Kick of meeting

IT Shape

Az IT Shape projekt első találkozója.

 
	
   2013-­‐1-­‐HU1-­‐LEO05-­‐09615	
  
	
   it-­‐shape.hu	
  
HÍRLEVÉL	
  
1.	
  szám	
  	
  -­‐	
  2013.	
  November	
  
	
  1	
  
A	
  projekt	
  az	
  Európai	
  Bizottság	
  támogatásával	
  jött	
  létre.	
  Ez	
  a	
  kiadvány	
  (közlemény)	
  a	
  szerző	
  nézeteit	
  
tükrözi,	
  az	
  Európai	
  Bizottság	
  nem	
  tehető	
  felelőssé	
  az	
  abban	
  foglaltak	
  bárminemű	
  felhasználásért.	
  
Beköszöntő	
  
A	
   pályázat	
   célja	
   az	
   Informatikai	
   Szakmai	
  
Társaságok	
   Európai	
   Tanácsa	
   (CEPIS)	
   által	
  
kidolgozott	
  EUCIP	
  Core	
  (European	
  Certification	
  of	
  
Informatics	
   Professionals)	
   képzési	
   program	
  
magyarországi	
   bevezetése	
   és	
   honosítása	
   a	
   hazai	
  
szakképzési	
   rendszerben.	
   A	
   program	
  
bevezetésével	
   olyan	
   európai	
   szinten	
  
értékesíthető	
   informatikai	
   képesítéssel	
  
gazdagodhat	
  a	
  hazai	
  szakképzés,	
  amely	
  közvetlen	
  
válasz	
   a	
   munkaerőpiacon	
   élesen	
   mutatkozó	
  
igényre:	
   a	
   cégeknek	
   és	
   vállalkozásoknak	
   olyan	
  
informatikai	
  szakemberekre	
  van	
  szüksége,	
  akik	
  a	
  
saját	
   szakterületük	
   alapos	
   ismerete	
   mellett,	
   az	
  
üzletvitelhez,	
   a	
   szervezetben	
   való	
  
munkavégzéshez,	
   a	
   projektfeladatokhoz,	
  
csapatmunkában	
   való	
   részvételhez	
   szükséges	
  
készségekkel	
   is	
   rendelkeznek	
   (az	
   angol	
   nyelvű	
  
szakirodalomban:	
  T-­‐shaped	
  professionals).	
  
A	
   pályázatot	
   az	
   élethosszig-­‐tartó	
   tanulás	
   (LLL)	
  
Leonardo	
   programja	
   keretén	
   belül,	
   innováció	
  
transzferként	
   három	
   ország	
   (Magyarország,	
  
Olaszország,	
  Írország)	
  tíz	
  európai	
  intézményének	
  
összefogásával	
  létrejött	
  konzorcium	
  nyújtotta	
  be,	
  
a	
   konzorcium	
   vezetője	
   az	
   iTStudy	
  
Számítástechnikai	
   Oktató-­‐	
   és	
   Kutatóközpont.	
   Az	
  
EUCIP	
   Core	
   program	
   tulajdonosát,	
   a	
   CEPIS-­‐t	
   a	
  
konzorciumban	
   olasz	
   szervezet,	
   az	
   Olasz	
  
Számítástudományi	
  Társaság	
  (AICA	
  –	
  Association	
  
of	
   Italian	
   Information	
   Technologie)	
   képviseli.	
   A	
  
konzorciumi	
   további	
   tagjai	
   az	
   Ír	
  
Számítástudományi	
   Társaság,	
   az	
   olasz	
   Enrico	
  
Fermi	
   Szakközépiskola,	
   amelyek	
   az	
   EUCIP	
   Core	
  
képzés	
  gyakorlati	
  megvalósításában	
  szerzett	
  több	
  
éves	
   tapasztalatuk	
   átadásával	
   segítik	
   a	
  
magyarországi	
   honosítást.	
   Az	
   adaptáció	
  
eredményének	
   hazai	
   kipróbálásában	
   négy	
   hazai	
  
szakközépiskola	
  és	
  egy	
  egyetem	
  tanárai	
  és	
  diákjai	
  
vesznek	
  részt.	
  A	
  munka	
  világának	
  képviseletében	
  
csatlakozott	
   a	
   konzorciumhoz	
   a	
   Pest	
   Megyei	
  
Vállalkozásfejlesztési	
  Alapítvány.	
  
A	
   projekt	
   hosszú	
   távú	
   hatásaként,	
   az	
   Európai	
  
Unióban	
   elismert	
   informatikai	
   szakképesítés	
  
megszerzése	
  növeli	
  a	
  magyar	
  fiatalok	
  és	
  felnőttek	
  
elhelyezkedési	
  esélyét.	
  
I-­‐T	
  Shape	
  Team	
  
http://it-­‐shape.hu	
  
	
  
Tartalom	
  
Beköszöntő	
  ..........................................................	
  1	
  
I-­‐T	
   Shape	
   Kick-­‐off	
   Meeting	
   –	
   a	
   projekt	
   első	
  
találkozója	
  ............................................................	
  2	
  
Események	
  ...........................................................	
  3	
  
Projectadatok	
  .......................................................	
  4	
  
Partnerek	
  .............................................................	
  4	
  
Célcsoportok	
  ........................................................	
  4	
  
Célok	
  ....................................................................	
  4	
  
Munkacsomagok	
  ..................................................	
  4	
  
	
  
	
  
Kiadja:	
  
iTStudy	
  Hungary	
  Kft.,	
  Magyarország	
  
Szerkesztő:	
  Hartyányi	
  Mária	
  
Copyright	
  ©	
  I-­‐T	
  Shape	
  
	
  
	
   	
  
 
	
   2013-­‐1-­‐HU1-­‐LEO05-­‐09615	
  
	
   it-­‐shape.hu	
  
HÍRLEVÉL	
  
1.	
  szám	
  	
  -­‐	
  2013.	
  November	
  
	
  2	
  
A	
  projekt	
  az	
  Európai	
  Bizottság	
  támogatásával	
  jött	
  létre.	
  Ez	
  a	
  kiadvány	
  (közlemény)	
  a	
  szerző	
  nézeteit	
  
tükrözi,	
  az	
  Európai	
  Bizottság	
  nem	
  tehető	
  felelőssé	
  az	
  abban	
  foglaltak	
  bárminemű	
  felhasználásért.	
  
I-­‐T	
  Shape	
  Kick-­‐off	
  Meeting	
  –	
  a	
  projekt	
  első	
  találkozója	
  
	
  
	
  
Az	
  I-­‐T	
  Shape	
  első	
  nyitótalálkozóját	
  Budapesten,	
  a	
  
SZÁMALK-­‐SZALÉZI	
   Szakközépiskolában	
   tartották	
  	
  
2013.	
   november	
   21-­‐23.	
   között.	
   A	
   találkozó	
   célja	
  
az	
   volt,	
   hogy	
   a	
   projekt	
   partnerei	
   megismerjék	
  
egymás	
  tevékenységét,	
  a	
  projekt	
  célkitűzéseit	
  és	
  
munkatervét	
   át	
   tudják	
   tekinteni,	
   a	
   pénzügyi	
   és	
  
adminisztratív	
   kérdéseket	
   egyeztetni	
   tudják,	
  
illetve	
   a	
   szakmai	
   együttműködést	
   kezdjék	
   meg.
	
  
Az	
   EUCIP	
   képesítések	
   (ITAF,	
   EUCIP	
   Core)	
   tulajdonosa,	
   az	
   Olasz	
   Számítástudományi	
   Társaság	
   képviselője,	
  
Fabrizio	
  Agnesi	
  és	
  Pierfranco	
  Ravotto	
  (P1-­‐AICA)	
  megtartotta	
  az	
  előadását	
  a	
  EUCIP	
  (European	
  Certification	
  of	
  
Informatics	
   Professional)	
   programot,	
   és	
   azon	
   belül	
   a	
   EUCIP	
   Core	
   informatikai	
   képesítést,	
   amit	
   a	
   projekt	
  
keretében	
   szeretnénk	
   a	
   magyar	
   szakképzés	
   számára	
   honosítani.	
   Ezt	
   követően	
   az	
   Ír	
   Számítástudományi	
  
Társaság	
  képviselője	
  (David	
  Cleary)	
  és	
  az	
  IS	
  Fermi	
  Pontedera	
  olasz	
  szakközépiskola	
  tanárai	
  (Adriana	
  Fasulo,	
  
Cristina	
  Cosci)	
  egy-­‐egy	
  előadásban	
  bemutatták	
  a	
  EUCIP	
  képzéssel	
  kapcsolatos	
  tapasztalataikat.	
  	
  
	
  
(Az	
  online	
  prezentáció	
  elérhetősége:	
  http://prezi.com/3yjru1_dmdak/eucip-­‐core-­‐at-­‐itcg-­‐fermi-­‐pontedera/)	
  
	
  
Az	
   Olaszországban	
   található	
   képzés	
   népszerű	
   az	
   informatikai	
   szakközépiskolák	
   körében,	
   azonban	
   eddig	
  
Írországban	
   a	
   képzést	
   nem	
   sikerült	
   ennyire	
   sikeresen	
   elterjeszteni.	
   Az	
   előadásokból	
   megismerhettük	
   a	
  
partnerek	
   szakmai	
   múltját,	
   erőforrásaikat	
   és	
   azokat	
   a	
   célokat,	
   feladatokat,	
   amelyekkel	
   nagyban	
  
hozzájárulhatnak	
  a	
  projekt	
  sikeréhez	
  
	
  
	
   	
  
 
	
   2013-­‐1-­‐HU1-­‐LEO05-­‐09615	
  
	
   it-­‐shape.hu	
  
HÍRLEVÉL	
  
1.	
  szám	
  	
  -­‐	
  2013.	
  November	
  
	
  3	
  
A	
  projekt	
  az	
  Európai	
  Bizottság	
  támogatásával	
  jött	
  létre.	
  Ez	
  a	
  kiadvány	
  (közlemény)	
  a	
  szerző	
  nézeteit	
  
tükrözi,	
  az	
  Európai	
  Bizottság	
  nem	
  tehető	
  felelőssé	
  az	
  abban	
  foglaltak	
  bárminemű	
  felhasználásért.	
  
A	
   találkozó	
   következő	
   részében	
   a	
   project	
  
munkaterve	
   került	
   áttekintés	
   alá.	
   Az	
   általános	
  
bevezetőt	
  Hartyányi	
  Mária	
  tartotta	
  a	
  következők	
  
szerint:	
  
(1)	
  Célcsoport,	
  célok,	
  munkacsomagok,	
  tervezett	
  
termékek	
  
(2)	
   Együttműködés	
   a	
   projektmenedzsment	
  	
  
platformon	
  
(3)	
   eLearning	
   platform	
   a	
   hazai	
   pedagógusok	
  
együttműködésére	
  	
  
Ezt	
   követően	
   az	
   egyes	
   munkacsomagok	
   vezetői	
  
tartottak	
   prezentációt	
   a	
   munkacsomaghoz	
  
tartozó	
  feladatokról	
  és	
  tervezett	
  eredményekről.	
  
Először	
   azokat	
   a	
   munkacsomagokat	
   elemeztük,	
  
amelyek	
   végighúzódnak	
   a	
   teljes	
  
projektidőszakon.	
  
	
  
Események	
  
eSkills	
  nemzetközi	
  konferencia	
  –	
  2014.	
  március	
  26.,	
  Brüsszel	
  
Az	
  Európai	
  Bizottság	
  Vállalkozáspolitika	
  és	
  Ipar	
  Főigazgatósága	
  (European	
  Commission's	
  DG	
  Enterprise	
  &	
  
Industry)	
   márciusban	
   az	
   Innovation	
   Value	
   Institute	
   (IVI),	
   Council	
   of	
   European	
   Professional	
   Informatics	
  
Societies	
  (CEPIS),	
  International	
  Data	
  Corporation	
  (IDC)	
  és	
  	
  Empirica	
  intézményekkel	
  együttműködve	
  rendezi	
  
meg	
   az	
   e-­‐Skills	
   konferenciát.	
   A	
   konferencia	
   fő	
   témája	
   annak	
   a	
   kutatási	
   projektnek	
   az	
   eredményeivel	
  
foglalkozik,	
   amely	
   infokommunikációs	
   szakmák	
   nemzetközi	
   vetületeit,	
   és	
   a	
   globalizáció	
   e-­‐készségre	
  
gyakorolt	
  hatását	
  vizsgálta.	
  A	
  rendezvényen	
  az	
  ipar,	
  a	
  felsőoktatás	
  vezető	
  szakemberi,	
  a	
  tagállamok	
  e-­‐Skill	
  
intézményei,	
  iparági	
  szövetségek	
  és	
  kapcsolódó	
  kormányzati	
  szervek	
  képviselői	
  vesznek	
  részt.	
  
A	
   konferencia	
   2014.	
   március	
   26-­‐án	
   lesz,	
   további	
   információt	
   az	
   alábbi	
   oldalon	
   találhatunk.	
  
http://www.eucip.com/index.jsp?p=636&n=639&a=5015#sthash.f1q8jNMu.dpuf	
  	
  
	
  
Mikro-­‐konferencia	
  a	
  szakmai	
  etikáról	
  
A	
  CEPIS	
  által	
  szervezett	
  mikro-­‐konferencia	
  2014.	
  márciusában	
  lesz	
  Brüsszelben.	
  A	
  találkozó	
  célja	
  az,	
  hogy	
  
fórumot	
   biztosítson	
   a	
   tagok	
   számára,	
   hogy	
   meg	
   tudják	
   vitatni	
   a	
   helyzetet	
   a	
   nemzeti	
   informatikai	
  
szervezetek	
   etikai	
   hozzáállásairól,	
   illetve	
   hogy	
   az	
   IKT	
   szakemberek	
   hogyan	
   foglalkoznak	
   a	
   szakmájukhoz	
  
kapcsolódó	
  etikai	
  kérdésekkel.	
  
http://www.eucip.com/index.jsp?p=639&n=706	
  	
  
	
  
	
   	
  
 
	
   2013-­‐1-­‐HU1-­‐LEO05-­‐09615	
  
	
   it-­‐shape.hu	
  
HÍRLEVÉL	
  
1.	
  szám	
  	
  -­‐	
  2013.	
  November	
  
	
  4	
  
A	
  projekt	
  az	
  Európai	
  Bizottság	
  támogatásával	
  jött	
  létre.	
  Ez	
  a	
  kiadvány	
  (közlemény)	
  a	
  szerző	
  nézeteit	
  
tükrözi,	
  az	
  Európai	
  Bizottság	
  nem	
  tehető	
  felelőssé	
  az	
  abban	
  foglaltak	
  bárminemű	
  felhasználásért.	
  
Projekt	
  adatok	
  
Rövidítés:	
  I-­‐T	
  Shape	
  
Cím:	
  I-­‐T	
  Shape	
  –	
  Európai	
  szinten	
  versenyképes	
  informatikai	
  képesítés	
  a	
  magyar	
  szakképzésben	
  
Időtartam:	
  2013.	
  október	
  1-­‐től	
  2015.	
  szeptember	
  30-­‐ig	
  
Pályázat	
  típusa:	
  Innovációtranszfer	
  
Program:	
   Leonardo	
   da	
   Vinci	
   –	
   az	
   Európai	
   Unió	
   Élethosszig	
   tartó	
   tanulás	
   programjának	
   szakképzési	
  
alprogramja	
  
Résztvevő	
  országok:	
  Magyarország,	
  Olaszország,	
  Íroszág	
  
Weboldal:	
  http://it-­‐shape.hu	
  	
  	
  
Kapcsolat:	
   Hartyányi	
   Mária,	
   iTStudy	
   Hungary	
   Számítástechnikai	
   Oktató-­‐	
   és	
   Kutatóközpont	
   Kft.	
   -­‐	
  
Magyarország	
  
E-­‐mail:	
  maria.hartyanyi@itstudy.hu,	
  skype:	
  hmaria718	
  
Partnerek	
  
ITSTUDY	
  -­‐	
  iTStudy	
  Hungary	
  Számítástechnikai	
  Oktató-­‐	
  és	
  Kutatóközpont	
  Kft.	
   HU	
  
AICA	
  -­‐	
  Olasz	
  Informatikai	
  és	
  Számítástudományi	
  Társaság	
  	
   IT	
  
ISFP-­‐	
  Enrico	
  Fermi	
  Szakközépiskola	
  –	
  IS	
  Fermi	
  in	
  Pontedera	
   IT	
  
ICS	
  -­‐	
  Ír	
  Számítástudományi	
  Társaság	
   	
   IE	
  
SZÁMALK	
  -­‐	
  Szalézi	
  Szakközépiskola	
   	
   HU	
  
ÖJSZIGK	
  -­‐	
  Öveges	
  József	
  Szakképző	
  Iskola,	
  Gimnázium	
  és	
  Kollégium,	
  Balatonfűzfő	
   HU	
  
NJSZK	
  -­‐	
  Neumann	
  János	
  Számítástechnikai	
  Szakközépiskola	
   HU	
  
GJMSZI	
  -­‐	
  Galamb	
  József	
  Mezőgazdasági	
  Szakképző	
  Iskola,	
  Makó	
   HU	
  
NYME	
  -­‐	
  Nyugat-­‐Magyarországi	
  Egyetem	
   	
   HU	
  
PMVA	
  -­‐	
  Pest	
  Megyei	
  Vállalkozásfejlesztési	
  Alapítvány	
   HU	
  
Célcsoportok	
  
Elsődleges	
   célcsoport:	
   :	
   a	
   szakképzésben	
   tanuló	
   magyar	
   diákok,	
   felnőttek,	
   akik	
   pályamódosításra	
  
kényszerülnek,	
  minősítéssel	
  nem	
  rendelkező	
  informatikai	
  szakemberek.	
  
Másodlagos	
   célcsoport:	
   a	
   szakképzésben,	
   felnőttképzésben	
   oktató	
   tanárok,	
   kis-­‐	
   és	
   középvállalkozók	
  
alkalmazottai	
  
Célok	
  
A	
   „EUCIP	
   Core”	
   szakképesítés	
   honosítása	
   Magyarországon,	
   a	
   hazai	
   „EUCIP	
   Core”	
   képzés	
   tematikájának	
  
kidolgozása.	
  Az	
  eredmények	
  tesztelése:	
  kísérleti	
  képzés	
  keretén	
  belül	
  egy	
  modul	
  kipróbálása	
  50-­‐60	
  magyar	
  
diák	
  bevonásával.	
  A	
  „EUCIP	
  Core”	
  képzési	
  program	
  akkreditálása	
  a	
  hazai	
  felnőttképzési	
  rendszerben.	
  
Munkacsomagok	
  
WP1	
   Projektmenedzsment	
  
WP2	
   Elemzés	
  és	
  tervezés	
  
WP3	
   EUCIP	
  Core	
  adaptáció	
  
WP4	
   EUCIP	
  Core	
  lokalizáció	
  
WP5	
   Kísérleti	
  képzés	
  
WP6	
   Értékelés	
  
WP7	
   Valorizáció	
  
WP8	
   Disszemináció	
  

Recommended

IT-Shape 10. Hírlevél by
IT-Shape 10. HírlevélIT-Shape 10. Hírlevél
IT-Shape 10. HírlevélIT Shape
206 views5 slides
ITACA projekt (2012-2014) by
ITACA projekt (2012-2014)ITACA projekt (2012-2014)
ITACA projekt (2012-2014)ITStudy Ltd.
472 views2 slides
It-Shape 4. Hírlevél by
It-Shape 4. HírlevélIt-Shape 4. Hírlevél
It-Shape 4. HírlevélIT Shape
275 views5 slides
Itshape newsletter 3_hu_f by
Itshape newsletter 3_hu_fItshape newsletter 3_hu_f
Itshape newsletter 3_hu_fITStudy Ltd.
408 views7 slides
I-TShape LLL LdV projekt hírlevél - 2. szám by
I-TShape LLL LdV projekt hírlevél - 2. számI-TShape LLL LdV projekt hírlevél - 2. szám
I-TShape LLL LdV projekt hírlevél - 2. számITStudy Ltd.
331 views5 slides
Internet- közeli szakmák by
 Internet- közeli szakmák  Internet- közeli szakmák
Internet- közeli szakmák Mlinarics József
262 views21 slides

More Related Content

Similar to Kick of meeting

Itshape newsletter 2_hu by
Itshape newsletter 2_huItshape newsletter 2_hu
Itshape newsletter 2_huITStudy Ltd.
257 views5 slides
EUCIP Core by
EUCIP CoreEUCIP Core
EUCIP CoreIT Shape
242 views5 slides
IT-Shape 5. Hírlevél by
IT-Shape 5. HírlevélIT-Shape 5. Hírlevél
IT-Shape 5. HírlevélIT Shape
169 views12 slides
IT-Shape 6. Hírlevél by
IT-Shape 6. HírlevélIT-Shape 6. Hírlevél
IT-Shape 6. HírlevélIT Shape
280 views10 slides
2inno - Do Innovation Now! by
2inno - Do Innovation Now! 2inno - Do Innovation Now!
2inno - Do Innovation Now! ITStudy Ltd.
326 views5 slides
Innoteach projekt 1. hírlevél by
Innoteach projekt 1. hírlevélInnoteach projekt 1. hírlevél
Innoteach projekt 1. hírlevélITStudy Ltd.
161 views4 slides

Similar to Kick of meeting(20)

Itshape newsletter 2_hu by ITStudy Ltd.
Itshape newsletter 2_huItshape newsletter 2_hu
Itshape newsletter 2_hu
ITStudy Ltd.257 views
EUCIP Core by IT Shape
EUCIP CoreEUCIP Core
EUCIP Core
IT Shape242 views
IT-Shape 5. Hírlevél by IT Shape
IT-Shape 5. HírlevélIT-Shape 5. Hírlevél
IT-Shape 5. Hírlevél
IT Shape169 views
IT-Shape 6. Hírlevél by IT Shape
IT-Shape 6. HírlevélIT-Shape 6. Hírlevél
IT-Shape 6. Hírlevél
IT Shape280 views
2inno - Do Innovation Now! by ITStudy Ltd.
2inno - Do Innovation Now! 2inno - Do Innovation Now!
2inno - Do Innovation Now!
ITStudy Ltd.326 views
Innoteach projekt 1. hírlevél by ITStudy Ltd.
Innoteach projekt 1. hírlevélInnoteach projekt 1. hírlevél
Innoteach projekt 1. hírlevél
ITStudy Ltd.161 views
Be@cyber pro 3. hirlevel hu by ITStudy Ltd.
Be@cyber pro 3. hirlevel huBe@cyber pro 3. hirlevel hu
Be@cyber pro 3. hirlevel hu
ITStudy Ltd.90 views
Mohay Borbála: Európai fejlettségi különbségek by Sulinetwork
Mohay Borbála: Európai fejlettségi különbségekMohay Borbála: Európai fejlettségi különbségek
Mohay Borbála: Európai fejlettségi különbségek
Sulinetwork582 views
Elmű émász tm projekt_koncepció_ ambrus attila_140410 by Tibor Gyulay
Elmű émász tm projekt_koncepció_ ambrus attila_140410Elmű émász tm projekt_koncepció_ ambrus attila_140410
Elmű émász tm projekt_koncepció_ ambrus attila_140410
Tibor Gyulay775 views
Lézerbiztonság Erasmus+ projekt hírlevele - 1.szám, 2019.2.28 by ITStudy Ltd.
Lézerbiztonság Erasmus+ projekt  hírlevele - 1.szám, 2019.2.28Lézerbiztonság Erasmus+ projekt  hírlevele - 1.szám, 2019.2.28
Lézerbiztonság Erasmus+ projekt hírlevele - 1.szám, 2019.2.28
ITStudy Ltd.75 views
Palyazati lehetőségek startupoknak Kajor Anna 2015-05-12 by Krisztian Lukacs
Palyazati lehetőségek startupoknak Kajor Anna 2015-05-12Palyazati lehetőségek startupoknak Kajor Anna 2015-05-12
Palyazati lehetőségek startupoknak Kajor Anna 2015-05-12
Krisztian Lukacs458 views
Master OGIK Konferencia by apinter
Master OGIK KonferenciaMaster OGIK Konferencia
Master OGIK Konferencia
apinter181 views
Miskolci Egyetem - eLearning beszámoló 2013 by euniversity_hu
Miskolci Egyetem - eLearning beszámoló 2013Miskolci Egyetem - eLearning beszámoló 2013
Miskolci Egyetem - eLearning beszámoló 2013
euniversity_hu566 views

More from IT Shape

IT-Shape 10. Newsletter by
IT-Shape 10. NewsletterIT-Shape 10. Newsletter
IT-Shape 10. NewsletterIT Shape
264 views5 slides
IT-Shape 8. Newsletter by
IT-Shape 8. NewsletterIT-Shape 8. Newsletter
IT-Shape 8. NewsletterIT Shape
230 views11 slides
IT-Shape 6. Newsletter by
IT-Shape 6. NewsletterIT-Shape 6. Newsletter
IT-Shape 6. NewsletterIT Shape
195 views10 slides
IT-Shape 5. Newsletter by
IT-Shape 5. NewsletterIT-Shape 5. Newsletter
IT-Shape 5. NewsletterIT Shape
558 views11 slides
IT-Shape 4. Newsletter by
IT-Shape 4. NewsletterIT-Shape 4. Newsletter
IT-Shape 4. NewsletterIT Shape
231 views5 slides
IT-Shape 3. Newsletter by
IT-Shape 3. NewsletterIT-Shape 3. Newsletter
IT-Shape 3. NewsletterIT Shape
206 views7 slides

More from IT Shape(12)

IT-Shape 10. Newsletter by IT Shape
IT-Shape 10. NewsletterIT-Shape 10. Newsletter
IT-Shape 10. Newsletter
IT Shape264 views
IT-Shape 8. Newsletter by IT Shape
IT-Shape 8. NewsletterIT-Shape 8. Newsletter
IT-Shape 8. Newsletter
IT Shape230 views
IT-Shape 6. Newsletter by IT Shape
IT-Shape 6. NewsletterIT-Shape 6. Newsletter
IT-Shape 6. Newsletter
IT Shape195 views
IT-Shape 5. Newsletter by IT Shape
IT-Shape 5. NewsletterIT-Shape 5. Newsletter
IT-Shape 5. Newsletter
IT Shape558 views
IT-Shape 4. Newsletter by IT Shape
IT-Shape 4. NewsletterIT-Shape 4. Newsletter
IT-Shape 4. Newsletter
IT Shape231 views
IT-Shape 3. Newsletter by IT Shape
IT-Shape 3. NewsletterIT-Shape 3. Newsletter
IT-Shape 3. Newsletter
IT Shape206 views
IT-Shape 2nd Newsletter by IT Shape
IT-Shape 2nd NewsletterIT-Shape 2nd Newsletter
IT-Shape 2nd Newsletter
IT Shape163 views
IT-Shape 1st Newsletter by IT Shape
IT-Shape 1st NewsletterIT-Shape 1st Newsletter
IT-Shape 1st Newsletter
IT Shape177 views
IT-Shape 9. hírlevél by IT Shape
IT-Shape 9. hírlevélIT-Shape 9. hírlevél
IT-Shape 9. hírlevél
IT Shape255 views
It shape newsletter 7th. issue by IT Shape
It shape newsletter 7th. issueIt shape newsletter 7th. issue
It shape newsletter 7th. issue
IT Shape256 views
It shape 8. hírlevél by IT Shape
It shape 8. hírlevélIt shape 8. hírlevél
It shape 8. hírlevél
IT Shape180 views
Itshape 8 newsletter_hu by IT Shape
Itshape 8 newsletter_huItshape 8 newsletter_hu
Itshape 8 newsletter_hu
IT Shape441 views

Kick of meeting

  • 1.     2013-­‐1-­‐HU1-­‐LEO05-­‐09615     it-­‐shape.hu   HÍRLEVÉL   1.  szám    -­‐  2013.  November    1   A  projekt  az  Európai  Bizottság  támogatásával  jött  létre.  Ez  a  kiadvány  (közlemény)  a  szerző  nézeteit   tükrözi,  az  Európai  Bizottság  nem  tehető  felelőssé  az  abban  foglaltak  bárminemű  felhasználásért.   Beköszöntő   A   pályázat   célja   az   Informatikai   Szakmai   Társaságok   Európai   Tanácsa   (CEPIS)   által   kidolgozott  EUCIP  Core  (European  Certification  of   Informatics   Professionals)   képzési   program   magyarországi   bevezetése   és   honosítása   a   hazai   szakképzési   rendszerben.   A   program   bevezetésével   olyan   európai   szinten   értékesíthető   informatikai   képesítéssel   gazdagodhat  a  hazai  szakképzés,  amely  közvetlen   válasz   a   munkaerőpiacon   élesen   mutatkozó   igényre:   a   cégeknek   és   vállalkozásoknak   olyan   informatikai  szakemberekre  van  szüksége,  akik  a   saját   szakterületük   alapos   ismerete   mellett,   az   üzletvitelhez,   a   szervezetben   való   munkavégzéshez,   a   projektfeladatokhoz,   csapatmunkában   való   részvételhez   szükséges   készségekkel   is   rendelkeznek   (az   angol   nyelvű   szakirodalomban:  T-­‐shaped  professionals).   A   pályázatot   az   élethosszig-­‐tartó   tanulás   (LLL)   Leonardo   programja   keretén   belül,   innováció   transzferként   három   ország   (Magyarország,   Olaszország,  Írország)  tíz  európai  intézményének   összefogásával  létrejött  konzorcium  nyújtotta  be,   a   konzorcium   vezetője   az   iTStudy   Számítástechnikai   Oktató-­‐   és   Kutatóközpont.   Az   EUCIP   Core   program   tulajdonosát,   a   CEPIS-­‐t   a   konzorciumban   olasz   szervezet,   az   Olasz   Számítástudományi  Társaság  (AICA  –  Association   of   Italian   Information   Technologie)   képviseli.   A   konzorciumi   további   tagjai   az   Ír   Számítástudományi   Társaság,   az   olasz   Enrico   Fermi   Szakközépiskola,   amelyek   az   EUCIP   Core   képzés  gyakorlati  megvalósításában  szerzett  több   éves   tapasztalatuk   átadásával   segítik   a   magyarországi   honosítást.   Az   adaptáció   eredményének   hazai   kipróbálásában   négy   hazai   szakközépiskola  és  egy  egyetem  tanárai  és  diákjai   vesznek  részt.  A  munka  világának  képviseletében   csatlakozott   a   konzorciumhoz   a   Pest   Megyei   Vállalkozásfejlesztési  Alapítvány.   A   projekt   hosszú   távú   hatásaként,   az   Európai   Unióban   elismert   informatikai   szakképesítés   megszerzése  növeli  a  magyar  fiatalok  és  felnőttek   elhelyezkedési  esélyét.   I-­‐T  Shape  Team   http://it-­‐shape.hu     Tartalom   Beköszöntő  ..........................................................  1   I-­‐T   Shape   Kick-­‐off   Meeting   –   a   projekt   első   találkozója  ............................................................  2   Események  ...........................................................  3   Projectadatok  .......................................................  4   Partnerek  .............................................................  4   Célcsoportok  ........................................................  4   Célok  ....................................................................  4   Munkacsomagok  ..................................................  4       Kiadja:   iTStudy  Hungary  Kft.,  Magyarország   Szerkesztő:  Hartyányi  Mária   Copyright  ©  I-­‐T  Shape        
  • 2.     2013-­‐1-­‐HU1-­‐LEO05-­‐09615     it-­‐shape.hu   HÍRLEVÉL   1.  szám    -­‐  2013.  November    2   A  projekt  az  Európai  Bizottság  támogatásával  jött  létre.  Ez  a  kiadvány  (közlemény)  a  szerző  nézeteit   tükrözi,  az  Európai  Bizottság  nem  tehető  felelőssé  az  abban  foglaltak  bárminemű  felhasználásért.   I-­‐T  Shape  Kick-­‐off  Meeting  –  a  projekt  első  találkozója       Az  I-­‐T  Shape  első  nyitótalálkozóját  Budapesten,  a   SZÁMALK-­‐SZALÉZI   Szakközépiskolában   tartották     2013.   november   21-­‐23.   között.   A   találkozó   célja   az   volt,   hogy   a   projekt   partnerei   megismerjék   egymás  tevékenységét,  a  projekt  célkitűzéseit  és   munkatervét   át   tudják   tekinteni,   a   pénzügyi   és   adminisztratív   kérdéseket   egyeztetni   tudják,   illetve   a   szakmai   együttműködést   kezdjék   meg.   Az   EUCIP   képesítések   (ITAF,   EUCIP   Core)   tulajdonosa,   az   Olasz   Számítástudományi   Társaság   képviselője,   Fabrizio  Agnesi  és  Pierfranco  Ravotto  (P1-­‐AICA)  megtartotta  az  előadását  a  EUCIP  (European  Certification  of   Informatics   Professional)   programot,   és   azon   belül   a   EUCIP   Core   informatikai   képesítést,   amit   a   projekt   keretében   szeretnénk   a   magyar   szakképzés   számára   honosítani.   Ezt   követően   az   Ír   Számítástudományi   Társaság  képviselője  (David  Cleary)  és  az  IS  Fermi  Pontedera  olasz  szakközépiskola  tanárai  (Adriana  Fasulo,   Cristina  Cosci)  egy-­‐egy  előadásban  bemutatták  a  EUCIP  képzéssel  kapcsolatos  tapasztalataikat.       (Az  online  prezentáció  elérhetősége:  http://prezi.com/3yjru1_dmdak/eucip-­‐core-­‐at-­‐itcg-­‐fermi-­‐pontedera/)     Az   Olaszországban   található   képzés   népszerű   az   informatikai   szakközépiskolák   körében,   azonban   eddig   Írországban   a   képzést   nem   sikerült   ennyire   sikeresen   elterjeszteni.   Az   előadásokból   megismerhettük   a   partnerek   szakmai   múltját,   erőforrásaikat   és   azokat   a   célokat,   feladatokat,   amelyekkel   nagyban   hozzájárulhatnak  a  projekt  sikeréhez        
  • 3.     2013-­‐1-­‐HU1-­‐LEO05-­‐09615     it-­‐shape.hu   HÍRLEVÉL   1.  szám    -­‐  2013.  November    3   A  projekt  az  Európai  Bizottság  támogatásával  jött  létre.  Ez  a  kiadvány  (közlemény)  a  szerző  nézeteit   tükrözi,  az  Európai  Bizottság  nem  tehető  felelőssé  az  abban  foglaltak  bárminemű  felhasználásért.   A   találkozó   következő   részében   a   project   munkaterve   került   áttekintés   alá.   Az   általános   bevezetőt  Hartyányi  Mária  tartotta  a  következők   szerint:   (1)  Célcsoport,  célok,  munkacsomagok,  tervezett   termékek   (2)   Együttműködés   a   projektmenedzsment     platformon   (3)   eLearning   platform   a   hazai   pedagógusok   együttműködésére     Ezt   követően   az   egyes   munkacsomagok   vezetői   tartottak   prezentációt   a   munkacsomaghoz   tartozó  feladatokról  és  tervezett  eredményekről.   Először   azokat   a   munkacsomagokat   elemeztük,   amelyek   végighúzódnak   a   teljes   projektidőszakon.     Események   eSkills  nemzetközi  konferencia  –  2014.  március  26.,  Brüsszel   Az  Európai  Bizottság  Vállalkozáspolitika  és  Ipar  Főigazgatósága  (European  Commission's  DG  Enterprise  &   Industry)   márciusban   az   Innovation   Value   Institute   (IVI),   Council   of   European   Professional   Informatics   Societies  (CEPIS),  International  Data  Corporation  (IDC)  és    Empirica  intézményekkel  együttműködve  rendezi   meg   az   e-­‐Skills   konferenciát.   A   konferencia   fő   témája   annak   a   kutatási   projektnek   az   eredményeivel   foglalkozik,   amely   infokommunikációs   szakmák   nemzetközi   vetületeit,   és   a   globalizáció   e-­‐készségre   gyakorolt  hatását  vizsgálta.  A  rendezvényen  az  ipar,  a  felsőoktatás  vezető  szakemberi,  a  tagállamok  e-­‐Skill   intézményei,  iparági  szövetségek  és  kapcsolódó  kormányzati  szervek  képviselői  vesznek  részt.   A   konferencia   2014.   március   26-­‐án   lesz,   további   információt   az   alábbi   oldalon   találhatunk.   http://www.eucip.com/index.jsp?p=636&n=639&a=5015#sthash.f1q8jNMu.dpuf       Mikro-­‐konferencia  a  szakmai  etikáról   A  CEPIS  által  szervezett  mikro-­‐konferencia  2014.  márciusában  lesz  Brüsszelben.  A  találkozó  célja  az,  hogy   fórumot   biztosítson   a   tagok   számára,   hogy   meg   tudják   vitatni   a   helyzetet   a   nemzeti   informatikai   szervezetek   etikai   hozzáállásairól,   illetve   hogy   az   IKT   szakemberek   hogyan   foglalkoznak   a   szakmájukhoz   kapcsolódó  etikai  kérdésekkel.   http://www.eucip.com/index.jsp?p=639&n=706          
  • 4.     2013-­‐1-­‐HU1-­‐LEO05-­‐09615     it-­‐shape.hu   HÍRLEVÉL   1.  szám    -­‐  2013.  November    4   A  projekt  az  Európai  Bizottság  támogatásával  jött  létre.  Ez  a  kiadvány  (közlemény)  a  szerző  nézeteit   tükrözi,  az  Európai  Bizottság  nem  tehető  felelőssé  az  abban  foglaltak  bárminemű  felhasználásért.   Projekt  adatok   Rövidítés:  I-­‐T  Shape   Cím:  I-­‐T  Shape  –  Európai  szinten  versenyképes  informatikai  képesítés  a  magyar  szakképzésben   Időtartam:  2013.  október  1-­‐től  2015.  szeptember  30-­‐ig   Pályázat  típusa:  Innovációtranszfer   Program:   Leonardo   da   Vinci   –   az   Európai   Unió   Élethosszig   tartó   tanulás   programjának   szakképzési   alprogramja   Résztvevő  országok:  Magyarország,  Olaszország,  Íroszág   Weboldal:  http://it-­‐shape.hu       Kapcsolat:   Hartyányi   Mária,   iTStudy   Hungary   Számítástechnikai   Oktató-­‐   és   Kutatóközpont   Kft.   -­‐   Magyarország   E-­‐mail:  maria.hartyanyi@itstudy.hu,  skype:  hmaria718   Partnerek   ITSTUDY  -­‐  iTStudy  Hungary  Számítástechnikai  Oktató-­‐  és  Kutatóközpont  Kft.   HU   AICA  -­‐  Olasz  Informatikai  és  Számítástudományi  Társaság     IT   ISFP-­‐  Enrico  Fermi  Szakközépiskola  –  IS  Fermi  in  Pontedera   IT   ICS  -­‐  Ír  Számítástudományi  Társaság     IE   SZÁMALK  -­‐  Szalézi  Szakközépiskola     HU   ÖJSZIGK  -­‐  Öveges  József  Szakképző  Iskola,  Gimnázium  és  Kollégium,  Balatonfűzfő   HU   NJSZK  -­‐  Neumann  János  Számítástechnikai  Szakközépiskola   HU   GJMSZI  -­‐  Galamb  József  Mezőgazdasági  Szakképző  Iskola,  Makó   HU   NYME  -­‐  Nyugat-­‐Magyarországi  Egyetem     HU   PMVA  -­‐  Pest  Megyei  Vállalkozásfejlesztési  Alapítvány   HU   Célcsoportok   Elsődleges   célcsoport:   :   a   szakképzésben   tanuló   magyar   diákok,   felnőttek,   akik   pályamódosításra   kényszerülnek,  minősítéssel  nem  rendelkező  informatikai  szakemberek.   Másodlagos   célcsoport:   a   szakképzésben,   felnőttképzésben   oktató   tanárok,   kis-­‐   és   középvállalkozók   alkalmazottai   Célok   A   „EUCIP   Core”   szakképesítés   honosítása   Magyarországon,   a   hazai   „EUCIP   Core”   képzés   tematikájának   kidolgozása.  Az  eredmények  tesztelése:  kísérleti  képzés  keretén  belül  egy  modul  kipróbálása  50-­‐60  magyar   diák  bevonásával.  A  „EUCIP  Core”  képzési  program  akkreditálása  a  hazai  felnőttképzési  rendszerben.   Munkacsomagok   WP1   Projektmenedzsment   WP2   Elemzés  és  tervezés   WP3   EUCIP  Core  adaptáció   WP4   EUCIP  Core  lokalizáció   WP5   Kísérleti  képzés   WP6   Értékelés   WP7   Valorizáció   WP8   Disszemináció