleges, nem reprezentatív felmérésen alapul, így hibás képet ad a munkaerőpiac várható alakulásáról. • Javaslat: • Pontosabb kép a valós igényekről: kiszélesített és reprezentatívabb mintavételezési eljárást kell kidolgozni az MKIK/GVI által készített szakmaszerkezetei előrejelzési metódus helyett. • A hiányszakmák között minden megyében legalább 2 informatikai szakma is legyen megjelölve. Szakmaszerkezet
 6. 6. • Probléma: Az egy darab 34-es és a hat darab 54-es szintű szakma csak részben fedi le a munkaerőpiac elvárásait. • Javaslat I.: Rövid határidővel fel kell mérni egy-két olyan szakmai területet, ahol nagy szükség lenne középfokú végzettségű informatikusra (pl. szoftvertesztelő). Ezekhez a szakmai területekhez új OKJ minősítéseket kell létrehozni, és gyorsított ütemben ki kell dolgozni hozzájuk a szakmai és vizsgáztatási követelményeket, valamint a kerettanterveket. • Javaslat II.: Egy mélyebb kutatás keretében el kell végezni a teljes szakmaszerkezet felülvizsgálatát. Feltétlenül szükség lenne a szaktárca és a szakma képviselőivel közösen az informatikai képzések átvilágítására, elsősorban abból a szempontból, hogy a meghirdetett több mint húszezer helyre miért csak 3-4 ezer fő jelentkezik. A feleslegesnek ítélt vagy nem jól pozícionált szakmákat ki kell venni az OKJ-ból, a kutatással alátámasztott új szakmákat pedig be kell emelni az OKJ-ba. Szakmaszerkezet 2.
 7. 7. • Probléma: A piaci alapon sikeres, államilag el nem ismert képzések önmagukban nem tudják az összes munkaerőpiaci igényt kielégíteni, ugyanis nagyon korlátozott a belépők száma. Az állami elismerés nélkül ezen képzéseket praktikusan kizárólag a vállalkozások finanszírozzák és nem nyílik lehetőség a munkavállalóval és az állammal való költségmegosztásra. • A felnőttképzésben tipikusan a rövid futamidejű, szűkebb szakmai területre koncentráló informatikai képzések működnek jól. Ezek a képzések drágák, állami/EU-s források nem vehetők ezekhez igénybe, így csak egy szűk fizetőképes kör számára elérhetőek. • Javaslat: A piaci alapon szervezett képzéseket be kell csatornázni az államilag elismert képzések közé, beleértve az extrém rövid, 1-2 napos képzéseket is. Az informatikai képzésekhez való hozzáférés kiszélesítése
 8. 8. • Probléma: A jelenlegi OKJ-ban alig néhány olyan részszakképesítés van, ami a felnőttképzési piac elvárásainak megfelelő, így a piaci elven működő képzőhelyek nem folytatnak OKJ-s képzést („A” képzési kör), helyette saját vagy meghatározó iparági szereplők által kifejlesztett kurzusokat indítanak. • Javaslat: Résszaképesítések rendszerének átalakítása és a felnőttképzés igényeihez igazítása: rövid határidővel (30-60 nap) el kell végezni a részszakképesítések felülvizsgálatát, olyan alacsony óraszámú (max. 100-200 órás) részszakképesítéseket kell kialakítani a meglévő 54-es és 55-ös szakmák moduljaiból (rész- szakképesítésenként max. 1-2 modul), ami megfeleltethető az oktatási piacon jelenleg keresett kurzusoknak. Az informatikai képzésekhez való hozzáférés kiszélesítése 2.
 9. 9. • Probléma: Felnőttképzési rendszerben engedélyeztetett (államilag elismert) informatikai képzés az „A” (OKJ-s) körön felül jelenleg csak a „B”-körben indítható. Az ilyen képzések engedélyeztetésének alapfeltétele az MKIK hatáskörébe tartozó képzési követelmény engedélyeztetése. A rendszert a szabályozók rendkívül rugalmatlanná teszik, a piaci alapon sikeres képzések beemelése a „B” körbe csaknem lehetetlen. • Javaslat: A „B” körbe tartozó képzések programkövetelményekre vonatkozó átfedési korlátozásának a felszámolása, vagy egy új „E” kör bevezetése az informatikai képzések állami elismerésének biztosítására, amelynek alapja a munkaerőpiaci relevancia. Az informatikai képzésekhez való hozzáférés kiszélesítése 3.
 10. 10. • Probléma: Jelenleg az informatikai felnőttképzésbe tömegesen nem lehet bevonni állást kereső vagy állást váltó felnőtteket, mert a többség nem képes finanszírozni a képzést, illetve a képzés idejére a megélhetési költségeket. • Javaslat: Az informatikai képzések esetében olyan igazolási, beszámítási metódust kell kialakítani, amely megfelel a DiákHitel program elvárásainak. A munkavállalók SZJA, illetve a munkaadók szakképzési hozzájárulását meghatározott mértékben be kell számítani az informatikai képzések költségeibe. • A nemzetközi trendekkel összhangban a megosztott finanszírozású programok irányába kell elmozdulni. Az informatikai képzésekhez való hozzáférés kiszélesítése 4.
 11. 11. • A nem informatikai szakmákat is át kell világítani és ki kell egészíteni az I4.0- nak megfelelő modulokkal. • Algoritmizálás, folyamatszabályozás és -vezérlés, hardver programozás; • Adatalapú döntéshozatal; • 4GL és 5GL alkalmazása; • El kell végezni a jelenleg állami (EU) támogatással induló „informatikai” képzések valós megfeleltetését a munkaerőpiaci igényeknek tartalmi és mennyiségi szempontból, valamint ezen képzések lehatárolását az alapvető digitális kulcskompetencia fejlesztéstő. • Az EU támogatásból megvalósuló képzések esetében elszámolhatóvá kell tenni a rövidciklusú képzéseket különösen ott, ahol a támogatott projektidőszak rövidebb mint egy OKJ kurzus és a szükséges beszerzési eljárás együttes ideje. Digitális munkaerőpiac
 12. 12. • Az elektronikus távképzésben (elearning) megvalósuló képzések, képzési elemek beszámíthatóságát jelentős mértékben növelni kell a támogatott képzések esetében is. • Automatizáltan kell elismerni nemzetközi ipari szabványokra alapuló képzéseket. • Az informatikai szakképzéshez kapcsolódó szemléletformálást, pályaorientációt ki kell bővíteni a már futó programok támogatásával: Code Week, Digitális Témahét, Legyél Te is Informatikus. • Az informatika tanárok elavult tudását frissíteni kell átképzések és gyakorlati továbbképzési programok támogtaásával, mint pl az Info Tanár Mentorprogram. Egyéb javaslatok
 13. 13. - Az 5. Érettségi tárgy kötelezővé tételével csökken az informatikából érettségizők, és így az informatika irányban továbbtanulók száma (az informatikai és elektronikai ágazat kivételével az informatika irányú továbbtanuláshoz 6. Tárgyból kell érettségizni) - Miért nem kapnak lehetőséget a felnőttoktatásra, ill. Az érettségi utáni informatikai szakképzésre az ezen a területen tapasztalattal rendelkező alapítványi szakképzők? - Terveznek-e valamilyen változtatást a szakiskolák kerettantervében annak érdekében, hogy a DOS-nak megfelelően lehetséges legyen a heti egy informatikaóra? KÉRDÉSEK
 14. 14. Digitális Munkaerő Program
 15. 15. Https://sway.Com/mqtust0zk9fda3tt Diszruptív trendek a képzési rendszerben
 16. 16. KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

×