Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Program
Inledning
Två rapporter Skogsnäringens värdekedjor - Definition, dagsläge och angelägna
utvecklingsområden samt Så...
http://www.ksla.se/publikationer/kslat/kslat-nr-1-2014/
Skogsnäringen i korthet
• Omsättning ca 200 miljarder kr
• Andel av BNP 2,5 %
• Nettoexportvärde ca 95 miljarder kr
• Skog...
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
År
Relat...
Underlag SCB; LW
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2...
Underlag SCB;LW
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20...
Source: Michael E. Porter
Support activities
Primary activities
Firm infrastructure
Human resource management
Technologica...
Source: Michael E. Porter
Support activities
Primary activities
Firm infrastructure
Human resource management
Technologica...
Möjligheter
• Ökat fokus på värdeskapande förnyelse av olika
värdekedjor och skapande av helt nya.
• Bättre kommunikation ...
Möjligheter forts.
• Teknik och system för bättre styrning och kontroll av
komplexa försörjningskedjor.
• Nya konsumentbeh...
Behov av paradigmskifte
• Lönsamheten i svensk skogsindustri har sjunkit
under ett antal år.
• Ökad konkurrensförmåga och ...
Behov av paradigmskifte forts.
• Kontinuerliga kostnadssänkningar enbart räcker
inte
• Det krävs ökade förädlingsvärden, n...
Trä - viktig motor för utveckling av svensk skogsnäring
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Trä - viktig motor för utveckling av svensk skogsnäring

369 views

Published on

Presentation av Lennart Rådström, ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVAs) avdelning för Skogsnäringens teknik

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Trä - viktig motor för utveckling av svensk skogsnäring

 1. 1. Program Inledning Två rapporter Skogsnäringens värdekedjor - Definition, dagsläge och angelägna utvecklingsområden samt Så bra kan det bli. Lennart Rådström, Skogforsk Marianne Svensén, Skogsindustrierna ”Trävärdekedjorna” Trä- och möbelföretagens (TMF) utredning om möjligheterna för trä och industrins synpunkter på utredningen. Tomas Nord, Linköpings universitet, Inst. f. Industriell ekonomi Mikael Eliasson, Svenskt trä Utveckling av trävärdekedjor i praktiken Erik Söderholm, Moelven Byggmoduler, Anders Ek, SCA Timber samt företrädare för TMF. Value Chain Integration (VCI) Hur kan olika företag i en värdekedja samverka? Vad betyder utveckling av relationen producent - kund för effektivitet och kraft i innovationssystemet? Tomas Nord, Linköpings universitet, Inst. f. Industriell ekonomi Avslutande diskussion och sammanfattning
 2. 2. http://www.ksla.se/publikationer/kslat/kslat-nr-1-2014/
 3. 3. Skogsnäringen i korthet • Omsättning ca 200 miljarder kr • Andel av BNP 2,5 % • Nettoexportvärde ca 95 miljarder kr • Skogens tillväxt 114 m3sk • Nettoavverkning 68,9 milj3fub (70 % av tillväxten) • Starka förutsättningar • Otillfredsställande lönsamhet
 4. 4. 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 År Relativ utveckling av förädlingsvärden bas=medelvärdet för perioden, löpande priser Näringslivet totalt Trä & trävaror utom möbler Underlag SCB; LW
 5. 5. Underlag SCB; LW 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 År Relativ utveckling av förädlingsvärden bas=medelvärdet för perioden, löpande priser Näringslivet totalt Massa-, pappers- och pappersvaror
 6. 6. Underlag SCB;LW 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 År Relativ utveckling av förädlingsvärde bas=medelvärdet för perioden, löpande priser varuproducenter tjänsteproducenter
 7. 7. Source: Michael E. Porter Support activities Primary activities Firm infrastructure Human resource management Technological development Procurement Inbound logistics Operations Outbound logistics Marketing &sales Service The value chain definition
 8. 8. Source: Michael E. Porter Support activities Primary activities Firm infrastructure Human resource management Technological development Procurement Inbound logistics Operations Outbound logistics Marketing &sales Service The value chain definition
 9. 9. Möjligheter • Ökat fokus på värdeskapande förnyelse av olika värdekedjor och skapande av helt nya. • Bättre kommunikation och samarbete mellan de led/länkar som är centrala för värdeskapandet. Nya affärsmodeller och affärsformer. • FoU-insatser längs värdekedjorna. Value Chain Optmization (VCO) och erfarenheter från andra branscher har mycket att ge skogsnäringen.
 10. 10. Möjligheter forts. • Teknik och system för bättre styrning och kontroll av komplexa försörjningskedjor. • Nya konsumentbehov och helt nya produkter inom etablerade områdena som förpackningar, hygienprodukter, textilprodukter och husproduktion, • …och inom helt nya områden, utanför den traditionella skogsnäringen, t.ex. biokompositer, plaster, kemikalier, drivmedel och läkemedel.
 11. 11. Behov av paradigmskifte • Lönsamheten i svensk skogsindustri har sjunkit under ett antal år. • Ökad konkurrensförmåga och förbättrad lönsamhet måste ges högsta prioritet. • Omfattande insatser krävs för att öka produktiviteten inom hela näringen.
 12. 12. Behov av paradigmskifte forts. • Kontinuerliga kostnadssänkningar enbart räcker inte • Det krävs ökade förädlingsvärden, nya produkter och nya marknader. • Skogsnäringens värdekedjor måste utvecklas och förnyas. • Innovationstakten inom skogssektorn måste höjas. • För att lyckas krävs kraftfulla FoU-satsningar.

×