Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Trä - viktig motor för utveckling av svensk skogsnäring

380 views

Published on

Presentation av Trä- och möbelföretagens (TMF)

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Trä - viktig motor för utveckling av svensk skogsnäring

 1. 1. Trä - viktig motor för utveckling av svensk skogsnäring IVA seminarium 20150205
 2. 2. Vi skall växa med 50 Mrd kr till 2024!
 3. 3. Innovationsklimat, global innovation index Svensk träindustri i framtiden – utmaningar och
 4. 4. Varför studien? • Belysa en för samhället viktig sektor – Ett verktyg i en utvecklingen av en hållbar ekonomi – Betydelsefull för regional utveckling • Lyfta fram de goda och äkta potentialerna för sektorn, marknadsmässigt, strukturellt och lönsamhetsmässigt • Följa upp utvecklingen från 2004 • Underlag för strategiarbetet 4
 5. 5. Potentialerna • Stark urbanisering skapar behov av ökat byggande (globalt som nationellt) • Snabbväxande ekonomier skapar köpstarka medelklasser • Klimataspekterna ger efterfrågan på förnyelsebart baserade produkter (trots dämpande effekter av svagare ekonomisk utveckling, låga energipriser och geopolitiska hänsynstagande) • Inom flera produktområden representerar vår industri ett ledarskap i den internationella konsolideringen. Exempel finns inom, fönster, dörr och köksinredning. • Design • Det finns en möjlighet att uthålligt öka produktion • Sverige är fortfarande en industrination 5
 6. 6. Utmaning……….
 7. 7. Utmaningarna • Bromsa en begynnande protektionism • Vår industris placering i utkanten av Europa och i glesbygd • Vår internationella konkurrenskraft • Kompetensförsörjning, operatörer till företagsledning • Kunskapsbrister i kundleden, exempelvis byggsektorn • En fragmenterad struktur, stor andel SME:s • Att utveckla värdekedjorna • Kapitalförsörjning 7
 8. 8. Budskapen • En sektor med stor potential för hållbar och lönsam tillväxt • Värna fri handel och sund konkurrens • Harmonisering av standards och regler • Öka industrins internationella konkurrens kraft genom goda basvillkor rörande råvarutillgång, infrastruktur och transporter, energi- försörjning mm • Industrin skall ges plats, och ta sin plats, inom akademi och forskning • Färdriktning i de politiska besluten avseende att bygga och att bygga hållbart 8
 9. 9. DI Weekend fredag14 nov 2014

×