IT-Shape 5. Hírlevél

IT Shape

A harmadik I-T Shape találkozó házigazdája az Ír Számítástechnikai Társaság volt, 2014. október 23-24-én Dublinban. A találkozó célja az volt, hogy a EUCIP képzések sikeres hazai bevezetését előkészítsük, a magyar partnerek megismerjék a képzésekkel kapcsolatos európai szintű eredményeket, és a magyar iskolák választ kapjanak a magyarországi bevezetéssel kapcsolatban felvetett kérdéseikre. Jim Friars (az Ír Számítástechnikai Társaság vezérigazgatója és az ECDL Alapítvány elnöke) hivatalosan üdvözölte Hartyányi Máriát (iTStudy Hungary Kft.) és a magyar és az olasz delegációt Írországban. Jim Friars kifejezte örömét aziránt, hogy a EUCIP tanúsítvány a magyar diákok számára is elérhető lesz, és egyben azt a reményét, hogy mindez pozitívan fog hozzájárulni az magyar szakképzés és a szakoktatás eredményességéhez az informatikai szektorban.

2013-1-HU1-LEO05-09615
it-shape.hu
HÍRLEVÉL
5. szám - 2014. November
1
A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létreEz a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit
tükrözi, az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.
Üdvözöljük Írországban
2014. október 23-24.
Az ’e-készségek’ iránti kereslet az utóbbi években
folyamatosan növekszik világszerte. Az európai e-
Skills fórumon publikált tanulmány szerint: „2015-
re mintegy 384.000 betöltetlen, e-készségeket
igénylő álláshellyel számolhatunk.” (Körte, W. B.,
Hüsing T.: Evaluation of the Implementation of the
EC’s Communication on „e-Skills for the 21st
Century”, Empirica, Bonn). A tanulmány fontos
következtetése: az európai vállalatoknak „egyre
inkább nehezebb lesz olyan munkatársat találni,
aki mind az informatikában, mind az üzleti
folyamatokban otthon van. A vállalatoknak ún. „T-
Shaped” szakemberekre van szüksége, akik úgy
lépnek be a munkaerő-piacra, hogy értenek az
üzleti vállalkozáshoz ugyanakkor ismerik és
alkalmazzák a technológia legújabb eredményeit
is.” (Fonstad, N., Lanivyn, B.: European e-
Competence Curricula development guidelines,
Final Reports, European Commission, European e-
Skills Forum, 2010).
EUCIP Core – az európai szinten elismert
informatikai képesítés – egy lehetséges válasz erre
a keresletre, mivel a kompetencia keretrendszer
erősen az üzleti készségekkel kapcsolatos alapvető
e-készségekre fókuszál.
Az Informatikai Szakmai Társaságok Európai
Tanácsa (CEPIS – Council of European Professional
Informatics Societies) által kidolgozott
bizonyítványt már 7 európai országban sikeresen
használják. Az I-TShape projekt célja, hogy a EUCIP
Core bizonyítványt elérhetővé tegye
Magyarországon a szakképzésben,
felsőoktatásban tanuló diákok és azon felnőttek
számára, akik munka mellett informatikai
végzettséget szeretnének szerezni. A projekt a
fiatalok és idősebbek esélyét egyaránt növeli: a
nemzetközileg elismert, pán-európai
bizonyítvánnyal zsebünkben a hazai és európai
cégek álláshelyeire jobb eséllyel pályáznak.
Tartalom
Üdvözöljük Írországban ....................................... 1
I-T Shape projekt találkozó Dublinban................. 2
A találkozó 1. napja:......................................... 2
Bevezetés..................................................... 2
EUCIP Rendszer a világban........................... 2
Az eredmények fenntarthatóságának
tervezése...................................................... 3
A EUCIP Core tanúsítvány magyarországi
lokalizációja.................................................. 3
A szakértői csoportok beszámolói............... 4
A találkozó 2. napja:......................................... 5
eLearning Írországban ................................. 5
CLIL (Content and Language Integration
Learning) ..................................................... 6
A jövőbeli intézkedések tervezésének
határozatai................................................... 7
Tevékenységek..................................................... 8
Üzleti vacsora, Csütörtök este ......................... 8
Kulturális események, Péntek délután ...... 10
Hírek............................................................... 11
Ír szakképzési hírek.................................... 11
Események..................................................... 11
European e-skills 2014 Konferencia........... 11
Projekt adatok ................................................... 12
Kiadja:
ICS, Ireland
Szerkesztő: David Cleary
Fordította: iTStudy
Copyright © IT-Shape Konzorcium
2013-1-HU1-LEO05-09615
it-shape.hu
HÍRLEVÉL
5. szám - 2014. November
2
A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létreEz a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit
tükrözi, az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.
I-T Shape projekt találkozó Dublinban
A találkozó 1. napja:
Bevezetés
A harmadik partner találkozót 2014. október 23-24-én
tartottuk az Ír Számítástechnikai Társaság székhelyén,
Dublinban, tíz partner képviselői részvételével. A
dublini találkozó az áprilisban, az olaszországi
Pontaderában tartott találkozót követte. A
találkozókon a partnerek megvitatják és értékelik
kerülnek az időközben elvégzett tevékenységeket,
eredményeket.
Jim Friars (az Ír Számítástechnikai Társaság
vezérigazgatója és az ECDL Alapítvány elnöke)
hivatalosan üdvözölte Hartyányi Máriát (iTStudy
Hungary Kft.), és a magyar és az olasz delegációt
Írországban. Kifejezte, hogy örül annak, hogy a EUCIP
Core tanúsítvány Magyarországon is bemutatásra
került, reméli, hogy pozitívan fog hatni a magyar a szakképzésre és a szakoktatásra.
A találkozót Hartyányi Mária (a projekt koordinátora – iTStudy Hungary Kft.) nyitotta meg, bemutatva a
tevékenységi helyzetjelentést, amelyben bejelentette, hogy a projekt első évre tervezett eredményei
megvalósításra kerültek és megfelelőek.
Mária kiemelte, hogy a EUCIP Core legfőbb előnye az, hogy az informatikai szaktudást kiegészíti gazdasági
ismeretekkel és üzleti kompetenciákkal, mivel a munkaerőpiacon egyre inkább keresettek az úgynevezett T-
szakemberek („T-Shaped professional”), akik az adott területen szerzett mélyebb szaktudás (a T függőleges
szára) mellett úgynevezett transzverzális készségekkel is rendelkeznek, és bizonyos szinten az üzletvitelhez is
értenek. (Lásd az ábrát: Tshaped Professional ).
EUCIP Rendszer a világban
Pierfranco Ravotto (AICA) előadásában a EUCIP Core rendszer ismertségét mutatta be Európában és a
világban. Kifejtette, hogy a EUCIP Core képesítés még a kezdeti szakaszban
tart, még gyerekcipőben jár. Olaszországban megközelítőleg 1000 vizsgát
tesznek évente, de ez a szám folyamatosan évről-évre növekszik. Pierfranco
jelezte, hogy folyamatban van a EUCIP rendszer illesztése az Európai Bizottság
által támogatott közös európai e-Competence Keretrendszerhez(e-CF-hez). A
CEPIS (Informatikai Szakmai Társaságok Európai Tanácsa), amelynek fő célja
az információs társadalom fejlődésének elősegítése Európában, a következő
néhány évben a EUCIP és az eCF rendszerek összehangolásán dolgozik.
2013-1-HU1-LEO05-09615
it-shape.hu
HÍRLEVÉL
5. szám - 2014. November
3
A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létreEz a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit
tükrözi, az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.
Az eredmények fenntarthatóságának tervezése
Kocza Mihály bemutatta a magyar felmérés eredményeit, amelybe magyar kis-és középvállalkozók
tulajdonosait vonták be. A fő kérdés az volt: „Mennyire érdeke-e a vállalkozások
tulajdonosainak, hogy olyan IT szakembert foglalkoztassanak, akik EUCIP Core
képesítéssel rendelkeznek?”. A felmérésben 700 céget kértek meg a válaszadásra,
melyből 57 szervezet válaszolt. Kocza Mihály nagyon pozitív eredményről számolt be:
mivel a válaszadók 38%-uk alkalmaz szakmai bizonyítvánnyal nem rendelkező
munkatársat informatikusként, a EUCIP Core számukra a hiányzó képesítés
megszerzési lehetőségét jelentheti, azaz ők képezhetik a hasznosítás közvetlen
célcsoportját.
Dr Balogh Imre (Nyugat-magyarországi Egyetem) elvégzett egy érdekes tanulmányt,
melyben a EUCIP Core tananyagot hasonlította össze a egyetemükön indított (BSc szintű)
Business IT tantervével. Az volt a célja, hogy megvizsgálja a két képzés illeszkedését, és
azonosítsa az esetleges hiányokat. Az elemzés 70-90%-os átfedést mutatott a EUCIP Core
és a Business IT kurzus tematikája között. Véleménye szerint a Business IT-t tanuló
diákokat fel lehetne készíteni a EUCIP Core vizsgára néhány plusz felkészítő órával. A
hasznosítás szempontjából másik pozitív eredmény az volt, hogy a diákok nyitottak arra,
hogy megszerezzék az európai szinten elismert tanúsítványt a szakmájuk mellett, ami
szerintük hozzáadott értéket képvisel a diploma mellett.
A EUCIP Core tanúsítvány magyarországi lokalizációja
A EUCIP Core három modulból áll, melyek a következők: Tervezés,
Fejlesztés, Üzemeltetés (PLAN, BUILD, OPERATE).
A magyar partnerek három szakértői csoportot hoztak létre az
egyes modulok lokalizációjára a magyar szakképzésben. A
szakértői csoportok:
1. Elemzik a sillabuszt, és a három angol tankönyv tartalmát.
2. Megvizsgálják, hogy a modulok mennyire gyakorlatorientáltak.
3. Elemzik a vizsgateszteket (Question Based Tests-QBT) szakmai
szempontból és nehézségi szintjük szerint.
4. Összevetik a EUCIP Core képzés tartalmát a jelenleg magyar
szakképzésben informatikai szakirányban tanuló diákok
tananyagával.
2013-1-HU1-LEO05-09615
it-shape.hu
HÍRLEVÉL
5. szám - 2014. November
4
A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létreEz a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit
tükrözi, az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.
A szakértői csoportok beszámolói
1. Csoport - Tervezés
Hartyányi Mária (iTStudy Hungary Kft.), a Tervezés (PLAN) szakértői
csoport tagja, elmondta, hogy a modul jól összhangban hozható az OKJ
kerettanterveivel. Kifejtette, hogy a EUCUP Core ’Tervezés’ nem
tekinthető sem tipikus gazdasági, sem tipikus informatikai modulnak, a
gazdasági és informatikai tudás és készségek ötvözete. Ez azt jelenti, hogy
a diákok felkészítése során az informatika és közgazdaságtan szakos
tanároknak együtt kell működniük az optimális erőforrás-felhasználás
elérése érdekében.
Éles Barna (az Öveges József Szakközépiskola közgazdaságtan tanára),
a ’Tervezés’ szakértői csoport vezetője becslése alapján a Tervezés
modult 144 tanórában kellene tanítani (4 óra / hét). Elmagyarázta, hogy
a diákoknak a legfőbb nehézséget az angol szövegben lévő
szakkifejezések és rövidítések fogják okozni, de a csoport egyetértett
abban, hogy az angol a használt világnyelv az IT iparban/szektorban,
emiatt az angol rövidítéseket meg kell tartani.
2. Csoport - Fejlesztés
Menyhárt Erika (a Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola
informatikai tanára) a ’Fejlesztés’ (BUILD) szakértői csoport vezetője
elmondta, hogy 100 óra képzéssel lehetne felkészíteni a diákokat a
’Fejlesztés’ modulból, de a legtöbb tartalom integrálható olyan
tantárgyakba, melyeket jelenleg is oktatnak az informatika szakos
diákoknak. Úgy érzi, hogy a teszt inkább elméleti jellegű, kevés a gyakorlati
kérdés, és ajánlott lenne az elméleti és a gyakorlati rész arányát
egyensúlyba hozni. Azt is kifejtette, hogy a tartalmak némelyike régebbi
technológiára utal, és azokat feltétlenül frissíteni kell. Megállapodás
született egy lista összeállításáról, melyet az ECDL Alapítványhoz
továbbítanának felülvizsgálat és lehetséges frissítés miatt.
2013-1-HU1-LEO05-09615
it-shape.hu
HÍRLEVÉL
5. szám - 2014. November
5
A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létreEz a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit
tükrözi, az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.
3. Csoport - Üzemeltetés
Dr. Balassa Ildikó (a SZÁMALK-Szalézi Szakközépiskola igazgatója)
az ’Üzemeltetés’ szakértői csoport vezetője. Elmondása szerint a
tartalom jelenleg mintegy 90%-ban naprakész tudást vár a
diákoktól. Az előző előadóhoz hasonlóan Ildikó is elmondta, hogy a
tartalom egy részét frissíteni kell, erről javaslatot kell készíteni az
ECDL Alapítványnak a felülvizsgálatra. Örömmel számolt be arról,
hogy a magyarországi rendszergazdai képzés jelenleg az
Üzemeltetés tematikáját 80-90%-ban lefedi. Elmondta, hogy a
EUCIP Üzemeltetés modulját olyan diákoknak lehet(ne) ajánlani,
akik elkezdik a rendszergazdai kurzust és európai szintű képesítést
szeretnének kapni.
A találkozó 2. napja:
Mária üdvözölte a projekt második napjának résztvevőit, elmondta, hogy reméli, mindenki élvezte az előző
esti közös vacsorát a Trocadero Restaurantban.
eLearning Írországban
David Cleary (ICS) a találkozó 2. napját egy rövid bemutatóval kezdte, az
Ír Számítástechnikai Társaság által alkalmazott online oktatási
rendszerről. Bemutatott egy többnyelvű megoldást, ahol a diákok a
gyakorlás közben váltogathatnak, hogy a tesztkérdést angolul vagy
magyarul szeretnék megoldani. Ezzel a módszerrel a diákok
megismerhetik az angol szakkifejezéseket és ismerkedhetnek az angol
nyelvű kérdésekkel.
2013-1-HU1-LEO05-09615
it-shape.hu
HÍRLEVÉL
5. szám - 2014. November
6
A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létreEz a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit
tükrözi, az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.
CLIL (Content and Language Integration Learning)
Gyulavári Judit (a Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola
angol tanára) tartalom alapú nyelvtanításról (Content and Language
Integration Learning - CLIL) tartott előadást. A CLIL módszertan
bemutatása után Judit elmondta, hogy Magyarországon a két-tannyelvű
szakközépiskolákban van egy intenzív nyelvi előkészítő év. Szerinte a
EUCIP Core hazai bevezetése kapcsán a kérdés az, hogy ki a tanítsa a
kurzust; informatikus, nyelvtanár, vagy ők ketten együtt? Judit elmondta,
hogy a nyelvtanárok és diákok egyaránt szívesen veszik, ha a
szakterületükhöz (informatikához) kapcsolódó tartalmakon keresztül
gyakorolják az angol nyelvet. Ez a téma egy csoportbeszélgetéshez
vezetett.
Adriana Fasulo (ISP), a CLIL módszerének néhány részletét mutatta be,
amit ők alkalmaznak az iskolájukban jelenleg kísérleti képzés keretén
belül. Megtudtuk, hogy náluk a EUCIP diákok mindegyike angol nyelven
teszi le a modulvizsgákat.
Iidikó a elmondta, hogy az informatika szakos diákok angol nyelvtanításához fejlesztettek a tanárok számára
e-learning tananyagot, amit a projekt keretén belül a konzorcium ingyenesen használhat.
Összefoglalva megállapodás született arról, hogy a magyar partnerek segédanyagokat fognak készíteni a
szakképzésben dolgozó tanárok részére, hogy hogyan használják a CLIL-t a diákok EUCIP Core vizsgára való
felkészítésük során.
2013-1-HU1-LEO05-09615
it-shape.hu
HÍRLEVÉL
5. szám - 2014. November
7
A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létreEz a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit
tükrözi, az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.
A jövőbeli intézkedések tervezésének határozatai
A második nap hátralévő részében a munka a fontos döntések születtek a projekt következő időszakára
tervezett feladatokkal kapcsolatban.
Határozatok
1. Vizsgák
A EUCIP Core vizsgák határideje Magyarországon a 2015. február – április közötti időszakra lett
meghatározva. Az elfogadott terv szerint 60 diák vizsgázik angolul, míg 80
diák vizsgázna magyarul.
2. Tanúsítványok
Mary Cleary (ICS) azt javasolta, hogy kezdeményezzük az ECDL Alapítványnál
annak lehetőségét, hogy a diákok egy-egy modulvizsga sikeres letétele után
is kapjanak tanúsítványt. Felajánlotta, hogy továbbítja ezt a kérést, és az
eredményről a konzorciumot tájékoztatja. Pozitív válasz esetén, a magyar
diákok a EUCIP ITAF bizonyítványhoz hasonlóan megkaphatják például a
EUCIP Core – PLAN tanúsítványt.
3. A EUCIP Core Sillabusz és tesztek lokalizációja – Az ECDL Alapítvány beleegyezett abba, hogy a sillabusz
és a teszt elemei átvizsgálásra, adott esetben frissítésre kerüljenek.
4. A EUCIP Core tankönyvek lokalizációja – Megállapodás született arról, hogy 3 különálló könyv szülessen a
’Tervezés’ (Plan), a ’Fejlesztés’ (Build) és az ’Üzemeltetés’ (Operate) modulokhoz.
5. A EUCIP Core Struktúrájának felülvizsgálata – A csoport aggódott amiatt, hogy a EUCIP Core struktúrája
módosulhat a következő évben. Mary elmondta, hogy a valószínűsége, hogy ez megtörténik, nem nagy,
de a magyar partnereknek figyelembe kell venni az eCF koncepcióját az adaptáció és lokalizáció során.
2013-1-HU1-LEO05-09615
it-shape.hu
HÍRLEVÉL
5. szám - 2014. November
8
A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létreEz a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit
tükrözi, az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.
Tevékenységek
Üzleti vacsora,
Csütörtök este
Csütörtök esti vacsora a Trocadero étteremben Dublin központjában.
2013-1-HU1-LEO05-09615
it-shape.hu
HÍRLEVÉL
5. szám - 2014. November
9
A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létreEz a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit
tükrözi, az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.
2013-1-HU1-LEO05-09615
it-shape.hu
HÍRLEVÉL
5. szám - 2014. November
10
A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létreEz a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit
tükrözi, az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.
Kulturális események, Péntek délután
A péntek estére szervezett kulturális esemény során a vendégek meglátogatták nagy múltú a Trinity College-
t és tárlatvezetés keretében bejárták a Dublini Kastélyt.
2013-1-HU1-LEO05-09615
it-shape.hu
HÍRLEVÉL
5. szám - 2014. November
11
A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létreEz a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit
tükrözi, az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.
Hírek
Ír szakképzési hírek
http://www.irishexaminer.com/business/skills-shortage-will-delay-recovery-290019.html
http://businessetc.thejournal.ie/apprenticeships-shortage-germany-system-ireland-1683823-Sep2014/
http://www.irishtimes.com/news/education/it-conversion-courses-not-all-employers-are-converts-
1.1990810
Események
European e-skills 2014 Konferencia
http://eskills2014conference.eu/
2013-1-HU1-LEO05-09615
it-shape.hu
HÍRLEVÉL
5. szám - 2014. November
12
A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létreEz a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit
tükrözi, az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.
Projekt adatok
Rövidítés: I-T Shape
Cím: I-T Shape – Európai szinten versenyképes informatikai képesítés a magyar szakképzésben
Időtartam: 2013. október 1-től 2015. szeptember 30-ig
Pályázat típusa: Innovációtranszfer
Program: Leonardo da Vinci – az Európai Unió Élethosszig tartó tanulás programjának szakképzési
alprogramja
Résztvevő országok: Magyarország, Olaszország, Íroszág
Weboldal: http://it-shape.hu
Kapcsolat: Hartyányi Mária, iTStudy Hungary Számítástechnikai Oktató- és Kutatóközpont Kft. - Magyarország
E-mail: maria.hartyanyi@itstudy.hu, skype: hmaria718
Partnerek
ITSTUDY - iTStudy Hungary Számítástechnikai Oktató- és Kutatóközpont Kft. HU
AICA - Olasz Informatikai és Számítástudományi Társaság IT
ISFP- Enrico Fermi Szakközépiskola – IS Fermi in Pontedera IT
ICS - Ír Számítástudományi Társaság IE
SZÁMALK - Szalézi Szakközépiskola HU
ÖJSZIGK - Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő HU
NJSZK - Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola HU
GJMSZI - Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola, Makó HU
NYME - Nyugat-Magyarországi Egyetem HU
PMVA - Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány HU
Célcsoportok
Elsődleges célcsoport: a szakképzésben tanuló magyar diákok, felnőttek, akik pályamódosításra
kényszerülnek, minősítéssel nem rendelkező informatikai szakemberek.
Másodlagos célcsoport: a szakképzésben, felnőttképzésben oktató tanárok, kis- és középvállalkozók
alkalmazottai
Célok
A „EUCIP Core” szakképesítés honosítása Magyarországon, a hazai „EUCIP Core” képzés tematikájának
kidolgozása. Az eredmények tesztelése: kísérleti képzés keretén belül egy modul kipróbálása 50-60 magyar
diák bevonásával. A „EUCIP Core” képzési program akkreditálása a hazai felnőttképzési rendszerben.
Munkacsomagok
WP1 Projektmenedzsment
WP2 Elemzés és tervezés
WP3 EUCIP Core adaptáció
WP4 EUCIP Core lokalizáció
WP5 Kísérleti képzés
WP6 Értékelés
WP7 Valorizáció
WP8 Disszemináció

Recommended

Itshape newsletter 3_hu_f by
Itshape newsletter 3_hu_fItshape newsletter 3_hu_f
Itshape newsletter 3_hu_fITStudy Ltd.
408 views7 slides
IT-Shape 10. Hírlevél by
IT-Shape 10. HírlevélIT-Shape 10. Hírlevél
IT-Shape 10. HírlevélIT Shape
206 views5 slides
EUCIP Core képesítés a hazai szakképzésben by
EUCIP Core képesítés a hazai szakképzésbenEUCIP Core képesítés a hazai szakképzésben
EUCIP Core képesítés a hazai szakképzésbenITStudy Ltd.
244 views4 slides
Analisis.de.la.forma. .gustavo.gili - le.corbusie by
Analisis.de.la.forma. .gustavo.gili - le.corbusieAnalisis.de.la.forma. .gustavo.gili - le.corbusie
Analisis.de.la.forma. .gustavo.gili - le.corbusieAna Nogueira
398 views365 slides
Amonra Consulting Services 2015 by
Amonra Consulting Services 2015Amonra Consulting Services 2015
Amonra Consulting Services 2015Amonra IT
254 views13 slides
Exercícios 3 bimestre by
Exercícios 3 bimestreExercícios 3 bimestre
Exercícios 3 bimestreProfes Astro
410 views4 slides

More Related Content

Viewers also liked

Diapositivas by
DiapositivasDiapositivas
Diapositivaslucesillaperdomo
86 views32 slides
Mobile marketing by
Mobile marketingMobile marketing
Mobile marketingMobile Guide
456 views12 slides
Slide painel by
Slide painelSlide painel
Slide painelAymmê Duarte
276 views6 slides
Oracle VM 3 Hard Partitioning by
Oracle VM 3 Hard PartitioningOracle VM 3 Hard Partitioning
Oracle VM 3 Hard PartitioningAmonra IT
275 views11 slides
Todo trabajo es temporal by
Todo trabajo es temporalTodo trabajo es temporal
Todo trabajo es temporalAndroid UNAM
346 views5 slides
11162 sqyd Plot sector 6, Bahadurgarh, Near Sankhol Village, NH-10, 226 sqft ... by
11162 sqyd Plot sector 6, Bahadurgarh, Near Sankhol Village, NH-10, 226 sqft ...11162 sqyd Plot sector 6, Bahadurgarh, Near Sankhol Village, NH-10, 226 sqft ...
11162 sqyd Plot sector 6, Bahadurgarh, Near Sankhol Village, NH-10, 226 sqft ...Aliva Kar
332 views3 slides

Viewers also liked(14)

Oracle VM 3 Hard Partitioning by Amonra IT
Oracle VM 3 Hard PartitioningOracle VM 3 Hard Partitioning
Oracle VM 3 Hard Partitioning
Amonra IT275 views
Todo trabajo es temporal by Android UNAM
Todo trabajo es temporalTodo trabajo es temporal
Todo trabajo es temporal
Android UNAM346 views
11162 sqyd Plot sector 6, Bahadurgarh, Near Sankhol Village, NH-10, 226 sqft ... by Aliva Kar
11162 sqyd Plot sector 6, Bahadurgarh, Near Sankhol Village, NH-10, 226 sqft ...11162 sqyd Plot sector 6, Bahadurgarh, Near Sankhol Village, NH-10, 226 sqft ...
11162 sqyd Plot sector 6, Bahadurgarh, Near Sankhol Village, NH-10, 226 sqft ...
Aliva Kar332 views
01. Презентация Mobile Guide Russia by Mobile Guide
01. Презентация Mobile Guide Russia01. Презентация Mobile Guide Russia
01. Презентация Mobile Guide Russia
Mobile Guide266 views
Carlos Winkel - Masterscriptie - De rechtspositie van derden in het aanvaring... by Carlos Winkel
Carlos Winkel - Masterscriptie - De rechtspositie van derden in het aanvaring...Carlos Winkel - Masterscriptie - De rechtspositie van derden in het aanvaring...
Carlos Winkel - Masterscriptie - De rechtspositie van derden in het aanvaring...
Carlos Winkel1.2K views
[KGC 2010] 게임과 보안, 암호 알고리즘과 프로토콜 by Seungmin Shin
[KGC 2010] 게임과 보안, 암호 알고리즘과 프로토콜[KGC 2010] 게임과 보안, 암호 알고리즘과 프로토콜
[KGC 2010] 게임과 보안, 암호 알고리즘과 프로토콜
Seungmin Shin2.4K views
從邏輯、數學基礎危機、到計算科學 (2013) by nawakiri
從邏輯、數學基礎危機、到計算科學 (2013)從邏輯、數學基礎危機、到計算科學 (2013)
從邏輯、數學基礎危機、到計算科學 (2013)
nawakiri173 views
quemando el gallinero by blogfesor
quemando el gallineroquemando el gallinero
quemando el gallinero
blogfesor327 views

Similar to IT-Shape 5. Hírlevél

Kick of meeting by
Kick of meetingKick of meeting
Kick of meetingIT Shape
293 views4 slides
It-Shape 4. Hírlevél by
It-Shape 4. HírlevélIt-Shape 4. Hírlevél
It-Shape 4. HírlevélIT Shape
275 views5 slides
IT-Shape 6. Hírlevél by
IT-Shape 6. HírlevélIT-Shape 6. Hírlevél
IT-Shape 6. HírlevélIT Shape
280 views10 slides
ITACA project presentation by
ITACA project presentationITACA project presentation
ITACA project presentationITStudy Ltd.
433 views12 slides
Itshape newsletter 2_hu by
Itshape newsletter 2_huItshape newsletter 2_hu
Itshape newsletter 2_huITStudy Ltd.
257 views5 slides
I-TShape LLL LdV projekt hírlevél - 2. szám by
I-TShape LLL LdV projekt hírlevél - 2. számI-TShape LLL LdV projekt hírlevél - 2. szám
I-TShape LLL LdV projekt hírlevél - 2. számITStudy Ltd.
331 views5 slides

Similar to IT-Shape 5. Hírlevél(20)

Kick of meeting by IT Shape
Kick of meetingKick of meeting
Kick of meeting
IT Shape293 views
It-Shape 4. Hírlevél by IT Shape
It-Shape 4. HírlevélIt-Shape 4. Hírlevél
It-Shape 4. Hírlevél
IT Shape275 views
IT-Shape 6. Hírlevél by IT Shape
IT-Shape 6. HírlevélIT-Shape 6. Hírlevél
IT-Shape 6. Hírlevél
IT Shape280 views
ITACA project presentation by ITStudy Ltd.
ITACA project presentationITACA project presentation
ITACA project presentation
ITStudy Ltd.433 views
Itshape newsletter 2_hu by ITStudy Ltd.
Itshape newsletter 2_huItshape newsletter 2_hu
Itshape newsletter 2_hu
ITStudy Ltd.257 views
I-TShape LLL LdV projekt hírlevél - 2. szám by ITStudy Ltd.
I-TShape LLL LdV projekt hírlevél - 2. számI-TShape LLL LdV projekt hírlevél - 2. szám
I-TShape LLL LdV projekt hírlevél - 2. szám
ITStudy Ltd.331 views
EUCIP Core by IT Shape
EUCIP CoreEUCIP Core
EUCIP Core
IT Shape242 views
Innoteach projekt 1. hírlevél by ITStudy Ltd.
Innoteach projekt 1. hírlevélInnoteach projekt 1. hírlevél
Innoteach projekt 1. hírlevél
ITStudy Ltd.161 views
Itshape 8 newsletter_hu by IT Shape
Itshape 8 newsletter_huItshape 8 newsletter_hu
Itshape 8 newsletter_hu
IT Shape441 views
It shape 8. hírlevél by IT Shape
It shape 8. hírlevélIt shape 8. hírlevél
It shape 8. hírlevél
IT Shape180 views
2inno - Do Innovation Now! by ITStudy Ltd.
2inno - Do Innovation Now! 2inno - Do Innovation Now!
2inno - Do Innovation Now!
ITStudy Ltd.326 views
ITACA projekt (2012-2014) by ITStudy Ltd.
ITACA projekt (2012-2014)ITACA projekt (2012-2014)
ITACA projekt (2012-2014)
ITStudy Ltd.472 views
Be@cyber pro 3. hirlevel hu by ITStudy Ltd.
Be@cyber pro 3. hirlevel huBe@cyber pro 3. hirlevel hu
Be@cyber pro 3. hirlevel hu
ITStudy Ltd.90 views
Hírlevél nyár by reklamszab
Hírlevél nyárHírlevél nyár
Hírlevél nyár
reklamszab157 views
Mohay Borbála: Európai fejlettségi különbségek by Sulinetwork
Mohay Borbála: Európai fejlettségi különbségekMohay Borbála: Európai fejlettségi különbségek
Mohay Borbála: Európai fejlettségi különbségek
Sulinetwork582 views
Elmű émász tm projekt_koncepció_ ambrus attila_140410 by Tibor Gyulay
Elmű émász tm projekt_koncepció_ ambrus attila_140410Elmű émász tm projekt_koncepció_ ambrus attila_140410
Elmű émász tm projekt_koncepció_ ambrus attila_140410
Tibor Gyulay775 views
Miskolci Egyetem - eLearning beszámoló 2013 by euniversity_hu
Miskolci Egyetem - eLearning beszámoló 2013Miskolci Egyetem - eLearning beszámoló 2013
Miskolci Egyetem - eLearning beszámoló 2013
euniversity_hu566 views

More from IT Shape

IT-Shape 10. Newsletter by
IT-Shape 10. NewsletterIT-Shape 10. Newsletter
IT-Shape 10. NewsletterIT Shape
264 views5 slides
IT-Shape 8. Newsletter by
IT-Shape 8. NewsletterIT-Shape 8. Newsletter
IT-Shape 8. NewsletterIT Shape
230 views11 slides
IT-Shape 6. Newsletter by
IT-Shape 6. NewsletterIT-Shape 6. Newsletter
IT-Shape 6. NewsletterIT Shape
195 views10 slides
IT-Shape 5. Newsletter by
IT-Shape 5. NewsletterIT-Shape 5. Newsletter
IT-Shape 5. NewsletterIT Shape
558 views11 slides
IT-Shape 4. Newsletter by
IT-Shape 4. NewsletterIT-Shape 4. Newsletter
IT-Shape 4. NewsletterIT Shape
231 views5 slides
IT-Shape 3. Newsletter by
IT-Shape 3. NewsletterIT-Shape 3. Newsletter
IT-Shape 3. NewsletterIT Shape
206 views7 slides

More from IT Shape(11)

IT-Shape 10. Newsletter by IT Shape
IT-Shape 10. NewsletterIT-Shape 10. Newsletter
IT-Shape 10. Newsletter
IT Shape264 views
IT-Shape 8. Newsletter by IT Shape
IT-Shape 8. NewsletterIT-Shape 8. Newsletter
IT-Shape 8. Newsletter
IT Shape230 views
IT-Shape 6. Newsletter by IT Shape
IT-Shape 6. NewsletterIT-Shape 6. Newsletter
IT-Shape 6. Newsletter
IT Shape195 views
IT-Shape 5. Newsletter by IT Shape
IT-Shape 5. NewsletterIT-Shape 5. Newsletter
IT-Shape 5. Newsletter
IT Shape558 views
IT-Shape 4. Newsletter by IT Shape
IT-Shape 4. NewsletterIT-Shape 4. Newsletter
IT-Shape 4. Newsletter
IT Shape231 views
IT-Shape 3. Newsletter by IT Shape
IT-Shape 3. NewsletterIT-Shape 3. Newsletter
IT-Shape 3. Newsletter
IT Shape206 views
IT-Shape 2nd Newsletter by IT Shape
IT-Shape 2nd NewsletterIT-Shape 2nd Newsletter
IT-Shape 2nd Newsletter
IT Shape163 views
IT-Shape 1st Newsletter by IT Shape
IT-Shape 1st NewsletterIT-Shape 1st Newsletter
IT-Shape 1st Newsletter
IT Shape177 views
IT-Shape 9. hírlevél by IT Shape
IT-Shape 9. hírlevélIT-Shape 9. hírlevél
IT-Shape 9. hírlevél
IT Shape255 views
It shape newsletter 7th. issue by IT Shape
It shape newsletter 7th. issueIt shape newsletter 7th. issue
It shape newsletter 7th. issue
IT Shape256 views
IT Shape találkozó Dublinban by IT Shape
IT Shape találkozó DublinbanIT Shape találkozó Dublinban
IT Shape találkozó Dublinban
IT Shape266 views

IT-Shape 5. Hírlevél

 • 1. 2013-1-HU1-LEO05-09615 it-shape.hu HÍRLEVÉL 5. szám - 2014. November 1 A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létreEz a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért. Üdvözöljük Írországban 2014. október 23-24. Az ’e-készségek’ iránti kereslet az utóbbi években folyamatosan növekszik világszerte. Az európai e- Skills fórumon publikált tanulmány szerint: „2015- re mintegy 384.000 betöltetlen, e-készségeket igénylő álláshellyel számolhatunk.” (Körte, W. B., Hüsing T.: Evaluation of the Implementation of the EC’s Communication on „e-Skills for the 21st Century”, Empirica, Bonn). A tanulmány fontos következtetése: az európai vállalatoknak „egyre inkább nehezebb lesz olyan munkatársat találni, aki mind az informatikában, mind az üzleti folyamatokban otthon van. A vállalatoknak ún. „T- Shaped” szakemberekre van szüksége, akik úgy lépnek be a munkaerő-piacra, hogy értenek az üzleti vállalkozáshoz ugyanakkor ismerik és alkalmazzák a technológia legújabb eredményeit is.” (Fonstad, N., Lanivyn, B.: European e- Competence Curricula development guidelines, Final Reports, European Commission, European e- Skills Forum, 2010). EUCIP Core – az európai szinten elismert informatikai képesítés – egy lehetséges válasz erre a keresletre, mivel a kompetencia keretrendszer erősen az üzleti készségekkel kapcsolatos alapvető e-készségekre fókuszál. Az Informatikai Szakmai Társaságok Európai Tanácsa (CEPIS – Council of European Professional Informatics Societies) által kidolgozott bizonyítványt már 7 európai országban sikeresen használják. Az I-TShape projekt célja, hogy a EUCIP Core bizonyítványt elérhetővé tegye Magyarországon a szakképzésben, felsőoktatásban tanuló diákok és azon felnőttek számára, akik munka mellett informatikai végzettséget szeretnének szerezni. A projekt a fiatalok és idősebbek esélyét egyaránt növeli: a nemzetközileg elismert, pán-európai bizonyítvánnyal zsebünkben a hazai és európai cégek álláshelyeire jobb eséllyel pályáznak. Tartalom Üdvözöljük Írországban ....................................... 1 I-T Shape projekt találkozó Dublinban................. 2 A találkozó 1. napja:......................................... 2 Bevezetés..................................................... 2 EUCIP Rendszer a világban........................... 2 Az eredmények fenntarthatóságának tervezése...................................................... 3 A EUCIP Core tanúsítvány magyarországi lokalizációja.................................................. 3 A szakértői csoportok beszámolói............... 4 A találkozó 2. napja:......................................... 5 eLearning Írországban ................................. 5 CLIL (Content and Language Integration Learning) ..................................................... 6 A jövőbeli intézkedések tervezésének határozatai................................................... 7 Tevékenységek..................................................... 8 Üzleti vacsora, Csütörtök este ......................... 8 Kulturális események, Péntek délután ...... 10 Hírek............................................................... 11 Ír szakképzési hírek.................................... 11 Események..................................................... 11 European e-skills 2014 Konferencia........... 11 Projekt adatok ................................................... 12 Kiadja: ICS, Ireland Szerkesztő: David Cleary Fordította: iTStudy Copyright © IT-Shape Konzorcium
 • 2. 2013-1-HU1-LEO05-09615 it-shape.hu HÍRLEVÉL 5. szám - 2014. November 2 A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létreEz a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért. I-T Shape projekt találkozó Dublinban A találkozó 1. napja: Bevezetés A harmadik partner találkozót 2014. október 23-24-én tartottuk az Ír Számítástechnikai Társaság székhelyén, Dublinban, tíz partner képviselői részvételével. A dublini találkozó az áprilisban, az olaszországi Pontaderában tartott találkozót követte. A találkozókon a partnerek megvitatják és értékelik kerülnek az időközben elvégzett tevékenységeket, eredményeket. Jim Friars (az Ír Számítástechnikai Társaság vezérigazgatója és az ECDL Alapítvány elnöke) hivatalosan üdvözölte Hartyányi Máriát (iTStudy Hungary Kft.), és a magyar és az olasz delegációt Írországban. Kifejezte, hogy örül annak, hogy a EUCIP Core tanúsítvány Magyarországon is bemutatásra került, reméli, hogy pozitívan fog hatni a magyar a szakképzésre és a szakoktatásra. A találkozót Hartyányi Mária (a projekt koordinátora – iTStudy Hungary Kft.) nyitotta meg, bemutatva a tevékenységi helyzetjelentést, amelyben bejelentette, hogy a projekt első évre tervezett eredményei megvalósításra kerültek és megfelelőek. Mária kiemelte, hogy a EUCIP Core legfőbb előnye az, hogy az informatikai szaktudást kiegészíti gazdasági ismeretekkel és üzleti kompetenciákkal, mivel a munkaerőpiacon egyre inkább keresettek az úgynevezett T- szakemberek („T-Shaped professional”), akik az adott területen szerzett mélyebb szaktudás (a T függőleges szára) mellett úgynevezett transzverzális készségekkel is rendelkeznek, és bizonyos szinten az üzletvitelhez is értenek. (Lásd az ábrát: Tshaped Professional ). EUCIP Rendszer a világban Pierfranco Ravotto (AICA) előadásában a EUCIP Core rendszer ismertségét mutatta be Európában és a világban. Kifejtette, hogy a EUCIP Core képesítés még a kezdeti szakaszban tart, még gyerekcipőben jár. Olaszországban megközelítőleg 1000 vizsgát tesznek évente, de ez a szám folyamatosan évről-évre növekszik. Pierfranco jelezte, hogy folyamatban van a EUCIP rendszer illesztése az Európai Bizottság által támogatott közös európai e-Competence Keretrendszerhez(e-CF-hez). A CEPIS (Informatikai Szakmai Társaságok Európai Tanácsa), amelynek fő célja az információs társadalom fejlődésének elősegítése Európában, a következő néhány évben a EUCIP és az eCF rendszerek összehangolásán dolgozik.
 • 3. 2013-1-HU1-LEO05-09615 it-shape.hu HÍRLEVÉL 5. szám - 2014. November 3 A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létreEz a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért. Az eredmények fenntarthatóságának tervezése Kocza Mihály bemutatta a magyar felmérés eredményeit, amelybe magyar kis-és középvállalkozók tulajdonosait vonták be. A fő kérdés az volt: „Mennyire érdeke-e a vállalkozások tulajdonosainak, hogy olyan IT szakembert foglalkoztassanak, akik EUCIP Core képesítéssel rendelkeznek?”. A felmérésben 700 céget kértek meg a válaszadásra, melyből 57 szervezet válaszolt. Kocza Mihály nagyon pozitív eredményről számolt be: mivel a válaszadók 38%-uk alkalmaz szakmai bizonyítvánnyal nem rendelkező munkatársat informatikusként, a EUCIP Core számukra a hiányzó képesítés megszerzési lehetőségét jelentheti, azaz ők képezhetik a hasznosítás közvetlen célcsoportját. Dr Balogh Imre (Nyugat-magyarországi Egyetem) elvégzett egy érdekes tanulmányt, melyben a EUCIP Core tananyagot hasonlította össze a egyetemükön indított (BSc szintű) Business IT tantervével. Az volt a célja, hogy megvizsgálja a két képzés illeszkedését, és azonosítsa az esetleges hiányokat. Az elemzés 70-90%-os átfedést mutatott a EUCIP Core és a Business IT kurzus tematikája között. Véleménye szerint a Business IT-t tanuló diákokat fel lehetne készíteni a EUCIP Core vizsgára néhány plusz felkészítő órával. A hasznosítás szempontjából másik pozitív eredmény az volt, hogy a diákok nyitottak arra, hogy megszerezzék az európai szinten elismert tanúsítványt a szakmájuk mellett, ami szerintük hozzáadott értéket képvisel a diploma mellett. A EUCIP Core tanúsítvány magyarországi lokalizációja A EUCIP Core három modulból áll, melyek a következők: Tervezés, Fejlesztés, Üzemeltetés (PLAN, BUILD, OPERATE). A magyar partnerek három szakértői csoportot hoztak létre az egyes modulok lokalizációjára a magyar szakképzésben. A szakértői csoportok: 1. Elemzik a sillabuszt, és a három angol tankönyv tartalmát. 2. Megvizsgálják, hogy a modulok mennyire gyakorlatorientáltak. 3. Elemzik a vizsgateszteket (Question Based Tests-QBT) szakmai szempontból és nehézségi szintjük szerint. 4. Összevetik a EUCIP Core képzés tartalmát a jelenleg magyar szakképzésben informatikai szakirányban tanuló diákok tananyagával.
 • 4. 2013-1-HU1-LEO05-09615 it-shape.hu HÍRLEVÉL 5. szám - 2014. November 4 A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létreEz a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért. A szakértői csoportok beszámolói 1. Csoport - Tervezés Hartyányi Mária (iTStudy Hungary Kft.), a Tervezés (PLAN) szakértői csoport tagja, elmondta, hogy a modul jól összhangban hozható az OKJ kerettanterveivel. Kifejtette, hogy a EUCUP Core ’Tervezés’ nem tekinthető sem tipikus gazdasági, sem tipikus informatikai modulnak, a gazdasági és informatikai tudás és készségek ötvözete. Ez azt jelenti, hogy a diákok felkészítése során az informatika és közgazdaságtan szakos tanároknak együtt kell működniük az optimális erőforrás-felhasználás elérése érdekében. Éles Barna (az Öveges József Szakközépiskola közgazdaságtan tanára), a ’Tervezés’ szakértői csoport vezetője becslése alapján a Tervezés modult 144 tanórában kellene tanítani (4 óra / hét). Elmagyarázta, hogy a diákoknak a legfőbb nehézséget az angol szövegben lévő szakkifejezések és rövidítések fogják okozni, de a csoport egyetértett abban, hogy az angol a használt világnyelv az IT iparban/szektorban, emiatt az angol rövidítéseket meg kell tartani. 2. Csoport - Fejlesztés Menyhárt Erika (a Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola informatikai tanára) a ’Fejlesztés’ (BUILD) szakértői csoport vezetője elmondta, hogy 100 óra képzéssel lehetne felkészíteni a diákokat a ’Fejlesztés’ modulból, de a legtöbb tartalom integrálható olyan tantárgyakba, melyeket jelenleg is oktatnak az informatika szakos diákoknak. Úgy érzi, hogy a teszt inkább elméleti jellegű, kevés a gyakorlati kérdés, és ajánlott lenne az elméleti és a gyakorlati rész arányát egyensúlyba hozni. Azt is kifejtette, hogy a tartalmak némelyike régebbi technológiára utal, és azokat feltétlenül frissíteni kell. Megállapodás született egy lista összeállításáról, melyet az ECDL Alapítványhoz továbbítanának felülvizsgálat és lehetséges frissítés miatt.
 • 5. 2013-1-HU1-LEO05-09615 it-shape.hu HÍRLEVÉL 5. szám - 2014. November 5 A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létreEz a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért. 3. Csoport - Üzemeltetés Dr. Balassa Ildikó (a SZÁMALK-Szalézi Szakközépiskola igazgatója) az ’Üzemeltetés’ szakértői csoport vezetője. Elmondása szerint a tartalom jelenleg mintegy 90%-ban naprakész tudást vár a diákoktól. Az előző előadóhoz hasonlóan Ildikó is elmondta, hogy a tartalom egy részét frissíteni kell, erről javaslatot kell készíteni az ECDL Alapítványnak a felülvizsgálatra. Örömmel számolt be arról, hogy a magyarországi rendszergazdai képzés jelenleg az Üzemeltetés tematikáját 80-90%-ban lefedi. Elmondta, hogy a EUCIP Üzemeltetés modulját olyan diákoknak lehet(ne) ajánlani, akik elkezdik a rendszergazdai kurzust és európai szintű képesítést szeretnének kapni. A találkozó 2. napja: Mária üdvözölte a projekt második napjának résztvevőit, elmondta, hogy reméli, mindenki élvezte az előző esti közös vacsorát a Trocadero Restaurantban. eLearning Írországban David Cleary (ICS) a találkozó 2. napját egy rövid bemutatóval kezdte, az Ír Számítástechnikai Társaság által alkalmazott online oktatási rendszerről. Bemutatott egy többnyelvű megoldást, ahol a diákok a gyakorlás közben váltogathatnak, hogy a tesztkérdést angolul vagy magyarul szeretnék megoldani. Ezzel a módszerrel a diákok megismerhetik az angol szakkifejezéseket és ismerkedhetnek az angol nyelvű kérdésekkel.
 • 6. 2013-1-HU1-LEO05-09615 it-shape.hu HÍRLEVÉL 5. szám - 2014. November 6 A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létreEz a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért. CLIL (Content and Language Integration Learning) Gyulavári Judit (a Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola angol tanára) tartalom alapú nyelvtanításról (Content and Language Integration Learning - CLIL) tartott előadást. A CLIL módszertan bemutatása után Judit elmondta, hogy Magyarországon a két-tannyelvű szakközépiskolákban van egy intenzív nyelvi előkészítő év. Szerinte a EUCIP Core hazai bevezetése kapcsán a kérdés az, hogy ki a tanítsa a kurzust; informatikus, nyelvtanár, vagy ők ketten együtt? Judit elmondta, hogy a nyelvtanárok és diákok egyaránt szívesen veszik, ha a szakterületükhöz (informatikához) kapcsolódó tartalmakon keresztül gyakorolják az angol nyelvet. Ez a téma egy csoportbeszélgetéshez vezetett. Adriana Fasulo (ISP), a CLIL módszerének néhány részletét mutatta be, amit ők alkalmaznak az iskolájukban jelenleg kísérleti képzés keretén belül. Megtudtuk, hogy náluk a EUCIP diákok mindegyike angol nyelven teszi le a modulvizsgákat. Iidikó a elmondta, hogy az informatika szakos diákok angol nyelvtanításához fejlesztettek a tanárok számára e-learning tananyagot, amit a projekt keretén belül a konzorcium ingyenesen használhat. Összefoglalva megállapodás született arról, hogy a magyar partnerek segédanyagokat fognak készíteni a szakképzésben dolgozó tanárok részére, hogy hogyan használják a CLIL-t a diákok EUCIP Core vizsgára való felkészítésük során.
 • 7. 2013-1-HU1-LEO05-09615 it-shape.hu HÍRLEVÉL 5. szám - 2014. November 7 A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létreEz a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért. A jövőbeli intézkedések tervezésének határozatai A második nap hátralévő részében a munka a fontos döntések születtek a projekt következő időszakára tervezett feladatokkal kapcsolatban. Határozatok 1. Vizsgák A EUCIP Core vizsgák határideje Magyarországon a 2015. február – április közötti időszakra lett meghatározva. Az elfogadott terv szerint 60 diák vizsgázik angolul, míg 80 diák vizsgázna magyarul. 2. Tanúsítványok Mary Cleary (ICS) azt javasolta, hogy kezdeményezzük az ECDL Alapítványnál annak lehetőségét, hogy a diákok egy-egy modulvizsga sikeres letétele után is kapjanak tanúsítványt. Felajánlotta, hogy továbbítja ezt a kérést, és az eredményről a konzorciumot tájékoztatja. Pozitív válasz esetén, a magyar diákok a EUCIP ITAF bizonyítványhoz hasonlóan megkaphatják például a EUCIP Core – PLAN tanúsítványt. 3. A EUCIP Core Sillabusz és tesztek lokalizációja – Az ECDL Alapítvány beleegyezett abba, hogy a sillabusz és a teszt elemei átvizsgálásra, adott esetben frissítésre kerüljenek. 4. A EUCIP Core tankönyvek lokalizációja – Megállapodás született arról, hogy 3 különálló könyv szülessen a ’Tervezés’ (Plan), a ’Fejlesztés’ (Build) és az ’Üzemeltetés’ (Operate) modulokhoz. 5. A EUCIP Core Struktúrájának felülvizsgálata – A csoport aggódott amiatt, hogy a EUCIP Core struktúrája módosulhat a következő évben. Mary elmondta, hogy a valószínűsége, hogy ez megtörténik, nem nagy, de a magyar partnereknek figyelembe kell venni az eCF koncepcióját az adaptáció és lokalizáció során.
 • 8. 2013-1-HU1-LEO05-09615 it-shape.hu HÍRLEVÉL 5. szám - 2014. November 8 A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létreEz a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért. Tevékenységek Üzleti vacsora, Csütörtök este Csütörtök esti vacsora a Trocadero étteremben Dublin központjában.
 • 9. 2013-1-HU1-LEO05-09615 it-shape.hu HÍRLEVÉL 5. szám - 2014. November 9 A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létreEz a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.
 • 10. 2013-1-HU1-LEO05-09615 it-shape.hu HÍRLEVÉL 5. szám - 2014. November 10 A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létreEz a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért. Kulturális események, Péntek délután A péntek estére szervezett kulturális esemény során a vendégek meglátogatták nagy múltú a Trinity College- t és tárlatvezetés keretében bejárták a Dublini Kastélyt.
 • 11. 2013-1-HU1-LEO05-09615 it-shape.hu HÍRLEVÉL 5. szám - 2014. November 11 A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létreEz a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért. Hírek Ír szakképzési hírek http://www.irishexaminer.com/business/skills-shortage-will-delay-recovery-290019.html http://businessetc.thejournal.ie/apprenticeships-shortage-germany-system-ireland-1683823-Sep2014/ http://www.irishtimes.com/news/education/it-conversion-courses-not-all-employers-are-converts- 1.1990810 Események European e-skills 2014 Konferencia http://eskills2014conference.eu/
 • 12. 2013-1-HU1-LEO05-09615 it-shape.hu HÍRLEVÉL 5. szám - 2014. November 12 A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létreEz a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért. Projekt adatok Rövidítés: I-T Shape Cím: I-T Shape – Európai szinten versenyképes informatikai képesítés a magyar szakképzésben Időtartam: 2013. október 1-től 2015. szeptember 30-ig Pályázat típusa: Innovációtranszfer Program: Leonardo da Vinci – az Európai Unió Élethosszig tartó tanulás programjának szakképzési alprogramja Résztvevő országok: Magyarország, Olaszország, Íroszág Weboldal: http://it-shape.hu Kapcsolat: Hartyányi Mária, iTStudy Hungary Számítástechnikai Oktató- és Kutatóközpont Kft. - Magyarország E-mail: maria.hartyanyi@itstudy.hu, skype: hmaria718 Partnerek ITSTUDY - iTStudy Hungary Számítástechnikai Oktató- és Kutatóközpont Kft. HU AICA - Olasz Informatikai és Számítástudományi Társaság IT ISFP- Enrico Fermi Szakközépiskola – IS Fermi in Pontedera IT ICS - Ír Számítástudományi Társaság IE SZÁMALK - Szalézi Szakközépiskola HU ÖJSZIGK - Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő HU NJSZK - Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola HU GJMSZI - Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola, Makó HU NYME - Nyugat-Magyarországi Egyetem HU PMVA - Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány HU Célcsoportok Elsődleges célcsoport: a szakképzésben tanuló magyar diákok, felnőttek, akik pályamódosításra kényszerülnek, minősítéssel nem rendelkező informatikai szakemberek. Másodlagos célcsoport: a szakképzésben, felnőttképzésben oktató tanárok, kis- és középvállalkozók alkalmazottai Célok A „EUCIP Core” szakképesítés honosítása Magyarországon, a hazai „EUCIP Core” képzés tematikájának kidolgozása. Az eredmények tesztelése: kísérleti képzés keretén belül egy modul kipróbálása 50-60 magyar diák bevonásával. A „EUCIP Core” képzési program akkreditálása a hazai felnőttképzési rendszerben. Munkacsomagok WP1 Projektmenedzsment WP2 Elemzés és tervezés WP3 EUCIP Core adaptáció WP4 EUCIP Core lokalizáció WP5 Kísérleti képzés WP6 Értékelés WP7 Valorizáció WP8 Disszemináció